Harbhara Bajar Bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
पुणे क्विंटल 32 5400 5600 5500
माजलगाव क्विंटल 11 4150 4700 4475
पैठण क्विंटल 1 3600 3600 3600
उदगीर क्विंटल 40 4700 4800 4750
भोकर क्विंटल 2 3825 4425 4125
हिंगोली क्विंटल 215 4330 4790 4560
कारंजा क्विंटल 160 4405 4655 4540
श्रीरामपूर क्विंटल 2 4000 4000 4000
सेलु क्विंटल 24 4200 4712 4500
चिखली चाफा क्विंटल 172 4200 4700 4450
अमळनेर चाफा क्विंटल 150 4350 4400 4400
सोलापूर गरडा क्विंटल 3 4800 4800 4800
इंदापूर -निमगाव केतकी गरडा क्विंटल 11 4000 4300 4200
जालना काबुली क्विंटल 15 4815 4815 4815
जळगाव काबुली क्विंटल 3 6500 6500 6500
जामखेड काट्या क्विंटल 14 3500 4200 3850
बीड लाल क्विंटल 8 3850 4336 4007
शेवगाव लाल क्विंटल 5 4200 4200 4200
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4200 4200 4200
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 5 3900 4650 4600
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 14 4401 4825 4613
जालना लोकल क्विंटल 333 3800 4776 4675
अकोला लोकल क्विंटल 672 4200 5005 4725
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4400 4650 4525
आर्वी लोकल क्विंटल 50 4000 4600 4400
जामखेड लोकल क्विंटल 12 3200 3800 3500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 12 3891 4625 4580
गेवराई लोकल क्विंटल 24 4075 4500 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 230 4400 4840 4600
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 7 4250 4450 4350
29/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 92 3900 4550 4225
शहादा क्विंटल 42 4100 7130 6303
पुणे क्विंटल 33 5350 5550 5450
दोंडाईचा क्विंटल 20 3500 6600 4441
बार्शी क्विंटल 36 4300 4700 4550
बार्शी -वैराग क्विंटल 8 4100 4650 4600
माजलगाव क्विंटल 47 4100 4571 4400
चाळीसगाव क्विंटल 7 3101 4000 3500
सिल्लोड क्विंटल 6 4400 4600 4500
उदगीर क्विंटल 57 4800 4851 4825
भोकर क्विंटल 1 4009 4009 4009
कारंजा क्विंटल 400 4300 4625 4510
श्रीरामपूर क्विंटल 12 4000 4500 4250
लासूर स्टेशन क्विंटल 37 3950 4550 4450
परळी-वैजनाथ क्विंटल 9 4100 4500 4400
वैजापूर क्विंटल 4 4100 4460 4250
राहता क्विंटल 9 4300 4600 4450
चिखली चाफा क्विंटल 195 4225 4701 4463
वाशीम चाफा क्विंटल 2100 4400 4750 4500
अमळनेर चाफा क्विंटल 10 4250 4300 4300
खामगाव चाफा क्विंटल 555 4000 4650 4325
मलकापूर चाफा क्विंटल 48 3775 4560 4250
दिग्रस चाफा क्विंटल 105 4350 4650 4485
साक्री चाफा क्विंटल 22 3001 5371 4026
पातूर चाफा क्विंटल 6 4000 4600 4500
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 39 4560 4665 4600
धुळे हायब्रीड क्विंटल 28 3505 4200 3755
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 3900 4380 4116
जामखेड काट्या क्विंटल 9 3500 4200 3850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 115 4000 4500 4250
धर्माबाद लाल क्विंटल 60 3900 4670 4100
येवला लाल क्विंटल 2 3299 5000 4000
बीड लाल क्विंटल 7 4335 4481 4404
दौंड-यवत लाल क्विंटल 3 3850 4370 4370
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 5 4311 4750 4600
मंठा लाल क्विंटल 11 4000 4552 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 22 4351 4808 4579
मुरुम लाल क्विंटल 1 4500 4500 4500
उमरखेड लाल क्विंटल 120 4300 4500 4400
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 51 4000 4480 4200
जालना लोकल क्विंटल 325 3700 4790 4675
अकोला लोकल क्विंटल 687 4150 4825 4650
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4400 4750 4575
