Harbhara Bajar Bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 130 3875 4550 4212
पुणे क्विंटल 34 5500 5700 5600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 4412 4412 4412
पैठण क्विंटल 2 4250 4250 4250
भोकर क्विंटल 15 4291 4303 4297
कारंजा क्विंटल 2200 4220 4400 4335
राहता क्विंटल 8 4338 4350 4345
चिखली चाफा क्विंटल 887 4225 4351 4288
मलकापूर चाफा क्विंटल 210 3800 4455 4105
भुसावळ चाफा क्विंटल 9 4200 4300 4200
सोलापूर गरडा क्विंटल 11 4360 4400 4365
पांढरकवडा हायब्रीड क्विंटल 15 4180 4180 4180
जळगाव काबुली क्विंटल 18 6400 6400 6400
जामखेड काट्या क्विंटल 50 4200 4350 4275
तुळजापूर काट्या क्विंटल 89 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 17 4200 4200 4200
जळगाव लाल क्विंटल 74 4500 5100 4800
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 128 4250 4350 4300
किनवट लाल क्विंटल 178 4875 5230 5000
उमरखेड लाल क्विंटल 450 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 220 4400 4500 4450
जालना लोकल क्विंटल 359 3500 4400 4360
अकोला लोकल क्विंटल 1721 4000 4775 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 3077 4300 4455 4378
नागपूर लोकल क्विंटल 2443 4075 4424 4338
उमरेड लोकल क्विंटल 4124 4000 4355 4250
सावनेर लोकल क्विंटल 86 4300 4368 4340
जामखेड लोकल क्विंटल 52 4000 4300 4150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 30 3600 4331 4200
परतूर लोकल क्विंटल 5 4380 4410 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 680 4000 4450 4300
सेनगाव लोकल क्विंटल 80 4250 4350 4300
सिंदी लोकल क्विंटल 153 4165 4425 4320
दुधणी लोकल क्विंटल 47 4250 4525 4300
29/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 176 3900 4700 4300
शहादा क्विंटल 822 4100 6900 6663
पुणे क्विंटल 62 5400 5500 5450
दोंडाईचा क्विंटल 430 4000 8000 6400
माजलगाव क्विंटल 132 3900 4300 4200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 4300 4300 4300
पैठण क्विंटल 7 4200 4386 4350
उदगीर क्विंटल 1180 4450 4550 4500
भोकर क्विंटल 77 3700 4303 4001
हिंगोली क्विंटल 600 3919 4426 4172
लासूर स्टेशन क्विंटल 135 4300 4375 4350
सेलु क्विंटल 69 4000 4351 4300
राजूरा क्विंटल 302 4200 4300 4256
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 275 4000 4400 4200
राहता क्विंटल 7 4100 4402 4350
जळगाव चाफा क्विंटल 369 5230 5230 5230
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 15 4487 4487 4487
चिखली चाफा क्विंटल 657 4200 4370 4285
वाशीम चाफा क्विंटल 2400 4000 4400 4200
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 300 4000 4200 4100
अमळनेर चाफा क्विंटल 2970 4225 4300 4300
खामगाव चाफा क्विंटल 1530 3975 4375 4175
मलकापूर चाफा क्विंटल 272 3925 4440 4150
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 27 4300 4412 4356
उमरगा गरडा क्विंटल 12 4350 4411 4400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 6800 6400
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 295 4200 4400 4300
जळगाव काबुली क्विंटल 55 6500 6800 6800
जामखेड काट्या क्विंटल 25 4200 4350 4275
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 13 4200 4300 4250
लातूर लाल क्विंटल 7679 4100 4660 4450
येवला लाल क्विंटल 32 4000 5201 5101
जळगाव लाल क्विंटल 9 4500 5000 4500
बीड लाल क्विंटल 19 4200 4325 4279
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 228 4250 4350 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 41 4200 4300 4250
शेवगाव लाल क्विंटल 48 4400 4500 4500
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4500 4500 4500
दौंड-यवत लाल क्विंटल 5 4100 4211 4200
गंगापूर लाल क्विंटल 17 4350 4501 4390
