Harbhara Bajar Bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
पुणे क्विंटल 33 5300 6000 5650
माजलगाव क्विंटल 389 4200 4442 4350
उदगीर क्विंटल 1600 4600 4680 4640
भोकर क्विंटल 165 3636 4461 4048
हिंगोली क्विंटल 600 4550 4610 4580
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 4411 4501 4430
सेलु क्विंटल 370 4100 4501 4500
राहता क्विंटल 36 4400 4551 4475
जळगाव बोल्ड क्विंटल 249 4425 4660 4575
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 12 4511 4511 4511
चिखली चाफा क्विंटल 1107 4200 4585 4392
अमळनेर चाफा क्विंटल 4000 4451 4671 4671
मलकापूर चाफा क्विंटल 527 4100 4705 4550
भुसावळ चाफा क्विंटल 59 4600 4650 4625
सोलापूर गरडा क्विंटल 226 4400 4600 4505
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 17 4000 4620 4310
उमरगा गरडा क्विंटल 16 4425 4500 4480
पुर्णा गरडा क्विंटल 13 4471 4564 4525
धुळे हायब्रीड क्विंटल 118 3325 4595 4300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6000 5750
जालना काबुली क्विंटल 20 4821 5500 5100
जळगाव काबुली क्विंटल 95 7800 8175 8100
मालेगाव काट्या क्विंटल 38 3505 4521 3871
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4300 4300 4300
लातूर लाल क्विंटल 24115 4550 4845 4650
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 86 4300 4551 4400
जळगाव लाल क्विंटल 64 4550 5350 5000
बीड लाल क्विंटल 44 4041 4446 4356
शेवगाव लाल क्विंटल 18 4500 4600 4600
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4500 4550 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 348 4630 4680 4655
मुरुम लाल क्विंटल 214 4400 4768 4584
उमरखेड लाल क्विंटल 310 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 420 4500 4600 4550
बोरी लाल क्विंटल 4 4400 4400 4400
जालना लोकल क्विंटल 3404 3900 4540 4475
अकोला लोकल क्विंटल 3283 4000 4805 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 10419 4400 4741 4570
आर्वी लोकल क्विंटल 840 4000 4700 4450
नागपूर लोकल क्विंटल 3520 4212 4728 4599
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6284 4300 4785 4520
भोकरदन लोकल क्विंटल 30 4400 4500 4450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 247 4000 4595 4471
परतूर लोकल क्विंटल 155 4390 4490 4480
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 35 4300 4596 4400
लोहा लोकल क्विंटल 19 4511 4600 4551
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 410 4020 4485 4300
सिंदी लोकल क्विंटल 140 4250 4600 4515
दुधणी लोकल क्विंटल 293 4500 4800 4600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 13 4500 4600 4600
11/03/2022
पुणे क्विंटल 30 5300 6000 5650
दोंडाईचा क्विंटल 743 4300 6751 5000
माजलगाव क्विंटल 868 4200 4350 4350
चंद्रपूर क्विंटल 352 4000 4640 4600
पैठण क्विंटल 1 3301 3301 3301
चाळीसगाव क्विंटल 24 3500 4561 4300
सिल्लोड क्विंटल 5 4500 5000 4600
उदगीर क्विंटल 1425 4600 4650 4625
भोकर क्विंटल 356 4000 4511 4255
हिंगोली क्विंटल 550 4300 4688 4494
कारंजा क्विंटल 6000 4200 4530 4410
श्रीरामपूर क्विंटल 38 4300 4512 4400
लासूर स्टेशन क्विंटल 346 4400 4500 4450
परळी-वैजनाथ क्विंटल 300 4441 4505 4475
राहता क्विंटल 73 4400 4588 4550
जळगाव चाफा क्विंटल 70 4425 4560 4525
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 18 4560 4560 4560
चिखली चाफा क्विंटल 706 4251 4571 4411
अमळनेर चाफा क्विंटल 4000 4500 4651 4651
खामगाव चाफा क्विंटल 6290 4150 4700 4425
मलकापूर चाफा क्विंटल 508 4100 4700 4535
भुसावळ चाफा क्विंटल 50 4600 4625 4600
मोहोळ चाफा क्विंटल 6 4300 4500 4425
सोलापूर गरडा क्विंटल 94 4425 4600 4500
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 4 4300 4550 4425
उमरगा गरडा क्विंटल 72 4400 4550 4531
सोनपेठ गरडा क्विंटल 266 4100 4554 4401
धुळे हायब्रीड क्विंटल 108 3500 4850 4575
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 24 4252 4700 4486
यावल हायब्रीड क्विंटल 271 4600 5250 5160
जालना काबुली क्विंटल 25 5400 7881 5700
अकोला काबुली क्विंटल 15 6175 6175 6175
जळगाव काबुली क्विंटल 77 4950 8050 7975
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4350 4350 4350
भंडारा काट्या क्विंटल 2 4500 4500 4500
लातूर लाल क्विंटल 17669 4587 4900 4650
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 115 4400 4600 4551
येवला लाल क्विंटल 51 3351 4947 4850
बीड लाल क्विंटल 13 4150 4400 4262
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 171 4300 4500 4400
शेवगाव लाल क्विंटल 15 4500 4600 4600
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 8 4450 4550 4450
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 61 4400 4600 4500
दौंड-यवत लाल क्विंटल 4 4000 4400 4350
