Harbhara Bajar Bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
पुणे क्विंटल 58 5100 5350 5250
माजलगाव क्विंटल 124 3700 4101 3900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 4201 4251 4225
उदगीर क्विंटल 355 4350 4525 4437
भोकर क्विंटल 54 3000 4061 3530
हिंगोली क्विंटल 300 3800 4219 4009
श्रीरामपूर क्विंटल 3 4000 4100 4050
सेलु क्विंटल 52 3900 4045 3950
राहता क्विंटल 6 3801 4000 3900
जळगाव चाफा क्विंटल 2 5500 5500 5500
चिखली चाफा क्विंटल 569 3900 4150 4025
अमळनेर चाफा क्विंटल 900 4000 4200 4200
मलकापूर चाफा क्विंटल 116 3600 4190 4105
भुसावळ चाफा क्विंटल 10 4000 4100 4000
सोलापूर गरडा क्विंटल 21 4111 4270 4250
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 5 4000 4111 4055
अकोला काबुली क्विंटल 5 6525 6525 6525
तुळजापूर काट्या क्विंटल 40 4100 4100 4100
भंडारा काट्या क्विंटल 14 3900 4000 3905
जळगाव लाल क्विंटल 47 6500 6800 6700
बीड लाल क्विंटल 16 2500 4100 3801
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 175 4000 4200 4100
शेवगाव लाल क्विंटल 6 4300 4300 4300
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4200 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 52 3950 4050 4000
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 70 4150 4225 4200
जालना लोकल क्विंटल 1135 3500 4225 4100
अकोला लोकल क्विंटल 937 4100 4360 4230
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 30 3500 4171 4000
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 2201 3800 4210 4000
भोकरदन लोकल क्विंटल 57 4000 4100 4050
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 3500 4201 4131
परतूर लोकल क्विंटल 30 4000 4200 4100
दुधणी लोकल क्विंटल 131 4150 4500 4300
27/05/2022
शहादा क्विंटल 802 4000 6462 6250
पुणे क्विंटल 32 5100 5350 5250
माजलगाव क्विंटल 11 3800 4050 4000
चंद्रपूर क्विंटल 150 3850 4015 3950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 4200 4300 4250
कळवण क्विंटल 3 4100 4200 4200
पैठण क्विंटल 5 4251 4251 4251
संगमनेर क्विंटल 2 4199 4199 4199
चाळीसगाव क्विंटल 10 3600 4000 3900
उदगीर क्विंटल 335 4350 4500 4425
भोकर क्विंटल 27 3801 4103 3952
कारंजा क्विंटल 1100 3805 4175 4080
श्रीरामपूर क्विंटल 17 4000 4101 4050
लासूर स्टेशन क्विंटल 71 3800 4000 3900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 245 4000 4201 4125
कन्न्ड क्विंटल 4 3700 4100 3900
नांदूरा क्विंटल 140 4050 4251 4251
जळगाव बोल्ड क्विंटल 2 7500 7500 7500
चिखली चाफा क्विंटल 569 4050 4226 4140
अमळनेर चाफा क्विंटल 800 4000 4100 4100
खामगाव चाफा क्विंटल 862 3700 4250 3975
मलकापूर चाफा क्विंटल 118 3825 4200 4090
उमरगा गरडा क्विंटल 14 3000 4275 4200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 980 3810 4776 4730
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 3775 4435 4142
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 585 4250 4450 4350
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 4051 4051 4051
भंडारा काट्या क्विंटल 5 3900 4000 3960
येवला लाल क्विंटल 9 3601 4500 4326
जळगाव लाल क्विंटल 107 4300 4750 4750
बीड लाल क्विंटल 25 4000 5950 4408
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 120 4000 4200 4100
जिंतूर लाल क्विंटल 41 4050 4140 4100
शेवगाव लाल क्विंटल 9 4300 4300 4300
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 4 4300 4300 4300
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 19 3900 4100 4000
दौंड-यवत लाल क्विंटल 4 3900 4100 4100
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 140 4031 4225 4150
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 140 3900 4311 4200
उमरखेड लाल क्विंटल 120 4100 4300 4200
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 4100 4300 4200
जालना लोकल क्विंटल 881 3400 4200 4075
अकोला लोकल क्विंटल 1062 3900 4380 4200
अमरावती लोकल क्विंटल 2180 3900 4150 4025
लासलगाव लोकल क्विंटल 44 3800 4711 4700
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 4126 4500 4126
परभणी लोकल क्विंटल 285 4000 4200 4150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 3363 3700 4140 3910