लासलगाव लोकल क्विंटल 45 3900 5601 4401
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 4551 4551 4551
यवतमाळ लोकल क्विंटल 254 4410 4695 4552
परभणी लोकल क्विंटल 90 4000 4500 4200
आर्वी लोकल क्विंटल 50 4000 4580 4400
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 3051 4100 4740 4305
मुंबई लोकल क्विंटल 747 5200 5800 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 63 4275 4580 4450
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 650 4650 4955 4815
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 50 4000 4600 4300
वणी लोकल क्विंटल 137 4480 4650 4500
जामखेड लोकल क्विंटल 8 3000 3800 3400
सटाणा लोकल क्विंटल 8 4041 4477 4250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 4250 4601 4575
गेवराई लोकल क्विंटल 26 3950 4480 4350
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 11 3800 4200 4200
वरोरा लोकल क्विंटल 62 3500 4625 4400
नांदगाव लोकल क्विंटल 8 4225 4850 4401
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 80 4000 4645 4500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 153 3950 4600 4500
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 20 4360 4550 4455
काटोल लोकल क्विंटल 45 4200 4600 4400
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1168 4250 4665 4450
देवळा लोकल क्विंटल 1 3590 3705 3705
28/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 70 4000 4500 4250
पुणे क्विंटल 31 5300 5500 5400
दोंडाईचा क्विंटल 6 3400 7600 5700
बार्शी क्विंटल 75 4300 5200 4700
बार्शी -वैराग क्विंटल 3 4051 4500 4250
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 3500 3500 3500
चाळीसगाव क्विंटल 5 2700 3900 3500
भोकर क्विंटल 3 4111 4560 4336
कारंजा क्विंटल 460 4250 4670 4500
अचलपूर क्विंटल 45 4300 4550 4425
श्रीगोंदा क्विंटल 8 5230 5230 5230
श्रीरामपूर क्विंटल 1 4000 4000 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 25 4000 4600 4250
वैजापूर क्विंटल 8 4000 4300 4200
मोर्शी क्विंटल 204 4200 4625 4412
नांदूरा क्विंटल 25 3800 4450 4450
राहता क्विंटल 2 4360 4360 4360
जळगाव बोल्ड क्विंटल 68 8805 8805 8805
जळगाव चाफा क्विंटल 14 3100 4400 3100
चोपडा चाफा क्विंटल 1 4300 4301 4301
अकोट चाफा क्विंटल 750 4250 4925 4900
चिखली चाफा क्विंटल 126 4200 4700 4450
अमळनेर चाफा क्विंटल 200 4200 4400 4400
पाचोरा चाफा क्विंटल 15 4335 4475 4411
खामगाव चाफा क्विंटल 422 3700 4700 4200
मलकापूर चाफा क्विंटल 111 3900 4550 4060
दिग्रस चाफा क्विंटल 73 4145 4555 4485
शिरपूर चाफा क्विंटल 6 3401 4451 3700
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 74 4590 4635 4600
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 4 4500 6400 5701
अहमदनगर काबुली क्विंटल 70 4000 4500 4250
जालना काबुली क्विंटल 1 8500 8500 8500
शिरपूर काबुली क्विंटल 1 4100 4100 4100
वरूड-राजूरा बझार काबुली क्विंटल 13 3201 6999 5984
दौंड काबुली क्विंटल 3 5250 5250 5250
जामखेड काट्या क्विंटल 14 3500 4200 3850
भंडारा काट्या क्विंटल 6 4300 4400 4380
येवला लाल क्विंटल 3 3900 4724 4100
औसा लाल क्विंटल 13 3801 4675 4360
उमरखेड लाल क्विंटल 50 4300 4500 4400
जालना लोकल क्विंटल 283 3800 4800 4650
अकोला लोकल क्विंटल 304 4150 4850 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4400 4650 4525
लासलगाव लोकल क्विंटल 31 4251 5000 5000
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 10 4301 4541 4471
यवतमाळ लोकल क्विंटल 70 4375 4740 4557
परभणी लोकल क्विंटल 111 4000 4500 4200