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 220 4000 4431 4300
मंठा लाल क्विंटल 25 4150 4350 4300
किनवट लाल क्विंटल 95 4875 5230 5000
उमरी लाल क्विंटल 25 4100 4200 4150
मुरुम लाल क्विंटल 164 4325 4426 4371
उमरखेड लाल क्विंटल 170 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 320 4400 4500 4450
चिमुर लाल क्विंटल 190 4300 4500 4400
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 123 4000 4390 4200
जालना लोकल क्विंटल 971 3600 4460 4375
अकोला लोकल क्विंटल 2347 4100 4720 4550
अमरावती लोकल क्विंटल 3384 4350 4450 4400
लासलगाव लोकल क्विंटल 106 3300 5301 5076
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 4540 4540 4540
यवतमाळ लोकल क्विंटल 648 4000 4395 4198
नागपूर लोकल क्विंटल 3375 4200 4464 4318
मुंबई लोकल क्विंटल 794 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 189 4110 4270 4200
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 118 4000 4500 4400
वणी लोकल क्विंटल 526 4200 4325 4300
सावनेर लोकल क्विंटल 227 4200 4390 4320
जामखेड लोकल क्विंटल 24 4200 4300 4250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 53 3300 4334 4242
गेवराई लोकल क्विंटल 72 4100 4409 4300
परतूर लोकल क्विंटल 20 4300 4415 4410
मेहकर लोकल क्विंटल 670 4000 4455 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 25 3000 5000 4501
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1556 3800 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 746 4000 4330 4200
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 195 4200 4400 4300
काटोल लोकल क्विंटल 206 3751 4345 3950
सिंदी लोकल क्विंटल 166 4150 4400 4275
दुधणी लोकल क्विंटल 172 4300 4540 4510
देवणी लोकल क्विंटल 15 4550 4673 4611
28/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 186 3875 4500 4187
शहादा क्विंटल 554 4100 6906 6626
दोंडाईचा क्विंटल 444 4000 8400 6400
माजलगाव क्विंटल 206 3900 4206 4100
नंदूरबार क्विंटल 424 4100 6850 5125
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 4490 4800 4650
पैठण क्विंटल 7 4100 4420 4350
उदगीर क्विंटल 1225 4450 4561 4505
भोकर क्विंटल 13 2600 4325 3462
श्रीगोंदा क्विंटल 25 4900 5000 4950
लासूर स्टेशन क्विंटल 130 4325 4400 4350
मंगळवेढा क्विंटल 25 3400 4200 3850
मानोरा क्विंटल 158 4152 4340 4264
मोर्शी क्विंटल 702 4200 4400 4300
राजूरा क्विंटल 186 4150 4300 4265
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 100 4000 4445 4200
राहता क्विंटल 7 4386 4425 4400
बारामती बोल्ड क्विंटल 191 4300 4700 4500
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 602 8250 8811 8621
चिखली चाफा क्विंटल 645 4201 4381 4291
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 300 4000 4200 4100
अमळनेर चाफा क्विंटल 2000 4275 4375 4375
खामगाव चाफा क्विंटल 1391 4100 4525 4312
मलकापूर चाफा क्विंटल 278 4055 4490 4220
शिरपूर चाफा क्विंटल 126 4100 4500 4400
सोलापूर गरडा क्विंटल 76 4200 4470 4400
बारामती गरडा क्विंटल 278 3980 4305 4200
उमरगा गरडा क्विंटल 9 4390 4401 4400
पुर्णा गरडा क्विंटल 24 4300 4300 4300
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1240 6551 6850 6661
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 6800 6400
रावेर हायब्रीड क्विंटल 68 4000 4200 4195
जालना काबुली क्विंटल 5 5600 5600 5600
अकोला काबुली क्विंटल 11 3700 3700 3700
शिरपूर काबुली क्विंटल 122 4800 5561 5351
रावेर काबुली क्विंटल 1 7650 7650 7650
जामखेड काट्या क्विंटल 55 4200 4350 4275
तुळजापूर काट्या क्विंटल 36 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 13 4200 4300 4250
लातूर लाल क्विंटल 6856 4390 4821 4500
येवला लाल क्विंटल 32 4875 5312 5250
पवनी लाल क्विंटल 2 6100 6100 6100
