Harbhara Bajar Bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
पुणे क्विंटल 90 5500 6000 5750
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 4100 4425 4250
पैठण क्विंटल 21 3000 4571 4000
उदगीर क्विंटल 1550 4600 4725 4662
भोकर क्विंटल 152 4136 4500 4318
हिंगोली क्विंटल 650 4250 4640 4445
परळी-वैजनाथ क्विंटल 100 4351 4500 4451
रिसोड क्विंटल 6230 4100 4520 4310
राहता क्विंटल 12 4050 4551 4500
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 12 4616 4616 4616
चिखली चाफा क्विंटल 1353 4251 4551 4401
सोलापूर गरडा क्विंटल 282 4100 4675 4525
पांढरकवडा हायब्रीड क्विंटल 40 4500 4500 4500
जालना काबुली क्विंटल 46 6300 8500 6700
अकोला काबुली क्विंटल 15 7610 7610 7610
मालेगाव काट्या क्विंटल 46 3680 7912 4472
तुळजापूर काट्या क्विंटल 120 4400 4500 4450
लातूर लाल क्विंटल 15448 4571 5119 4700
बीड लाल क्विंटल 52 4441 4476 4462
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 11 4500 4500 4500
गंगापूर लाल क्विंटल 6 4370 4401 4390
किनवट लाल क्विंटल 46 4875 5230 5000
मुरुम लाल क्विंटल 410 4400 4901 4651
उमरखेड लाल क्विंटल 410 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 410 4400 4500 4450
लाखंदूर लाल क्विंटल 47 4400 4475 4440
जालना लोकल क्विंटल 2258 3750 4710 4650
अकोला लोकल क्विंटल 2750 4050 4930 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 6047 4500 4725 4612
नागपूर लोकल क्विंटल 6228 4100 4570 4453
भोकरदन लोकल क्विंटल 46 4400 4500 4450
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 3610 4450 4720 4595
कोपरगाव लोकल क्विंटल 139 4300 4539 4450
परतूर लोकल क्विंटल 116 4590 4631 4600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 20 4200 4500 4400
लोहा लोकल क्विंटल 22 4425 4581 4551
परांडा लोकल क्विंटल 8 4350 4500 4350
देवणी लोकल क्विंटल 34 4620 4666 4643
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 4 4400 4500 4400
08/04/2022
शहादा क्विंटल 1435 4351 7401 7191
पुणे क्विंटल 34 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 1387 4000 8751 7151
माजलगाव क्विंटल 197 4100 4420 4300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4400 4400 4400
पैठण क्विंटल 10 2300 4560 4481
संगमनेर क्विंटल 3 4570 4577 4573
चाळीसगाव क्विंटल 62 4000 4475 4350
सिल्लोड क्विंटल 40 4400 4500 4500
उदगीर क्विंटल 1800 4650 4710 4680
भोकर क्विंटल 178 3601 4500 4050
कारंजा क्विंटल 4500 4330 4555 4440
श्रीरामपूर क्विंटल 15 4300 4500 4400
लासूर स्टेशन क्विंटल 77 4375 4500 4425
परळी-वैजनाथ क्विंटल 250 4400 4500 4451
कन्न्ड क्विंटल 6 4000 4500 4250
वैजापूर क्विंटल 20 4400 4700 4550
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 265 4000 4450 4250
राहता क्विंटल 16 4500 4575 4540
चोपडा बोल्ड क्विंटल 425 6900 7337 7226
जळगाव चाफा क्विंटल 320 5230 5230 5230
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 5 4400 4400 4400
चोपडा चाफा क्विंटल 595 4400 4701 4625
चिखली चाफा क्विंटल 1353 4251 4551 4401
वाशीम चाफा क्विंटल 6000 4200 4800 4400
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 300 4150 4450 4200
खामगाव चाफा क्विंटल 5036 4000 4765 4382
मलकापूर चाफा क्विंटल 615 4010 4611 4400
दर्यापूर चाफा क्विंटल 3500 4150 4850 4700
सोलापूर गरडा क्विंटल 22 4400 4525 4510
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 24 4100 4616 4358
सोनपेठ गरडा क्विंटल 102 3300 4551 4450
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 42 3401 5100 4890
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 520 4400 4600 4500
चोपडा जंबु क्विंटल 42 8900 9126 9001
जालना काबुली क्विंटल 14 6100 8500 8500
अकोला काबुली क्विंटल 36 7770 8405 8085
तुळजापूर काट्या क्विंटल 85 4400 4500 4450
भंडारा काट्या क्विंटल 80 4300 4500 4400
लातूर लाल क्विंटल 14885 4610 5099 4760
धर्माबाद लाल क्विंटल 3240 4350 4570 4450
येवला लाल क्विंटल 35 4400 5399 5050
जळगाव लाल क्विंटल 69 4400 4550 4550
चोपडा लाल क्विंटल 110 4380 4875 4610
बीड लाल क्विंटल 64 3300 4451 4269
जिंतूर लाल क्विंटल 261 4465 4516 4500
