Harbhara Bajar Bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती 

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2022
सिल्लोड क्विंटल 22 4400 5500 4800
उदगीर क्विंटल 1220 4590 4650 4620
शेवगाव लाल क्विंटल 26 4400 4500 4500
दौंड लाल क्विंटल 12 4100 4400 4275
उमरी लाल क्विंटल 42 4300 4430 4390
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 165 4000 4850 4500
देवणी लोकल क्विंटल 29 4648 4741 4694
26/03/2022
पुणे क्विंटल 32 5500 5700 5600
माजलगाव क्विंटल 140 3875 4381 4251
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 4400 4500 4450
पैठण क्विंटल 6 4450 4450 4450
उदगीर क्विंटल 1220 4550 4640 4595
भोकर क्विंटल 176 2900 4461 3680
परळी-वैजनाथ क्विंटल 350 4300 4411 4350
राहता क्विंटल 8 4491 4491 4491
जळगाव चाफा क्विंटल 580 4400 5230 5230
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 31 2200 2200 2200
मलकापूर चाफा क्विंटल 490 3600 4605 4350
सोलापूर गरडा क्विंटल 105 4100 4580 4490
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 22 4100 4300 4200
रावेर हायब्रीड क्विंटल 101 3660 4425 4350
जालना काबुली क्विंटल 23 5100 6201 6000
लातूर लाल क्विंटल 12063 4599 4941 4700
जळगाव लाल क्विंटल 26 8350 8350 8350
बीड लाल क्विंटल 17 4200 5700 4487
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 18 4200 5500 4800
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 137 4300 4400 4350
शेवगाव लाल क्विंटल 31 4400 4525 4525
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4500 4500 4500
किनवट लाल क्विंटल 418 4875 5230 5000
हिमायतनगर लाल क्विंटल 68 4300 4500 4400
मुरुम लाल क्विंटल 280 4380 4752 4566
उमरखेड लाल क्विंटल 450 4400 4550 4500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 340 4400 4550 4500
चिमुर लाल क्विंटल 120 4500 5500 4650
जालना लोकल क्विंटल 2548 3800 4560 4475
अकोला लोकल क्विंटल 4261 4000 4785 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 5502 4450 4775 4613
परभणी लोकल क्विंटल 270 4300 4450 4400
आर्वी लोकल क्विंटल 562 4100 4670 4550
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 4246 4400 4765 4605
उमरेड लोकल क्विंटल 6513 4000 4520 4450
भोकरदन लोकल क्विंटल 45 4400 4500 4450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 44 3300 4480 4375
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 33 4000 4461 4300
लोहा लोकल क्विंटल 18 4436 4571 4500
देवणी लोकल क्विंटल 63 4612 4710 4661
शिरुर नं. २ क्विंटल 8 4300 4500 4400
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 4 4400 4500 4400
25/03/2022
शहादा क्विंटल 1221 4201 6650 6350
पुणे क्विंटल 30 5400 5800 5600
दोंडाईचा क्विंटल 1138 4000 6356 6100
माजलगाव क्विंटल 284 4000 4384 4250
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 4100 5300 4400
सिल्लोड क्विंटल 21 4300 4700 4500
उदगीर क्विंटल 1425 4500 4600 4550
भोकर क्विंटल 108 3500 4455 3978
श्रीरामपूर क्विंटल 37 4000 4500 4300
लासूर स्टेशन क्विंटल 221 4300 4450 4350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 5 5600 5900 5800
राजूरा क्विंटल 224 4240 4480 4425
राहता क्विंटल 42 4350 4500 4460
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 22 7701 8350 8150
जळगाव चाफा क्विंटल 238 5320 5320 5320
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 15 4400 4400 4400
चिखली चाफा क्विंटल 976 4275 4481 4378
पंढरपूर चाफा क्विंटल 2 2600 2600 2600
अमळनेर चाफा क्विंटल 5000 4300 4430 4430
खामगाव चाफा क्विंटल 5001 4200 4650 4425
मलकापूर चाफा क्विंटल 585 4000 4600 4400
शिरपूर चाफा क्विंटल 160 4350 4576 4460
दर्यापूर चाफा क्विंटल 2000 3800 4870 4650
सोलापूर गरडा क्विंटल 34 4370 4540 4400
मोहोळ गरडा क्विंटल 15 4300 4450 4400
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 24 3711 5151 4390