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 540 4500 4622 4550
मंठा लाल क्विंटल 43 4350 4500 4450
औसा लाल क्विंटल 1357 4401 4691 4632
चाकूर लाल क्विंटल 60 4593 4670 4651
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 390 4625 4725 4675
उमरी लाल क्विंटल 90 4400 4450 4425
हिमायतनगर लाल क्विंटल 66 4300 4500 4400
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1244 4461 4661 4561
मुरुम लाल क्विंटल 385 4300 4797 4540
उमरखेड लाल क्विंटल 370 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 610 4500 4600 4550
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 115 4000 4600 4350
बोरी लाल क्विंटल 31 4500 4505 4505
जालना लोकल क्विंटल 3970 3500 4551 4475
अकोला लोकल क्विंटल 3694 4100 4875 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 12208 4350 4755 4552
लासलगाव लोकल क्विंटल 114 3500 4700 4541
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 7 4540 4540 4540
यवतमाळ लोकल क्विंटल 768 4300 4675 4487
नागपूर लोकल क्विंटल 3004 4200 4762 4622
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 10611 4300 4705 4510
मुंबई लोकल क्विंटल 390 5200 5700 5500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 4050 4450 4710 4595
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 476 4000 4751 4400
वणी लोकल क्विंटल 722 4400 4575 4500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 262 4000 4660 4475
परतूर लोकल क्विंटल 138 4550 4590 4580
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 22 4300 4551 4551
मेहकर लोकल क्विंटल 640 4000 4580 4300
तळोदा लोकल क्विंटल 50 4780 7035 6908
नांदगाव लोकल क्विंटल 16 4481 4781 4581
लोहा लोकल क्विंटल 24 4485 4640 4601
परांडा लोकल क्विंटल 15 4400 4500 4450
सेनगाव लोकल क्विंटल 60 4400 4600 4500
पाथरी लोकल क्विंटल 54 4350 4480 4400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 2188 4000 4550 4300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 3763 400 4480 4275
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 910 4010 4545 4300
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 20 4650 4650 4650
काटोल लोकल क्विंटल 59 4500 4760 4650
पुलगाव लोकल क्विंटल 174 4300 4545 4370
सिंदी लोकल क्विंटल 360 4255 4700 4525
देवळा लोकल क्विंटल 2 3870 4410 4205
दुधणी लोकल क्विंटल 192 4600 4785 4700
देवणी लोकल क्विंटल 71 4638 4730 4684
शिरुर नं. २ क्विंटल 11 4500 4700 4600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 13 4500 4600 4500
10/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 499 3800 4625 4212
शहादा क्विंटल 1391 4550 7401 6950
पुणे क्विंटल 33 5300 5800 5550
दोंडाईचा क्विंटल 641 3100 7126 4675
नांदेड क्विंटल 341 4325 4535 4325
माजलगाव क्विंटल 662 4100 4471 4351
चंद्रपूर क्विंटल 316 4100 4620 4350
सिन्नर क्विंटल 106 4450 4705 4540
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4500 4500 4500
पैठण क्विंटल 12 4525 4525 4525
चाळीसगाव क्विंटल 135 3600 4461 4331
सिल्लोड क्विंटल 54 4500 5000 4800
उदगीर क्विंटल 1725 4500 4650 4575
भोकर क्विंटल 126 4023 4490 4256
हिंगोली क्विंटल 650 4205 4691 4448
कारंजा क्विंटल 1500 4205 4570 4390
श्रीरामपूर क्विंटल 72 4450 4525 4475
करमाळा क्विंटल 102 4300 4600 4500
लासूर स्टेशन क्विंटल 228 4400 4550 4425
परळी-वैजनाथ क्विंटल 600 4500 4505 4500
कन्न्ड क्विंटल 3 3000 4500 3750
मोर्शी क्विंटल 18 3700 4400 4050
राहता क्विंटल 68 4500 4584 4550
बारामती बोल्ड क्विंटल 170 4541 5101 4800
जळगाव बोल्ड क्विंटल 74 7725 7900 7725
चोपडा बोल्ड क्विंटल 375 6900 7331 7281
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 21 8701 9101 8725
जळगाव चाफा क्विंटल 209 4480 4750 4565
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 8 4550 4550 4550
चोपडा चाफा क्विंटल 525 4651 4871 4751
चिखली चाफा क्विंटल 545 4170 4550 4360
वाशीम चाफा क्विंटल 3000 4200 4550 4400
अमळनेर चाफा क्विंटल 3000 4470 4630 4630
खामगाव चाफा क्विंटल 4663 4150 4700 4425
मलकापूर चाफा क्विंटल 245 4000 4670 4440
शिरपूर चाफा क्विंटल 587 3900 4700 4551
सोलापूर गरडा क्विंटल 153 4000 4625 4505
बारामती गरडा क्विंटल 256 4000 4500 4451
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 30 4500 4590 4545
उमरगा गरडा क्विंटल 13475 20 40 20
धुळे हायब्रीड क्विंटल 140 3800 4620 4300
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 24 3600 4700 4540
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 592 6201 7267 6950
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 47 4450 4558 4520
भिवापूर हायब्रीड क्विंटल 50 8025 8205 8115
चोपडा जंबु क्विंटल 140 8526 8848 8751
जालना काबुली क्विंटल 25 5700 6062 5700