मुंबई लोकल क्विंटल 486 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 293 3850 4075 3925
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 25 3500 4200 3900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 36 3500 4185 4000
गेवराई लोकल क्विंटल 45 3951 4275 4150
परतूर लोकल क्विंटल 12 4150 4295 4200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 306 3000 4100 4075
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 262 3800 4110 4075
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 125 4000 4135 4050
काटोल लोकल क्विंटल 191 3851 4060 3950
देवळा लोकल क्विंटल 2 4080 4930 4930
26/05/2022
शहादा क्विंटल 682 4200 6599 6411
पुणे क्विंटल 30 5100 5350 5250
दोंडाईचा क्विंटल 137 3800 6245 6000
माजलगाव क्विंटल 84 3800 4151 4000
चंद्रपूर क्विंटल 99 3700 3975 3850
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 3000 3000 3000
पैठण क्विंटल 4 4371 4371 4371
चाळीसगाव क्विंटल 10 3500 3951 3900
सिल्लोड क्विंटल 30 4000 4300 4200
उदगीर क्विंटल 355 4350 4475 4412
भोकर क्विंटल 3 4013 4050 4032
हिंगोली क्विंटल 200 3900 4300 4100
कारंजा क्विंटल 1300 3945 4235 4120
श्रीरामपूर क्विंटल 28 3800 4100 3975
करमाळा क्विंटल 11 3700 4300 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 68 4000 4100 4050
परळी-वैजनाथ क्विंटल 70 4100 4251 4151
सेलु क्विंटल 10 4200 4200 4200
मंगळवेढा क्विंटल 8 3810 4210 3850
मोर्शी क्विंटल 310 4000 4250 4125
नांदूरा क्विंटल 120 3800 4270 4270
राहता क्विंटल 31 4000 4225 4100
बारामती बोल्ड क्विंटल 82 4300 4451 4401
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 52 5400 6625 6601
जळगाव चाफा क्विंटल 5 4150 4150 4150
चोपडा चाफा क्विंटल 50 4100 4325 4200
चिखली चाफा क्विंटल 696 3950 4200 4075
वाशीम चाफा क्विंटल 2400 3800 4240 4000
अमळनेर चाफा क्विंटल 390 4100 4200 4200
खामगाव चाफा क्विंटल 1217 4050 4250 4150
मलकापूर चाफा क्विंटल 195 3800 4170 4045
शिरपूर चाफा क्विंटल 23 3600 4431 4000
सोलापूर गरडा क्विंटल 21 4175 4320 4211
बारामती गरडा क्विंटल 117 3900 4275 4131
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 4 4000 4200 4100
उमरगा गरडा क्विंटल 10 2600 4300 4200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 18 3501 7500 4700
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 548 5400 6601 6325
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 3870 4200 4105
चोपडा जंबु क्विंटल 100 7700 8300 8151
जालना काबुली क्विंटल 15 4800 4800 4800
जळगाव काबुली क्विंटल 10 5400 6100 6100
शिरपूर काबुली क्विंटल 11 4000 5237 5237
वरूड-राजूरा बझार काबुली क्विंटल 13 4500 5200 5144
तुळजापूर काट्या क्विंटल 40 4100 4100 4100
भंडारा काट्या क्विंटल 17 4000 4200 4050
धर्माबाद लाल क्विंटल 410 3900 4210 4100
येवला लाल क्विंटल 16 3876 4651 4301
जळगाव लाल क्विंटल 10 5230 5230 5230
चोपडा लाल क्विंटल 10 4000 4771 4572
बीड लाल क्विंटल 6 4100 4200 4158
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 150 4000 4200 4100
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4000 4300 4000
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 20 3900 4050 4000
दौंड लाल क्विंटल 4 4000 4100 4100
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 103 3800 4397 4251
मुरुम लाल क्विंटल 56 3800 4300 4050
उमरखेड लाल क्विंटल 380 4100 4300 4200
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 4100 4300 4200
जालना लोकल क्विंटल 1229 3300 4225 4150
अकोला लोकल क्विंटल 1162 4000 4405 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 2258 3900 4150 4025
लासलगाव लोकल क्विंटल 70 3900 5000 4725
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4100 4100 4100
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 36 2000 4215 4100
यवतमाळ लोकल क्विंटल 422 4000 4280 4140
परभणी लोकल क्विंटल 260 4100 4225 4150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5424 3800 4255 4020
मुंबई लोकल क्विंटल 570 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 2542 3950 4000 3975