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1229 5950 6735 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 57 4360 4785 4435
जालना काबुली क्विंटल 5 5200 5200 5200
जळगाव काबुली क्विंटल 135 7000 7800 7250
शिरपूर काबुली क्विंटल 84 4500 4951 4800
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4400 4400 4400
भंडारा काट्या क्विंटल 52 4300 4400 4350
लातूर लाल क्विंटल 10099 4500 4701 4600
धर्माबाद लाल क्विंटल 1430 4225 4560 4400
येवला लाल क्विंटल 45 3402 4900 4800
जळगाव लाल क्विंटल 53 4400 5200 4800
बीड लाल क्विंटल 56 3600 4412 4262
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 154 4200 4400 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 165 4250 4499 4385
शेवगाव लाल क्विंटल 23 4400 4525 4525
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 120 4200 4400 4300
दौंड-यवत लाल क्विंटल 2 4400 4400 4400
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 450 4480 4600 4550
मंठा लाल क्विंटल 80 4300 4400 4400
चाकूर लाल क्विंटल 60 4451 4538 4501
उमरी लाल क्विंटल 40 4300 4350 4325
हिमायतनगर लाल क्विंटल 102 4300 4500 4400
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 740 4451 4650 4551
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 150 4400 4700 4550
उमरखेड लाल क्विंटल 210 4400 4550 4500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 1000 4400 4550 4500
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 190 4000 4450 4250
जालना लोकल क्विंटल 2104 3400 4508 4430
अकोला लोकल क्विंटल 5013 4100 4750 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 6660 4250 4711 4480
यवतमाळ लोकल क्विंटल 825 4000 4565 4282
परभणी लोकल क्विंटल 360 4300 4475 4350
आर्वी लोकल क्विंटल 750 4100 4660 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 8278 4000 4575 4431
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 7607 4400 4765 4615
मुंबई लोकल क्विंटल 1047 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 444 4100 4500 4300
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2725 4450 4730 4625
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 231 4000 4650 4400
वणी लोकल क्विंटल 304 4475 4595 4500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 87 3600 4496 4361
परतूर लोकल क्विंटल 83 4420 4511 4500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 85 4300 4435 4400
लोहा लोकल क्विंटल 23 4300 4500 4471
परांडा लोकल क्विंटल 2 4300 4400 4350
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1862 4000 5230 5230
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 8 4430 4440 4435
लाखंदूर लोकल क्विंटल 24 4350 4400 4375
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 495 4300 4651 4500
काटोल लोकल क्विंटल 432 4000 4612 4400
पुलगाव लोकल क्विंटल 46 4400 4625 4500
सिंदी लोकल क्विंटल 467 4000 4500 4350
देवळा लोकल क्विंटल 2 3995 4340 4340
देवणी लोकल क्विंटल 26 4301 4704 4502
शिरुर नं. २ क्विंटल 13 4300 4600 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 3 4400 4500 4400
24/03/2022
पुणे क्विंटल 31 5500 5700 5600
दोंडाईचा क्विंटल 785 3951 6300 6000
माजलगाव क्विंटल 240 4000 4381 4251
चंद्रपूर क्विंटल 251 4150 4415 4300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4300 4300 4300
चाळीसगाव क्विंटल 100 3851 4450 4200
उदगीर क्विंटल 1425 4550 4637 4593
भोकर क्विंटल 20 4150 4413 4282
हिंगोली क्विंटल 665 4400 4711 4555
कारंजा क्विंटल 4400 4200 4460 4355
श्रीगोंदा क्विंटल 64 4900 5000 4950
श्रीरामपूर क्विंटल 21 4200 5100 4800
लासूर स्टेशन क्विंटल 172 4250 4375 4300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 4300 4381 4345
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4500 4250
