Harbhara Bajar Bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
पुणे क्विंटल 55 5200 5400 5310
माजलगाव क्विंटल 62 3900 4225 4151
उदगीर क्विंटल 560 4400 4500 4450
भोकर क्विंटल 68 3800 4204 4002
हिंगोली क्विंटल 315 3900 4361 4130
राहता क्विंटल 3 3800 4275 4100
चिखली चाफा क्विंटल 586 4181 4400 4290
मलकापूर चाफा क्विंटल 133 4170 4470 4400
दर्यापूर चाफा क्विंटल 900 4000 4510 4400
सोलापूर गरडा क्विंटल 33 4190 4445 4300
जालना काबुली क्विंटल 60 6850 7900 7900
तुळजापूर काट्या क्विंटल 30 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 33 4100 4200 4200
बीड लाल क्विंटल 14 4000 4291 4192
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 126 4200 4300 4250
शेवगाव लाल क्विंटल 12 4400 4400 4400
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 160 4275 4375 4300
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 44 4300 4425 4362
मुरुम लाल क्विंटल 82 3700 4300 4000
लाखंदूर लाल क्विंटल 45 4250 4300 4275
जालना लोकल क्विंटल 1255 3400 4425 4360
अकोला लोकल क्विंटल 1261 4000 4535 4350
अमरावती लोकल क्विंटल 1450 4250 4443 4346
नागपूर लोकल क्विंटल 1420 4000 4260 4195
भोकरदन लोकल क्विंटल 35 4300 4400 4350
कोपरगाव लोकल क्विंटल 18 3101 4300 4221
गेवराई लोकल क्विंटल 27 4100 4375 4200
परतूर लोकल क्विंटल 12 4350 4400 4360
दुधणी लोकल क्विंटल 283 4350 4545 4500
13/05/2022
शहादा क्विंटल 186 4000 6533 6275
पुणे क्विंटल 33 5200 5400 5300
दोंडाईचा क्विंटल 344 4100 6400 6150
नांदेड क्विंटल 46 3800 4175 4150
माजलगाव क्विंटल 144 4000 4300 4200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4360 4360 4360
पैठण क्विंटल 18 4271 4500 4281
संगमनेर क्विंटल 1 4331 4331 4331
मनमाड क्विंटल 15 4245 4896 4681
सिल्लोड क्विंटल 7 4300 4400 4400
उदगीर क्विंटल 915 4450 4570 4510
भोकर क्विंटल 9 4203 4203 4203
हिंगोली क्विंटल 320 3951 4351 4138
कारंजा क्विंटल 1700 4210 4330 4260
श्रीरामपूर क्विंटल 5 4250 4250 4250
लासूर स्टेशन क्विंटल 103 4200 4350 4275
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 195 4000 4255 4150
राहता क्विंटल 19 4100 4251 4175
चोपडा बोल्ड क्विंटल 400 6000 6571 6421
चोपडा चाफा क्विंटल 100 4300 4400 4372
चिखली चाफा क्विंटल 491 4250 4400 4325
मलकापूर चाफा क्विंटल 215 3875 4465 4150
दर्यापूर चाफा क्विंटल 1100 3910 4575 4425
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 17 4000 4400 4200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 440 4200 4400 4300
चोपडा जंबु क्विंटल 360 8100 8671 8300
जामखेड काट्या क्विंटल 15 4000 4250 4125
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 13 4100 4200 4150
लातूर लाल क्विंटल 6264 4400 4670 4500
येवला लाल क्विंटल 11 4000 4711 4651
चोपडा लाल क्विंटल 150 4600 4710 4600
बीड लाल क्विंटल 45 4000 4319 4242
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल नग 88 4100 4300 4200
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 4 4500 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 30 4100 4200 4150
दौंड-यवत लाल क्विंटल 5 3950 4221 4175
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 230 4148 4375 4300
किनवट लाल क्विंटल 103 4875 5230 5000
मुरुम लाल क्विंटल 120 4000 4400 4200
उमरखेड लाल क्विंटल 220 4300 4400 4350
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 360 4300 4400 4350
लाखंदूर लाल क्विंटल 88 4300 4350 4325
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 180 4000 4255 4100
जालना लोकल क्विंटल 1025 3900 4450 4400
अकोला लोकल क्विंटल 1125 4000 4555 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 2743 4300 4450 4375
लासलगाव लोकल क्विंटल 124 4001 4851 4754