बीड लाल क्विंटल 11 4200 4311 4272
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 220 4200 4400 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 58 4200 4340 4300
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4500 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 373 4000 4300 4150
दौंड लाल क्विंटल 5 4211 4351 4351
गंगापूर लाल क्विंटल 12 3700 4411 4242
चाकूर लाल क्विंटल 30 4371 4452 4422
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 74 4383 4471 4427
उमरी लाल क्विंटल 10 4400 4600 4500
मुरुम लाल क्विंटल 40 4200 4500 4350
उमरखेड लाल क्विंटल 190 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 130 4400 4500 4450
लाखंदूर लाल क्विंटल 66 4400 4450 4425
बोरी लाल क्विंटल 74 4000 4200 4200
जालना लोकल क्विंटल 1096 3900 4430 4380
अकोला लोकल क्विंटल 1917 4100 4620 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 3365 4400 4500 4450
लासलगाव लोकल क्विंटल 86 3901 5132 4438
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4431 4431 4431
नागपूर लोकल क्विंटल 2388 4150 4503 4415
मुंबई लोकल क्विंटल 522 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 59 4150 4350 4300
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2060 4150 4450 4350
वणी लोकल क्विंटल 316 4270 4365 4300
सावनेर लोकल क्विंटल 235 4270 4390 4330
जामखेड लोकल क्विंटल 54 4000 4300 4150
सटाणा लोकल क्विंटल 19 3650 4560 4454
कोपरगाव लोकल क्विंटल 26 3500 4340 4200
गेवराई लोकल क्विंटल 80 4200 4450 4300
परतूर लोकल क्विंटल 34 4390 4460 4420
मनवत लोकल क्विंटल 134 4100 5751 5650
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 50 4199 4332 4311
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 4200 4326 4300
लोणार लोकल क्विंटल 1500 3800 4391 4096
तुमसर लोकल क्विंटल 238 4875 4875 4875
नांदगाव लोकल क्विंटल 15 4300 7500 4700
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 92 4200 4296 4225
परांडा लोकल क्विंटल 6 4300 4350 4300
बसमत लोकल क्विंटल 41 4290 4400 4340
सेनगाव लोकल क्विंटल 100 4250 4350 4300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 342 5230 5230 5230
भिवापूर लोकल क्विंटल 950 4200 4300 4250
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 250 4200 4400 4300
काटोल लोकल क्विंटल 306 3800 4376 4150
मांढळ लोकल क्विंटल 671 4194 4300 4228
देवळा लोकल क्विंटल 2 5000 5125 5125
दुधणी लोकल क्विंटल 137 4385 4650 4500
देवणी लोकल क्विंटल 18 4600 4690 4645
ताडकळस नं. १ क्विंटल 21 4300 4300 4300
27/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 129 3850 4600 4225
शहादा क्विंटल 591 4000 6921 6692
पुणे क्विंटल 33 5400 5500 5450
दोंडाईचा क्विंटल 482 4100 7800 6451
माजलगाव क्विंटल 135 4000 4251 4151
चंद्रपूर क्विंटल 137 4050 4300 4265
नंदूरबार क्विंटल 206 4131 8250 5443
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 4476 4476 4476
पैठण क्विंटल 15 4430 4430 4430
संगमनेर क्विंटल 7 4250 4351 4300
सिल्लोड क्विंटल 40 4300 4500 4400
उदगीर क्विंटल 1120 4450 4550 4500
भोकर क्विंटल 72 4227 4316 4272
हिंगोली क्विंटल 630 3995 4418 4206
कारंजा क्विंटल 2100 4270 4370 4325
श्रीरामपूर क्विंटल 14 4000 4400 4200
लासूर स्टेशन क्विंटल 91 4325 4444 4350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 115 4200 4300 4251
सेलु क्विंटल 10 4400 4400 4400
निरा -सासवड क्विंटल 9 4200 4500 4350
मानोरा क्विंटल 117 4250 4351 4300
राजूरा क्विंटल 235 4200 4325 4277
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 90 3800 4300 4000
राहता क्विंटल 24 4100 4434 4275
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 298 8400 8771 8600
जळगाव चाफा क्विंटल 322 5230 5230 5230