मोर्शी क्विंटल 684 4200 4520 4360
राजूरा क्विंटल 303 4170 4435 4366
रामटेक क्विंटल 458 4300 4500 4400
राहता क्विंटल 57 4300 4469 4400
बारामती बोल्ड क्विंटल 245 4400 5090 4886
चोपडा बोल्ड क्विंटल 825 6000 6500 6373
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 187 7000 8431 8220
जळगाव चाफा क्विंटल 363 5230 5230 5230
जलगाव – मसावत चाफा नग 22 4400 4400 4400
चोपडा चाफा क्विंटल 700 4200 4501 4451
चिखली चाफा क्विंटल 939 4250 4441 4345
खामगाव चाफा क्विंटल 6038 4350 4600 4475
मलकापूर चाफा क्विंटल 1023 4090 4455 4365
शिरपूर चाफा क्विंटल 369 4001 4600 4450
भुसावळ चाफा क्विंटल 28 4590 4600 4590
सोलापूर गरडा क्विंटल 150 4200 4525 4410
बारामती गरडा क्विंटल 433 4000 4461 4340
उमरगा गरडा क्विंटल 12 3100 4401 4399
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 33 4080 4831 4600
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 2049 5711 6680 6450
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
रावेर हायब्रीड क्विंटल 61 4175 4284 4200
चोपडा जंबु क्विंटल 250 7900 8401 8352
जालना काबुली क्विंटल 56 5500 8540 6200
अकोला काबुली क्विंटल 28 5580 8500 7000
जळगाव काबुली क्विंटल 7 7000 7000 7000
शिरपूर काबुली क्विंटल 84 4300 4800 4501
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4350 4350 4350
भंडारा काट्या क्विंटल 69 4300 4400 4350
लातूर लाल क्विंटल 20976 4100 4940 4600
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 114 4350 4500 4400
जळगाव लाल क्विंटल 8 5000 5000 5000
बीड लाल क्विंटल 42 3651 4372 4247
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 149 4250 4400 4325
जिंतूर लाल क्विंटल 227 4300 4411 4350
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 111 4200 4400 4300
दौंड लाल क्विंटल 2 4299 4299 4299
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 500 4450 4470 4460
चाकूर लाल क्विंटल 90 4462 4510 4500
किनवट लाल क्विंटल 433 4875 5230 5000
उमरी लाल क्विंटल 61 4200 4400 4300
हिमायतनगर लाल क्विंटल 205 4300 4400 4350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 725 4411 4621 4561
मुरुम लाल क्विंटल 268 4351 4740 4545
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 143 4400 4700 4550
उमरखेड लाल क्विंटल 200 4400 4550 4500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 580 4400 4550 4500
भद्रावती लाल क्विंटल 52 4250 4350 4300
भिवापूर लाल क्विंटल 3540 4205 7270 7035
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 185 4000 4480 4200
जालना लोकल क्विंटल 3026 3600 4511 4450
अकोला लोकल क्विंटल 4614 4000 4675 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 7554 4350 4665 4507
लासलगाव लोकल क्विंटल 132 3501 4654 4472
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 15 4200 4501 4460
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1158 4000 4550 4275
परभणी लोकल क्विंटल 240 4250 4400 4375
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 8714 4300 4660 4415
मुंबई लोकल क्विंटल 1573 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 427 4000 4450 4200
वणी लोकल क्विंटल 459 4305 4450 4400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 126 3500 4416 4360
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 60 4201 4400 4300
परतूर लोकल क्विंटल 142 4300 4490 4480
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 38 4498 4585 4528
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 60 4200 4400 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 820 4000 4490 4250
तळोदा लोकल क्विंटल 51 4500 6680 6625
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 94 4350 4499 4400
गंगापूर लोकल क्विंटल 25 3700 4445 4400
लोहा लोकल क्विंटल 19 4400 4475 4425
परांडा लोकल क्विंटल 2 4400 4400 4400