अकोला काबुली क्विंटल 11 7100 7100 7100
शिरपूर काबुली क्विंटल 67 4035 5650 4500
मालेगाव काट्या क्विंटल 24 3500 4499 3740
तुळजापूर काट्या क्विंटल 115 4200 4350 4300
लातूर लाल क्विंटल 25360 4412 4901 4700
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 110 4400 4600 4550
येवला लाल क्विंटल 43 4305 4899 4701
जळगाव लाल क्विंटल 17 9400 9400 9400
चोपडा लाल क्विंटल 90 4599 5626 5101
बीड लाल क्विंटल 7 3972 4400 4186
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 140 4300 4500 4400
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4500 4500 4500
तेल्हारा लाल क्विंटल 1750 4225 4670 4450
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 781 4400 4600 4500
दौंड लाल क्विंटल 1 4000 4000 4000
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 530 4500 4690 4600
औसा लाल क्विंटल 1897 4475 4691 4639
चाकूर लाल क्विंटल 50 4412 4680 4601
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 244 4625 4725 4675
मुखेड लाल क्विंटल 48 4650 4650 4650
उमरी लाल क्विंटल 60 4400 4450 4425
हिमायतनगर लाल क्विंटल 66 4400 4500 4450
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1061 4400 4675 4552
मुरुम लाल क्विंटल 724 4200 4825 4512
उमरखेड लाल क्विंटल 220 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 30 4500 4600 4550
भिवापूर लाल क्विंटल 660 4300 4690 4495
बोरी लाल क्विंटल 24 4500 4500 4500
जालना लोकल क्विंटल 4163 3850 4561 4475
अकोला लोकल क्विंटल 1117 4150 4800 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 8185 4450 4840 4645
लासलगाव लोकल क्विंटल 125 3901 4753 4551
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4800 4800 4800
यवतमाळ लोकल क्विंटल 894 4300 4675 4487
नागपूर लोकल क्विंटल 1775 4200 4712 4684
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 7168 4300 4720 4525
मुंबई लोकल क्विंटल 1398 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 3516 4000 4790 4700
वर्धा लोकल क्विंटल 532 4275 4650 4500
वणी लोकल क्विंटल 461 4520 4585 4550
कोपरगाव लोकल क्विंटल 155 3500 4577 4450
गेवराई लोकल क्विंटल 98 4300 4568 4400
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 55 3250 4500 4300
परतूर लोकल क्विंटल 172 4450 4601 4580
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 928 4000 4740 4430
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 7 3799 4613 4372
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 4400 4531 4531
मेहकर लोकल क्विंटल 470 4000 4575 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 36 5101 5101 5101
वरोरा लोकल क्विंटल 2669 4450 4700 4600
तळोदा लोकल क्विंटल 37 4665 7116 6950
यावल लोकल क्विंटल 145 4600 5250 5170
नांदगाव लोकल क्विंटल 22 2901 8100 4450
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 111 4386 4515 4450
परांडा लोकल क्विंटल 4 4450 4500 4450
सेनगाव लोकल क्विंटल 100 4400 4550 4500
पाथरी लोकल क्विंटल 68 4350 4476 4400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 2292 4100 4605 4450
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 2680 4000 4485 4250
शेगाव लोकल क्विंटल 279 4200 4600 4500
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 10 4530 4550 4540
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 10 4631 4631 4631
काटोल लोकल क्विंटल 13 4491 4630 4550
पुलगाव लोकल क्विंटल 175 4250 4570 4350
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 4056 4000 4550 4300
घणसावंगी लोकल क्विंटल 179 3900 4600 4350
देवळा लोकल क्विंटल 2 3860 4875 4875
दुधणी लोकल क्विंटल 255 4400 4755 4600
देवणी लोकल क्विंटल 37 4600 4700 4650
ताडकळस नं. १ क्विंटल 60 4500 4600 4550
शिरुर नं. २ क्विंटल 26 4300 4600 4400
कंधार नं. २ क्विंटल 35 4500 4700 4600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 11 4500 4600 4500
09/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 733 3900 4600 4250
शहादा क्विंटल 1591 4551 7261 6761
पुणे क्विंटल 31 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 566 4351 6951 4551
नांदेड क्विंटल 443 4270 4485 4270
माजलगाव क्विंटल 598 4100 4441 4300
चंद्रपूर क्विंटल 86 4000 4640 4300
सिन्नर क्विंटल 61 4460 4525 4470
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 4400 4452 4426
पैठण क्विंटल 4 4570 4570 4570
संगमनेर क्विंटल 11 4300 4586 4443
सिल्लोड क्विंटल 18 4500 5000 4700
उदगीर क्विंटल 1850 4550 4700 4625
भोकर क्विंटल 193 4002 4511 4256
हिंगोली क्विंटल 800 4199 4650 4424
कारंजा क्विंटल 4450 4120 4540 4385
श्रीरामपूर क्विंटल 33 4400 4500 4450
करमाळा क्विंटल 129 4401 4600 4500
लासूर स्टेशन क्विंटल 207 4400 4600 4450
परळी-वैजनाथ क्विंटल 800 4351 4451 4401