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 22 4275 4953 4275
यवतमाळ लोकल क्विंटल 469 4000 4350 4175
परभणी लोकल क्विंटल 300 4300 4400 4350
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 4954 4000 4345 4180
मुंबई लोकल क्विंटल 672 5200 5700 5500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1820 4150 4420 4315
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 37 4000 4450 4300
सावनेर लोकल क्विंटल 135 4107 4251 4200
जामखेड लोकल क्विंटल 15 4000 4200 4100
सटाणा लोकल क्विंटल 15 3800 4601 4361
कोपरगाव लोकल क्विंटल 72 3000 4323 4200
गेवराई लोकल क्विंटल 66 4200 4390 4325
परतूर लोकल क्विंटल 31 4300 4400 4350
मेहकर लोकल क्विंटल 630 4000 4400 4200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1432 3600 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 393 4000 4300 4200
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 5 4280 4280 4280
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 195 4100 4335 4200
काटोल लोकल क्विंटल 200 3950 4361 4150
पुलगाव लोकल क्विंटल 97 4000 4225 4190
सिंदी लोकल क्विंटल 280 4000 4255 4190
देवळा लोकल क्विंटल 2 4000 5000 5000
दुधणी लोकल क्विंटल 124 4350 4605 4430
देवणी लोकल क्विंटल 5 4491 4611 4551
12/05/2022
शहादा क्विंटल 85 5950 6528 6276
पुणे क्विंटल 32 5300 5500 5400
दोंडाईचा क्विंटल 391 3000 6400 5000
नांदेड क्विंटल 77 4000 4275 4235
माजलगाव क्विंटल 106 4000 4300 4200
नंदूरबार क्विंटल 142 4000 6400 5500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 4200 4200 4200
पैठण क्विंटल 6 4331 4331 4331
उदगीर क्विंटल 705 4450 4570 4510
भोकर क्विंटल 8 4111 4211 4161
कारंजा क्विंटल 1900 4200 4315 4265
श्रीरामपूर क्विंटल 5 4200 4300 4250
करमाळा क्विंटल 16 4200 4315 4251
परळी-वैजनाथ क्विंटल 150 4251 4301 4275
सेलु क्विंटल 147 3500 4321 4200
मंगळवेढा क्विंटल 14 3410 4250 4000
मोर्शी क्विंटल 200 4200 4300 4250
राजूरा क्विंटल 288 4070 4230 4178
राहता क्विंटल 4 3825 4201 4100
बारामती बोल्ड क्विंटल 144 4251 4400 4261
चोपडा बोल्ड क्विंटल 300 6000 6501 6452
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 182 7550 8791 8576
जळगाव चाफा क्विंटल 55 4300 4300 4300
चोपडा चाफा क्विंटल 150 4000 4431 4252
चिखली चाफा क्विंटल 410 4200 4451 4325
अमळनेर चाफा क्विंटल 1700 4225 4341 4341
खामगाव चाफा क्विंटल 931 4250 4400 4325
मलकापूर चाफा क्विंटल 255 3900 4465 4125
शिरपूर चाफा क्विंटल 68 4011 4440 4350
सोलापूर गरडा क्विंटल 18 4250 4440 4300
बारामती गरडा क्विंटल 196 4000 4250 4225
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 4 4200 4351 4275
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 9 3490 4951 4700
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 824 6340 6550 6491
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
चोपडा जंबु क्विंटल 70 7400 8600 8201
जालना काबुली क्विंटल 21 5400 8100 5500
शिरपूर काबुली क्विंटल 79 4475 5350 5291
वरूड-राजूरा बझार काबुली क्विंटल 1 5249 5249 5249
जामखेड काट्या क्विंटल 47 4000 4250 4125
तुळजापूर काट्या क्विंटल 40 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 46 4000 4200 4100
लातूर लाल क्विंटल 3368 4280 4640 4350
येवला लाल क्विंटल 6 4200 4801 4601
जळगाव लाल क्विंटल 35 4800 4800 4800
बीड लाल क्विंटल 30 3680 4290 4138
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 122 4250 4350 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 79 4250 4310 4280
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 2 0 4400 0
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 30 4100 4200 4150
दौंड लाल क्विंटल 4 4000 4200 4200