सेनगाव लोकल क्विंटल 170 4200 4400 4350
पाथरी लोकल क्विंटल 19 4250 4400 4370
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 2603 4000 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 3077 4000 4510 4300
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 15 4350 4450 4430
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 465 4300 4550 4400
काटोल लोकल क्विंटल 550 3950 4525 4250
पुलगाव लोकल क्विंटल 114 4200 4606 4350
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 4228 4000 4450 4350
घणसावंगी लोकल क्विंटल 190 4200 4600 4500
देवळा लोकल क्विंटल 3 4275 5000 4315
दुधणी लोकल क्विंटल 282 4325 4660 4500
देवणी लोकल क्विंटल 55 4600 4701 4650
नेवासा निफाड क्विंटल 10 5230 5230 5230
ताडकळस नं. १ क्विंटल 40 4350 4400 4350
शिरुर नं. २ क्विंटल 21 4300 4600 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 5 4400 4500 4400
23/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 365 3900 4525 4212
शहादा क्विंटल 1661 4350 6626 6423
पुणे क्विंटल 33 5500 5800 5650
दोंडाईचा क्विंटल 1191 3000 7100 6000
माजलगाव क्विंटल 166 4000 4350 4251
चंद्रपूर क्विंटल 227 4100 4350 4200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 4400 4500 4450
संगमनेर क्विंटल 6 4452 4452 4452
चाळीसगाव क्विंटल 30 4000 4400 4150
सिल्लोड क्विंटल 15 4200 4700 4500
उदगीर क्विंटल 1350 4450 4650 4550
भोकर क्विंटल 194 4050 4365 4207
कारंजा क्विंटल 4500 4190 4405 4210
श्रीरामपूर क्विंटल 26 3600 4451 4015
करमाळा क्विंटल 130 4300 4500 4400
लासूर स्टेशन क्विंटल 168 4200 4400 4350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 250 4275 4375 4350
सेलु क्विंटल 119 4200 4375 4350
मानोरा क्विंटल 834 4165 4499 4333
राजूरा क्विंटल 281 4110 4380 4325
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 408 4000 4450 4250
राहता क्विंटल 15 4416 4451 4435
वडवणी क्विंटल 4 4250 4250 4250
मौदा क्विंटल 11 4100 4380 4240
चोपडा बोल्ड क्विंटल 480 6200 6476 6311
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 59 8250 8725 8725
जळगाव चाफा क्विंटल 378 4400 5230 4500
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 47 4400 4451 4425
चोपडा चाफा क्विंटल 360 4320 4500 4400
चिखली चाफा क्विंटल 936 4210 4430 4320
पंढरपूर चाफा क्विंटल 1 4300 4300 4300
अमळनेर चाफा क्विंटल 6000 4275 4423 4423
खामगाव चाफा क्विंटल 5178 3800 4600 4200
मलकापूर चाफा क्विंटल 722 4150 4540 4350
शिरपूर चाफा क्विंटल 357 4380 4568 4471
दर्यापूर चाफा क्विंटल 4000 4000 4750 4600
सोलापूर गरडा क्विंटल 233 4330 4505 4400
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 35 4000 4400 4200
मोहोळ गरडा क्विंटल 50 4300 4450 4400
उमरगा गरडा क्विंटल 17 3010 4400 4350
धुळे हायब्रीड क्विंटल 302 3305 4575 4275
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 50 3741 4770 4501
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1685 5000 6600 6401
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
रावेर हायब्रीड क्विंटल 81 4175 4360 4285
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 138 4350 6260 4455
चोपडा जंबु क्विंटल 200 7963 8491 8278
जालना काबुली क्विंटल 19 5500 5900 5800
अकोला काबुली क्विंटल 14 6300 7900 7700
शिरपूर काबुली क्विंटल 167 4300 4875 4750
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4350 4350 4350
लातूर लाल क्विंटल 18825 4558 4676 4600
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 127 4300 4500 4450
धर्माबाद लाल क्विंटल 1310 4270 4460 4350
येवला लाल क्विंटल 59 4400 5500 4801
जळगाव लाल क्विंटल 300 4700 4900 4800
चोपडा लाल क्विंटल 31 4376 5001 4500
पवनी लाल क्विंटल 81 4500 4500 4500
बीड लाल क्विंटल 110 4000 4400 4280
