हरभरा बाजार भाव

Harbhara Bajar Bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
पुणे क्विंटल 31 5400 5600 5500
माजलगाव क्विंटल 140 3800 4225 4050
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4100 4100 4100
पैठण क्विंटल 7 4265 4265 4265
भोकर क्विंटल 16 3800 4181 3990
हिंगोली क्विंटल 300 3900 4470 4185
कारंजा क्विंटल 1000 4000 4330 4220
नांदूरा क्विंटल 100 4000 4200 4200
राहता क्विंटल 42 4021 4100 4050
चिखली चाफा क्विंटल 587 3850 4300 4075
मलकापूर चाफा क्विंटल 154 3725 4115 4050
साक्री चाफा क्विंटल 6 3500 4350 4050
इंदापूर -निमगाव केतकी गरडा क्विंटल 8 4000 4050 4000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 3100 4000 3505
भंडारा काट्या क्विंटल 2 4000 4200 4100
लातूर लाल क्विंटल 2827 3900 4799 4600
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 146 4100 4300 4200
पवनी लाल क्विंटल 16 4050 4050 4050
बीड लाल क्विंटल 20 4000 4281 4177
शेवगाव लाल क्विंटल 12 4200 4300 4300
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4000 4200 4000
चाकूर लाल क्विंटल 10 3702 4221 4141
मुरुम लाल क्विंटल 20 3700 3800 3750
जालना लोकल क्विंटल 1136 4100 4401 4280
अकोला लोकल क्विंटल 843 4000 4420 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4400 4300
नागपूर लोकल क्विंटल 1006 4051 4451 4351
कोपरगाव लोकल क्विंटल 11 3500 4225 4170
गेवराई लोकल क्विंटल 42 4100 4260 4175
परतूर लोकल क्विंटल 19 4000 4350 4250
सिंदी लोकल क्विंटल 50 4020 4300 4150
दुधणी लोकल क्विंटल 404 4600 4865 4700
10/06/2022
शहादा क्विंटल 103 3500 6871 6351
पुणे क्विंटल 32 5400 5600 5500
दोंडाईचा क्विंटल 103 3500 6100 6000
माजलगाव क्विंटल 171 3800 4375 4100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 3825 3825 3825
पैठण क्विंटल 6 4221 4221 4221
उदगीर क्विंटल 455 4500 4661 4580
भोकर क्विंटल 64 3955 4171 4063
कारंजा क्विंटल 1700 4210 4440 4310
श्रीरामपूर क्विंटल 40 3800 4200 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 97 4050 4311 4100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 20 4200 4275 4200
नांदूरा क्विंटल 105 4000 4255 4255
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 200 3900 4160 4000
राहता क्विंटल 7 3550 4352 4200
जळगाव बोल्ड क्विंटल 26 9000 10500 10500
चोपडा बोल्ड क्विंटल 75 6000 6500 6200
चोपडा चाफा क्विंटल 10 3900 4100 4000
चिखली चाफा क्विंटल 659 3900 4254 4077
खामगाव चाफा क्विंटल 1215 4150 4450 4300
मलकापूर चाफा क्विंटल 297 3700 4265 4070
दिग्रस चाफा क्विंटल 155 3810 4200 3985
सोलापूर गरडा क्विंटल 4 4325 4365 4325
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 14 4000 4250 4125
उमरगा गरडा क्विंटल 13 4150 4351 4250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 56 3300 4090 3800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 18 3760 4911 4890
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 3850 4125 3929
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 182 4100 4300 4200
चोपडा जंबु क्विंटल 18 7000 8100 8100
जळगाव काबुली क्विंटल 16 5700 5700 5700
तुळजापूर काट्या क्विंटल 40 4350 4350 4350
भंडारा काट्या क्विंटल 4 4000 4000 4000
लातूर लाल क्विंटल 3748 3850 4751 4650
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 71 4050 4300 4100
येवला लाल क्विंटल 4 3500 4600 4400
जळगाव लाल क्विंटल 37 4100 4500 4300
बीड लाल क्विंटल 13 4001 4271 4190
जिंतूर लाल क्विंटल 47 4060 4280 4200
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 9 4200 4400 4400
दौंड-यवत लाल क्विंटल 3 4000 4000 4000
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 100 4140 4400 4300
चाकूर लाल क्विंटल 10 3801 4300 4199
