Harbhara Bajar Bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
पुणे क्विंटल 32 5400 5700 5550
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 25 4355 4500 4427
शेवगाव लाल क्विंटल 16 4400 4500 4500
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 1100 4350 4630 4550
बोरी लाल क्विंटल 98 4500 4540 4525
परतूर लोकल क्विंटल 17 4465 4521 4500
01/04/2022
पुणे क्विंटल 34 5400 5700 5550
भोकर क्विंटल 19 4400 4477 4440
राहता क्विंटल 10 4400 4502 4450
जळगाव चाफा क्विंटल 524 5230 5230 5230
सोलापूर गरडा क्विंटल 139 4475 4675 4550
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 15 4500 4600 4550
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5100 6000 5500
जालना काबुली क्विंटल 35 6100 8500 8500
भंडारा काट्या क्विंटल 59 4300 4450 4400
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 102 4300 4500 4400
शेवगाव लाल क्विंटल 6 4400 4525 4525
दौंड-यवत लाल क्विंटल 8 4000 4350 4300
हिमायतनगर लाल क्विंटल 102 4300 4400 4350
उमरखेड लाल क्विंटल 120 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 200 4400 4500 4450
लाखंदूर लाल क्विंटल 23 4375 4425 4400
जालना लोकल क्विंटल 1941 3400 4590 4475
अकोला लोकल क्विंटल 3005 4100 4880 4500
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 4431 4431 4431
मुंबई लोकल क्विंटल 523 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 86 4375 4575 4400
वणी लोकल क्विंटल 53 4005 4525 4400
सेनगाव लोकल क्विंटल 70 4200 4500 4400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 484 5230 5230 5230
शिरुर नं. २ क्विंटल 24 4450 4600 4550
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 3 4400 4500 4400
31/03/2022
पुणे क्विंटल 34 5500 5900 5750
चंद्रपूर क्विंटल 159 4420 4500 4480
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 4400 4400 4400
पैठण क्विंटल 8 4101 4491 4441
उदगीर क्विंटल 1600 4600 4680 4640
भोकर क्विंटल 20 4450 4482 4466
श्रीगोंदा क्विंटल 20 4900 4900 4900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 25 4400 4450 4401
मोर्शी क्विंटल 500 4200 4550 4375
राजूरा क्विंटल 230 4265 4565 4477
राहता क्विंटल 4 4483 4483 4483
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 15 4431 4431 4431
सोलापूर गरडा क्विंटल 46 4350 4650 4565
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 7 4200 4350 4275
उमरगा गरडा क्विंटल 26 4350 4450 4400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 73 4315 4350 4350
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5100 6000 5500
तुळजापूर काट्या क्विंटल 110 4400 4400 4400
भंडारा काट्या क्विंटल 76 4200 4800 4370
बीड लाल क्विंटल 43 3573 4461 4248
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 118 4300 4500 4400
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 89 3700 4450 4075
दौंड लाल क्विंटल 4 4400 4500 4500
चाकूर लाल क्विंटल 50 4200 4520 4500
किनवट लाल क्विंटल 174 4875 5230 5000
उमरी लाल क्विंटल 38 4350 4400 4375
मुरुम लाल क्विंटल 146 4450 4811 4631
उमरखेड लाल क्विंटल 410 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 140 4400 4500 4450
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 175 4000 4595 4300
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 6 4471 4471 4471
परभणी लोकल क्विंटल 260 4325 4475 4400
नागपूर लोकल क्विंटल 6410 4151 4600 4484
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 3435 4300 4725 4560
मुंबई लोकल क्विंटल 891 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 6049 4200 4515 4420
वर्धा लोकल क्विंटल 207 4200 4565 4350
वणी लोकल क्विंटल 573 4475 4555 4500
परतूर लोकल क्विंटल 80 4415 4550 4510
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 37 4501 4650 4647
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 85 4300 4450 4400
वरोरा लोकल क्विंटल 476 4400 4525 4475
लोहा लोकल क्विंटल 9 4401 4590 4501
सेनगाव लोकल क्विंटल 160 4400 4500 4450
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 539 5230 5230 5230
लाखंदूर लोकल क्विंटल 79 4400 4425 4415