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 228 4200 4400 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 112 4300 4410 4355
शेवगाव लाल क्विंटल 19 4400 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 30 4300 4400 4350
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 1100 4270 4525 4450
चाकूर लाल क्विंटल 40 4499 4503 4500
किनवट लाल क्विंटल 199 4875 5230 5000
मुखेड लाल क्विंटल 42 4500 4575 4500
उमरी लाल क्विंटल 40 4200 4400 4300
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1124 4400 4600 4575
मुरुम लाल क्विंटल 90 4350 4702 4526
उमरखेड लाल क्विंटल 240 4400 4600 4500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 500 4400 4600 4500
भद्रावती लाल क्विंटल 93 4230 4350 4290
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 196 4000 4485 4200
बोरी लाल क्विंटल 26 4345 4355 4355
जालना लोकल क्विंटल 2801 3650 4490 4445
अकोला लोकल क्विंटल 3417 4000 4670 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 720 4250 4500 4375
लासलगाव लोकल क्विंटल 274 3500 4670 4411
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 4385 4476 4451
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 131 3000 4865 4451
परभणी लोकल क्विंटल 260 4200 4400 4350
आर्वी लोकल क्विंटल 890 4000 4680 4450
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 8582 4300 4670 4480
वर्धा लोकल क्विंटल 457 4000 4410 4200
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2650 4350 4630 4505
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 300 4000 4650 4400
वणी लोकल क्विंटल 437 4285 4360 4300
सावनेर लोकल क्विंटल 365 4225 4383 4325
कोपरगाव लोकल क्विंटल 221 3500 4420 4330
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 45 4000 4440 4200
परतूर लोकल क्विंटल 146 4350 4425 4420
मनवत लोकल क्विंटल 431 4200 4350 4250
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 948 4000 4599 4250
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 135 4300 4440 4350
मेहकर लोकल क्विंटल 720 4000 4475 4200
तुमसर लोकल क्विंटल 245 4525 4900 4601
तळोदा लोकल क्विंटल 126 4636 6730 6681
लोहा लोकल क्विंटल 16 4350 4531 4451
परांडा लोकल क्विंटल 7 4350 4350 4350
सेनगाव लोकल क्विंटल 170 4200 4400 4300
पाथरी लोकल क्विंटल 14 4100 4400 4300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 2555 4000 4450 4250
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 5 4450 4450 4450
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 235 4300 4525 4400
काटोल लोकल क्विंटल 371 3951 4485 4250
पुलगाव लोकल क्विंटल 110 4200 4440 4300
सिंदी लोकल क्विंटल 456 4175 4425 4325
घणसावंगी लोकल क्विंटल 230 4200 4700 4500
देवळा लोकल क्विंटल 1 4355 6500 6500
दुधणी लोकल क्विंटल 214 4350 4660 4450
देवणी लोकल क्विंटल 82 4600 4700 4650
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 10 4400 4500 4400
22/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 425 3900 4525 4212
शहादा क्विंटल 583 4100 6676 6421
पुणे क्विंटल 34 5350 5600 5500
दोंडाईचा क्विंटल 849 4000 7702 6000
माजलगाव क्विंटल 251 4000 4325 4250
चंद्रपूर क्विंटल 200 4100 4315 4200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 4325 4451 4400
पैठण क्विंटल 17 4375 4461 4420
सिल्लोड क्विंटल 16 4200 5000 4600
भोकर क्विंटल 317 3807 4360 4083
हिंगोली क्विंटल 600 4250 4505 4377
कारंजा क्विंटल 6500 4180 4365 4285
श्रीरामपूर क्विंटल 68 4400 4500 4450
लासूर स्टेशन क्विंटल 79 4200 4350 4300
रिसोड क्विंटल 3500 3800 4555 4175
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4500 4250
मानोरा क्विंटल 800 4101 4375 4280
राजूरा क्विंटल 292 4105 4415 4337
राहता क्विंटल 63 4425 4475 4450
जळगाव बोल्ड क्विंटल 21 6505 6505 6505
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1150 6252 6572 6425