मुरुम लाल क्विंटल 62 4200 4291 4246
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 130 4000 4300 4150
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 114 3900 4160 4000
अकोला लोकल क्विंटल 745 4030 4515 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3900 4350 4125
लासलगाव लोकल क्विंटल 75 3800 4916 4271
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4451 4451 4451
यवतमाळ लोकल क्विंटल 321 4000 4335 4167
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6330 4000 4495 4215
मुंबई लोकल क्विंटल 756 5200 5700 5500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 800 4050 4470 4295
सावनेर लोकल क्विंटल 85 4250 4305 4285
सटाणा लोकल क्विंटल 7 3751 4450 4251
कोपरगाव लोकल क्विंटल 110 3350 4299 4200
गेवराई लोकल क्विंटल 62 4100 4289 4200
परतूर लोकल क्विंटल 27 4068 4281 4200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 10 4100 4290 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 520 3900 4390 4100
नांदगाव लोकल क्विंटल 11 3991 4830 4251
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 223 3500 4315 4200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 197 4000 4330 4200
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 45 4000 4315 4200
काटोल लोकल क्विंटल 292 4140 4375 4250
सिंदी लोकल क्विंटल 51 4000 4295 4140
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1320 3850 4305 4250
देवळा लोकल क्विंटल 2 4955 4955 4955
दुधणी लोकल क्विंटल 113 4600 4800 4700
देवणी लोकल क्विंटल 1 4400 4400 4400
09/06/2022
शहादा क्विंटल 254 4100 6951 6400
पुणे क्विंटल 34 5200 5400 5300
दोंडाईचा क्विंटल 221 3552 5991 5800
माजलगाव क्विंटल 147 3800 4241 4000
चंद्रपूर क्विंटल 260 4295 4450 4390
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4501 4501 4501
पैठण क्विंटल 9 4150 4340 4251
सिल्लोड क्विंटल 12 3900 4100 4000
उदगीर क्विंटल 342 4500 4617 4558
भोकर क्विंटल 3 3301 3301 3301
हिंगोली क्विंटल 100 4000 4521 4260
श्रीरामपूर क्विंटल 8 3800 4000 3900
लासूर स्टेशन क्विंटल 67 4000 4200 4100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 83 3500 4300 4200
सेलु क्विंटल 88 4100 4350 4251
मंगळवेढा क्विंटल 6 4000 4400 4280
मोर्शी क्विंटल 400 4000 4325 4162
नांदूरा क्विंटल 125 4050 4301 4301
राजूरा क्विंटल 227 4000 4425 4278
राहता क्विंटल 13 3852 4351 4100
बारामती बोल्ड क्विंटल 104 4300 4500 4400
चोपडा बोल्ड क्विंटल 2 5800 5800 5800
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 3 8000 8000 8000
जळगाव चाफा क्विंटल 199 4000 5561 4341
चोपडा चाफा क्विंटल 36 4000 4325 4200
चिखली चाफा क्विंटल 548 4000 4300 4150
वाशीम चाफा क्विंटल 2400 3800 4470 4000
मलकापूर चाफा क्विंटल 295 3850 4300 4050
शिरपूर चाफा क्विंटल 25 3700 4375 4176
सोलापूर गरडा क्विंटल 7 4250 4315 4250
बारामती गरडा क्विंटल 150 3900 4299 4251
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 14 3900 4000 3950
उमरगा गरडा क्विंटल 2 3000 4380 4200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 100 3350 4125 3500
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 7 4321 5799 4401
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 264 4501 6681 6450
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
जालना काबुली क्विंटल 5 6500 6500 6500
जळगाव काबुली क्विंटल 84 7146 7171 7171
शिरपूर काबुली क्विंटल 3 4700 4700 4700
वरूड-राजूरा बझार काबुली क्विंटल 7 5300 5300 5300
जामखेड काट्या क्विंटल 30 3500 4100 3800
तुळजापूर काट्या क्विंटल 21 4300 4300 4300
लातूर लाल क्विंटल 3244 4050 4826 4600
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 115 4100 4301 4200