शेवगाव लाल क्विंटल 36 4400 4550 4550
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 220 3800 4500 4300
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 102 4400 4500 4450
दौंड-यवत लाल क्विंटल 6 4100 4350 4300
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 700 4364 4720 4600
मंठा लाल क्विंटल 19 4000 4500 4400
किनवट लाल क्विंटल 154 4875 5230 5000
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 3682 4351 4675 4551
मुरुम लाल क्विंटल 336 3800 4914 4357
उमरखेड लाल क्विंटल 240 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 610 4400 4500 4450
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 190 4000 4485 4250
कोर्पना लाल क्विंटल 150 5230 5230 5230
जालना लोकल क्विंटल 2113 3600 4790 4651
अकोला लोकल क्विंटल 3449 4200 4875 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 6795 4350 4750 4550
लासलगाव लोकल क्विंटल 174 3752 5751 5125
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 4351 4570 4351
परभणी लोकल क्विंटल 250 4400 4600 4500
आर्वी लोकल क्विंटल 735 4000 4640 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 7739 4100 4580 4460
मुंबई लोकल क्विंटल 1326 5200 5700 5500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 172 4300 4550 4475
परतूर लोकल क्विंटल 51 4571 4675 4661
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 679 4000 4650 4370
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 51 4000 4450 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 1550 4000 4600 4300
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 78 4201 4450 4350
लोहा लोकल क्विंटल 25 4351 4591 4551
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 2549 4000 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1730 4300 4590 4400
काटोल लोकल क्विंटल 535 3921 4455 4250
पुलगाव लोकल क्विंटल 187 4300 4670 4520
सिंदी लोकल क्विंटल 533 4160 4590 4450
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 4257 4000 4530 4450
देवणी लोकल क्विंटल 39 4600 4651 4625
07/04/2022
शहादा क्विंटल 1300 4300 7700 7301
पुणे क्विंटल 33 5500 5900 5700
दोंडाईचा क्विंटल 1271 4000 9000 8000
नांदेड क्विंटल 443 4300 4485 4455
माजलगाव क्विंटल 261 4150 4445 4325
चंद्रपूर क्विंटल 421 4450 4555 4525
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 4100 4500 4300
पैठण क्विंटल 9 4150 4600 4460
चाळीसगाव क्विंटल 65 4280 4469 4355
सिल्लोड क्विंटल 16 4400 6300 4500
उदगीर क्विंटल 1900 4500 4725 4612
भोकर क्विंटल 86 4141 4532 4336
श्रीगोंदा क्विंटल 36 4900 5000 4950
श्रीरामपूर क्विंटल 22 4400 4500 4450
लासूर स्टेशन क्विंटल 150 4350 4481 4400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 300 4425 4500 4450
सेलु क्विंटल 159 4450 4568 4490
मंगळवेढा क्विंटल 116 4100 4600 4400
वैजापूर क्विंटल 50 4300 4550 4450
मोर्शी क्विंटल 893 4200 4550 4375
नांदूरा क्विंटल 650 4055 4551 4551
राजूरा क्विंटल 214 4200 4420 4369
रामटेक क्विंटल 580 4410 4510 4460
राहता क्विंटल 16 4449 4531 4475
बारामती बोल्ड क्विंटल 399 4300 5000 4421
चोपडा बोल्ड क्विंटल 600 7200 7472 7300
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 80 9200 9700 9501
जळगाव चाफा क्विंटल 245 5230 5230 5230
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 17 4451 4451 4451
चोपडा चाफा क्विंटल 1350 4400 4752 4600
चिखली चाफा क्विंटल 1229 4200 4540 4370
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 600 4150 4450 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 3500 4451 4551 4551
खामगाव चाफा क्विंटल 4407 4000 4750 4375
मलकापूर चाफा क्विंटल 724 3915 4625 4450
शिरपूर चाफा क्विंटल 423 4500 4666 4550
सोलापूर गरडा क्विंटल 109 4375 4675 4555
बारामती गरडा क्विंटल 612 4000 4411 4400
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 38 4200 4616 4408
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 31 3551 5061 4920
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 22 4195 4801 4606