वर्धा लोकल क्विंटल 376 3950 4150 4100
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1220 4020 4280 4145
कोपरगाव लोकल क्विंटल 86 3500 4265 4011
गेवराई लोकल क्विंटल 76 4095 4265 4200
परतूर लोकल क्विंटल 76 4200 4330 4300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 357 3000 4021 3601
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 43 3700 4200 4146
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3 4000 4200 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 400 4000 4350 4200
वरोरा लोकल क्विंटल 684 4000 4125 4070
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 47 4150 4229 4200
लोहा लोकल क्विंटल 18 4100 4240 4150
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 504 3700 4180 4075
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 444 3900 4160 4050
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 75 4100 4225 4200
काटोल लोकल क्विंटल 240 3800 4090 3900
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 2010 3950 4125 4050
देवळा लोकल क्विंटल 1 4160 4160 4160
दुधणी लोकल क्विंटल 158 4125 4550 4250
25/05/2022
शहादा क्विंटल 845 4171 6625 6225
पुणे क्विंटल 32 5100 5300 5200
दोंडाईचा क्विंटल 339 3500 6700 6161
माजलगाव क्विंटल 116 3900 4151 4000
चंद्रपूर क्विंटल 151 3880 4090 3950
नंदूरबार क्विंटल 71 3900 5900 5252
पैठण क्विंटल 6 4366 4366 4366
संगमनेर क्विंटल 2 4175 4175 4175
चाळीसगाव क्विंटल 30 3965 4000 3996
सिल्लोड क्विंटल 6 4000 4300 4200
उदगीर क्विंटल 395 4450 4500 4475
भोकर क्विंटल 32 3500 4050 3775
कारंजा क्विंटल 1200 4035 4245 4100
श्रीरामपूर क्विंटल 12 3900 4150 4000
करमाळा क्विंटल 17 4111 4251 4150
लासूर स्टेशन क्विंटल 95 4000 4151 4050
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 4111 4261 4150
कन्न्ड क्विंटल 7 4000 4200 4110
नांदूरा क्विंटल 80 4050 4250 4250
राजूरा क्विंटल 157 4000 4150 4045
राहता क्विंटल 11 3535 4306 4250
जळगाव बोल्ड क्विंटल 28 6550 6550 6550
चोपडा बोल्ड क्विंटल 350 5500 6399 6176
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 52 8399 8476 8435
जळगाव चाफा क्विंटल 551 5230 5230 5230
चोपडा चाफा क्विंटल 100 4000 4381 4280
चिखली चाफा क्विंटल 860 4100 4300 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 1000 4200 4250 4250
खामगाव चाफा क्विंटल 1030 4000 4275 4137
मलकापूर चाफा क्विंटल 150 3940 4250 4100
शिरपूर चाफा क्विंटल 82 4350 4500 4400
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 3 4000 4200 4100
उमरगा गरडा क्विंटल 2 4200 4200 4200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 4011 7250 4731
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 406 5600 6621 6440
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 2 4200 4200 4200
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 18 2700 4289 3878
चोपडा जंबु क्विंटल 15 7526 8202 7530
शिरपूर काबुली क्विंटल 63 4251 5336 4950
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4150 4150 4150
लातूर लाल क्विंटल 4555 3800 4500 4370
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 40 4300 4300 4300
येवला लाल क्विंटल 21 3999 4421 4275
चोपडा लाल क्विंटल 50 4282 4475 4400
बीड लाल क्विंटल 20 3300 4200 3932
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 138 4000 4200 4100
जिंतूर लाल क्विंटल 23 4100 4141 4125
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 6 4600 4600 4600
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 98 4000 4100 4050
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 230 4090 4288 4200
चाकूर लाल क्विंटल 25 4058 4432 4392
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 80 4293 4340 4293
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 122 3700 4400 4300
उमरखेड लाल क्विंटल 140 4100 4300 4200
लाखंदूर लाल क्विंटल 61 4200 4450 4325
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 182 4000 4160 4100
जालना लोकल क्विंटल 1457 3800 4300 4275
अकोला लोकल क्विंटल 1181 4000 4450 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 2674 4000 4225 4112