येवला लाल क्विंटल 7 4101 4650 4300
चोपडा लाल क्विंटल 2 4100 4100 4100
पवनी लाल क्विंटल 8 6000 6000 6000
बीड लाल क्विंटल 50 3500 4300 4171
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 137 4000 4100 4050
जिंतूर लाल क्विंटल 108 4000 4290 4200
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 4 4300 4300 4300
दौंड लाल क्विंटल 5 3700 4101 4000
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 80 4200 4425 4300
औसा लाल क्विंटल 294 3800 4415 4264
चाकूर लाल क्विंटल 12 4022 4351 4291
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 68 3500 4475 4300
मुरुम लाल क्विंटल 50 3700 4203 3952
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 320 4200 4400 4300
चिमुर लाल क्विंटल 100 4100 4200 4150
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 213 4000 4265 4100
जालना लोकल क्विंटल 1085 3000 4425 4325
अकोला लोकल क्विंटल 1123 4000 4600 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4400 4300
लासलगाव लोकल क्विंटल 64 3800 4851 4780
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 8 4171 4425 4275
परभणी लोकल क्विंटल 90 4010 4180 4100
नागपूर लोकल क्विंटल 1558 4250 4561 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 1161 5200 6200 6000
उमरेड लोकल क्विंटल 1650 3900 4435 4350
वणी लोकल क्विंटल 194 4300 4380 4350
जामखेड लोकल क्विंटल 38 3800 4000 3900
सटाणा लोकल क्विंटल 7 3900 4200 4060
कोपरगाव लोकल क्विंटल 16 3900 4271 4175
गेवराई लोकल क्विंटल 60 3951 4367 4300
परतूर लोकल क्विंटल 31 4100 4315 4300
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 16 4150 4311 4267
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 4 4000 4200 4100
मेहकर लोकल क्विंटल 310 3900 4345 4100
नांदगाव लोकल क्विंटल 11 3799 4700 4301
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 20 4000 4306 4200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 188 3600 4350 4175
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 402 4000 4375 4200
भिवापूर लोकल क्विंटल 291 3500 4360 3930
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 95 4100 4380 4200
काटोल लोकल क्विंटल 243 3900 4425 4150
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 488 4000 4300 4250
देवळा लोकल क्विंटल 3 3590 4160 4160
दुधणी लोकल क्विंटल 190 4175 4865 4565
देवणी लोकल क्विंटल 10 4280 4440 4360
ताडकळस नं. १ क्विंटल 2 4200 4200 4200
08/06/2022
शहादा क्विंटल 348 4131 6921 6475
पुणे क्विंटल 33 5200 5400 5300
दोंडाईचा क्विंटल 88 3500 6100 6000
बार्शी -वैराग क्विंटल 42 4275 4400 4362
माजलगाव क्विंटल 91 4000 4291 4100
चंद्रपूर क्विंटल 197 4250 4420 4325
पैठण क्विंटल 5 3500 4200 3900
संगमनेर क्विंटल 3 3175 3800 3488
उदगीर क्विंटल 360 4400 4600 4500
भोकर क्विंटल 66 3850 4111 3980
श्रीरामपूर क्विंटल 42 3700 4200 4000
करमाळा क्विंटल 2 4100 4200 4100
लासूर स्टेशन क्विंटल 50 4100 4200 4175
परळी-वैजनाथ क्विंटल 95 4025 4275 4250
निरा -सासवड क्विंटल 13 4100 4500 4300
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4000 4000
राजूरा क्विंटल 191 4045 4365 4248
राहता क्विंटल 22 4100 4400 4304
वडवणी क्विंटल 3 3600 4100 4000
चोपडा बोल्ड क्विंटल 10 5500 6600 6600
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 48 5100 8341 7900
जळगाव चाफा क्विंटल 11 5500 6525 6525
चोपडा चाफा क्विंटल 15 3800 4325 4200
चिखली चाफा क्विंटल 628 3901 4211 4056
अमळनेर चाफा क्विंटल 1300 4100 4151 4151
दिग्रस चाफा क्विंटल 70 4105 4400 4385
शिरपूर चाफा क्विंटल 59 3500 4200 4011
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 7 3900 4001 3950