निरा -सासवड क्विंटल 8 4100 4551 4325
कन्न्ड क्विंटल 1 3000 4000 3500
राजूरा क्विंटल 27 4190 4435 4337
राहता क्विंटल 40 4450 4558 4500
चोपडा बोल्ड क्विंटल 205 7142 7301 7200
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 69 8381 8561 8479
जळगाव चाफा क्विंटल 209 4480 4750 4565
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 5 4500 4500 4500
चोपडा चाफा क्विंटल 420 4000 4799 4625
चिखली चाफा क्विंटल 767 4200 4600 4400
वाशीम चाफा क्विंटल 2400 4200 6500 5000
अमळनेर चाफा क्विंटल 3750 4500 4658 4658
खामगाव चाफा क्विंटल 4535 4400 4725 4562
मलकापूर चाफा क्विंटल 783 4315 4615 4545
शिरपूर चाफा क्विंटल 473 3500 4699 4550
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 253 4400 4585 4500
सोलापूर गरडा क्विंटल 112 4495 4625 4500
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 6 4100 4576 4338
उमरगा गरडा क्विंटल 45 4450 4550 4521
धुळे हायब्रीड क्विंटल 40 3700 4630 4250
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 32 4295 4550 4518
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 628 6301 7213 6851
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5700 5200
जालना काबुली क्विंटल 21 5600 5900 5750
अकोला काबुली क्विंटल 10 6700 6700 6700
जळगाव काबुली क्विंटल 17 9400 9400 9400
शिरपूर काबुली क्विंटल 12 4550 5586 5200
मालेगाव काट्या क्विंटल 21 3540 5190 3891
देगलूर काट्या क्विंटल 125 4301 4571 4436
तुळजापूर काट्या क्विंटल 55 4351 4351 4351
लातूर लाल क्विंटल 19437 4525 4899 4700
धर्माबाद लाल क्विंटल 2150 4200 4585 4450
येवला लाल क्विंटल 13 4301 4889 4800
जळगाव लाल क्विंटल 74 7725 7900 7725
चोपडा लाल क्विंटल 5 5100 5100 5100
बीड लाल क्विंटल 89 3650 4475 4307
जिंतूर लाल क्विंटल 166 4400 4541 4500
शेवगाव लाल क्विंटल 30 4300 4600 4600
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4500 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 910 4400 4700 4500
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 500 4200 4625 4550
औसा लाल क्विंटल 1445 4301 4652 4602
चाकूर लाल क्विंटल 80 4616 4650 4621
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 419 4640 4776 4708
मुखेड लाल क्विंटल 57 4650 4650 4650
उमरी लाल क्विंटल 140 4300 4500 4400
हिमायतनगर लाल क्विंटल 33 4500 4600 4550
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1218 4551 4650 4595
मुरुम लाल क्विंटल 630 4450 4781 4615
उमरखेड लाल क्विंटल 640 4500 4600 4500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 340 4500 4600 4550
बोरी लाल क्विंटल 16 4350 4450 4450
जालना लोकल क्विंटल 3679 4300 4550 4500
अकोला लोकल क्विंटल 3845 4200 4786 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 10516 4450 4800 4625
लासलगाव लोकल क्विंटल 27 4300 4714 4540
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 4456 4456 4456
यवतमाळ लोकल क्विंटल 637 4300 4675 4487
नागपूर लोकल क्विंटल 2635 4222 4680 4566
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 8425 4400 4760 4585
मुंबई लोकल क्विंटल 1363 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 276 4250 4645 4400
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 450 4000 4830 4500
वणी लोकल क्विंटल 283 4395 4600 4500
सावनेर लोकल क्विंटल 16 4487 4822 4700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 92 4151 4600 4535
गेवराई लोकल क्विंटल 140 4450 4600 4525
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 25 4300 4500 4400
परतूर लोकल क्विंटल 178 4486 4555 4540
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 1141 4200 4647 4400
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 24 4000 4500 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 450 4000 4550 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 13 4300 4300 4300
वरोरा लोकल क्विंटल 2373 4425 4680 4500
तळोदा लोकल क्विंटल 4 6600 7032 6800
यावल लोकल क्विंटल 25 4600 5250 5170
नांदगाव लोकल क्विंटल 4 4300 4599 4500
परांडा लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
बसमत लोकल क्विंटल 317 4300 4550 4463
सेनगाव लोकल क्विंटल 70 4400 4550 4450
पाथरी लोकल क्विंटल 104 4000 4500 4400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1609 4050 4580 4300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 2482 4000 4440 4200
शेगाव लोकल क्विंटल 378 4300 4575 4400
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 730 4010 4550 4320
काटोल लोकल क्विंटल 19 4141 4480 4290
पुलगाव लोकल क्विंटल 159 4400 4670 4460
सिंदी लोकल क्विंटल 208 4250 4600 4450
घणसावंगी लोकल क्विंटल 320 3700 4600 4300
देवळा लोकल क्विंटल 4 4295 5700 4505
दुधणी लोकल क्विंटल 327 4500 4650 4580