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 120 4275 4340 4300
केज लाल क्विंटल 49 2000 4300 4250
चाकूर लाल क्विंटल 20 4451 4470 4451
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 52 4350 4424 4387
किनवट लाल क्विंटल 300 4875 5230 5000
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 268 4100 4500 4321
उमरखेड लाल क्विंटल 240 4300 4400 4350
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 450 4300 4400 4350
लाखंदूर लाल क्विंटल 60 4300 4350 4325
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 170 4000 4300 4150
जालना लोकल क्विंटल 1507 4000 4462 4400
अकोला लोकल क्विंटल 1484 4000 4555 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 2630 4300 4401 4350
लासलगाव लोकल क्विंटल 49 4001 4816 4800
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 17 3626 4391 4376
यवतमाळ लोकल क्विंटल 517 4000 4350 4175
परभणी लोकल क्विंटल 225 4350 4400 4375
आर्वी लोकल क्विंटल 595 4000 4320 4100
नागपूर लोकल क्विंटल 2041 4000 4284 4213
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 4377 4000 4350 4170
मुंबई लोकल क्विंटल 363 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 6102 4000 4230 4150
वणी लोकल क्विंटल 188 4200 4270 4250
जामखेड लोकल क्विंटल 47 4000 4200 4100
सटाणा लोकल क्विंटल 18 3500 4400 4350
कोपरगाव लोकल क्विंटल 24 4110 4340 4255
गेवराई लोकल क्विंटल 68 4100 4350 4250
परतूर लोकल क्विंटल 52 4299 4400 4370
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 31 2000 4422 4301
मेहकर लोकल क्विंटल 660 4000 4500 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 11 4300 4812 4551
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 53 4064 4290 4200
सेनगाव लोकल क्विंटल 60 4200 4350 4250
पाथरी लोकल क्विंटल 25 4000 4200 4100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1114 3500 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 248 4000 4220 4150
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 3 4300 4300 4300
भिवापूर लोकल क्विंटल 1840 4100 4215 4150
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 185 4100 4350 4200
काटोल लोकल क्विंटल 310 4100 4351 4250
मांढळ लोकल क्विंटल 425 4105 4250 4163
पुलगाव लोकल क्विंटल 39 3770 4330 4210
घणसावंगी लोकल क्विंटल 80 4200 4500 4300
देवळा लोकल क्विंटल 2 5005 5005 5005
देवणी लोकल क्विंटल 5 4480 4600 4540
शिरुर नं. ३ क्विंटल 2 2350 2350 2350
11/05/2022
शहादा क्विंटल 1027 4700 6661 6486
पुणे क्विंटल 33 5200 5400 5300
दोंडाईचा क्विंटल 176 4000 6405 6300
नांदेड क्विंटल 123 4000 4300 4260
माजलगाव क्विंटल 194 3800 4325 4200
चंद्रपूर क्विंटल 222 4000 4240 4180
नंदूरबार क्विंटल 236 3500 6130 5857
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4200 4200 4200
पैठण क्विंटल 11 4342 4342 4342
संगमनेर क्विंटल 13 3500 4360 3930
उदगीर क्विंटल 900 4450 4584 4517
भोकर क्विंटल 66 4000 4232 4116
हिंगोली क्विंटल 300 4060 4451 4255
कारंजा क्विंटल 1600 4120 4310 4200
श्रीरामपूर क्विंटल 23 4100 4300 4200
करमाळा क्विंटल 55 4000 4300 4251
लासूर स्टेशन क्विंटल 120 4275 4325 4300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 65 4200 4300 4200
राजूरा क्विंटल 244 3930 4215 4148
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 125 4000 4300 4200
राहता क्विंटल 3 4200 4300 4250
वडवणी क्विंटल 3 3600 4100 4000
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 429 8100 8700 8461
जळगाव चाफा क्विंटल 416 5230 5230 5230
चिखली चाफा क्विंटल 695 4200 4500 4350
वाशीम चाफा क्विंटल 2400 4000 4350 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 1250 4250 4400 4400
खामगाव चाफा क्विंटल 816 3925 4425 4175