नागपूर लोकल क्विंटल 451 4500 4750 4687
मुंबई लोकल क्विंटल 1097 5200 5800 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 213 4000 4610 4500
वर्धा लोकल क्विंटल 19 4225 4555 4350
वणी लोकल क्विंटल 174 4400 4665 4500
जामखेड लोकल क्विंटल 11 3200 3800 3500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 15 3826 4626 4590
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 74 4570 4750 4625
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 16 4450 4655 4558
मेहकर लोकल क्विंटल 150 4300 4700 4600
तुमसर लोकल क्विंटल 14 4311 4525 4400
वरोरा लोकल क्विंटल 60 4200 4550 4400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 3 4200 4200 4200
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 4200 4600 4400
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 22 4060 4575 4350
परांडा लोकल क्विंटल 2 4300 4300 4300
सेनगाव लोकल क्विंटल 89 4200 4500 4325
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 177 4095 4695 4500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 136 4000 4640 4400
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 12 4270 4500 4385
काटोल लोकल क्विंटल 227 4125 4650 4350
27/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 87 3900 4550 4225
शहादा क्विंटल 13 5500 7272 6051
पुणे क्विंटल 33 5300 5500 5400
दोंडाईचा क्विंटल 3 4376 7000 5000
बार्शी क्विंटल 124 4000 4625 4311
बार्शी -वैराग क्विंटल 4 4000 4000 4000
माजलगाव क्विंटल 111 4100 4569 4400
पैठण क्विंटल 2 3851 3851 3851
चाळीसगाव क्विंटल 15 3000 4251 3900
उदगीर क्विंटल 110 4800 4940 4870
भोकर क्विंटल 6 4300 4300 4300
कारंजा क्विंटल 450 4210 4670 4520
अचलपूर क्विंटल 15 4400 4500 4450
श्रीरामपूर क्विंटल 2 3751 4500 4250
लासूर स्टेशन क्विंटल 17 3800 4600 4300
निरा -सासवड क्विंटल 5 3900 4560 4230
कन्न्ड क्विंटल 1 3000 3800 3400
वैजापूर क्विंटल 7 4050 4455 4275
नांदूरा क्विंटल 65 3900 4421 4421
जळगाव बोल्ड क्विंटल 61 6341 8293 8292
जळगाव चाफा क्विंटल 5 4500 4500 4500
चिखली चाफा क्विंटल 151 4200 4650 4425
अमळनेर चाफा क्विंटल 140 4300 4466 4466
पाचोरा चाफा क्विंटल 13 4000 4400 4200
खामगाव चाफा क्विंटल 891 4000 4700 4350
मलकापूर चाफा क्विंटल 52 3700 4555 4150
दिग्रस चाफा क्विंटल 106 4300 4700 4585
शिरपूर चाफा क्विंटल 1 4150 4150 4150
दर्यापूर चाफा क्विंटल 400 4155 6120 5885
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 45 4590 4635 4600
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 5 3500 4400 3950
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 3600 4250 3705
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 6150 7000 7000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4125 4275 4200
अकोला काबुली क्विंटल 8 9000 9000 9000
मालेगाव काट्या क्विंटल 6 3299 4675 4200
तुळजापूर काट्या क्विंटल 90 4200 4500 4400
लातूर लाल क्विंटल 1234 4401 5071 4770
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 40 4300 4300 4300
येवला लाल क्विंटल 3 3500 5376 4600
बीड लाल क्विंटल 9 3700 4400 4076
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 115 4500 4700 4600
जिंतूर लाल क्विंटल 7 4400 4400 4400
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4200 4200 4200
केज लाल क्विंटल 27 4100 4507 4400
औसा लाल क्विंटल 12 4100 4711 4561
निलंगा लाल क्विंटल 15 4400 4760 4600
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 22 4381 4811 4596