देवणी लोकल क्विंटल 47 4600 4785 4692
कंधार नं. २ क्विंटल 34 4500 4700 4600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 11 4500 4600 4500
08/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 693 3800 4600 4200
शहादा क्विंटल 1202 3900 7101 6776
पुणे क्विंटल 32 5400 6000 5700
दोंडाईचा क्विंटल 1295 3200 6727 4551
बार्शी -वैराग क्विंटल 160 4440 4500 4450
माजलगाव क्विंटल 706 4200 4415 4300
चंद्रपूर क्विंटल 29 4000 4420 4200
सिन्नर क्विंटल 80 4005 4505 4470
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 20 4275 4530 4402
पैठण क्विंटल 3 3701 4451 4101
उदगीर क्विंटल 1950 4550 4715 4632
भोकर क्विंटल 250 4242 4520 4381
हिंगोली क्विंटल 555 4250 4646 4448
कारंजा क्विंटल 4500 4210 4535 4350
श्रीगोंदा क्विंटल 11 4900 5000 4950
श्रीरामपूर क्विंटल 52 4440 5350 5000
करमाळा क्विंटल 159 4401 4600 4500
लासूर स्टेशन क्विंटल 226 4350 4551 4425
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1500 4475 4511 4500
सेलु क्विंटल 393 4250 4580 4550
रिसोड क्विंटल 5300 3800 4550 4200
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4700 4350
मानोरा क्विंटल 183 4400 4550 4481
राहता क्विंटल 40 4400 4646 4525
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 25 8390 8390 8390
जळगाव चाफा क्विंटल 281 4500 4599 4550
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 34 4561 4561 4561
चिखली चाफा क्विंटल 1260 4200 4595 4397
वाशीम चाफा क्विंटल 2400 4200 4600 4500
अमळनेर चाफा क्विंटल 2500 4451 4675 4675
खामगाव चाफा क्विंटल 6560 4100 4800 4450
मलकापूर चाफा क्विंटल 840 4000 4625 4460
दिग्रस चाफा क्विंटल 280 4400 4590 4545
शिरपूर चाफा क्विंटल 451 4350 4666 4476
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 276 4300 4590 4450
सोलापूर गरडा क्विंटल 161 4215 4575 4490
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 27 4500 4611 4555
उमरगा गरडा क्विंटल 60 4400 4575 4550
धुळे हायब्रीड क्विंटल 154 4000 4550 4100
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 38 3575 7375 4392
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 617 4800 6900 6700
जालना काबुली क्विंटल 30 5211 5800 5500
जळगाव काबुली क्विंटल 203 7800 8000 7900
शिरपूर काबुली क्विंटल 8 4500 5201 5201
मालेगाव काट्या क्विंटल 44 3741 4491 4000
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4100 4100 4100
भंडारा काट्या क्विंटल 1 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 17304 4600 4899 4700
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 108 4400 4600 4550
जळगाव लाल क्विंटल 81 4520 5000 4535
बीड लाल क्विंटल 17 3650 4450 4214
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 214 4300 4500 4400
जिंतूर लाल क्विंटल 177 4400 4559 4500
शेवगाव लाल क्विंटल 33 4300 4600 4600
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 4 4000 4500 4500
तेल्हारा लाल क्विंटल 2050 4450 4600 4520
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 25 4500 4600 4550
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 720 4440 4620 4500
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 294 3800 4600 4300
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 470 4200 4670 4550
औसा लाल क्विंटल 1506 4351 4701 4632
चाकूर लाल क्विंटल 50 4500 4652 4630
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 381 4601 4685 4643
मुखेड लाल क्विंटल 49 4650 4650 4650
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1282 4550 4675 4600
मुरुम लाल क्विंटल 692 4300 4742 4521
उमरखेड लाल क्विंटल 710 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 340 4500 4600 4550
बोरी लाल क्विंटल 96 4400 4470 4430
जालना लोकल क्विंटल 4656 3700 4591 4525
अकोला लोकल क्विंटल 4901 4000 4925 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 12177 4350 4850 4600
लासलगाव लोकल क्विंटल 114 3900 4781 4511
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 4599 4599 4599
यवतमाळ लोकल क्विंटल 551 4355 4780 4537
आर्वी लोकल क्विंटल 400 4200 4800 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 2418 4100 4750 4588
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6455 4300 4735 4520
मुंबई लोकल क्विंटल 3628 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 513 4150 4555 4350
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 97 4450 4550 4500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 3515 4350 4680 4525
वणी लोकल क्विंटल 279 4395 4595 4450
सावनेर लोकल क्विंटल 21 4427 4858 4650
कोपरगाव लोकल क्विंटल 388 3500 4593 4375
गेवराई लोकल क्विंटल 140 4450 4600 4525