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1385 6700 7600 7451
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6800 6150
भिवापूर हायब्रीड क्विंटल 281 6950 7230 7090
चोपडा जंबु क्विंटल 500 9501 9726 9556
शिरपूर जंबु क्विंटल 40 7730 7730 7730
जालना काबुली क्विंटल 98 6000 8335 6400
जळगाव काबुली क्विंटल 76 7100 7500 7100
शिरपूर काबुली क्विंटल 75 4725 5326 4922
वरूड-राजूरा बझार काबुली क्विंटल 2 6001 6099 6069
मालेगाव काट्या क्विंटल 97 3661 4701 4500
जामखेड काट्या क्विंटल 115 4300 4500 4400
तुळजापूर काट्या क्विंटल 115 4400 4500 4450
भंडारा काट्या क्विंटल 52 4300 4400 4360
लातूर लाल क्विंटल 17519 4552 5150 4750
धर्माबाद लाल क्विंटल 1650 4390 4570 4500
येवला लाल क्विंटल 41 4000 5150 4900
जळगाव लाल क्विंटल 24 4300 5000 4500
चोपडा लाल क्विंटल 240 4452 4950 4816
पवनी लाल क्विंटल 240 4500 4500 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 156 4350 4550 4450
जिंतूर लाल क्विंटल 164 4250 4541 4450
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4500 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 237 4400 4500 4450
दौंड लाल क्विंटल 3 4400 4500 4400
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 580 4575 4775 4650
चाकूर लाल क्विंटल 45 4500 4635 4600
किनवट लाल क्विंटल 260 4875 5230 5000
हिमायतनगर लाल क्विंटल 133 4400 4500 4450
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 470 3500 4697 4600
मुरुम लाल क्विंटल 192 4400 4902 4651
उमरखेड लाल क्विंटल 430 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 760 4400 4500 4450
लाखंदूर लाल क्विंटल 15 4400 4471 4435
भिवापूर लाल क्विंटल 2400 4300 4500 4400
पारशिवनी लाल क्विंटल 34 4000 4600 4500
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 175 4100 4515 4300
कोर्पना लाल क्विंटल 300 5230 5230 5230
जालना लोकल क्विंटल 2195 4300 4671 4575
अकोला लोकल क्विंटल 4140 4100 4775 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 6440 4550 4735 4643
लासलगाव लोकल क्विंटल 129 3801 5080 5022
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 12 4450 4586 4526
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1197 4300 4735 4517
परभणी लोकल क्विंटल 250 4400 4600 4550
नागपूर लोकल क्विंटल 7680 4200 4600 4515
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6847 4300 4775 4510
मुंबई लोकल क्विंटल 1688 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 8647 4000 4515 4410
वणी लोकल क्विंटल 387 4385 4590 4500
जामखेड लोकल क्विंटल 46 4200 4400 4300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 109 4200 4515 4480
परतूर लोकल क्विंटल 77 4580 4625 4600
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 69 6000 7200 6600
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 79 4550 4631 4598
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 4300 4450 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 1320 4000 4580 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 662 4431 4500 4451
वरोरा लोकल क्विंटल 804 4300 4670 4550
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 235 4250 4509 4450
लोहा लोकल क्विंटल 21 4450 4590 4561
पाथरी लोकल क्विंटल 17 3500 4500 4400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 3009 3800 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1360 4300 4550 4400
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 295 4400 4640 4500
पुलगाव लोकल क्विंटल 259 4300 4725 4550
घणसावंगी लोकल क्विंटल 200 4300 4600 4550
देवळा लोकल क्विंटल 1 4100 5500 5500
दुधणी लोकल क्विंटल 630 4300 4820 4700
देवणी लोकल क्विंटल 34 4425 4720 4572
ताडकळस नं. १ क्विंटल 15 4450 4500 4450
06/04/2022
शहादा क्विंटल 1581 4350 7515 7226
पुणे क्विंटल 35 5400 5700 5550
दोंडाईचा क्विंटल 997 4200 8501 7151
माजलगाव क्विंटल 442 4100 4451 4351
चंद्रपूर क्विंटल 279 4450 4520 4490
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 4300 4500 4400
पैठण क्विंटल 1 4560 4560 4560
संगमनेर क्विंटल 8 4300 4537 4418