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 37 3400 4725 4600
मुरुम लाल क्विंटल 12 3900 4500 4200
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 25 4000 4550 4250
जालना लोकल क्विंटल 264 3500 4700 4625
अकोला लोकल क्विंटल 561 4000 4735 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4400 4600 4500
लासलगाव लोकल क्विंटल 16 3700 5500 5200
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 205 4390 4625 4507
परभणी लोकल क्विंटल 75 4000 4480 4250
आर्वी लोकल क्विंटल 95 4000 4650 4450
नागपूर लोकल क्विंटल 270 4250 4752 4627
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 3835 4300 4725 4515
मुंबई लोकल क्विंटल 895 5200 5800 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 173 4325 4600 4450
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 700 4700 5010 4925
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 67 4000 4600 4300
वणी लोकल क्विंटल 117 4480 4600 4500
सावनेर लोकल क्विंटल 6 4515 4515 4515
कोपरगाव लोकल क्विंटल 12 4440 4612 4578
गेवराई लोकल क्विंटल 15 4050 4470 4250
परतूर लोकल क्विंटल 12 4300 4450 4360
मनवत लोकल क्विंटल 17 4252 4600 4500
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 203 4200 4656 4430
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
तुमसर लोकल क्विंटल 19 4305 4716 4587
वरोरा लोकल क्विंटल 86 4300 4625 4460
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 6 4200 4300 4200
नांदगाव लोकल क्विंटल 9 4370 5200 4551
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 248 4200 4730 4575
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 65 4050 4650 4500
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 73 4375 4555 4465
काटोल लोकल क्विंटल 95 3900 4607 4450
सिंदी लोकल क्विंटल 95 4450 4625 4525
देवळा लोकल क्विंटल 1 5925 5925 5925
26/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 71 3950 4500 4225
शहादा क्विंटल 24 4375 7452 6027
पुणे क्विंटल 35 5400 5700 5550
दोंडाईचा क्विंटल 29 3751 6651 5000
बार्शी क्विंटल 336 4000 4600 4311
बार्शी -वैराग क्विंटल 28 4000 4600 4500
चंद्रपूर क्विंटल 1 4550 4550 4550
नंदूरबार क्विंटल 7 3200 4150 3675
चाळीसगाव क्विंटल 15 3000 4251 3900
उदगीर क्विंटल 50 4800 4900 4850
हिंगोली क्विंटल 219 4250 4726 4488
कारंजा क्विंटल 730 4100 4650 4360
श्रीरामपूर क्विंटल 2 4200 4200 4200
लासूर स्टेशन क्विंटल 15 4275 4600 4430
वैजापूर क्विंटल 7 4055 4450 4225
मानोरा क्विंटल 70 4551 4701 4616
राहता क्विंटल 9 4000 4609 4400
चोपडा बोल्ड क्विंटल 3 6001 6700 6700
चिखली चाफा क्विंटल 208 4150 4670 4410
वाशीम चाफा क्विंटल 2400 4400 4810 4600
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 3 4000 4250 4100
अमळनेर चाफा क्विंटल 180 4300 4512 4512
पाचोरा चाफा क्विंटल 50 4261 4471 4311
खामगाव चाफा क्विंटल 618 4350 4700 4525
मलकापूर चाफा क्विंटल 166 3900 4580 4240
शिरपूर चाफा क्विंटल 4 4000 4551 4191
दर्यापूर चाफा क्विंटल 500 3820 4790 4525
साक्री चाफा क्विंटल 15 2799 3400 3100
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 135 4590 4675 4600
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 7 4000 4400 4200
उमरगा गरडा क्विंटल 3 4000 4551 4400
अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 15 5500 6000 5750
धुळे हायब्रीड क्विंटल 18 4195 4260 4215
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 29 4299 7082 6800
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 3 4110 4110 4110