लासलगाव लोकल क्विंटल 72 3701 4999 4599
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 8 3902 4675 4191
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 28 3461 4251 4101
परभणी लोकल क्विंटल 260 4100 4200 4150
आर्वी लोकल क्विंटल 825 3800 4225 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 529 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 246 4000 4190 4100
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 91 4000 4100 4050
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 5 3800 4400 4100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 57 3500 4281 4200
गेवराई लोकल क्विंटल 17 4100 4300 4250
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 120 4000 4250 4051
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 4100 4300 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 400 4000 4300 4150
वरोरा लोकल क्विंटल 1033 4000 4125 4050
पाथर्डी लोकल क्विंटल 16 4000 5000 4500
नांदगाव लोकल क्विंटल 10 3000 4501 4301
सेनगाव लोकल क्विंटल 190 4000 4250 4150
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 180 4000 4300 4250
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 275 3800 4245 4150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 170 4000 4105 4075
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 1 4211 4211 4211
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 155 4100 4250 4200
काटोल लोकल क्विंटल 385 3911 4130 4050
पुलगाव लोकल क्विंटल 52 4155 4400 4340
सिंदी लोकल क्विंटल 204 3930 4200 4050
देवळा लोकल क्विंटल 3 4100 4255 4125
दुधणी लोकल क्विंटल 45 4100 4485 4300
24/05/2022
शहादा क्विंटल 746 3900 6565 6220
पुणे क्विंटल 34 5000 5300 5150
दोंडाईचा क्विंटल 160 4000 6299 6100
माजलगाव क्विंटल 140 4000 4170 4100
चंद्रपूर क्विंटल 171 3805 4090 3990
नंदूरबार क्विंटल 230 2800 6350 5500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 55 4000 4200 4100
पैठण क्विंटल 15 4281 4346 4291
सिल्लोड क्विंटल 17 4000 4300 4200
उदगीर क्विंटल 620 4450 4550 4500
भोकर क्विंटल 54 4001 4150 4075
हिंगोली क्विंटल 300 3900 4300 4100
कारंजा क्विंटल 1490 4090 4290 4190
श्रीरामपूर क्विंटल 5 4000 5501 4545
करमाळा क्विंटल 7 4300 4300 4300
लासूर स्टेशन क्विंटल 77 4050 4130 4100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 120 4111 4211 4150
कन्न्ड क्विंटल 4 4000 4200 4100
राजूरा क्विंटल 190 4075 4200 4165
जळगाव बोल्ड क्विंटल 5 9265 9265 9265
चोपडा बोल्ड क्विंटल 165 6000 6451 6350
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 178 7001 8495 8201
चोपडा चाफा क्विंटल 30 4200 4359 4300
चिखली चाफा क्विंटल 680 4200 4350 4275
वाशीम चाफा क्विंटल 3000 4000 4412 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 6700 4200 4250 4250
खामगाव चाफा क्विंटल 1159 4000 4275 4137
मलकापूर चाफा क्विंटल 232 3500 4295 4105
शिरपूर चाफा क्विंटल 102 4295 4450 4380
दर्यापूर चाफा क्विंटल 1100 4150 4460 4325
सोलापूर गरडा क्विंटल 39 4240 4355 4335
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 14 4000 4200 4100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 96 3900 4105 4000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 6 4050 4769 4690
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 741 5701 6632 6450
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 12 3775 4510 4230
चोपडा जंबु क्विंटल 5 7700 7700 7700
जालना काबुली क्विंटल 35 7100 7100 7100
जळगाव काबुली क्विंटल 203 6600 7610 6650
शिरपूर काबुली क्विंटल 98 4850 5388 5100
तुळजापूर काट्या क्विंटल 115 4000 4200 4150
लातूर लाल क्विंटल 3045 3700 4518 4100
बीड लाल क्विंटल 40 4100 4215 4169
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 130 4100 4200 4150
जिंतूर लाल क्विंटल 25 4150 4200 4150
शेवगाव लाल क्विंटल 25 2000 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 9 4600 4600 4600
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 10 0 4400 3900
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 80 4000 4100 4050