चिखली चाफा क्विंटल 785 4170 4360 4265
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 300 4000 4300 4100
अमळनेर चाफा क्विंटल 2500 4200 4300 4300
खामगाव चाफा क्विंटल 2282 4000 4475 4237
मलकापूर चाफा क्विंटल 203 3760 4550 4135
शिरपूर चाफा क्विंटल 135 4300 4561 4450
दर्यापूर चाफा क्विंटल 1100 4100 4580 4430
सोलापूर गरडा क्विंटल 6 4300 4410 4360
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 26 4200 4426 4313
उमरगा गरडा क्विंटल 10 4350 4420 4400
सोनपेठ गरडा क्विंटल 75 4281 4341 4310
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 16 3475 5051 5000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1190 5461 6841 6712
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 6800 6400
रावेर हायब्रीड क्विंटल 47 4000 4190 4105
जळगाव काबुली क्विंटल 1 6800 6800 6800
शिरपूर काबुली क्विंटल 126 4700 5467 5200
मालेगाव काट्या क्विंटल 55 3450 7000 5051
तुळजापूर काट्या क्विंटल 140 4000 4200 4150
लातूर लाल क्विंटल 6829 4430 4760 4520
येवला लाल क्विंटल 27 4900 6000 5150
जळगाव लाल क्विंटल 25 4250 4300 4300
बीड लाल क्विंटल 56 4200 5740 4413
कळमनूरी लाल क्विंटल 40 5000 5000 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 237 4250 4350 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 83 4300 4320 4300
शेवगाव लाल क्विंटल 15 4500 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 316 4000 4350 4200
गंगापूर लाल क्विंटल 9 4342 4480 4417
औसा लाल क्विंटल 465 4281 4451 4385
चाकूर लाल क्विंटल 15 4411 4475 4451
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 105 4390 4454 4422
उमरी लाल क्विंटल 32 4400 4500 4450
मुरुम लाल क्विंटल 94 4250 4500 4375
उमरखेड लाल क्विंटल 260 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 470 4400 4500 4450
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 149 4000 4350 4200
जालना लोकल क्विंटल 1071 3700 4475 4430
अकोला लोकल क्विंटल 1908 4000 4730 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 3264 4300 4500 4400
लासलगाव लोकल क्विंटल 110 3000 5852 4470
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4201 4201 4201
यवतमाळ लोकल क्विंटल 636 4000 4435 4228
आर्वी लोकल क्विंटल 325 4000 4400 4250
नागपूर लोकल क्विंटल 2100 4200 4464 4398
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5018 4200 4575 4320
मुंबई लोकल क्विंटल 45 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 204 4150 4350 4250
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 160 4000 4600 4400
सावनेर लोकल क्विंटल 165 4235 4382 4330
कोपरगाव लोकल क्विंटल 26 3700 4326 4276
गेवराई लोकल क्विंटल 139 4250 4430 4300
परतूर लोकल क्विंटल 17 4360 4430 4420
मनवत लोकल क्विंटल 89 4100 4350 4325
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 4200 4326 4326
लोणार लोकल क्विंटल 2000 3900 4391 4146
तुमसर लोकल क्विंटल 176 4300 4400 4380
तळोदा लोकल क्विंटल 24 6000 6479 6200
नांदगाव लोकल क्विंटल 25 4365 4850 4551
परांडा लोकल क्विंटल 2 4350 4350 4350
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1196 3500 52330 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 468 4000 4335 4150
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 225 4200 4405 4300
काटोल लोकल क्विंटल 305 3850 4365 4150
सिंदी लोकल क्विंटल 163 4120 4400 4330
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 1053 5230 5230 5230
देवळा लोकल क्विंटल 1 4100 6805 6805
दुधणी लोकल क्विंटल 120 4300 4450 4400
देवणी लोकल क्विंटल 19 4461 4685 4573
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4400 4500 4400
26/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 314 3851 4550 4200