सिल्लोड क्विंटल 5 4300 4600 4500
उदगीर क्विंटल 1950 4650 4670 4660
भोकर क्विंटल 156 3710 4515 4112
कारंजा क्विंटल 4500 4310 4600 4470
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 5 4950 4950 4950
श्रीरामपूर क्विंटल 16 4440 4501 4475
लासूर स्टेशन क्विंटल 148 4350 4450 4400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 120 4375 4475 4451
वैजापूर क्विंटल 50 4300 4650 4500
नांदूरा क्विंटल 900 4170 4550 4550
राजूरा क्विंटल 398 4100 4415 4369
राहता क्विंटल 23 4201 4551 4450
वडवणी क्विंटल 3 4100 4200 4100
चोपडा बोल्ड क्विंटल 600 6926 7445 7301
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 160 8100 9800 9581
जळगाव चाफा क्विंटल 538 4350 5230 5230
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 15 4421 4421 4421
चोपडा चाफा क्विंटल 365 4300 4751 4451
चिखली चाफा क्विंटल 1190 4201 4511 4356
वाशीम चाफा क्विंटल 7500 4200 4651 4400
अमळनेर चाफा क्विंटल 5000 4450 4561 4561
खामगाव चाफा क्विंटल 5122 4300 4650 4475
मलकापूर चाफा क्विंटल 440 3775 4750 4421
शिरपूर चाफा क्विंटल 152 4200 4701 4576
दर्यापूर चाफा क्विंटल 3000 4500 4880 4700
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 24 4000 4541 4270
इंदापूर -निमगाव केतकी गरडा क्विंटल 13 4331 4400 4351
मोहोळ गरडा क्विंटल 30 4400 4500 4470
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 17 3452 5000 4775
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1185 6700 7500 7367
कल्याण हायब्रीड नग 3 5500 6800 6150
यावल हायब्रीड क्विंटल 6854 4500 5140 4690
चोपडा जंबु क्विंटल 170 8900 9700 9305
जालना काबुली क्विंटल 66 6000 8500 6200
जळगाव काबुली क्विंटल 19 6100 6900 6900
शिरपूर काबुली क्विंटल 170 4600 5160 5000
मालेगाव काट्या क्विंटल 83 3681 8765 4390
तुळजापूर काट्या क्विंटल 85 4501 4501 4501
लातूर लाल क्विंटल 18105 4462 4931 4700
येवला लाल क्विंटल 34 4500 5062 4800
बीड लाल क्विंटल 80 4200 4500 4359
कळमनूरी लाल क्विंटल 60 4000 4500 4400
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 127 4300 4500 4400
जिंतूर लाल क्विंटल 208 4400 4545 4500
शेवगाव लाल क्विंटल 14 4400 4500 4500
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 4 4400 4400 4400
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 20 4400 4500 4450
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 600 4400 4650 4550
केज लाल क्विंटल 48 3400 4500 4400
किनवट लाल क्विंटल 304 4875 5230 5000
उमरी लाल क्विंटल 40 4400 4500 4450
हिमायतनगर लाल क्विंटल 133 4400 4500 4450
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 864 3300 4675 4500
मुरुम लाल क्विंटल 358 4441 4825 4633
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 48 4600 4800 4700
उमरखेड लाल क्विंटल 290 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 4400 4500 4450
घणसावंगी लाल क्विंटल 300 4200 4600 4500
जालना लोकल क्विंटल 2356 3500 4614 4550
अकोला लोकल क्विंटल 3107 4000 4795 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 7617 4350 4730 4540
लासलगाव लोकल क्विंटल 77 3901 4871 4561
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 35 4493 4500 4493
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1080 4000 4620 4310
परभणी लोकल क्विंटल 205 4400 4550 4500
आर्वी लोकल क्विंटल 777 4000 4680 4350
नागपूर लोकल क्विंटल 8122 4200 4642 4534
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 10307 4300 4775 4535
मुंबई लोकल क्विंटल 978 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 317 4250 4625 4450
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 3000 4400 4755 4615
वणी लोकल क्विंटल 289 4400 4525 4500
सावनेर लोकल क्विंटल 511 4320 4543 4450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 176 4431 4526 4500
परतूर लोकल क्विंटल 61 4455 4600 4561
मनवत लोकल क्विंटल 2 4500 4500 4500
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 817 4000 4740 4450