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 190 4300 4635 4400
काटोल लोकल क्विंटल 284 3900 4444 4200
पुलगाव लोकल क्विंटल 80 4500 4755 4560
घणसावंगी लोकल क्विंटल 190 4400 4800 4550
देवणी लोकल क्विंटल 27 4635 4751 4693
ताडकळस नं. १ क्विंटल 15 4400 4450 4411
शिरुर नं. २ क्विंटल 35 4400 4600 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 3 4400 4500 4400
30/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 248 3900 4525 4212
पुणे क्विंटल 33 5500 5900 5700
चंद्रपूर क्विंटल 286 4400 4500 4470
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 4500 4500 4500
पैठण क्विंटल 14 4100 4490 4446
संगमनेर क्विंटल 1 4376 4376 4376
चाळीसगाव क्विंटल 90 3500 4471 4350
उदगीर क्विंटल 1500 4650 4700 4675
भोकर क्विंटल 115 4300 4663 4481
श्रीरामपूर क्विंटल 48 3500 4600 4100
लासूर स्टेशन क्विंटल 50 4300 4425 4350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 160 4351 4471 4451
राजूरा क्विंटल 225 4340 4575 4498
राहता क्विंटल 24 4350 4494 4450
वडवणी क्विंटल 1 3900 3900 3900
जळगाव चाफा क्विंटल 450 4550 5230 5230
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 23 4451 4451 4451
उमरगा गरडा क्विंटल 16 4401 4501 4450
धुळे हायब्रीड क्विंटल 192 4315 4350 4350
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5200 6000 5600
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 157 4400 6350 4575
जळगाव काबुली क्विंटल 90 5600 7100 7100
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4400 4400 4400
बीड लाल क्विंटल 39 4221 4430 4359
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 138 4300 4500 4400
शेवगाव लाल क्विंटल 16 4300 4500 4500
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 50 3800 4450 4125
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 87 4300 4400 4350
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 364 4000 4380 4200
चाकूर लाल क्विंटल 30 4500 4549 4535
किनवट लाल क्विंटल 276 4875 5230 5000
मुखेड लाल क्विंटल 55 4600 4600 4600
उमरी लाल क्विंटल 25 4000 4400 4200
हिमायतनगर लाल क्विंटल 68 4300 4400 4350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 120 4500 4625 4525
मुरुम लाल क्विंटल 80 4450 4820 4635
उमरखेड लाल क्विंटल 190 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 230 4400 4500 4450
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 200 4000 4600 4300
परभणी लोकल क्विंटल 380 4325 4475 4400
नागपूर लोकल क्विंटल 5214 4100 4575 4458
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5215 4400 4785 4570
मुंबई लोकल क्विंटल 767 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 205 4400 4605 4500
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 45 4281 4512 4400
परतूर लोकल क्विंटल 61 4451 4520 4500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 15 4300 4446 4350
वरोरा लोकल क्विंटल 577 4375 4525 4450
गंगापूर लोकल क्विंटल 8 4400 4650 4500
कडा लोकल क्विंटल 84 3000 4600 3500
सेनगाव लोकल क्विंटल 70 4300 4500 4400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 599 5230 5230 5230
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 175 4400 4655 4535
काटोल लोकल क्विंटल 340 4000 4565 4350
पुलगाव लोकल क्विंटल 103 4500 4745 4500
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 5100 4000 4670 4550
घणसावंगी लोकल क्विंटल 380 4400 4700 4500
देवळा लोकल क्विंटल 1 4300 4305 4305
देवणी लोकल क्विंटल 31 4565 4752 4658
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 4 4400 4500 4400
29/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 395 3900 4500 4200
पुणे क्विंटल 35 5500 5700 5600
दोंडाईचा क्विंटल 8 6251 6251 6251
चंद्रपूर क्विंटल 238 4380 4480 4450
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 4100 4500 4300
पैठण क्विंटल 7 3801 4560 4350
चाळीसगाव क्विंटल 85 3500 4470 4300
उदगीर क्विंटल 1580 4550 4640 4595
भोकर क्विंटल 67 3601 4462 4032
श्रीरामपूर क्विंटल 23 4100 4475 4200
परळी-वैजनाथ क्विंटल 230 4375 4411 4400
राजूरा क्विंटल 243 4305 4540 4466
राहता क्विंटल 15 4300 4500 4425