मलकापूर चाफा क्विंटल 275 3800 4455 4000
शिरपूर चाफा क्विंटल 93 3500 4501 4361
दर्यापूर चाफा क्विंटल 600 4200 4650 4425
सोलापूर गरडा क्विंटल 31 4275 4380 4335
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 15 4300 4522 4411
उमरगा गरडा क्विंटल 3 4325 4325 4325
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 28 3990 5061 4820
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 757 5500 6585 6400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
जालना काबुली क्विंटल 3 5200 5200 5200
शिरपूर काबुली क्विंटल 64 4000 5436 5200
मालेगाव काट्या क्विंटल 34 3750 4672 4200
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 4200 4200 4200
लातूर लाल क्विंटल 6004 4300 4680 4450
येवला लाल क्विंटल 15 4201 4772 4652
जळगाव लाल क्विंटल 8 4800 4800 4800
नागपूर लाल क्विंटल 2268 4000 4341 4255
बीड लाल क्विंटल 39 3001 4251 3983
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 127 4250 4350 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 21 4075 4271 4175
शेवगाव लाल क्विंटल 20 4300 4400 4400
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 19 4400 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 125 4100 4300 4200
केज लाल क्विंटल 19 2000 4250 4151
चाकूर लाल क्विंटल 20 4440 4533 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 60 4350 4455 4402
हिमायतनगर लाल क्विंटल 165 4500 4600 4550
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 239 4000 4500 4300
मुरुम लाल क्विंटल 144 3981 4351 4166
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 127 4600 4800 4700
उमरखेड लाल क्विंटल 340 4300 4400 4350
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 130 4300 4400 4350
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 185 4000 4344 4200
बोरी लाल क्विंटल 5 4070 4070 4070
जालना लोकल क्विंटल 1427 3050 4451 4375
अकोला लोकल क्विंटल 1019 4100 4505 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 3204 4250 4453 4351
लासलगाव लोकल क्विंटल 125 3400 4792 4740
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 14 4151 5500 4300
यवतमाळ लोकल क्विंटल 256 4000 4370 4185
परभणी लोकल क्विंटल 235 4350 4425 4400
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 4625 4000 4350 4180
मुंबई लोकल क्विंटल 707 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 250 4150 4270 4200
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2300 4250 4450 4305
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 60 4000 4450 4300
वणी लोकल क्विंटल 224 4225 4275 4250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 3500 4300 4200
गेवराई लोकल क्विंटल 76 4200 4370 4275
परतूर लोकल क्विंटल 28 4260 4350 4300
मनवत लोकल क्विंटल 62 4200 4300 4250
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 117 4000 4400 4140
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 44 4200 4369 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 390 4000 4440 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 17 4250 8000 4700
लोहा लोकल क्विंटल 4 4201 4401 4275
परांडा लोकल क्विंटल 1 4320 4320 4320
सेनगाव लोकल क्विंटल 130 4200 4300 4250
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 125 4200 4400 4300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1215 3500 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 200 4000 4300 4200
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 6 4300 4300 4300
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 180 4200 4360 4300
काटोल लोकल क्विंटल 273 3800 4351 4150
पुलगाव लोकल क्विंटल 87 4240 4350 4270