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 282 3700 4125 4000
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 154 4000 4300 4200
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 100 4231 4294 4250
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 84 4250 4380 4315
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 222 4000 4454 4350
मुरुम लाल क्विंटल 44 3800 4351 4075
उमरखेड लाल क्विंटल 50 4100 4300 4200
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 340 4100 4300 4200
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 133 3900 4160 4000
जालना लोकल क्विंटल 1549 3200 4340 4280
अकोला लोकल क्विंटल 994 4000 4500 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 4408 4200 4300 4250
लासलगाव लोकल क्विंटल 93 3500 4775 4261
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 26 3201 4621 4201
यवतमाळ लोकल क्विंटल 650 4000 4310 4155
आर्वी लोकल क्विंटल 1300 3800 4250 4100
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6397 3700 4190 3905
मुंबई लोकल क्विंटल 1115 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 466 3975 4180 4100
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1810 4150 4320 4255
सटाणा लोकल क्विंटल 8 3301 4700 4400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 30 3500 4283 4201
गेवराई लोकल क्विंटल 32 4175 4341 4300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 188 4000 4365 4201
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 13 4100 4300 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 550 4000 4300 4150
वरोरा लोकल क्विंटल 1026 4050 4150 4100
नांदगाव लोकल क्विंटल 16 3900 5200 4500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 23 3201 4100 3900
सेनगाव लोकल क्विंटल 115 4000 4200 4150
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 452 3000 4400 4250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 456 4000 4210 4150
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 3 4370 4370 4370
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 175 4000 4290 4100
काटोल लोकल क्विंटल 125 3810 4246 4040
सिंदी लोकल क्विंटल 160 3950 4210 4100
देवळा लोकल क्विंटल 2 4000 4095 4095
दुधणी लोकल क्विंटल 111 4100 4455 4250
देवणी लोकल क्विंटल 22 4521 4600 4560
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4200 4200 4200
23/05/2022
शहादा क्विंटल 1156 4271 6666 6375
पुणे क्विंटल 33 5100 5300 5200
दोंडाईचा क्विंटल 211 4000 6331 6151
माजलगाव क्विंटल 212 3900 4200 4100
नंदूरबार क्विंटल 508 4251 6350 5225
संगमनेर क्विंटल 14 3575 4250 3962
चाळीसगाव क्विंटल 16 3851 4500 4000
भोकर क्विंटल 50 3200 4175 3688
कारंजा क्विंटल 2150 4080 4300 4200
श्रीगोंदा क्विंटल 29 4900 5000 4950
श्रीरामपूर क्विंटल 36 4000 4200 4100
करमाळा क्विंटल 23 4000 4255 4100
लासूर स्टेशन क्विंटल 120 4050 4111 4100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 150 4151 4235 4201
मंगळवेढा क्विंटल 40 3700 4300 4000
मोर्शी क्विंटल 298 4200 4350 4275
राजूरा क्विंटल 296 4080 4195 4122
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 142 4000 4250 4100
राहता क्विंटल 32 3650 4290 4200
मौदा क्विंटल 320 4100 4200 4150
बारामती बोल्ड क्विंटल 87 4151 4400 4231
चोपडा बोल्ड क्विंटल 115 6200 6502 6395
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 114 7701 8425 8304
जळगाव चाफा क्विंटल 913 4150 5230 5230
चोपडा चाफा क्विंटल 40 4200 4376 4356
चिखली चाफा क्विंटल 620 4160 4350 4255
अमळनेर चाफा क्विंटल 2500 4200 4250 4250
खामगाव चाफा क्विंटल 1330 4000 4350 4175
मलकापूर चाफा क्विंटल 130 3800 4390 4000
दिग्रस चाफा क्विंटल 126 4250 4305 4285
शिरपूर चाफा क्विंटल 141 4271 4550 4430
सोलापूर गरडा क्विंटल 27 4250 4335 4300
बारामती गरडा क्विंटल 130 4000 4200 4141
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 5 4100 4200 4150
उमरगा गरडा क्विंटल 3 3810 4300 4200
सोनपेठ गरडा क्विंटल 19 4301 4350 4325
धुळे हायब्रीड क्विंटल 436 3500 4120 3805
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 15 4090 6466 4770