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 60 4300 4500 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 950 4000 4550 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 484 4421 4471 4451
वरोरा लोकल क्विंटल 888 4350 4645 4580
तळोदा लोकल क्विंटल 84 4575 7177 7126
लोहा लोकल क्विंटल 22 4411 4611 4516
सेनगाव लोकल क्विंटल 90 4300 4550 4450
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 220 4300 4500 4400
पाथरी लोकल क्विंटल 31 4300 4421 4325
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 2369 4200 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1250 4300 4545 4400
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 255 4400 4630 4500
पुलगाव लोकल क्विंटल 157 4295 4705 4450
सिंदी लोकल क्विंटल 533 4250 4630 4450
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 2620 4325 4610 4450
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 827 5230 5230 5230
देवळा लोकल क्विंटल 3 3915 4400 4400
दुधणी लोकल क्विंटल 834 4125 4765 4500
देवणी लोकल क्विंटल 66 4600 4730 4665
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 4 4400 4500 4400
05/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 258 3950 4550 4250
शहादा क्विंटल 1037 4500 7521 7000
पुणे क्विंटल 33 5400 5700 5550
दोंडाईचा क्विंटल 1113 4000 8102 6800
नांदेड क्विंटल 477 4200 4500 4450
माजलगाव क्विंटल 382 4051 4475 4300
चंद्रपूर क्विंटल 293 4450 4515 4485
नंदूरबार क्विंटल 570 4100 7805 5445
सिन्नर क्विंटल 97 3505 4565 4305
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 4400 4451 4425
पैठण क्विंटल 6 3976 4480 4376
चाळीसगाव क्विंटल 70 4000 4406 4310
उदगीर क्विंटल 1650 4650 4721 4685
भोकर क्विंटल 227 4105 4511 4308
कारंजा क्विंटल 4500 4275 4580 4410
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 19 4910 5000 4965
लासूर स्टेशन क्विंटल 118 4350 4500 4425
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 4351 4451 4401
रिसोड क्विंटल 4000 4100 4650 4380
शिरुर क्विंटल 6 6700 6950 6950
कन्न्ड क्विंटल 7 4000 4500 4250
राजूरा क्विंटल 410 4175 4445 4380
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 280 4000 4600 4300
राहता क्विंटल 19 4490 4540 4515
चोपडा बोल्ड क्विंटल 750 6952 7500 7300
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 11 8000 9000 9000
जळगाव चाफा क्विंटल 122 4300 4550 4500
चोपडा चाफा क्विंटल 670 4300 4700 4615
चिखली चाफा क्विंटल 1050 4200 4511 4355
अमळनेर चाफा क्विंटल 4150 4475 4550 4550
खामगाव चाफा क्विंटल 4711 4200 4600 4400
मलकापूर चाफा क्विंटल 700 4100 4675 4421
शिरपूर चाफा क्विंटल 192 4350 4700 4551
दर्यापूर चाफा क्विंटल 2500 4450 4860 4700
सोलापूर गरडा क्विंटल 297 4000 4675 4550
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 13 4300 4400 4350
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 24 3301 4899 4656
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1444 6851 7535 7275
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6800 6150
रावेर हायब्रीड क्विंटल 63 4270 4570 4545
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 39 4400 6795 4560
चोपडा जंबु क्विंटल 210 8801 9451 9200
अहमदनगर काबुली क्विंटल 1 7200 7200 7200
जालना काबुली क्विंटल 78 5000 8888 6511
जळगाव काबुली क्विंटल 11 6500 7750 6500
शिरपूर काबुली क्विंटल 96 4500 5081 5021
रावेर काबुली क्विंटल 7 5450 9200 6000
मालेगाव काट्या क्विंटल 123 4300 5600 4800
जामखेड काट्या क्विंटल 79 4200 4500 4350
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4500 4500 4500
भंडारा काट्या क्विंटल 96 4300 4400 4350
लातूर लाल क्विंटल 12756 4550 4980 4700
धर्माबाद लाल क्विंटल 1850 4320 4530 4450
चोपडा लाल क्विंटल 135 4400 5126 4885
बीड लाल क्विंटल 88 3500 4450 4320
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 217 4300 4500 4400
जिंतूर लाल क्विंटल 165 4400 4521 4450
शेवगाव लाल क्विंटल 20 4400 4500 4500
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 4 4300 4500 4300
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 20 4300 4400 4350