सिंदी लोकल क्विंटल 115 4080 4325 4260
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1000 4050 4300 4250
देवळा लोकल क्विंटल 2 5800 5840 5840
दुधणी लोकल क्विंटल 74 4350 4500 4500
देवणी लोकल क्विंटल 18 4402 4640 4521
10/05/2022
शहादा क्विंटल 261 4230 6593 6276
पुणे क्विंटल 35 5400 5600 5500
दोंडाईचा क्विंटल 344 4000 6699 6400
नांदेड क्विंटल 5 4275 4275 4275
माजलगाव क्विंटल 67 3900 4271 4150
चंद्रपूर क्विंटल 120 4100 4240 4200
नंदूरबार क्विंटल 459 4150 6350 5325
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 4100 4375 4251
पैठण क्विंटल 17 3650 4391 4340
उदगीर क्विंटल 500 4450 4500 4475
भोकर क्विंटल 35 4100 4250 4175
कारंजा क्विंटल 1200 4220 4400 4310
श्रीरामपूर क्विंटल 10 4250 4300 4275
लासूर स्टेशन क्विंटल 39 4275 4346 4300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 80 4225 4300 4250
रिसोड क्विंटल 4500 4120 4365 4250
कन्न्ड क्विंटल 2 4000 4200 4100
मानोरा क्विंटल 297 4241 4296 4276
राजूरा क्विंटल 232 4100 4270 4206
राहता क्विंटल 15 4271 4441 4300
चोपडा बोल्ड क्विंटल 210 6000 6625 6551
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 187 8000 8500 8461
जळगाव चाफा क्विंटल 13 8000 8000 8000
चोपडा चाफा क्विंटल 45 4200 4425 4351
चिखली चाफा क्विंटल 630 4051 4426 4238
खामगाव चाफा क्विंटल 910 4000 4400 4200
मलकापूर चाफा क्विंटल 150 4000 4450 4375
शिरपूर चाफा क्विंटल 85 4232 4470 4376
दर्यापूर चाफा क्विंटल 800 4350 4585 4440
उमरगा गरडा क्विंटल 18 425 4225 4225
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 12 4000 4876 4800
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 893 5600 6701 6450
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 3960 4350 4146
चोपडा जंबु क्विंटल 145 7800 8600 8562
शिरपूर काबुली क्विंटल 67 4375 5250 4776
जामखेड काट्या क्विंटल 18 4000 4250 4125
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 2 4200 4200 4200
लातूर लाल क्विंटल 4976 4362 4650 4500
नागपूर लाल क्विंटल 1099 4000 4360 4270
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 141 4250 4350 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 68 4215 4301 4250
शेवगाव लाल क्विंटल 15 4400 4400 4400
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 26 4200 4300 4250
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 148 4100 4300 4200
केज लाल क्विंटल 26 3300 4250 4100
चाकूर लाल क्विंटल 12 4350 4500 4480
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 81 4350 4432 4391
किनवट लाल क्विंटल 216 4875 5230 5000
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 191 4000 4450 4350
मुरुम लाल क्विंटल 60 4100 4425 4263
उमरखेड लाल क्विंटल 470 4300 4400 4350
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 130 4300 4400 4350
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 240 3800 4300 4150
जालना लोकल क्विंटल 669 3575 4418 4375
अकोला लोकल क्विंटल 1241 4100 4490 4200
अमरावती लोकल क्विंटल 3664 4000 4400 4200
लासलगाव लोकल क्विंटल 43 3500 4840 4251
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 9 4370 4900 4371
यवतमाळ लोकल क्विंटल 548 4000 4355 4177
परभणी लोकल क्विंटल 250 4325 4425 4350
आर्वी लोकल क्विंटल 1125 3800 4310 4150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 4560 4000 4370 4180
मुंबई लोकल क्विंटल 1870 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 79 4075 4290 4150
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 21 4300 4400 4350
वणी लोकल क्विंटल 366 4225 4285 4250
सावनेर लोकल क्विंटल 270 4120 4292 4220
जामखेड लोकल क्विंटल 41 4000 4200 4100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 55 3300 4329 4250