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 692 6140 6712 6603
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 15 3685 4170 4150
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 9 4200 4200 4200
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 22 4150 4290 4268
चोपडा जंबु क्विंटल 140 7400 8261 8200
जालना काबुली क्विंटल 7 4600 4700 4700
अकोला काबुली क्विंटल 16 5300 6550 5925
जळगाव काबुली क्विंटल 8 5250 5250 5250
शिरपूर काबुली क्विंटल 100 4550 5390 5050
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 15 4100 4200 4150
लातूर लाल क्विंटल 5299 3750 4526 4450
धर्माबाद लाल क्विंटल 750 3900 4240 4100
येवला लाल क्विंटल 12 3601 4601 4350
नागपूर लाल क्विंटल 2103 4000 4282 4211
बीड लाल क्विंटल 55 3870 4231 4136
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 137 4150 4250 4200
जिंतूर लाल क्विंटल 202 4100 4246 4180
शेवगाव लाल क्विंटल 15 4400 4400 4400
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 8 4400 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 125 4000 4125 4050
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 331 4000 4180 4100
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 4 4000 4100 4100
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 150 4200 4280 4250
चाकूर लाल क्विंटल 25 4350 4456 4431
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 82 4251 4431 4341
किनवट लाल क्विंटल 361 4875 5230 5000
उमरी लाल क्विंटल 22 4100 4200 4150
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 233 4000 4650 4351
मुरुम लाल क्विंटल 27 3701 4301 4001
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 170 4600 4800 4700
उमरखेड लाल क्विंटल 70 4100 4300 4200
लाखंदूर लाल क्विंटल 87 4200 4470 4335
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 172 3900 4155 4050
बोरी लाल क्विंटल 2 4205 4205 4205
जालना लोकल क्विंटल 1284 4150 4340 4275
अकोला लोकल क्विंटल 1007 4100 4460 4395
अमरावती लोकल क्विंटल 4305 4150 4275 4213
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 5 4100 4500 4291
यवतमाळ लोकल क्विंटल 656 4000 4255 4127
परभणी लोकल क्विंटल 175 4300 4325 4310
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 7687 4000 4250 4140
मुंबई लोकल क्विंटल 172 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 285 3950 4225 4100
भोकरदन लोकल क्विंटल 35 4200 4300 4250
सटाणा लोकल क्विंटल 12 3000 4416 4350
कोपरगाव लोकल क्विंटल 17 3500 4285 4220
गेवराई लोकल क्विंटल 82 3976 4350 4275
परतूर लोकल क्विंटल 72 4200 4320 4200
मनवत लोकल क्विंटल 136 4000 4250 4200
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 264 4000 4300 4150
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 4200 4300 4250
मेहकर लोकल क्विंटल 370 4000 4390 4200
वरोरा लोकल क्विंटल 955 4075 4200 4160
नांदगाव लोकल क्विंटल 29 3499 4241 4101
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 77 4142 4238 4200
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 42 3500 4100 4000
लोहा लोकल क्विंटल 15 4100 4300 4291
परांडा लोकल क्विंटल 2 4250 4250 4250
सेनगाव लोकल क्विंटल 60 4100 4300 4200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1916 3700 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 411 4000 4210 4100
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 8 4050 4200 4200
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 195 4000 4280 4100
काटोल लोकल क्विंटल 265 4100 4280 4150
पुलगाव लोकल क्विंटल 100 4000 4225 4135
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 851 3850 4200 4150
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 712 5230 5230 5230
देवळा लोकल क्विंटल 2 4055 4305 4305
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 4300 4500 4500
22/05/2022
पैठण क्विंटल 8 4250 4250 4250
सिल्लोड क्विंटल 36 4100 4200 4200
उदगीर क्विंटल 270 4350 4500 4425
बाळापूर चाफा क्विंटल 353 4300 4500 4450
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 200 4000 4175 4100