शहादा क्विंटल 1119 4000 6972 6771
पुणे क्विंटल 34 5500 5600 5550
दोंडाईचा क्विंटल 254 4000 8332 6500
बार्शी -वैराग क्विंटल 21 4300 4300 4300
माजलगाव क्विंटल 121 4000 4251 4150
चंद्रपूर क्विंटल 266 4090 4290 4210
नंदूरबार क्विंटल 611 4350 8000 5350
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 24 4304 4451 4377
पैठण क्विंटल 13 4460 4460 4460
सिल्लोड क्विंटल 5 4300 4500 4400
उदगीर क्विंटल 1210 4450 4555 4502
भोकर क्विंटल 190 4100 4315 4207
श्रीरामपूर क्विंटल 4 4500 4500 4500
करमाळा क्विंटल 91 4100 4411 4300
लासूर स्टेशन क्विंटल 13 4325 4400 4350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 100 4250 4301 4255
मानोरा क्विंटल 320 4250 4341 4309
राजूरा क्विंटल 280 4200 4285 4252
राहता क्विंटल 6 3680 4441 4300
चोपडा बोल्ड क्विंटल 150 6300 6751 6600
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 512 8001 8785 8560
चोपडा चाफा क्विंटल 165 4275 4500 4475
चिखली चाफा क्विंटल 1067 4175 4358 4265
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 300 4000 4300 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 2500 6000 6621 6621
खामगाव चाफा क्विंटल 2957 4175 4525 4350
मलकापूर चाफा क्विंटल 206 3985 4580 4175
शिरपूर चाफा क्विंटल 109 4100 4566 4401
दर्यापूर चाफा क्विंटल 1000 4200 4625 4500
सोलापूर गरडा क्विंटल 124 4270 4530 4445
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 3 4200 4300 4250
कुर्डवाडी गरडा क्विंटल 6 4401 4401 4401
उमरगा गरडा क्विंटल 24 4300 4460 4400
पुर्णा गरडा क्विंटल 1 4351 4351 4351
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 51 3450 5080 5001
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 892 6300 6850 6591
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 6800 6400
रावेर हायब्रीड क्विंटल 41 1780 2240 2056
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 71 4200 4395 4355
चोपडा जंबु क्विंटल 25 6000 8800 8552
जालना काबुली क्विंटल 10 8600 8600 8600
अकोला काबुली क्विंटल 5 6255 6255 6255
शिरपूर काबुली क्विंटल 146 4451 5401 5200
मालेगाव काट्या क्विंटल 35 4299 7050 5411
जामखेड काट्या क्विंटल 57 4200 4300 4250
तुळजापूर काट्या क्विंटल 175 4000 4200 4150
भंडारा काट्या क्विंटल 49 4000 4300 4200
लातूर लाल क्विंटल 9292 4400 4801 4520
चोपडा लाल क्विंटल 25 4400 4882 4700
बीड लाल क्विंटल 4 3711 4300 4070
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 188 4200 4400 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 64 4211 4375 4311
शेवगाव लाल क्विंटल 27 4400 4500 4500
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4500 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 483 4000 4350 4200
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 181 4000 4501 4300
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 24 4300 4385 4350
केज लाल क्विंटल 37 3500 4300 4250
चाकूर लाल क्विंटल 35 4429 4482 4465
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 499 4200 4500 4351
मुरुम लाल क्विंटल 146 3600 4546 4073
उमरखेड लाल क्विंटल 180 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 250 4400 4500 4450
चिमुर लाल क्विंटल 40 4300 4500 4400
बोरी लाल क्विंटल 16 4300 4300 4300
जालना लोकल क्विंटल 1382 3850 4500 4450
अकोला लोकल क्विंटल 1047 4200 4750 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 4074 4350 4450 4400
लासलगाव लोकल क्विंटल 73 3700 5111 5051
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 7 4253 4425 4416
आर्वी लोकल क्विंटल 300 4000 4400 4300
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5779 4100 4500 4325