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 133 6801 8475 8150
जळगाव चाफा क्विंटल 401 5230 5230 5230
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 18 4512 4512 4512
चोपडा चाफा क्विंटल 650 4200 4576 4425
चिखली चाफा क्विंटल 1465 4250 4441 4345
अमळनेर चाफा क्विंटल 7000 4275 4375 4375
खामगाव चाफा क्विंटल 6857 4250 4550 4400
मलकापूर चाफा क्विंटल 780 4110 4425 4300
शिरपूर चाफा क्विंटल 264 4251 4631 4451
दर्यापूर चाफा क्विंटल 3000 4150 4725 4525
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 5 4000 4300 4150
धुळे हायब्रीड क्विंटल 306 3800 4400 4200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 24 4200 4818 4471
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1422 5600 6564 6350
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5800 5500
रावेर हायब्रीड क्विंटल 50 4255 4325 4295
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 146 4300 6200 4430
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 8 4400 4801 4601
चोपडा जंबु क्विंटल 180 8060 8352 8201
जालना काबुली क्विंटल 52 4800 8351 7801
अकोला काबुली क्विंटल 35 6575 6650 6612
जळगाव काबुली क्विंटल 39 7300 7300 7300
शिरपूर काबुली क्विंटल 107 4751 5026 4951
भंडारा काट्या क्विंटल 97 4300 4400 4360
धर्माबाद लाल क्विंटल 3260 4300 4495 4400
चोपडा लाल क्विंटल 80 4500 5076 5000
बीड लाल क्विंटल 15 4300 4300 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 203 4300 4400 4350
जिंतूर लाल क्विंटल 224 4300 4450 4350
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 46 3800 4450 4150
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 15 4300 4400 4350
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 315 4000 4500 4300
किनवट लाल क्विंटल 133 4875 5230 4900
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 165 4300 4600 4450
उमरखेड लाल क्विंटल 570 4400 4600 4500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 530 4400 4600 4500
चिमुर लाल क्विंटल 165 4300 4500 4400
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 324 4000 4450 4250
बोरी लाल क्विंटल 1 3100 3100 3100
जालना लोकल क्विंटल 3392 3400 4550 4475
अकोला लोकल क्विंटल 4843 4100 4695 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 10713 4200 4450 4325
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 6 4151 4526 4401
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 100 3000 4870 4450
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1352 4000 4485 4242
परभणी लोकल क्विंटल 310 4300 4450 4400
आर्वी लोकल क्विंटल 632 4000 4640 4450
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 8960 4300 4615 4480
मुंबई लोकल क्विंटल 1432 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 651 4050 4390 4200
वणी लोकल क्विंटल 437 4250 4365 4300
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 55 4100 4380 4200
परतूर लोकल क्विंटल 198 4376 4450 4425
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 1037 4000 4571 4160
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 4200 4450 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 850 4000 4475 4250
तळोदा लोकल क्विंटल 120 4426 6740 6687
यावल लोकल क्विंटल 225 4500 5150 4700
नांदगाव लोकल क्विंटल 20 4010 8501 4301
गंगापूर लोकल क्विंटल 34 3722 4425 4400
बसमत लोकल क्विंटल 229 4250 4440 4363
सेनगाव लोकल क्विंटल 100 4200 4400 4300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 3094 4000 4546 4275
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 4757 4000 4450 4250
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 15 4380 4400 4400
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 295 4300 4540 4400