गेवराई लोकल क्विंटल 53 4225 4300 4250
परतूर लोकल क्विंटल 10 4300 4450 4371
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 369 4100 4340 4201
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 15 4100 4300 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 420 4000 4515 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 15 4200 6700 4500
परांडा लोकल क्विंटल 2 4300 4300 4300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 678 5230 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 250 4000 4330 4200
शेगाव लोकल क्विंटल 64 4200 4475 4300
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 80 4100 4340 4200
काटोल लोकल क्विंटल 220 3700 4331 4050
पुलगाव लोकल क्विंटल 63 4100 4305 4250
सिंदी लोकल क्विंटल 128 4052 4370 4265
देवळा लोकल क्विंटल 3 4085 4850 4850
दुधणी लोकल क्विंटल 72 4275 4440 4300
देवणी लोकल क्विंटल 6 4580 4665 4622
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4200 4200 4200
09/05/2022
शहादा क्विंटल 429 4151 6618 6499
दोंडाईचा क्विंटल 288 3800 7100 6451
नांदेड क्विंटल 137 4200 4335 4300
माजलगाव क्विंटल 220 4000 4301 4200
चंद्रपूर क्विंटल 140 3900 4230 4150
नंदूरबार क्विंटल 234 4000 6350 5450
संगमनेर क्विंटल 8 4346 4346 4346
भोकर क्विंटल 65 4050 4279 4165
हिंगोली क्विंटल 500 3999 4425 4212
कारंजा क्विंटल 1890 4165 4405 4325
श्रीगोंदा क्विंटल 24 4900 5000 4950
श्रीरामपूर क्विंटल 25 4000 4300 4125
करमाळा क्विंटल 38 4000 4300 4250
लासूर स्टेशन क्विंटल 119 4275 4376 4325
परळी-वैजनाथ क्विंटल 98 3800 4300 4200
मंगळवेढा क्विंटल 91 3600 4410 4100
मानोरा क्विंटल 179 4271 4351 4314
मोर्शी क्विंटल 435 4200 4450 4325
राजूरा क्विंटल 260 4070 4320 4262
राहता क्विंटल 21 4300 4352 4325
बारामती बोल्ड क्विंटल 81 4251 4500 4272
जळगाव बोल्ड क्विंटल 91 6700 6900 6800
चोपडा बोल्ड क्विंटल 70 5900 6676 6400
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 185 7900 8550 8400
चोपडा चाफा क्विंटल 45 4300 4800 4400
चिखली चाफा क्विंटल 670 3700 4432 4066
अमळनेर चाफा क्विंटल 2000 4200 4400 4400
खामगाव चाफा क्विंटल 1682 3900 4450 4175
मलकापूर चाफा क्विंटल 115 3825 4475 4411
शिरपूर चाफा क्विंटल 18 4300 4550 4450
दर्यापूर चाफा क्विंटल 1100 4200 4550 4400
बारामती गरडा क्विंटल 110 4000 4265 4250
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 42 4100 4400 4250
उमरगा गरडा क्विंटल 9 4210 4350 4300
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 36 3801 6901 4790
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 810 6304 6576 6441
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 2 4200 4200 4200
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 28 4318 4530 4353
चोपडा जंबु क्विंटल 150 7500 8600 8301
शिरपूर काबुली क्विंटल 124 4276 5326 5225
मालेगाव काट्या क्विंटल 72 3450 6891 4111
जामखेड काट्या क्विंटल 56 4000 4250 4125
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 11 4200 4300 4250
लातूर लाल क्विंटल 2012 5200 6275 6100
येवला लाल क्विंटल 30 3925 4766 4500
चोपडा लाल क्विंटल 50 4201 4785 4500
बीड लाल क्विंटल 30 3401 4301 4081
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 168 4100 4300 4200
जिंतूर लाल क्विंटल 193 4200 4355 4300
शेवगाव लाल क्विंटल 24 4300 4400 4400
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 85 4200 4300 4250
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 5 4150 4200 4200
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 500 4200 4400 4300
केज लाल क्विंटल 38 3100 4251 4100
चाकूर लाल क्विंटल 25 4391 4502 4459