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 19 4451 4451 4451
सोलापूर गरडा क्विंटल 161 4375 4585 4415
धुळे हायब्रीड क्विंटल 550 6090 6400 6400
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 57 4395 6250 4450
अहमदनगर काबुली क्विंटल 33 6300 7000 6650
जालना काबुली क्विंटल 24 5500 8000 7700
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4400 4400 4400
भंडारा काट्या क्विंटल 74 4300 4400 4350
लातूर लाल क्विंटल 16593 4200 4925 4650
धर्माबाद लाल क्विंटल 1249 4000 4580 4200
बीड लाल क्विंटल 86 3400 4401 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 114 4300 4400 4350
शेवगाव लाल क्विंटल 15 4300 4550 4550
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 155 3700 4400 4050
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 110 4300 4400 4350
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 464 4000 4350 4200
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 181 4100 4500 4300
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 350 4350 4546 4500
चाकूर लाल क्विंटल 52 4400 4525 4500
किनवट लाल क्विंटल 200 4875 5230 5000
मुखेड लाल क्विंटल 45 4600 4600 4600
हिमायतनगर लाल क्विंटल 102 4300 4400 4350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 339 4400 4544 4451
मुरुम लाल क्विंटल 334 4200 4766 4483
उमरखेड लाल क्विंटल 40 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 130 4400 4500 4450
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 206 4100 4550 4250
बोरी लाल क्विंटल 6 4480 4480 4480
जालना लोकल क्विंटल 2390 3700 4540 4450
लासलगाव लोकल क्विंटल 106 3801 4770 4541
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 4442 4442 4442
परभणी लोकल क्विंटल 200 4300 4450 4350
नागपूर लोकल क्विंटल 7600 4100 4532 4426
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6704 4300 4740 4510
मुंबई लोकल क्विंटल 946 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 3579 4000 4565 4550
वर्धा लोकल क्विंटल 460 4175 4525 4350
वणी लोकल क्विंटल 450 4475 4530 4500
सावनेर लोकल क्विंटल 545 4300 4474 4400
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 41 4240 4440 4330
परतूर लोकल क्विंटल 139 4400 4500 4499
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 405 4000 4625 4240
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 81 4100 4500 4300
वरोरा लोकल क्विंटल 824 4350 4520 4461
तळोदा लोकल क्विंटल 138 4420 6915 6892
यावल लोकल क्विंटल 601 4530 5100 4670
उमरगा लोकल क्विंटल 14 3300 4401 4300
सेनगाव लोकल क्विंटल 80 4300 4550 4400
पाथरी लोकल क्विंटल 22 4350 4450 4400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 626 5230 5230 5230
लाखंदूर लोकल क्विंटल 21 4350 4400 4375
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 185 4300 4590 4400
काटोल लोकल क्विंटल 350 4000 4532 4350
पुलगाव लोकल क्विंटल 86 4500 4700 4550
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 1100 5230 5230 5230
देवणी लोकल क्विंटल 85 4620 4711 4665
शिरुर नं. २ क्विंटल 17 4400 4600 4500
28/03/2022
पुणे क्विंटल 33 5400 5800 5600
चंद्रपूर क्विंटल 308 4400 4500 4450
चाळीसगाव क्विंटल 100 3500 4448 4300
सिल्लोड क्विंटल 10 4400 4500 4500
भोकर क्विंटल 98 3434 4457 3945
श्रीगोंदा क्विंटल 75 4875 4950 4900
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 10 4900 4900 4900
श्रीरामपूर क्विंटल 33 4200 4600 4425
लासूर स्टेशन क्विंटल 97 4325 4425 4375
परळी-वैजनाथ क्विंटल 300 4250 4411 4351
मोर्शी क्विंटल 1500 4500 4555 4527
राजूरा क्विंटल 288 4400 4570 4506
राहता क्विंटल 21 4400 4491 4471
जळगाव चाफा क्विंटल 284 4450 5230 5230
सोलापूर गरडा क्विंटल 166 4381 4570 4425
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 12 4250 4900 4575
मोहोळ गरडा क्विंटल 40 4300 4500 4400
उमरगा गरडा क्विंटल 14 4010 4450 4441
सोनपेठ गरडा क्विंटल 25 4400 4415 4410
धुळे हायब्रीड क्विंटल 83 3850 4400 4250
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 29 3500 5841 5401
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5400 6000 5700