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 47 3450 4566 4200
परतूर लोकल क्विंटल 138 4500 4600 4551
मनवत लोकल क्विंटल 190 4450 4550 4500
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 751 3500 4730 4400
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 58 4300 4576 4400
लोणार लोकल क्विंटल 750 4000 4590 4295
मेहकर लोकल क्विंटल 660 4000 4600 4300
वरोरा लोकल क्विंटल 1625 4500 4700 4600
तळोदा लोकल क्विंटल 38 4600 6916 6825
नांदगाव लोकल क्विंटल 8 4220 4570 4301
परांडा लोकल क्विंटल 25 4450 4500 4450
बसमत लोकल क्विंटल 34 4005 4480 4318
सेनगाव लोकल क्विंटल 80 4200 4600 4400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 3030 4000 4625 4450
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 3533 4000 4450 4350
शेगाव लोकल क्विंटल 334 4400 4580 4450
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 6 4550 4550 4550
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 645 4100 4575 4350
काटोल लोकल क्विंटल 35 4411 4641 4550
पुलगाव लोकल क्विंटल 160 3860 4655 4400
सिंदी लोकल क्विंटल 247 4300 4645 4520
देवळा लोकल क्विंटल 2 4000 4400 4400
दुधणी लोकल क्विंटल 296 4500 4780 4650
देवणी लोकल क्विंटल 70 4570 4770 4670
शिरुर नं. २ क्विंटल 9 4500 4600 4500
कंधार नं. २ क्विंटल 8 4500 4700 4600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 11 4600 4700 4600
07/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 536 3850 4650 4250
शहादा क्विंटल 2225 4351 7112 6876
पुणे क्विंटल 34 5300 5800 5550
दोंडाईचा क्विंटल 864 3200 7000 4651
बार्शी क्विंटल 325 4400 4612 4550
नांदेड क्विंटल 672 4200 4550 4400
माजलगाव क्विंटल 739 4200 4480 4351
सिन्नर क्विंटल 69 4000 4495 4450
संगमनेर क्विंटल 1 4500 4500 4500
चाळीसगाव क्विंटल 40 3939 4464 4300
सिल्लोड क्विंटल 15 4500 5000 4700
भोकर क्विंटल 277 3800 4519 4160
हिंगोली क्विंटल 600 4460 4731 4595
श्रीगोंदा क्विंटल 38 4900 5000 4950
श्रीरामपूर क्विंटल 101 4400 4551 4500
करमाळा क्विंटल 291 4200 4625 4551
लासूर स्टेशन क्विंटल 383 4400 4550 4450
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1000 4425 4511 4500
मानोरा क्विंटल 413 4200 4500 4406
मोर्शी क्विंटल 339 4000 4565 4282
राहता क्विंटल 59 4500 4652 4600
बारामती बोल्ड क्विंटल 170 4700 5150 4870
चोपडा बोल्ड क्विंटल 620 6800 7082 6905
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 35 7500 8280 8280
जळगाव चाफा क्विंटल 260 4410 4600 4500
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 23 4550 4550 4550
चोपडा चाफा क्विंटल 750 4453 4801 4725
पंढरपूर चाफा क्विंटल 3 4450 4500 4500
वाशीम चाफा क्विंटल 3000 4200 4660 4500
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 3000 4200 4660 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 5000 4400 4662 4662
खामगाव चाफा क्विंटल 6372 4200 4685 4442
मलकापूर चाफा क्विंटल 468 3925 4695 4555
शिरपूर चाफा क्विंटल 1937 3700 4691 4567
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 593 4200 4650 4300
सोलापूर गरडा क्विंटल 317 4400 4600 4500
बारामती गरडा क्विंटल 254 3800 4500 4400
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 16 4000 4600 4300
उमरगा गरडा क्विंटल 32 4450 4570 4551
सोनपेठ गरडा क्विंटल 234 4302 4676 4550
धुळे हायब्रीड क्विंटल 46 3500 4800 4400
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 5 3650 4521 4310
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1459 5501 7045 6701
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 225 4555 6895 4665
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 40 3721 4559 4531
चोपडा जंबु क्विंटल 54 8400 8551 8551
जालना काबुली क्विंटल 1 5250 5250 5250
जळगाव काबुली क्विंटल 98 790 8090 8075
अमळनेर काबुली क्विंटल 2000 6000 8155 8155
शिरपूर काबुली क्विंटल 19 4200 5500 5376
मालेगाव काट्या क्विंटल 26 3670 4350 3881
देगलूर काट्या क्विंटल 68 4200 4550 4375
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4500 4500 4500
भंडारा काट्या क्विंटल 1 4700 4700 4700
लातूर लाल क्विंटल 13932 4600 5400 4900
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 53 4400 4600 4550
धर्माबाद लाल क्विंटल 2240 4480 4655 4550
येवला लाल क्विंटल 22 4200 4810 4750
जळगाव लाल क्विंटल 43 4850 4900 4861
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 190 4300 4500 4400
जिंतूर लाल क्विंटल 334 4400 4675 4500
शेवगाव लाल क्विंटल 63 4550 4600 4550
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 4 4500 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 20 4500 4600 4550
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 650 4400 4620 4500
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 5 4000 4425 4300