काटोल लोकल क्विंटल 620 3950 4501 4350
पुलगाव लोकल क्विंटल 130 4000 4500 4250
सिंदी लोकल क्विंटल 480 4000 4425 4320
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 675 5230 5230 5230
देवळा लोकल क्विंटल 1 7025 7025 7025
कंधार नं. १ क्विंटल 6 4500 4700 4600
शिरुर नं. २ क्विंटल 12 4300 4600 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 10 4400 4500 4400
21/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 420 3950 4575 4262
शहादा क्विंटल 1543 4300 6802 6461
पुणे क्विंटल 35 5200 5700 5450
दोंडाईचा क्विंटल 881 3000 6390 4800
नांदेड क्विंटल 782 4100 4350 4270
माजलगाव क्विंटल 493 4000 4390 4251
चंद्रपूर क्विंटल 371 4000 4300 4200
कळवण क्विंटल 3 4801 4801 4801
संगमनेर क्विंटल 2 2751 4350 3550
चाळीसगाव क्विंटल 40 3700 4400 4272
सिल्लोड क्विंटल 28 4200 5200 4500
भोकर क्विंटल 466 4000 4385 4192
हिंगोली क्विंटल 700 4280 4525 4402
कारंजा क्विंटल 8500 4200 4480 4325
श्रीगोंदा क्विंटल 63 4875 4950 4900
श्रीरामपूर क्विंटल 48 4300 4500 4400
करमाळा क्विंटल 193 3000 4525 4451
लासूर स्टेशन क्विंटल 329 4300 4440 4350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 600 4400 4411 4411
मंगळवेढा क्विंटल 407 4000 4580 4500
मानोरा क्विंटल 753 4100 4369 4322
मोर्शी क्विंटल 708 4200 4500 4350
राजूरा क्विंटल 299 4175 4385 4366
राहता क्विंटल 37 4300 4480 4375
बारामती बोल्ड क्विंटल 244 4400 4950 4800
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 119 8000 8450 8295
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 12 4511 4511 4511
चिखली चाफा क्विंटल 920 4100 4491 4295
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 450 4050 4300 4250
अमळनेर चाफा क्विंटल 7000 4300 4400 4400
खामगाव चाफा क्विंटल 7412 4200 4650 4425
मलकापूर चाफा क्विंटल 729 4220 4560 4415
शिरपूर चाफा क्विंटल 185 4200 4500 4461
दर्यापूर चाफा क्विंटल 2200 4295 4760 4605
सोलापूर गरडा क्विंटल 126 4000 4530 4410
बारामती गरडा क्विंटल 366 4000 4411 4350
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 25 4100 4400 4250
इंदापूर गरडा क्विंटल 63 4300 4500 4350
मोहोळ गरडा क्विंटल 30 4300 4520 4400
उमरगा गरडा क्विंटल 13600 1 10 10
धुळे हायब्रीड क्विंटल 258 3200 4380 4000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 57 4373 5481 4430
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1365 6025 6561 6450
रावेर हायब्रीड क्विंटल 50 4255 4325 4295
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 297 4350 6280 4450
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 15 4200 4325 4265
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 24 4385 4445 4400
अकोला काबुली क्विंटल 12 6500 7750 7125
शिरपूर काबुली क्विंटल 217 4351 5400 4900
मालेगाव काट्या क्विंटल 82 3600 4599 4312
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4350 4350 4350
भंडारा काट्या क्विंटल 59 4300 4400 4350
येवला लाल क्विंटल 31 3890 4899 4701
बीड लाल क्विंटल 139 3650 4580 4276
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 175 4300 4400 4350
जिंतूर लाल क्विंटल 251 4375 4516 4400
शेवगाव लाल क्विंटल 51 4300 4500 4500
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4500 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 96 4300 4400 4350
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 1395 4000 4350 4200
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 13 4100 4373 4300
मंठा लाल क्विंटल 78 4200 4350 4300
किनवट लाल क्विंटल 221 4875 5230 4900
मुखेड लाल क्विंटल 60 4550 4550 4550
उमरी लाल क्विंटल 40 4300 4400 4350
हिमायतनगर लाल क्विंटल 244 4200 4400 4300
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1247 4451 4600 4500
मुरुम लाल क्विंटल 222 4450 4754 4602