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 63 4380 6195 4435
जालना काबुली क्विंटल 9 6150 8000 8000
मालेगाव काट्या क्विंटल 44 3699 4563 4370
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4400 4400 4400
भंडारा काट्या क्विंटल 77 4300 4400 4330
लातूर लाल क्विंटल 14599 4553 4900 4700
येवला लाल क्विंटल 23 3700 4901 4750
बीड लाल क्विंटल 25 4350 4375 4358
कळमनूरी लाल क्विंटल 40 4000 4000 4000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 235 4300 4400 4350
शेवगाव लाल क्विंटल 30 4300 4550 4550
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 103 3400 4400 3800
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 110 4200 4400 4300
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 611 4000 4350 4100
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 10 4100 4400 4300
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 760 4000 4641 4550
किनवट लाल क्विंटल 331 4875 5230 5000
मुखेड लाल क्विंटल 34 4600 4600 4600
उमरी लाल क्विंटल 56 4200 4400 4300
हिमायतनगर लाल क्विंटल 171 4300 4400 4350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 873 4451 4625 4501
उमरखेड लाल क्विंटल 210 4400 4550 4500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 380 4400 4550 4500
चिमुर लाल क्विंटल 120 4000 4500 4400
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 230 4000 4450 4250
जालना लोकल क्विंटल 2614 3200 4558 4475
अकोला लोकल क्विंटल 3161 4200 4790 4500
लासलगाव लोकल क्विंटल 117 4252 4770 4452
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 16 4317 4551 4330
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 54 3800 4731 4476
परभणी लोकल क्विंटल 265 4300 4450 4400
नागपूर लोकल क्विंटल 6092 4100 4652 4514
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 8085 4500 4820 4650
मुंबई लोकल क्विंटल 1282 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 405 4200 4500 4350
वणी लोकल क्विंटल 440 4475 4535 4500
सावनेर लोकल क्विंटल 475 4300 4516 4440
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 67 4101 4440 4253
परतूर लोकल क्विंटल 131 4400 4500 4486
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 469 2500 4740 4100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 4100 4470 4350
तुमसर लोकल क्विंटल 419 4431 4471 4448
वरोरा लोकल क्विंटल 1049 4300 4460 4400
तळोदा लोकल क्विंटल 115 4400 6752 6693
यावल लोकल क्विंटल 177 4560 5120 4670
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 71 3500 4479 4300
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 97 4200 4400 4350
सेनगाव लोकल क्विंटल 50 4200 4500 4250
पाथरी लोकल क्विंटल 11 3601 4400 4300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 276 5230 5230 5230
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 485 4300 4577 4400
काटोल लोकल क्विंटल 615 4000 4500 4300
पुलगाव लोकल क्विंटल 194 4115 4655 4460
सिंदी लोकल क्विंटल 410 4000 4515 4400
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1568 4150 4525 4425
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 905 5230 5230 5230
नेवासा निफाड क्विंटल 10 5250 5250 5250
ताडकळस नं. १ क्विंटल 45 4400 4500 4400
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4300 4300 4300
27/03/2022
पैठण क्विंटल 22 4200 4541 4435
सिल्लोड क्विंटल 22 4400 5500 4800
उदगीर क्विंटल 1220 4590 4650 4620
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 19 4900 4900 4900
रामटेक क्विंटल 802 4400 4500 4450
बाळापूर चाफा क्विंटल 961 4230 4450 4400
भिवापूर हायब्रीड क्विंटल 210 6900 7200 7050
शेवगाव लाल क्विंटल 26 4400 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 271 4000 4300 4200
दौंड लाल क्विंटल 12 4100 4400 4275
उमरी लाल क्विंटल 42 4300 4430 4390
उमरखेड लाल क्विंटल 240 4400 4550 4500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 430 4400 4550 4500
भिवापूर लाल क्विंटल 1871 4200 4490 4345
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 295 5100 5950 5500
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 165 4000 4850 4500