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 178 4371 4431 4401
उमरी लाल क्विंटल 60 4200 4300 4250
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 270 4000 4551 4401
मुरुम लाल क्विंटल 95 3800 4498 4149
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 120 4600 4800 4700
उमरखेड लाल क्विंटल 870 4300 4400 4350
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 380 4300 4400 4350
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 270 4000 4300 4150
अकोला लोकल क्विंटल 1044 4000 4555 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 4257 4350 4500 4425
लासलगाव लोकल क्विंटल 113 3300 5352 4775
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 30 4325 4900 4375
यवतमाळ लोकल क्विंटल 746 4000 4370 4185
परभणी लोकल क्विंटल 235 4350 4400 4375
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6964 4000 4350 4170
मुंबई लोकल क्विंटल 1252 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 490 4050 4300 4200
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2610 4120 4470 4365
वणी लोकल क्विंटल 225 4100 4280 4200
सावनेर लोकल क्विंटल 221 4160 4290 4225
जामखेड लोकल क्विंटल 54 4000 4200 4100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 44 4300 4333 4309
गेवराई लोकल क्विंटल 107 4000 4375 4200
परतूर लोकल क्विंटल 20 4380 4400 4389
मनवत लोकल क्विंटल 86 4240 4331 4300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 220 4100 4400 4221
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 9 4100 4315 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 370 4000 4475 4300
तळोदा लोकल क्विंटल 17 4703 6431 6000
यावल लोकल क्विंटल 703 4500 5150 4670
नांदगाव लोकल क्विंटल 23 2700 8100 4500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 80 4000 4300 4200
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 53 3701 4210 4100
लोहा लोकल क्विंटल 13 3990 4350 4311
परांडा लोकल क्विंटल 4 4200 4350 4300
सेनगाव लोकल क्विंटल 40 4200 4350 4300
पाथरी लोकल क्विंटल 18 4000 4250 4100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1448 3000 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 619 4000 4350 4200
शेगाव लोकल क्विंटल 46 4200 4475 4350
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 7 4300 4330 4311
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 175 4200 4380 4300
पुलगाव लोकल क्विंटल 42 4000 4310 4210
सिंदी लोकल क्विंटल 154 4050 4315 4270
देवळा लोकल क्विंटल 4 4005 5805 4305
दुधणी लोकल क्विंटल 92 4400 4555 4405
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 4300 4400 4325
08/05/2022
पैठण क्विंटल 7 4290 4290 4290
सिल्लोड क्विंटल 5 4100 4400 4300
उदगीर क्विंटल 890 4450 4600 4525
रामटेक क्विंटल 104 4250 4375 4312
इंदापूर-भिगवन चाफा क्विंटल 3 6000 6500 6400
बाळापूर चाफा क्विंटल 308 4250 4400 4300
इंदापूर-भिगवन गरडा क्विंटल 259 4000 4451 4200
दौंड लाल क्विंटल 2 4300 4300 4300
किनवट लाल क्विंटल 233 4875 5230 5000
उमरी लाल क्विंटल 25 4100 4300 4200
उमरखेड लाल क्विंटल 470 4300 4400 4350
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 510 4300 4400 4350
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 53 4000 4500 4300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 5 4300 4300 4300
भिवापूर लोकल क्विंटल 1500 4000 4255 4150
काटोल लोकल क्विंटल 155 3800 4350 4180
मांढळ लोकल क्विंटल 870 4232 4335 4274
देवणी लोकल क्विंटल 16 4450 4640 4545
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4400 4400 4400
07/05/2022
पुणे क्विंटल 34 5400 5600 5500
बार्शी -वैराग क्विंटल 34 3500 4300 4300
नांदेड क्विंटल 15 4300 4300 4300