उमरखेड लाल क्विंटल 480 4400 4600 4500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 290 4400 4600 4500
पारशिवनी लाल क्विंटल 8 4500 4500 4500
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 195 4000 4475 4300
बोरी लाल क्विंटल 37 4400 4410 4410
जालना लोकल क्विंटल 3406 3600 4535 4490
अकोला लोकल क्विंटल 3941 4100 4710 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 9475 4350 4625 4487
लासलगाव लोकल क्विंटल 217 3875 4675 4425
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 24 4401 4496 4451
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 133 3000 4861 4446
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1336 4000 4595 4298
परभणी लोकल क्विंटल 360 4300 4500 4450
आर्वी लोकल क्विंटल 920 4000 4575 4400
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 15258 4200 4680 4415
मुंबई लोकल क्विंटल 1295 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 573 4125 4400 4250
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 3010 4350 4635 4525
वणी लोकल क्विंटल 1162 4275 4380 4300
सावनेर लोकल क्विंटल 305 4300 4476 4400
सटाणा लोकल क्विंटल 15 3350 4750 4420
कोपरगाव लोकल क्विंटल 149 3500 4457 4332
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 35 4200 4526 4300
परतूर लोकल क्विंटल 162 4400 4465 4450
मनवत लोकल क्विंटल 482 4200 4500 4400
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 2797 3900 4649 4150
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 80 4300 4500 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 870 4000 4450 4250
तुमसर लोकल क्विंटल 150 4000 4580 4480
तळोदा लोकल क्विंटल 109 4402 6722 6688
नांदगाव लोकल क्विंटल 36 3000 4600 4301
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 215 4300 4470 4400
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 269 4201 4451 4300
परांडा लोकल क्विंटल 19 4400 4420 4400
बसमत लोकल क्विंटल 574 4105 7250 4425
सेनगाव लोकल क्विंटल 120 4200 4500 4300
पाथरी लोकल क्विंटल 76 3900 4400 4350
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 3341 4000 4475 4200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 3116 4000 4430 4250
शेगाव लोकल क्विंटल 238 4350 4550 4500
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 8 4440 4480 4450
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 195 4300 4560 4450
काटोल लोकल क्विंटल 408 4060 4550 4300
पुलगाव लोकल क्विंटल 176 4100 4475 4275
सिंदी लोकल क्विंटल 630 4000 4435 4260
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 5347 4000 4425 4300
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 511 5230 5230 5230
देवळा लोकल क्विंटल 1 4400 4400 4400
दुधणी लोकल क्विंटल 281 4450 4725 4600
ताडकळस नं. १ क्विंटल 90 4325 4400 4350
शिरुर नं. २ क्विंटल 25 4400 4600 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 10 4400 4500 4400
20/03/2022
कन्न्ड क्विंटल 7 4000 4500 4250
रामटेक क्विंटल 394 4400 4500 4450
बाळापूर चाफा क्विंटल 1470 4005 4450 4400
भिवापूर हायब्रीड क्विंटल 460 6500 7385 6942
दौंड काबुली क्विंटल 1 5000 5000 5000
शेवगाव लाल क्विंटल 30 4300 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 741 4000 4425 4300
उमरी लाल क्विंटल 10 4300 4400 4350
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 400 4400 4600 4500
भिवापूर लाल क्विंटल 2100 4205 4500 4350
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 730 4000 4660 4400
तुमसर लोकल क्विंटल 155 4470 4636 4500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 120 4400 4500 4450
काटोल लोकल क्विंटल 170 3900 4580 4000
मांढळ लोकल क्विंटल 1071 4049 4450 4197
कंधार नं. १ क्विंटल 21 4500 4700 4600
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 4500 4650 4600

 

Leave a Comment