तुमसर लोकल क्विंटल 839 4444 4570 4500
वरोरा लोकल क्विंटल 219 4300 4400 4350
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 9 4400 4500 4500
यावल लोकल क्विंटल 72 4500 5130 4650
कडा लोकल क्विंटल 112 3100 4500 4000
काटोल लोकल क्विंटल 450 4000 4535 4350
देवणी लोकल क्विंटल 29 4648 4741 4694
शिरुर नं. २ क्विंटल 10 4400 4600 4500
26/03/2022
पुणे क्विंटल 32 5500 5700 5600
माजलगाव क्विंटल 140 3875 4381 4251
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 4400 4500 4450
पैठण क्विंटल 6 4450 4450 4450
उदगीर क्विंटल 1220 4550 4640 4595
भोकर क्विंटल 176 2900 4461 3680
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 20 4900 4900 4900
श्रीरामपूर क्विंटल 26 4400 4511 4475
लासूर स्टेशन क्विंटल 164 4350 4500 4375
परळी-वैजनाथ क्विंटल 350 4300 4411 4350
रिसोड क्विंटल 2000 3900 4550 4200
कन्न्ड क्विंटल 3 4000 4500 4250
राहता क्विंटल 8 4491 4491 4491
जळगाव चाफा क्विंटल 580 4400 5230 5230
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 31 2200 2200 2200
मलकापूर चाफा क्विंटल 490 3600 4605 4350
दर्यापूर चाफा क्विंटल 1500 4250 4925 4760
पातूर चाफा क्विंटल 311 4000 4500 4322
सोलापूर गरडा क्विंटल 105 4100 4580 4490
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 22 4100 4300 4200
उमरगा गरडा क्विंटल 16 3501 4540 4450
धुळे हायब्रीड क्विंटल 356 3400 4515 4315
रावेर हायब्रीड क्विंटल 101 3660 4425 4350
जालना काबुली क्विंटल 23 5100 6201 6000
मालेगाव काट्या क्विंटल 102 3501 8241 4733
तुळजापूर काट्या क्विंटल 64 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 12063 4599 4941 4700
धर्माबाद लाल क्विंटल 850 4380 4565 4430
जळगाव लाल क्विंटल 26 8350 8350 8350
बीड लाल क्विंटल 17 4200 5700 4487
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 18 4200 5500 4800
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 137 4300 4400 4350
जिंतूर लाल क्विंटल 44 4400 4475 4448
शेवगाव लाल क्विंटल 31 4400 4525 4525
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4500 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 30 4300 4400 4350
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 515 4000 4360 4200
चाकूर लाल क्विंटल 100 4491 4535 4500
किनवट लाल क्विंटल 418 4875 5230 5000
हिमायतनगर लाल क्विंटल 68 4300 4500 4400
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 847 4425 4615 4550
मुरुम लाल क्विंटल 280 4380 4752 4566
उमरखेड लाल क्विंटल 450 4400 4550 4500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 340 4400 4550 4500
चिमुर लाल क्विंटल 120 4500 5500 4650
जालना लोकल क्विंटल 2548 3800 4560 4475
अकोला लोकल क्विंटल 4261 4000 4785 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 5502 4450 4775 4613
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 12 4250 4555 4425
परभणी लोकल क्विंटल 270 4300 4450 4400
आर्वी लोकल क्विंटल 562 4100 4670 4550
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 4246 4400 4765 4605
मुंबई लोकल क्विंटल 823 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 6513 4000 4520 4450
भोकरदन लोकल क्विंटल 45 4400 4500 4450
सावनेर लोकल क्विंटल 321 4365 4549 4500
जामखेड लोकल क्विंटल 155 4300 4500 4400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 44 3300 4480 4375
गेवराई लोकल क्विंटल 28 4400 4500 4450
परतूर लोकल क्विंटल 185 4380 4500 4470
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 33 4000 4461 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 771 4460 4500 4481
वरोरा लोकल क्विंटल 1088 4300 4600 4400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 8 4400 4500 4400
यावल लोकल क्विंटल 472 4500 5150 4650
लोहा लोकल क्विंटल 18 4436 4571 4500
सेनगाव लोकल क्विंटल 160 4200 4500 4400
शेगाव लोकल क्विंटल 65 4000 4450 4375
पुलगाव लोकल क्विंटल 120 4255 4615 4450
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 949 5230 5230 5230
देवणी लोकल क्विंटल 63 4612 4710 4661
शिरुर नं. २ क्विंटल 8 4300 4500 4400
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 4 4400 4500 4400

 

Leave a Comment