माजलगाव क्विंटल 117 4000 4300 4200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 19 4300 4352 4326
पैठण क्विंटल 11 4371 4371 4371
उदगीर क्विंटल 890 4450 4600 4525
भोकर क्विंटल 66 2000 4303 3151
हिंगोली क्विंटल 198 3928 4422 4175
कारंजा क्विंटल 1500 4260 4410 4330
श्रीरामपूर क्विंटल 13 4200 4350 4250
परळी-वैजनाथ क्विंटल 85 4225 4325 4300
कन्न्ड क्विंटल 3 3500 4200 3700
राजूरा क्विंटल 49 4100 4100 4100
राहता क्विंटल 2 4357 4357 4357
चिखली चाफा क्विंटल 660 3900 4381 4140
अमळनेर चाफा क्विंटल 1700 4275 4400 4400
खामगाव चाफा क्विंटल 1524 3600 4450 4025
मलकापूर चाफा क्विंटल 40 3950 4440 4405
दर्यापूर चाफा क्विंटल 1000 3605 4675 4500
पातूर चाफा नग 74 3800 4500 4393
सोलापूर गरडा क्विंटल 53 4185 4475 4310
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 17 4100 4400 4250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 8 4250 5100 4421
जालना काबुली क्विंटल 9 5750 5900 5900
जामखेड काट्या क्विंटल 61 4000 4300 4150
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 10 4200 4400 4300
लातूर लाल क्विंटल 4801 3960 4825 4550
येवला लाल क्विंटल 20 4252 4785 4643
बीड लाल क्विंटल 10 3500 4276 4067
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 13 4200 4400 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 137 4250 4350 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 28 4001 4335 4250
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4300 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 130 4150 4300 4200
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 150 4300 4370 4350
चाकूर लाल क्विंटल 10 4351 4600 4586
हिमायतनगर लाल क्विंटल 190 4500 4600 4550
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 271 4150 4465 4375
मुरुम लाल क्विंटल 144 3838 4571 4205
उमरखेड लाल क्विंटल 100 4300 4400 4350
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 960 4300 4400 4350
जालना लोकल क्विंटल 1029 3600 4405 4350
अकोला लोकल क्विंटल 1689 4000 4575 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 3182 4300 4400 4350
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 9 4201 5525 4350
परभणी लोकल क्विंटल 200 4390 4425 4400
आर्वी लोकल क्विंटल 1461 3800 4410 4250
नागपूर लोकल क्विंटल 2996 4150 4450 4378
मुंबई लोकल क्विंटल 591 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 5138 4000 4275 4150
भोकरदन लोकल क्विंटल 19 4300 4400 4350
सावनेर लोकल क्विंटल 235 4225 4363 4300
जामखेड लोकल क्विंटल 62 4000 4200 4100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 64 3700 4336 4141
गेवराई लोकल क्विंटल 44 4261 4375 4300
परतूर लोकल क्विंटल 82 4350 4415 4371
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 4200 4300 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 400 4000 4455 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 91 4300 4400 4381
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 8 4300 4300 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 9 4050 4499 4351
लोहा लोकल क्विंटल 6 4275 4350 4311
परांडा लोकल क्विंटल 2 4150 4300 4250
उमरगा लोकल क्विंटल 6 4250 4300 4275
सेनगाव लोकल क्विंटल 130 4250 4325 4300
पाथरी लोकल क्विंटल 15 4100 4251 4200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 54 5230 5230 5230
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 13 4300 4330 4315
शेगाव लोकल क्विंटल 87 4200 4480 4400
सिंदी लोकल क्विंटल 247 4000 4370 4265
दुधणी लोकल क्विंटल 145 4100 4500 4375
देवणी लोकल क्विंटल 6 4600 4621 4610
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4400 4400 4400