मंठा लाल क्विंटल 72 4300 4550 4500
औसा लाल क्विंटल 2604 4401 4725 4664
चाकूर लाल क्विंटल 50 4600 4662 4650
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 471 4582 4718 4650
मुखेड लाल क्विंटल 64 4700 4750 4700
उमरी लाल क्विंटल 92 4100 4400 4250
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1544 4551 4758 4621
मुरुम लाल क्विंटल 665 4400 5000 4700
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 162 4500 4700 4600
उमरखेड लाल क्विंटल 400 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 350 4500 4600 4550
बोरी लाल क्विंटल 118 4500 4555 4510
जालना लोकल क्विंटल 3974 3500 4675 4525
अकोला लोकल क्विंटल 5055 4150 4885 4700
अमरावती लोकल क्विंटल 14619 4400 4800 4600
लासलगाव लोकल क्विंटल 210 4001 5200 4545
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 11 3861 4600 4586
यवतमाळ लोकल क्विंटल 778 4350 4800 4575
आर्वी लोकल क्विंटल 440 4200 4870 4550
नागपूर लोकल क्विंटल 953 4200 4855 4691
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 8586 4300 4830 4570
मुंबई लोकल क्विंटल 1158 520 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 518 4275 4510 4450
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 4110 4350 4700 4585
वणी लोकल क्विंटल 142 4600 4645 4625
सावनेर लोकल क्विंटल 5 4801 4801 4801
सटाणा लोकल क्विंटल 14 3580 4700 4176
कोपरगाव लोकल क्विंटल 200 4000 4588 4550
गेवराई लोकल क्विंटल 101 3875 4600 4200
परतूर लोकल क्विंटल 173 4590 4626 4600
मनवत लोकल क्विंटल 353 4300 4550 4500
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 913 4000 4740 4350
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 20 3000 4575 4000
लोणार लोकल क्विंटल 800 3900 4560 4230
मेहकर लोकल क्विंटल 450 4000 4640 4250
तुमसर लोकल क्विंटल 2 5031 5031 5031
वरोरा लोकल क्विंटल 2195 4200 4650 4500
तळोदा लोकल क्विंटल 23 6600 6960 6900
नांदगाव लोकल क्विंटल 37 3500 4690 4351
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 102 4200 4500 4300
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 80 4201 4500 4400
लोहा लोकल क्विंटल 40 4531 4651 4621
परांडा लोकल क्विंटल 42 4450 4500 4450
बसमत लोकल क्विंटल 510 4305 4590 4487
सेनगाव लोकल क्विंटल 110 4200 4600 4400
पाथरी लोकल क्विंटल 85 4100 4600 4425
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 2917 4000 4650 4400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 4114 4000 4550 4200
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 82 4400 4610 4510
शेगाव लोकल क्विंटल 568 4000 4690 4450
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 5 4560 4560 4560
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 690 4300 4700 4500
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 15 4640 4640 4640
काटोल लोकल क्विंटल 39 4100 4530 4250
पुलगाव लोकल क्विंटल 81 4570 4650 4611
सिंदी लोकल क्विंटल 138 4300 4700 4550
देवळा लोकल क्विंटल 2 3700 4605 4055
दुधणी लोकल क्विंटल 424 4500 4800 4600
ताडकळस नं. १ क्विंटल 48 4500 4600 4550
शिरुर नं. २ क्विंटल 38 4500 4700 4650
कंधार नं. २ क्विंटल 72 4500 4700 4600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 10 4500 4700 4600
06/03/2022
उदगीर क्विंटल 1465 4650 4776 4713
श्रीगोंदा क्विंटल 22 4900 5000 4950
बाळापूर चाफा क्विंटल 812 4250 4600 4500
शेवगाव लाल क्विंटल 45 4600 4600 4600
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 283 4400 4650 4500
दौंड लाल क्विंटल 1 4000 4000 4000
औसा लाल क्विंटल 2605 4401 4725 4664
उमरी लाल क्विंटल 20 4400 4500 4450
उमरखेड लाल क्विंटल 320 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 4500 4600 4550
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 106 4000 4690 4300
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 347 4200 4875 4500
तुमसर लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
वरोरा लोकल क्विंटल 622 4450 4650 4500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 42 4200 4600 4500
भिवापूर लोकल क्विंटल 90 4500 4680 4590
काटोल लोकल क्विंटल 47 3800 4500 4100
देवणी लोकल क्विंटल 62 4552 4770 4661
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 4200 4600 4500
कंधार नं. २ क्विंटल 11 4500 4700 4600
05/03/2022
पुणे क्विंटल 33 5400 6000 5700
बार्शी क्विंटल 454 3700 4575 4500
बार्शी -वैराग क्विंटल 18 3700 4550 4526
माजलगाव क्विंटल 715 4200 4500 4400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 3800 3800 3800
पैठण क्विंटल 9 4471 4471 4471
भोकर क्विंटल 157 4000 4600 4300
हिंगोली क्विंटल 600 4440 4755 4597
कारंजा क्विंटल 2850 4320 4705 4555
श्रीरामपूर क्विंटल 19 3300 4525 4175