मुंबई लोकल क्विंटल 564 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 2836 4000 4400 4300
वर्धा लोकल क्विंटल 183 4125 4425 4300
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1850 4200 4500 4350
जामखेड लोकल क्विंटल 58 4200 4400 4300
सटाणा लोकल क्विंटल 19 4476 4540 4490
कोपरगाव लोकल क्विंटल 21 4000 4351 4240
गेवराई लोकल क्विंटल 54 4200 4400 4300
परतूर लोकल क्विंटल 37 4400 4450 4420
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 35 4300 4500 4500
मेहकर लोकल क्विंटल 930 4000 4490 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 44 4330 4899 4551
सेनगाव लोकल क्विंटल 100 4200 4300 4250
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1135 3600 4440 4250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 806 4000 4335 4200
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 140 4200 4395 4300
काटोल लोकल क्विंटल 104 4275 4326 4310
पुलगाव लोकल क्विंटल 68 4200 4371 4311
सिंदी लोकल क्विंटल 365 4200 4410 4350
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 1275 5230 5230 5230
दुधणी लोकल क्विंटल 217 4310 4500 4400
देवणी लोकल क्विंटल 17 4615 4711 4663
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4400 4500 4400
25/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 228 3850 4600 4225
शहादा क्विंटल 493 4400 7170 6800
पुणे क्विंटल 33 5300 5700 5500
दोंडाईचा क्विंटल 487 3000 7800 6500
बार्शी -वैराग क्विंटल 5 4250 4323 4250
माजलगाव क्विंटल 175 3950 4281 4150
चंद्रपूर क्विंटल 166 4200 4300 4250
नंदूरबार क्विंटल 180 4393 7000 5425
भोकर क्विंटल 62 4000 4300 4150
हिंगोली क्विंटल 225 3950 4375 4162
कारंजा क्विंटल 2510 4210 4410 4310
श्रीगोंदा क्विंटल 2 4900 4900 4900
श्रीरामपूर क्विंटल 12 4000 4431 4125
लासूर स्टेशन क्विंटल 110 4325 4400 4350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 67 3400 4301 4100
मंगळवेढा क्विंटल 49 4000 4300 4200
मानोरा क्विंटल 210 4217 4351 4319
मोर्शी क्विंटल 504 4300 4450 4375
राजूरा क्विंटल 237 4250 4330 4293
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 153 4000 4400 4200
राहता क्विंटल 5 3400 4355 3900
बारामती बोल्ड क्विंटल 121 4300 4650 4500
चोपडा बोल्ड क्विंटल 60 6301 6776 6741
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 229 8200 8926 8675
जळगाव चाफा क्विंटल 20 3600 4300 4300
चोपडा चाफा क्विंटल 20 4300 4425 4400
चिखली चाफा क्विंटल 1070 3700 4375 4037
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 2100 4000 4450 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 2200 4351 4400 4400
खामगाव चाफा क्विंटल 1795 4000 4500 4250
मलकापूर चाफा क्विंटल 385 3800 4430 4360
शिरपूर चाफा क्विंटल 145 4200 4600 4521
दर्यापूर चाफा क्विंटल 700 3500 4630 4500
नामपूर चाफा क्विंटल 6 4370 4401 4390
सोलापूर गरडा क्विंटल 39 4280 4460 4350
बारामती गरडा क्विंटल 166 4125 4251 4200
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 6 3800 4300 4050
इंदापूर गरडा क्विंटल 69 4300 4351 4311
उमरगा गरडा क्विंटल 12 3801 4450 4350
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 41 4201 8051 5060
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1086 6467 6871 6601
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5800 6400 6000
रावेर हायब्रीड क्विंटल 72 4070 4245 4210
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 47 4350 6455 4400
चोपडा जंबु क्विंटल 55 8100 8900 8876
जालना काबुली क्विंटल 13 5800 8225 6300
जळगाव काबुली क्विंटल 43 6650 6800 6650
शिरपूर काबुली क्विंटल 182 4450 5440 5251
मालेगाव काट्या क्विंटल 60 4001 6300 4367
जामखेड काट्या क्विंटल 63 4200 4350 4275
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 11 4200 4300 4250