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 270 4100 4400 4300
केज लाल क्विंटल 97 3300 4500 4400
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 181 4580 4694 4637
किनवट लाल क्विंटल 154 4875 5230 5000
हिमायतनगर लाल क्विंटल 100 4400 4500 4450
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 688 3500 4672 4575
मुरुम लाल क्विंटल 298 4441 4829 4635
उमरखेड लाल क्विंटल 400 4400 4500 4450
लाखंदूर लाल क्विंटल 24 4450 4500 4475
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 290 4100 4550 4350
जालना लोकल क्विंटल 3202 3700 4615 4530
अकोला लोकल क्विंटल 3597 4000 4830 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 8584 4400 4750 4575
लासलगाव लोकल क्विंटल 193 3500 4900 4570
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 55 3875 4790 4572
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1145 4000 4680 4340
परभणी लोकल क्विंटल 180 4300 4500 4450
आर्वी लोकल क्विंटल 730 4000 4570 4400
नागपूर लोकल क्विंटल 8902 4200 4626 4520
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 9733 4300 4755 4505
मुंबई लोकल क्विंटल 2023 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 414 4325 4575 4400
वणी लोकल क्विंटल 420 4310 4495 4400
जामखेड लोकल क्विंटल 75 4000 4400 4200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 107 4200 4496 4475
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 39 4300 4550 4401
परतूर लोकल क्विंटल 78 4470 4600 4525
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 501 3900 4700 4450
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 100 4300 4450 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 900 4000 4600 4350
वरोरा लोकल क्विंटल 960 4200 4580 4475
तळोदा लोकल क्विंटल 56 4400 7176 7076
यावल लोकल क्विंटल 72 4500 5140 4690
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 58 4200 4425 4350
परांडा लोकल क्विंटल 4 4400 4500 4450
सेनगाव लोकल क्विंटल 110 4200 4500 4400
पाथरी लोकल क्विंटल 33 4000 4450 4301
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 294 5230 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1412 4300 4550 4450
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 440 4300 4520 4440
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 265 4300 4585 4415
काटोल लोकल क्विंटल 449 4000 4540 4350
पुलगाव लोकल क्विंटल 220 4150 4635 4500
सिंदी लोकल क्विंटल 649 4000 4555 4450
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 563 5230 5230 5230
देवळा लोकल क्विंटल 1 4700 4700 4700
दुधणी लोकल क्विंटल 1045 4125 4775 4600
देवणी लोकल क्विंटल 27 4590 4705 4647
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 4500 4600 4600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 3 4400 4500 4400
04/04/2022
शहादा क्विंटल 734 4600 7171 6700
पुणे क्विंटल 34 5500 5900 5700
दोंडाईचा क्विंटल 1163 4000 7651 6851
नांदेड क्विंटल 683 4200 4520 4450
माजलगाव क्विंटल 444 4000 4425 4300
चंद्रपूर क्विंटल 328 4450 4500 4480
नंदूरबार क्विंटल 275 4132 6942 5100
संगमनेर क्विंटल 3 4400 4400 4400
चाळीसगाव क्विंटल 80 3800 4430 4300
सिल्लोड क्विंटल 10 4400 4500 4500
भोकर क्विंटल 312 3000 4500 3750
हिंगोली क्विंटल 700 4355 4700 4527
कारंजा क्विंटल 5500 4220 4575 4450
श्रीगोंदा क्विंटल 97 4900 5000 4950
श्रीगोंदा – घोगरगाव नग 5 4900 4900 4900
श्रीरामपूर क्विंटल 50 4400 5000 4800
लासूर स्टेशन क्विंटल 178 4400 4475 4425
परळी-वैजनाथ क्विंटल 250 4411 4450 4425
सेलु क्विंटल 235 4225 4560 4500
मोर्शी क्विंटल 709 4400 4550 4475
नांदूरा क्विंटल 400 4075 4540 4540
राजूरा क्विंटल 352 4270 4450 4412
राहता क्विंटल 20 4500 4531 4515
बारामती बोल्ड क्विंटल 361 4400 4950 4800
चोपडा बोल्ड क्विंटल 285 6500 7141 7051
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 8 8301 8301 8301
जळगाव चाफा क्विंटल 294 4200 4525 4300
चोपडा चाफा क्विंटल 245 4300 4700 4500
चिखली चाफा क्विंटल 960 4300 4502 4401
पंढरपूर चाफा क्विंटल 19 4450 4551 4551
वाशीम चाफा क्विंटल 3000 4200 4670 4500