लासूर स्टेशन क्विंटल 330 4300 4550 4400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 750 4450 4561 4500
रिसोड क्विंटल 3450 4170 4740 4450
मंगळवेढा क्विंटल 122 4300 4650 4600
वैजापूर क्विंटल 25 4000 4555 4300
राहता क्विंटल 9 4400 4550 4475
चोपडा बोल्ड क्विंटल 105 6926 7151 7001
जळगाव चाफा क्विंटल 380 4450 5320 4561
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 22 4619 4619 4619
चोपडा चाफा क्विंटल 600 4400 4852 4651
चिखली चाफा क्विंटल 614 4260 4650 4455
वाशीम चाफा क्विंटल 2100 4100 4675 4400
खामगाव चाफा क्विंटल 8410 4200 4700 4450
मलकापूर चाफा क्विंटल 475 4020 4730 4500
भुसावळ चाफा क्विंटल 30 4600 4625 4610
पातूर चाफा क्विंटल 151 3900 4700 4601
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 593 4600 4740 4670
सोलापूर गरडा क्विंटल 365 4450 4675 4550
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 25 3500 4600 4050
उमरगा गरडा क्विंटल 7 4475 4500 4475
धुळे हायब्रीड क्विंटल 92 3510 4600 4340
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 156 4530 4995 4640
यावल हायब्रीड क्विंटल 51 4600 5300 5180
चोपडा जंबु क्विंटल 50 8489 8489 8489
लासलगाव – विंचूर काबुली क्विंटल 20 4755 5700 5200
जळगाव काबुली क्विंटल 157 7850 8015 7900
मालेगाव काट्या क्विंटल 21 3500 4271 3800
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4450 4450 4450
लातूर लाल क्विंटल 15915 4471 4933 4650
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 119 4400 4625 4550
धर्माबाद लाल क्विंटल 2140 4500 4710 4600
येवला लाल क्विंटल 19 3901 4771 4600
जळगाव लाल क्विंटल 79 4500 5215 4700
चोपडा लाल क्विंटल 45 4551 5300 4572
बीड लाल क्विंटल 42 3850 6200 4522
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 16 4300 5800 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 105 4400 4600 4500
जिंतूर लाल क्विंटल 124 4580 4640 4600
तेल्हारा लाल क्विंटल 1750 4525 4750 4635
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 65 4500 4600 4560
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 244 4300 4600 4450
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 400 4575 4670 4600
चाकूर लाल क्विंटल 40 4541 4651 4592
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 322 4650 4750 4700
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 828 4500 4761 4600
मुरुम लाल क्विंटल 1110 4450 4821 4635
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 121 4400 4600 4500
उमरखेड लाल क्विंटल 40 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 190 4500 4600 4550
जालना लोकल क्विंटल 3982 3800 4698 4550
अकोला लोकल क्विंटल 3423 4270 4860 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 7800 4400 4825 4612
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 17 2501 4543 4543
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 104 3500 4536 4466
परभणी लोकल क्विंटल 250 4500 4600 4550
आर्वी लोकल क्विंटल 190 4000 4860 4550
नागपूर लोकल क्विंटल 945 4200 4741 4605
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 2953 4400 4840 4610
मुंबई लोकल क्विंटल 1428 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 397 4000 4795 4700
भोकरदन लोकल क्विंटल 33 4500 4600 4550
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2330 4150 4770 4555
कोपरगाव लोकल क्विंटल 326 3501 4621 4500
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 26 4000 4500 4250
गेवराई लोकल क्विंटल 30 3375 4625 4300
परतूर लोकल क्विंटल 101 4461 4600 4550
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 21 3000 4500 4300
लोणार लोकल क्विंटल 500 4000 4570 4285
मेहकर लोकल क्विंटल 360 4000 4620 4250
तुमसर लोकल क्विंटल 3 5100 5100 5100
वरोरा लोकल क्विंटल 742 4510 4835 4700
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 9 4500 4600 4500
नांदगाव लोकल क्विंटल 22 3900 4793 4401
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 17 4295 4430 4400
लोहा लोकल क्विंटल 34 4550 4671 4650
परांडा लोकल क्विंटल 9 4450 4500 4450
बसमत लोकल क्विंटल 219 4260 4655 4538
सेनगाव लोकल क्विंटल 30 4000 4500 4400
पाथरी लोकल क्विंटल 52 4300 4600 4400
शेगाव लोकल क्विंटल 430 4300 4670 4450
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 20 4551 4600 4580
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 285 4300 4850 4550
पुलगाव लोकल क्विंटल 83 4450 4655 4500
सिंदी लोकल क्विंटल 59 4250 4685 4500
दुधणी लोकल क्विंटल 298 4500 4840 4650
देवणी लोकल क्विंटल 110 4540 4691 4615
शिरुर नं. २ क्विंटल 20 4300 4650 4450
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 4500 4700 4500

 

Leave a Comment