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3950 3950 3950
शिरपूर काबुली क्विंटल 1 3900 3900 3900
मालेगाव काट्या क्विंटल 11 3651 4600 4300
जामखेड काट्या क्विंटल 12 3500 4200 3850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4100 4500 4350
भंडारा काट्या क्विंटल 4 4200 4200 4200
लातूर लाल क्विंटल 1048 4401 5099 4700
बीड लाल क्विंटल 15 3300 4451 4179
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 104 4500 4700 4600
शेवगाव लाल क्विंटल 15 3800 5000 5000
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 10 4400 4600 4500
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 84 4000 4650 4350
निलंगा लाल क्विंटल 10 4000 4685 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 21 4300 4801 4550
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 19 3500 4650 4561
मुरुम लाल क्विंटल 1 4351 4351 4351
उमरखेड लाल क्विंटल 50 4300 4400 4350
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 30 4000 4320 4200
जालना लोकल क्विंटल 399 3900 4800 4675
अकोला लोकल क्विंटल 564 4100 4700 4650
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4400 4650 4525
लासलगाव लोकल क्विंटल 34 4200 5580 5401
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 4475 5357 4475
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 15 4400 4510 4440
यवतमाळ लोकल क्विंटल 192 4400 4715 4557
परभणी लोकल क्विंटल 157 4000 4550 4200
आर्वी लोकल क्विंटल 70 4000 4670 4450
नागपूर लोकल क्विंटल 513 4200 4700 4575
मुंबई लोकल क्विंटल 1214 5200 5800 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 40 4350 4635 4500
वणी लोकल क्विंटल 3 4625 4625 4625
सावनेर लोकल क्विंटल 31 4519 4585 4550
जामखेड लोकल क्विंटल 7 3000 3800 3400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 34 3650 4450 4411
गेवराई लोकल क्विंटल 19 4050 4469 4300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 128 4226 4685 4431
मेहकर लोकल क्विंटल 240 4300 4835 4600
वरोरा लोकल क्विंटल 4 4500 4600 4550
नांदगाव लोकल क्विंटल 9 4285 4515 4351
परांडा लोकल क्विंटल 1 4300 4300 4300
सेनगाव लोकल क्विंटल 32 4200 4500 4300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 116 4050 4640 4400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 84 3900 4685 4350
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 75 4345 4565 4455
काटोल लोकल क्विंटल 120 4200 4600 4400
25/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 65 3900 4500 4200
शहादा क्विंटल 17 3801 4003 4000
पुणे क्विंटल 33 5400 5700 5550
दोंडाईचा क्विंटल 13 3500 5200 4672
बार्शी क्विंटल 24 3900 4700 4400
माजलगाव क्विंटल 55 4100 4625 4500
चंद्रपूर क्विंटल 12 4450 4590 4555
नंदूरबार क्विंटल 2 4200 4200 4200
चाळीसगाव क्विंटल 15 3751 4241 4000
मनमाड क्विंटल 27 4000 5325 4510
भोकर क्विंटल 14 3625 4535 4080
श्रीगोंदा क्विंटल 4 5230 5230 5230
श्रीरामपूर क्विंटल 6 3400 4000 3600
लासूर स्टेशन क्विंटल 28 4000 4700 4351
परळी-वैजनाथ क्विंटल 50 4250 4525 4400
मंगळवेढा क्विंटल 10 3400 4400 4370
मानोरा क्विंटल 59 4001 4500 4222
मोर्शी क्विंटल 148 4200 4300 4250
नांदूरा क्विंटल 75 3800 4470 4470
राजूरा क्विंटल 25 4495 4495 4495
राहता क्विंटल 3 4100 4900 4500
बारामती बोल्ड क्विंटल 60 4350 4750 4600
चिखली चाफा क्विंटल 277 4131 4651 4391
अमळनेर चाफा क्विंटल 140 4300 4421 4421
पाचोरा चाफा क्विंटल 7 3800 4000 3900
खामगाव चाफा क्विंटल 782 4100 4725 4412