दौंड लाल क्विंटल 10 4100 4150 4150
किनवट लाल क्विंटल 124 4875 5230 5000
उमरखेड लाल क्विंटल 360 4100 4300 4200
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 94 4000 4450 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 19 4271 4271 4271
यावल लोकल क्विंटल 4 4575 5210 4720
भिवापूर लोकल क्विंटल 1700 4075 4160 4140
काटोल लोकल क्विंटल 201 3800 4262 4050
मांढळ लोकल क्विंटल 662 4048 4210 4126
देवणी लोकल क्विंटल 1 4595 4595 4595
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4300 4300 4300
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 105 3900 4400 4150
पुणे क्विंटल 34 5000 5400 5200
माजलगाव क्विंटल 219 3900 4225 4100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4300 4300 4300
पैठण क्विंटल 2 4300 4300 4300
उदगीर क्विंटल 340 4450 4560 4505
भोकर क्विंटल 61 3801 4136 3968
हिंगोली क्विंटल 205 4060 4458 4259
कारंजा क्विंटल 1300 4120 4285 4200
श्रीरामपूर क्विंटल 24 4175 4200 4180
लासूर स्टेशन क्विंटल 69 4050 4125 4100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 250 4150 4250 4200
कन्न्ड क्विंटल 1 4200 4200 4200
राहता क्विंटल 9 4265 4265 4265
जळगाव बोल्ड क्विंटल 5 5400 5400 5400
जळगाव चाफा क्विंटल 477 5230 5230 5230
चिखली चाफा क्विंटल 675 4175 4336 4255
अमळनेर चाफा क्विंटल 1500 4261 4300 4300
खामगाव चाफा क्विंटल 1157 4300 4325 4312
मलकापूर चाफा क्विंटल 145 3800 6405 4325
दर्यापूर चाफा क्विंटल 900 3500 4495 4320
पातूर चाफा क्विंटल 60 3800 4300 4120
सोलापूर गरडा क्विंटल 9 4210 4350 4300
उमरगा गरडा क्विंटल 1 4351 4351 4351
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 37 4015 4175 4020
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 3700 4300 4169
अहमदनगर काबुली क्विंटल 21 5900 6600 6250
जालना काबुली क्विंटल 2 5500 5500 5500
जळगाव काबुली क्विंटल 25 4250 4250 4250
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 3 4100 4100 4100
लातूर लाल क्विंटल 4408 3950 4464 4400
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 65 4000 4300 4000
येवला लाल क्विंटल 19 4221 6101 4601
नागपूर लाल क्विंटल 2686 4000 4234 4175
बीड लाल क्विंटल 13 4139 4294 4230
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 5 4000 4300 4200
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 125 4150 4250 4200
जिंतूर लाल क्विंटल 84 4115 4150 4125
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 6 4500 4500 4500
तेल्हारा लाल क्विंटल 450 4100 4380 4220
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 458 4000 4150 4050
चाकूर लाल क्विंटल 10 4180 4453 4302
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 34 4150 4332 4241
किनवट लाल क्विंटल 220 4875 5230 5000
हिमायतनगर लाल क्विंटल 56 4100 4300 4200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 185 4051 4425 4275
मुरुम लाल क्विंटल 48 4000 4200 4100
उमरखेड लाल क्विंटल 120 4100 4300 4200
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 4100 4300 4200
जालना लोकल क्विंटल 1158 3300 4380 4300
अकोला लोकल क्विंटल 1091 4000 4450 4250
अमरावती लोकल क्विंटल 2550 4250 4300 4275
परभणी लोकल क्विंटल 185 4325 4375 4345
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 2993 3900 4220 4070
मुंबई लोकल क्विंटल 442 5200 5700 5500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1560 4025 4325 4210
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 4000 4285 4180
गेवराई लोकल क्विंटल 67 4000 4322 4250
परतूर लोकल क्विंटल 61 4250 4300 4280
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 15 4200 4300 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 690 4000 4250 4200
तुमसर लोकल क्विंटल 98 4100 4282 4225
वरोरा लोकल क्विंटल 916 4000 4150 4100
नांदगाव लोकल क्विंटल 4 3000 5100 4400
परांडा लोकल क्विंटल 2 4250 4250 4250
सेनगाव लोकल क्विंटल 75 4100 4250 4200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 565 5230 5230 5230
दुधणी लोकल क्विंटल 232 4000 4510 4250
देवणी लोकल क्विंटल 3 4600 4600 4600
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 4200 4300 4200