इंदापूर -निमगाव केतकी गरडा क्विंटल 1 4000 4000 4000
उमरगा गरडा क्विंटल 7 2500 4401 4300
सोनपेठ गरडा क्विंटल 43 4001 4202 4151
धुळे हायब्रीड क्विंटल 13 3200 4130 3855
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 20 2660 4790 4360
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 216 5800 6601 6567
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 4 4100 4100 4100
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 4 4176 4200 4184
जळगाव काबुली क्विंटल 3 5400 5400 5400
शिरपूर काबुली क्विंटल 27 4000 5200 4670
तुळजापूर काट्या क्विंटल 40 4300 4300 4300
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 100 4100 4300 4200
धर्माबाद लाल क्विंटल 560 3900 4405 4200
येवला लाल क्विंटल 11 3299 4650 4281
चोपडा लाल क्विंटल 25 4200 4626 4600
बीड लाल क्विंटल 41 3500 4296 4158
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 142 4000 4100 4050
जिंतूर लाल क्विंटल 101 3900 4350 4150
शेवगाव लाल क्विंटल 9 3700 4250 4250
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 6 4200 4200 4200
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 227 3950 4310 4100
चाकूर लाल क्विंटल 13 3701 4361 4309
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 85 4271 4471 4371
उमरी लाल क्विंटल 20 4100 4200 4150
हिमायतनगर लाल क्विंटल 150 4300 4400 4350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 94 3400 4503 4325
मुरुम लाल क्विंटल 64 3700 4390 4045
उमरखेड लाल क्विंटल 170 4100 4300 4200
घणसावंगी लाल क्विंटल 210 4100 4300 4250
जालना लोकल क्विंटल 1861 3900 4380 4300
अकोला लोकल क्विंटल 941 4000 4485 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 2325 4000 4350 4175
लासलगाव लोकल क्विंटल 43 3351 4736 4703
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 4140 4140 4140
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 20 3000 4376 4161
परभणी लोकल क्विंटल 125 4000 4200 4150
नागपूर लोकल क्विंटल 1523 4200 4400 4350
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5220 4000 4580 4230
मुंबई लोकल क्विंटल 559 5200 5700 5500
वणी लोकल क्विंटल 329 4200 4390 4300
सावनेर लोकल क्विंटल 151 4200 4379 4325
सटाणा लोकल क्विंटल 9 3951 4251 4100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 97 4086 4284 4201
गेवराई लोकल क्विंटल 55 3900 4300 4175
परतूर लोकल क्विंटल 22 4049 4250 4200
मनवत लोकल क्विंटल 112 4150 5741 4200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 4000 4000 4000
लोणार लोकल क्विंटल 200 3900 4310 4105
मेहकर लोकल क्विंटल 360 3900 4350 4100
पाथर्डी लोकल क्विंटल 25 4000 5000 4500
सेनगाव लोकल क्विंटल 95 4000 4200 4100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 239 3200 4385 4100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 265 4000 4385 4200
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 40 4200 4205 4205
काटोल लोकल क्विंटल 130 3876 4431 4150
सिंदी लोकल क्विंटल 142 3860 4310 4230
देवळा लोकल क्विंटल 3 3790 5040 4150
दुधणी लोकल क्विंटल 181 4200 4700 4500
देवणी लोकल क्विंटल 1 4360 4360 4360
07/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 207 3650 4400 4025
शहादा क्विंटल 266 4000 6693 6225
पुणे क्विंटल 32 5100 5500 5300
दोंडाईचा क्विंटल 115 3500 6100 6000
बार्शी -वैराग क्विंटल 18 4070 4300 4200
माजलगाव क्विंटल 188 3700 4130 3900
चंद्रपूर क्विंटल 100 3900 4300 4210
पैठण क्विंटल 1 4100 4100 4100
उदगीर क्विंटल 435 4350 4580 4465
भोकर क्विंटल 58 3400 4011 3705
हिंगोली क्विंटल 185 3955 4366 4160
कारंजा क्विंटल 2000 4050 4310 4250
श्रीरामपूर क्विंटल 5 3300 3500 3400