मलकापूर चाफा क्विंटल 57 3800 4530 4150
दिग्रस चाफा क्विंटल 105 4000 4630 4485
शिरपूर चाफा क्विंटल 4 4061 4400 4341
दर्यापूर चाफा क्विंटल 600 3940 4840 4630
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 88 4590 4685 4650
बारामती गरडा क्विंटल 90 4000 4550 4300
उमरगा गरडा क्विंटल 1 4100 4400 4250
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 10 4001 6899 6251
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3550 4000 3810
अहमदनगर काबुली क्विंटल 2 5500 5500 5500
मालेगाव काट्या क्विंटल 17 3800 5380 4200
जामखेड काट्या क्विंटल 13 3500 4300 3900
तुळजापूर काट्या क्विंटल 125 3900 4500 4250
भंडारा काट्या क्विंटल 21 4350 4350 4350
लातूर लाल क्विंटल 1410 4402 5050 4850
धर्माबाद लाल क्विंटल 110 3900 4620 4250
येवला लाल क्विंटल 2 3900 5000 4401
बीड लाल क्विंटल 27 3801 4500 4237
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 113 4500 4700 4600
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 12 4400 4600 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 3 3500 4500 4200
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 6 4000 4400 4400
केज लाल क्विंटल 17 4156 4550 4400
औसा लाल क्विंटल 14 4301 4651 4554
निलंगा लाल क्विंटल 40 4100 4775 4600
चाकूर लाल क्विंटल 3 4271 4401 4271
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 28 4400 4826 4613
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 32 3500 4751 4651
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 22 4000 4400 4200
जालना लोकल क्विंटल 296 3200 4750 4675
अकोला लोकल क्विंटल 579 4250 4930 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4400 4665 4532
लासलगाव लोकल क्विंटल 56 4000 6000 5451
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 3901 3901 3901
यवतमाळ लोकल क्विंटल 188 4500 4710 4605
परभणी लोकल क्विंटल 92 4000 4500 4200
आर्वी लोकल क्विंटल 110 4000 4690 4450
नागपूर लोकल क्विंटल 381 4350 4770 4560
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 3676 4200 4700 4470
मुंबई लोकल क्विंटल 1434 5200 5800 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 11 4300 4500 4400
वणी लोकल क्विंटल 108 4345 4565 4400
सावनेर लोकल क्विंटल 51 4450 4627 4550
जामखेड लोकल क्विंटल 12 3500 4000 3750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 7 3761 4599 4400
गेवराई लोकल क्विंटल 10 3700 4400 4150
मनवत लोकल क्विंटल 58 4100 4580 4500
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 238 4501 4826 4666
लोणार लोकल क्विंटल 155 4000 4670 4335
मेहकर लोकल क्विंटल 270 4300 4800 4600
तुमसर लोकल क्विंटल 87 4360 4652 4500
वरोरा लोकल क्विंटल 35 4100 4500 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 11 4075 6800 4301
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 16 4080 4300 4150
सेनगाव लोकल क्विंटल 55 4100 4500 4250
पाथरी लोकल क्विंटल 4 3500 4300 4200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 183 3500 4685 4500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 131 4000 4700 4575
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 48 4345 4555 4450
काटोल लोकल क्विंटल 60 4000 4561 4350
सिंदी लोकल क्विंटल 70 4475 4700 4585
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 753 4250 4780 4600
देवळा लोकल क्विंटल 1 4555 4555 4555
ताडकळस नं. १ क्विंटल 9 4850 4850 4850
24/07/2022
उदगीर क्विंटल 90 4800 4960 4880
कन्न्ड क्विंटल 1 3800 4000 3900
बाळापूर चाफा क्विंटल 44 4200 4500 4350