अमळनेर चाफा क्विंटल 4500 4450 4470 4470
खामगाव चाफा क्विंटल 3425 4200 4600 4400
मलकापूर चाफा क्विंटल 450 3820 4660 4525
शिरपूर चाफा क्विंटल 75 4450 4601 4575
दर्यापूर चाफा क्विंटल 2500 4000 4890 4700
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 296 4100 4530 4300
बारामती गरडा क्विंटल 518 4000 4500 4350
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 38 4401 4416 4408
मोहोळ गरडा क्विंटल 30 4400 4500 4470
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 60 3590 5301 4711
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 546 6595 7213 6941
रावेर हायब्रीड क्विंटल 73 4000 4525 4500
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 73 4460 6360 4525
चोपडा जंबु क्विंटल 185 8100 8826 8800
जालना काबुली क्विंटल 26 4500 6199 5800
अकोला काबुली क्विंटल 15 7500 7500 7500
जळगाव काबुली क्विंटल 623 5230 5230 5230
शिरपूर काबुली क्विंटल 100 4200 5000 4860
मालेगाव काट्या क्विंटल 120 4200 5500 5171
जामखेड काट्या क्विंटल 125 4000 4400 4200
तुळजापूर काट्या क्विंटल 110 4500 4500 4500
भंडारा काट्या क्विंटल 73 4300 4400 4360
लातूर लाल क्विंटल 21052 4550 4999 4750
येवला लाल क्विंटल 72 4600 4971 4800
जळगाव लाल क्विंटल 47 4700 5100 4700
चोपडा लाल क्विंटल 33 4500 5000 4800
बीड लाल क्विंटल 46 4000 4500 4328
कळमनूरी लाल क्विंटल 30 4000 4500 4400
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 143 4300 4400 4350
जिंतूर लाल क्विंटल 483 4400 4551 4450
शेवगाव लाल क्विंटल 35 4400 4550 4550
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 10 4600 4600 4600
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 35 4300 4400 4350
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 13 4211 4400 4300
गंगापूर लाल क्विंटल 6 3300 4350 4000
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 950 4350 4625 4550
केज लाल क्विंटल 92 3300 4550 4450
औसा लाल क्विंटल 797 4450 4651 4604
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 187 4650 4730 4690
किनवट लाल क्विंटल 257 4875 5230 5000
हिमायतनगर लाल क्विंटल 100 4400 4500 4450
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 686 4550 4675 4575
मुरुम लाल क्विंटल 189 4201 4852 4527
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 77 4600 4800 4700
उमरखेड लाल क्विंटल 290 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 100 4400 4500 4450
चिमुर लाल क्विंटल 70 4300 4400 4350
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 465 4000 4550 4300
बोरी लाल क्विंटल 25 4475 4500 4500
जालना लोकल क्विंटल 3980 3300 5499 4500
अकोला लोकल क्विंटल 1833 4000 4890 4580
अमरावती लोकल क्विंटल 1418 4600 4850 4725
लासलगाव लोकल क्विंटल 121 3501 4800 4576
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 10 4150 4499 4480
यवतमाळ लोकल क्विंटल 681 4000 4645 4322
परभणी लोकल क्विंटल 270 4300 4500 4475
आर्वी लोकल क्विंटल 556 4000 4640 4450
नागपूर लोकल क्विंटल 4877 4150 4620 4503
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 8435 4400 4805 4610
मुंबई लोकल क्विंटल 1303 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 350 4425 4625 4550
मुर्तीजापूर लोकल नग 2510 4450 4770 4655
वणी लोकल क्विंटल 476 4475 4555 4500
जामखेड लोकल क्विंटल 61 4200 4500 4350
कोपरगाव लोकल क्विंटल 84 4000 4491 4400
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 55 3801 4650 4300
परतूर लोकल क्विंटल 91 4400 4600 4546
मनवत लोकल क्विंटल 2 4500 4500 4500
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 824 4000 4650 4420
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 50 4300 4500 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 530 4000 4595 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 579 4351 4461 4421
वरोरा लोकल क्विंटल 961 4300 4555 4500
तळोदा लोकल क्विंटल 52 6802 6930 6900
यावल लोकल क्विंटल 5820 4510 5120 4690
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 203 4000 4470 4300
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 63 4141 4445 4350