करमाळा क्विंटल 10 3500 4100 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 42 3800 4100 4000
रिसोड क्विंटल 1800 3800 4300 4050
राजूरा क्विंटल 138 4000 4100 4052
राहता क्विंटल 9 4160 4176 4170
जळगाव बोल्ड क्विंटल 36 5900 5900 5900
चोपडा बोल्ड क्विंटल 20 6152 6351 6200
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 27 7650 8284 7961
जळगाव चाफा क्विंटल 14 4100 4150 4150
चोपडा चाफा क्विंटल 18 3800 4200 4100
चिखली चाफा क्विंटल 615 3900 4175 4035
अमळनेर चाफा क्विंटल 750 4000 4101 4101
खामगाव चाफा क्विंटल 1189 4000 4350 4175
मलकापूर चाफा क्विंटल 140 3700 4250 4180
दिग्रस चाफा क्विंटल 155 4000 4275 4135
शिरपूर चाफा क्विंटल 48 3500 4300 4200
सोलापूर गरडा क्विंटल 5 4180 4300 4250
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 3 4000 4100 4050
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 16 3650 4970 4590
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 231 5000 6290 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 10 4100 4146 4122
अहमदनगर काबुली क्विंटल 14 6150 6650 6400
अकोला काबुली क्विंटल 3 6000 6000 6000
अमळनेर काबुली क्विंटल 150 6500 7000 7000
शिरपूर काबुली क्विंटल 11 3000 5151 4700
मालेगाव काट्या क्विंटल 13 3540 5700 4200
जामखेड काट्या क्विंटल 28 3900 4100 4000
तुळजापूर काट्या क्विंटल 55 4201 4201 4201
भंडारा काट्या क्विंटल 16 3900 4000 3980
लातूर लाल क्विंटल 4020 3830 4725 4400
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 141 4000 4251 4100
चोपडा लाल क्विंटल 10 4499 4499 4499
बीड लाल क्विंटल 31 3200 4211 3997
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 136 4000 4100 4050
जिंतूर लाल क्विंटल 172 4000 4181 4100
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4200 4200 4200
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 227 3950 4320 4100
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 40 3900 4100 4000
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 120 3800 4421 4300
औसा लाल क्विंटल 188 3800 4360 4241
चाकूर लाल क्विंटल 10 3600 4160 4157
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 83 4200 4400 4300
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 160 3700 4411 4225
मुरुम लाल क्विंटल 7 3700 4100 3900
उमरखेड लाल क्विंटल 240 4200 4400 4300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 4200 4400 4300
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 171 3900 4165 4000
अकोला लोकल क्विंटल 824 4100 4420 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 2176 3900 4245 4072
लासलगाव लोकल क्विंटल 103 3900 4600 4580
परभणी लोकल क्विंटल 190 4000 4200 4100
आर्वी लोकल क्विंटल 745 3600 4230 4100
नागपूर लोकल क्विंटल 1551 4000 4334 4251
मुंबई लोकल क्विंटल 1125 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 958 4000 4450 4350
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 16 4000 4100 4050
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1200 4150 4365 4255
वणी लोकल क्विंटल 297 4065 4260 4100
सावनेर लोकल क्विंटल 185 4050 4227 4175
जामखेड लोकल क्विंटल 30 3800 4000 3900
सटाणा लोकल क्विंटल 8 3800 4241 4000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 51 3500 4199 4111
गेवराई लोकल क्विंटल 54 3770 4190 4100
परतूर लोकल क्विंटल 33 4000 4200 4181
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 4000 4100 4100
लोणार लोकल क्विंटल 450 3850 4190 4020
मेहकर लोकल क्विंटल 650 3900 4300 4100
नांदगाव लोकल क्विंटल 6 3930 4455 4201
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 13 3600 4100 3890