दौंड लाल क्विंटल 2 4351 4351 4351
औसा लाल क्विंटल 28 4401 4701 4580
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 60 4000 4675 4500
तुमसर लोकल क्विंटल 28 4470 4601 4520
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 95 3700 4000 3900
भिवापूर लोकल क्विंटल 20 3510 4460 3970
काटोल लोकल क्विंटल 23 4000 4561 4350
मांढळ लोकल क्विंटल 6 4300 4400 4350
23/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 74 3900 4550 4225
पुणे क्विंटल 31 5400 5600 5500
बार्शी क्विंटल 102 4000 4700 4400
बार्शी -वैराग क्विंटल 10 4200 4200 4200
माजलगाव क्विंटल 74 4201 4700 4500
उदगीर क्विंटल 85 4850 4959 4904
हिंगोली क्विंटल 219 4400 4731 4565
श्रीरामपूर क्विंटल 1 3700 3700 3700
लासूर स्टेशन क्विंटल 66 4150 4746 4600
कन्न्ड क्विंटल 1 3800 4000 3900
वैजापूर क्विंटल 8 4065 4490 4260
नांदूरा क्विंटल 110 4040 4500 4500
जळगाव बोल्ड क्विंटल 8 6000 6200 6000
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1 6666 6666 6666
जळगाव चाफा क्विंटल 24 4200 4800 4800
चिखली चाफा क्विंटल 191 4125 4721 4423
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 512 4400 4800 4700
अमळनेर चाफा क्विंटल 170 4425 4451 4451
पाचोरा चाफा क्विंटल 15 4000 4428 4211
खामगाव चाफा क्विंटल 410 4325 4705 4515
मलकापूर चाफा क्विंटल 27 3900 4455 4205
दर्यापूर चाफा क्विंटल 300 3750 4805 4650
साक्री चाफा क्विंटल 15 3100 5500 5000
पातूर चाफा क्विंटल 2 4300 4300 4300
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 14 4560 4655 4600
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 8 3500 4400 3950
इंदापूर -निमगाव केतकी गरडा क्विंटल 3 4000 4211 4211
धुळे हायब्रीड क्विंटल 5 3000 4055 3800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 12 3950 4475 4181
जालना काबुली क्विंटल 528 3600 4785 4675
अकोला काबुली क्विंटल 4 5500 5500 5500
मालेगाव काट्या क्विंटल 12 3551 4170 3900
तुळजापूर काट्या क्विंटल 40 4500 4500 4500
बीड लाल क्विंटल 3 3673 4481 4068
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 7 4300 4300 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 115 4500 4700 4600
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4200 4200 4200
तेल्हारा लाल क्विंटल 75 4500 4710 4600
निलंगा लाल क्विंटल 20 4000 4775 4600
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 39 4400 4838 4619
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 3 2700 4741 4641
अकोला लोकल क्विंटल 888 4100 4980 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4450 4655 4552
परभणी लोकल क्विंटल 206 4000 4700 4300
नागपूर लोकल क्विंटल 928 4350 4802 4689
मुंबई लोकल क्विंटल 400 5200 5800 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 237 4000 4650 4550
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 830 4650 4960 4805
सावनेर लोकल क्विंटल 21 4571 4579 4579
जामखेड लोकल क्विंटल 35 3500 4300 3900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 31 3400 4489 4318
गेवराई लोकल क्विंटल 47 4100 4499 4300
परतूर लोकल क्विंटल 5 4100 4600 4300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 4000 4400 4400
तुमसर लोकल क्विंटल 3 4201 4599 4411
अहमहपूर लोकल क्विंटल 38 4500 4800 4650
सेनगाव लोकल क्विंटल 60 4000 4500 4250
पाथरी लोकल क्विंटल 6 4450 4501 4475
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 4 4350 4565 4457
शेगाव लोकल क्विंटल 17 4300 4650 4500
दुधणी लोकल क्विंटल 24 4400 5000 4700