लोहा लोकल क्विंटल 17 4450 4602 4531
परांडा लोकल क्विंटल 7 4450 4500 4450
सेनगाव लोकल क्विंटल 40 4200 4500 4400
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 235 4300 4500 4400
पाथरी लोकल क्विंटल 30 4275 4500 4376
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 246 5230 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1041 4300 4575 4400
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 4 4370 4430 4430
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 365 4300 4615 4450
काटोल लोकल क्विंटल 415 3850 4522 4250
पुलगाव लोकल क्विंटल 169 4500 4775 4650
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 2172 4000 4550 4350
दुधणी लोकल क्विंटल 630 4500 4880 4670
ताडकळस नं. १ क्विंटल 7 4400 4400 4400
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 4400 4600 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 3 4400 4500 4400
03/04/2022
सिल्लोड क्विंटल 9 4200 4600 4500
उदगीर क्विंटल 1550 4600 4700 4650
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 9 4925 4925 4925
कन्न्ड क्विंटल 4 4000 4500 4250
रामटेक क्विंटल 164 5700 6100 5900
बाळापूर चाफा क्विंटल 729 4200 4500 4400
शेवगाव लाल क्विंटल 37 4400 4550 4550
दौंड लाल क्विंटल 7 4200 4500 4351
औसा लाल क्विंटल 584 4549 4671 4624
उमरी लाल क्विंटल 9 4300 4400 4350
उमरखेड लाल क्विंटल 100 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 310 4400 4500 4450
भिवापूर लाल क्विंटल 1700 4435 4550 4490
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 118 4000 4600 4350
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 216 4000 4700 4400
तुमसर लोकल क्विंटल 541 4451 4500 4470
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 27 4400 4500 4500
काटोल लोकल क्विंटल 225 4281 4545 4350
मांढळ लोकल क्विंटल 1498 4352 4570 4456
देवणी लोकल क्विंटल 54 4571 4750 4660
शिरुर नं. २ क्विंटल 15 4350 4600 4500
02/04/2022
पुणे क्विंटल 32 5400 5700 5550
बार्शी क्विंटल 542 3700 4600 4511
नांदेड क्विंटल 548 4325 4500 4470
माजलगाव क्विंटल 668 4000 4400 4251
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 25 4355 4500 4427
पैठण क्विंटल 1 4400 4400 4400
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 13 4900 4900 4900
श्रीरामपूर क्विंटल 2 4451 4500 4475
परळी-वैजनाथ क्विंटल 400 4450 4500 4475
मंगळवेढा क्विंटल 253 3700 4600 4500
वैजापूर क्विंटल 50 4305 4525 4450
राजूरा क्विंटल 9 4400 4400 4400
पातूर चाफा क्विंटल 183 4300 4600 4540
सोनपेठ गरडा क्विंटल 357 4301 4541 4490
जामखेड काट्या क्विंटल 171 4300 4500 4400
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4501 4501 4501
लातूर लाल क्विंटल 13620 4562 5040 4750
बीड लाल क्विंटल 60 4200 4451 4375
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 10 4000 4600 4500
जिंतूर लाल क्विंटल 1164 4450 4586 4500
शेवगाव लाल क्विंटल 16 4400 4500 4500
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 1100 4350 4630 4550
केज लाल क्विंटल 346 3311 4550 4400
औसा लाल क्विंटल 2454 4532 4710 4643
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1864 4451 4722 4575
उमरखेड लाल क्विंटल 160 4400 4500 4450
बोरी लाल क्विंटल 98 4500 4540 4525
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4251 4350 4251
परभणी लोकल क्विंटल 210 4400 4575 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 2396 5200 5700 5500
भोकरदन लोकल क्विंटल 29 4400 4550 4500
जामखेड लोकल क्विंटल 160 4200 4400 4300
परतूर लोकल क्विंटल 17 4465 4521 4500
मनवत लोकल क्विंटल 1003 4300 4650 4450
वरोरा लोकल क्विंटल 136 4300 4550 4485
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 43 4400 4500 4500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 266 4201 4420 4300
लोहा लोकल क्विंटल 35 4360 4601 4550
परांडा लोकल क्विंटल 11 4450 4500 4450
पाथरी लोकल क्विंटल 167 4350 4551 4451
ताडकळस नं. १ क्विंटल 40 4400 4551 4431
शिरुर नं. २ क्विंटल 18 4200 4600 4500

 

Leave a Comment