सेनगाव लोकल क्विंटल 60 4000 4250 4100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 357 3500 4235 4100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 357 3500 4235 4150
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 85 4100 4285 4200
काटोल लोकल क्विंटल 271 3751 4275 4050
सिंदी लोकल क्विंटल 149 3875 4220 4100
देवळा लोकल क्विंटल 2 3705 3955 3900
दुधणी लोकल क्विंटल 165 4500 4700 4625
देवणी लोकल क्विंटल 15 4120 4465 4292
06/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 254 3700 4350 4025
शहादा क्विंटल 414 4000 6611 6262
पुणे क्विंटल 34 4900 5400 5150
दोंडाईचा क्विंटल 176 3500 6126 5900
माजलगाव क्विंटल 92 3800 4175 4000
चंद्रपूर क्विंटल 195 3850 4170 4100
नंदूरबार क्विंटल 92 4000 6243 6243
चाळीसगाव क्विंटल 17 3800 3981 3900
भोकर क्विंटल 48 3700 3921 3810
कारंजा क्विंटल 1950 4000 4270 4120
करमाळा क्विंटल 15 3600 4100 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 38 3900 4050 4000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 45 4000 4075 4050
सेलु क्विंटल 82 4050 4100 4050
मंगळवेढा क्विंटल 33 3300 4300 4000
मानोरा क्विंटल 79 3945 4160 4101
मोर्शी क्विंटल 320 3800 4100 3950
राजूरा क्विंटल 190 3800 4075 4007
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 180 3900 4125 4000
राहता क्विंटल 5 4085 4166 4125
बारामती बोल्ड क्विंटल 55 4100 4250 4150
जळगाव बोल्ड क्विंटल 22 9000 9000 9000
चोपडा बोल्ड क्विंटल 12 6100 6400 6400
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 98 7400 8100 7700
जळगाव चाफा क्विंटल 35 3700 4100 4000
चोपडा चाफा क्विंटल 15 4000 4200 4100
चिखली चाफा क्विंटल 750 3800 4260 4030
वाशीम चाफा क्विंटल 1500 3800 4450 4200
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 60 3750 5200 4500
अमळनेर चाफा क्विंटल 820 4000 4042 4042
खामगाव चाफा क्विंटल 1401 4000 4250 4125
मलकापूर चाफा क्विंटल 241 3840 4200 4010
दिग्रस चाफा क्विंटल 145 4000 4175 4125
शिरपूर चाफा क्विंटल 123 2811 4376 4250
दर्यापूर चाफा क्विंटल 500 3200 4400 4250
सोलापूर गरडा क्विंटल 6 4150 4200 4150
बारामती गरडा क्विंटल 80 3800 4122 4071
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 12 3700 4000 3850
उमरगा गरडा क्विंटल 2 2701 4050 3500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 36 3000 4085 3500
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 5 3300 4511 4401
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 416 3815 6250 6045
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 7000 6200
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 2 4100 4100 4100
चोपडा जंबु क्विंटल 15 7102 7851 7850
अहमदनगर काबुली क्विंटल 16 6250 6300 6275
जालना काबुली क्विंटल 1448 3500 4300 4255
शिरपूर काबुली क्विंटल 6 3500 4000 3900
गंगापूर काबुली क्विंटल 10 3750 4175 4043
मालेगाव काट्या क्विंटल 25 2712 7399 4012
जामखेड काट्या क्विंटल 39 3900 4100 4000
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4100 4100 4100
भंडारा काट्या क्विंटल 13 3900 4000 3920
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 95 4000 4200 4100
धर्माबाद लाल क्विंटल 221 3850 4245 4000
जळगाव लाल क्विंटल 16 4700 4700 4700
बीड लाल क्विंटल 44 3890 4276 3990
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 151 4000 4100 4050
शेवगाव लाल क्विंटल 5 4000 4200 4200
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 7 4400 4400 4400
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 62 3800 4000 3900
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 434 3950 4160 4000
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 2 3900 3900 3900
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 60 3900 4275 4200