लातूर लाल क्विंटल 8451 4381 4800 4500
येवला लाल क्विंटल 27 4000 5336 5281
चोपडा लाल क्विंटल 180 4500 5042 4901
बीड लाल क्विंटल 11 3500 4311 4120
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 199 4200 4400 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 97 4200 4396 4300
शेवगाव लाल क्विंटल 14 4500 4500 4500
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 4 4500 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 592 4000 4335 4200
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 5 4100 4400 4300
केज लाल क्विंटल 41 3500 4321 4200
चाकूर लाल क्विंटल 50 4421 4458 4441
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 92 4200 4475 4337
उमरी लाल क्विंटल 25 4300 4400 4350
मुरुम लाल क्विंटल 60 4281 4451 4366
उमरखेड लाल क्विंटल 240 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 240 4400 4500 4450
बोरी लाल क्विंटल 41 4300 4340 4335
जालना लोकल क्विंटल 1258 3700 4500 4450
अकोला लोकल क्विंटल 1214 4000 4630 4350
अमरावती लोकल क्विंटल 3217 4300 4430 4365
लासलगाव लोकल क्विंटल 82 3700 5171 5112
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 8 4452 5102 4477
यवतमाळ लोकल क्विंटल 782 4000 4460 4230
आर्वी लोकल क्विंटल 300 4000 4505 4350
नागपूर लोकल क्विंटल 2995 4100 4458 4368
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 4640 4300 4640 4470
मुंबई लोकल क्विंटल 843 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 188 4125 4390 4250
सावनेर लोकल क्विंटल 68 4321 4348 4335
जामखेड लोकल क्विंटल 64 4200 4400 4300
सटाणा लोकल क्विंटल 20 4300 4850 4580
कोपरगाव लोकल क्विंटल 34 4100 4358 4320
गेवराई लोकल क्विंटल 69 4200 4400 4325
परतूर लोकल क्विंटल 42 4380 4425 4400
मनवत लोकल क्विंटल 133 4250 4375 4300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 12 4100 4350 4350
मेहकर लोकल क्विंटल 840 4000 4415 4200
तुमसर लोकल क्विंटल 220 4301 4400 4361
तळोदा लोकल क्विंटल 2 4350 6600 6500
नांदगाव लोकल क्विंटल 35 4100 8081 4500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 97 4300 4350 4325
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 65 4000 4300 4200
परांडा लोकल क्विंटल 6 4300 4300 4300
सेनगाव लोकल क्विंटल 80 4200 4400 4300
पाथरी लोकल क्विंटल 18 4300 4361 4331
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 678 3600 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 626 4000 4580 4250
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 220 4200 4390 4300
काटोल लोकल क्विंटल 165 3551 4315 3850
पुलगाव लोकल क्विंटल 30 4351 4351 4351
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 1087 5230 5230 5230
देवळा लोकल क्विंटल 2 4505 4730 4730
दुधणी लोकल क्विंटल 342 4200 4550 4400
ताडकळस नं. १ क्विंटल 45 4300 4500 4400
24/04/2022
पैठण क्विंटल 1 4500 4500 4500
उदगीर क्विंटल 725 4450 4525 4487
कन्न्ड क्विंटल 2 5400 5500 5450
रामटेक क्विंटल 262 4200 4325 4262
बाळापूर चाफा क्विंटल 536 4300 4400 4350
शेवगाव लाल क्विंटल 10 4500 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 122 4000 4300 4200
दौंड लाल क्विंटल 6 4200 4500 4352
उमरी लाल क्विंटल 30 4100 4300 4200
उमरखेड लाल क्विंटल 170 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 170 4400 4500 4450
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 107 4000 4325 4200
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 150 4000 4600 4400
तुमसर लोकल क्विंटल 135 4351 4400 4375
काटोल लोकल क्विंटल 146 3811 4338 4060
कडा नं. १ क्विंटल 125 4300 4500 4400
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 4400 4600 4600

Leave a Comment