औसा लाल क्विंटल 114 3801 4339 4196
चाकूर लाल क्विंटल 20 4000 4128 4101
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 46 4250 4380 4315
उमरी लाल क्विंटल 10 5000 5400 5200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 95 3500 4346 4200
उमरखेड लाल क्विंटल 130 4200 4400 4300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 240 4200 4400 4300
लाखंदूर लाल क्विंटल 2 4400 4500 4450
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 220 3900 4125 4000
अकोला लोकल क्विंटल 624 4000 4295 4150
लासलगाव लोकल क्विंटल 38 3700 4652 4600
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 3900 3900 3900
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 20 3525 4128 4075
परभणी लोकल क्विंटल 185 4050 4210 4150
आर्वी लोकल क्विंटल 50 3500 4200 4100
नागपूर लोकल क्विंटल 583 4025 4324 4244
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5313 3800 4355 4070
मुंबई लोकल क्विंटल 973 5200 5700 5500
वणी लोकल क्विंटल 230 3800 4165 4000
सावनेर लोकल क्विंटल 95 4051 4159 4115
जामखेड लोकल क्विंटल 42 3800 4000 3900
सटाणा लोकल क्विंटल 11 3401 4200 4100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 17 3801 4133 4091
गेवराई लोकल क्विंटल 123 4000 4198 4150
परतूर लोकल क्विंटल 27 4100 4250 4131
मनवत लोकल क्विंटल 76 4000 4110 4100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 103 3500 4300 4001
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 13 4000 4150 4100
लोणार लोकल क्विंटल 350 3850 4170 4010
मेहकर लोकल क्विंटल 710 3900 4250 4100
वरोरा लोकल क्विंटल 398 3800 4170 4050
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 8 4200 4300 4200
नांदगाव लोकल क्विंटल 14 3851 4501 4251
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 48 3500 4150 3900
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 20 3400 4130 4040
लोहा लोकल क्विंटल 28 3901 4200 4100
परांडा लोकल क्विंटल 1 4150 4150 4150
पाथरी लोकल क्विंटल 9 3300 4050 4000
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 268 3500 4340 4200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 266 4000 4170 4100
शेगाव लोकल क्विंटल 32 3900 4245 4200
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 65 3800 4230 4000
काटोल लोकल क्विंटल 170 3950 4210 4050
सिंदी लोकल क्विंटल 104 3850 4180 4000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 3152 3800 4125 4080
देवळा लोकल क्विंटल 7 2205 6300 6205
दुधणी लोकल क्विंटल 137 4450 4650 4550
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 4000 4300 4100
05/06/2022
उदगीर क्विंटल 460 4300 4511 4405
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4000 4000
बाळापूर चाफा क्विंटल 192 3775 4165 4100
शेवगाव लाल क्विंटल 4 4200 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 108 3700 4160 4000
दौंड लाल क्विंटल 1 3855 3855 3855
औसा लाल क्विंटल 256 3901 4310 4217
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 4200 4400 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 11 4155 4155 4155
भिवापूर लोकल क्विंटल 540 3950 4195 4070
काटोल लोकल क्विंटल 85 4031 4158 4090
मांढळ लोकल क्विंटल 270 3948 4015 3975
देवणी लोकल क्विंटल 3 4061 4100 4080
कंधार नं. १ क्विंटल 3 4400 4600 4500
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 4000 4100 4000
04/06/2022
पुणे क्विंटल 32 4900 5400 5150
माजलगाव क्विंटल 40 3750 4111 3900
पैठण क्विंटल 1 3300 3300 3300
उदगीर क्विंटल 355 4300 4400 4350
भोकर क्विंटल 7 3059 3900 3480
हिंगोली क्विंटल 250 3900 4325 4112
कारंजा क्विंटल 1050 4050 4210 4130
श्रीरामपूर क्विंटल 4 4000 4100 4050
लासूर स्टेशन क्विंटल 104 3750 4025 4000
राहता क्विंटल 3 3856 4093 3900
जळगाव चाफा क्विंटल 805 5230 5230 5230
चिखली चाफा क्विंटल 528 3900 4150 4025
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 60 3850 4075 3900
अमळनेर चाफा क्विंटल 1000 4000 4010 4010
खामगाव चाफा क्विंटल 730 3800 4250 4025
मलकापूर चाफा क्विंटल 92 3770 4130 4005
दर्यापूर चाफा क्विंटल 600 3500 4250 4100
पातूर चाफा क्विंटल 70 3700 4200 3972
सोलापूर गरडा क्विंटल 14 4125 4205 4185
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 4 3900 4100 4000
उमरगा गरडा क्विंटल 4 4100 4100 4100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 28 3600 3970 3800
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 3750 4401 4102
जळगाव काबुली क्विंटल 3 6700 6700 6700
मालेगाव काट्या क्विंटल 40 3100 4800 4260
जामखेड काट्या क्विंटल 59 3900 4050 3975
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 4000 4000 4000
भंडारा काट्या क्विंटल 5 4000 4000 4000
लातूर लाल क्विंटल 3193 3950 4541 4300
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 91 4000 4251 4100
येवला लाल क्विंटल 3 3500 4437 4001
बीड लाल क्विंटल 28 3900 4051 4006
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 6 4000 4100 4000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 132 4000 4100 4050
जिंतूर लाल क्विंटल 38 3950 4050 4005
शेवगाव लाल क्विंटल 3 4000 4250 4250
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4500 4500 4500
तेल्हारा लाल क्विंटल 400 4000 4250 4120
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 10 3900 4000 3950
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 535 3900 4020 3950
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 18 3950 4250 4150
चाकूर लाल क्विंटल 10 3940 4170 3961
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 75 4250 4370 4310
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 120 3800 4347 4151
मुरुम लाल क्विंटल 26 4125 4425 4275
उमरखेड लाल क्विंटल 110 4200 4400 4300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 510 4200 4400 4300
जालना लोकल क्विंटल 2043 3900 4401 4250
अकोला लोकल क्विंटल 934 4000 4370 4100
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3800 4000 3900
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 9 2979 4500 4057
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 20 3000 4126 4000
परभणी लोकल क्विंटल 100 4000 4200 4150
आर्वी लोकल क्विंटल 1052 3500 4150 4020
नागपूर लोकल क्विंटल 732 4000 4150 4050
मुंबई लोकल क्विंटल 330 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 2214 4000 4270 4160
भोकरदन लोकल क्विंटल 29 4050 4150 4100
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 705 4050 4260 4170
सावनेर लोकल क्विंटल 51 3800 4090 3990
जामखेड लोकल क्विंटल 57 3800 4000 3900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 16 3500 4158 4081
गेवराई लोकल क्विंटल 60 4050 4250 4150
परतूर लोकल क्विंटल 35 4000 4141 4100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 14 3500 4000 3800
मेहकर लोकल क्विंटल 520 3900 4250 4100
तुमसर लोकल क्विंटल 20 4151 4151 4151
वरोरा लोकल क्विंटल 388 3950 4025 4000
नांदगाव लोकल क्विंटल 8 3852 4452 4251
लोहा लोकल क्विंटल 16 4100 4222 4201
सेनगाव लोकल क्विंटल 90 4000 4100 4050
पाथरी लोकल क्विंटल 7 3800 4000 3950
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 28 3700 3980 3850
शेगाव लोकल क्विंटल 23 4000 4130 4100
पुलगाव लोकल क्विंटल 42 3875 3950 3900
दुधणी लोकल क्विंटल 187 4245 4620 4450
देवणी लोकल क्विंटल 7 4000 4190 4095