Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/07/2022
पुणे क्विंटल 31 5300 5500 5400
माजलगाव क्विंटल 49 3924 4501 4352
पैठण क्विंटल 1 3000 3000 3000
उदगीर क्विंटल 220 4750 4911 4830
भोकर क्विंटल 2 4111 4111 4111
हिंगोली क्विंटल 198 4200 4550 4375
कारंजा क्विंटल 590 4205 4520 4405
वैजापूर क्विंटल 16 3850 4555 4060
राहता क्विंटल 5 3550 3550 3550
चिखली चाफा क्विंटल 344 4051 4525 4288
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 20 4200 4300 4250
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 628 4200 4575 4450
मलकापूर चाफा क्विंटल 82 3855 4170 4010
उमरगा गरडा क्विंटल 2 4150 4202 4200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 36 3305 4085 3640
जालना काबुली क्विंटल 9 5850 5850 5850
मालेगाव काट्या क्विंटल 13 3401 4141 4000
जामखेड काट्या क्विंटल 11 3500 4200 3850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4400 4400 4400
भंडारा काट्या क्विंटल 2 4100 4100 4100
लातूर लाल क्विंटल 2365 4000 4982 4765
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 4 4200 4200 4200
बीड लाल क्विंटल 1 4240 4240 4240
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 136 4000 4500 4250
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 40 4150 4800 4650
चाकूर लाल क्विंटल 4 3752 4311 4160
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 27 4351 4735 4543
मुरुम लाल क्विंटल 35 4000 4400 4200
जालना लोकल क्विंटल 500 3250 4580 4382
अकोला लोकल क्विंटल 609 4120 4600 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4400 4300
आर्वी लोकल क्विंटल 270 4000 4440 4200
भोकरदन लोकल क्विंटल 6 4200 4300 4250
जामखेड लोकल क्विंटल 10 3500 4000 3750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 3700 4200 3841
गेवराई लोकल क्विंटल 18 3800 4290 4150
परतूर लोकल क्विंटल 10 4100 6146 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 180 4000 4335 4300
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2 3900 3900 3900
सिंदी लोकल क्विंटल 47 4150 4440 4260
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 419 4040 4480 4275
दुधणी लोकल क्विंटल 29 4985 5000 5000
01/07/2022
शहादा क्विंटल 17 4400 6900 6688
पुणे क्विंटल 33 5300 5500 5400
दोंडाईचा क्विंटल 51 3500 6800 4014
नांदेड क्विंटल 27 4100 4400 4260
माजलगाव क्विंटल 90 4000 4501 4300
पैठण क्विंटल 1 4251 4251 4251
संगमनेर क्विंटल 1 3451 3451 3451
चाळीसगाव क्विंटल 16 3600 4100 3931
सिल्लोड क्विंटल 3 4100 4300 4200
उदगीर क्विंटल 200 4750 4976 4863
भोकर क्विंटल 2 4050 4231 4140
कारंजा क्विंटल 700 4120 4530 4330
अचलपूर क्विंटल 12 4200 4400 4300
श्रीरामपूर क्विंटल 48 4000 4300 4125
लासूर स्टेशन क्विंटल 25 4000 4300 4200
परळी-वैजनाथ क्विंटल 50 4000 4350 4200
कन्न्ड क्विंटल 3 4000 4500 4250
वैजापूर क्विंटल 8 3700 4425 4050
मानोरा क्विंटल 109 4201 4485 4319
राजूरा क्विंटल 48 4260 4445 4335
राहता क्विंटल 9 3951 4389 4200
चोपडा बोल्ड क्विंटल 5 6400 6400 6400
चोपडा चाफा क्विंटल 25 4100 4251 4170
चिखली चाफा क्विंटल 295 4100 4500 4300
वाशीम चाफा क्विंटल 1800 4000 4700 4500
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 10 4000 4350 4200
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 863 4105 4620 4450
खामगाव चाफा क्विंटल 1291 4200 4565 4382
मलकापूर चाफा क्विंटल 193 3850 4460 4170
दिग्रस चाफा क्विंटल 156 4250 4580 4485
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 77 4260 4385 4300
सोलापूर गरडा क्विंटल 3 4500 4500 4500
मोहोळ गरडा क्विंटल 6 4000 4200 4100
उमरगा गरडा क्विंटल 1 4291 4291 4291
सोनपेठ गरडा क्विंटल 4 4351 4421 4400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 26 3305 4085 3640
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 8 3750 4900 4475
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
चोपडा जंबु क्विंटल 1 7100 7100 7100
जामखेड काट्या क्विंटल 24 3500 4200 3850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4400 4400 4400
भंडारा काट्या क्विंटल 1 4100 4100 4100
लातूर लाल क्विंटल 1999 4090 4973 4750
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 42 4000 4200 4100
धर्माबाद लाल क्विंटल 90 4100 4610 4400
येवला लाल क्विंटल 4 3175 4401 3800
चोपडा लाल क्विंटल 15 4511 4511 4511
बीड लाल क्विंटल 7 4260 4260 4260
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 136 4000 4500 4250
जिंतूर लाल क्विंटल 1 4300 4300 4300
शेवगाव लाल क्विंटल 3 3800 4300 4300
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4300 4300 4300
दौंड-यवत लाल क्विंटल 11 3800 4151 4151
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 80 4300 4901 4700
चाकूर लाल क्विंटल 3 3701 4371 4100
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 58 4400 4791 4595
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 94 4000 4340 4200
जालना लोकल क्विंटल 542 3300 4550 4375
अकोला लोकल क्विंटल 1006 4000 4600 4470
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4450 4325
लासलगाव लोकल क्विंटल 26 3700 5015 4981
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 5199 5199 5199
यवतमाळ लोकल क्विंटल 356 4000 4480 4240
आर्वी लोकल क्विंटल 210 4000 4450 4200
नागपूर लोकल क्विंटल 1157 4200 4518 4359
मुंबई लोकल क्विंटल 603 5000 5400 5200
वर्धा लोकल क्विंटल 159 4175 4435 4250
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 84 4000 4550 4300
वणी लोकल क्विंटल 192 4060 4460 4300
जामखेड लोकल क्विंटल 27 3500 4000 3750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 13 4000 4261 4199
गेवराई लोकल क्विंटल 17 3901 4341 4200
परतूर लोकल क्विंटल 14 4000 4340 4326
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 4000 4299 4000
मेहकर लोकल क्विंटल 190 4000 4500 4300
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 25 3700 4430 4200
सेनगाव लोकल क्विंटल 35 4000 4350 4200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 163 3700 4560 4375
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 30 4150 4300 4200
काटोल लोकल क्विंटल 208 4000 4472 4200
सिंदी लोकल क्विंटल 76 4025 4435 4250
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1621 4030 4445 4350
दुधणी लोकल क्विंटल 68 4900 5065 5055
30/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 102 3900 4350 4125
शहादा क्विंटल 85 4201 7200 6899
पुणे क्विंटल 31 5400 5700 5550
दोंडाईचा क्विंटल 56 3500 6600 4000
माजलगाव क्विंटल 150 4000 4500 4300
चंद्रपूर क्विंटल 95 4080 4445 4240
सिन्नर क्विंटल 11 3390 4295 4190
राहूरी क्विंटल 11 3800 4200 4000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 3700 4275 3800
पैठण क्विंटल 11 4091 4336 4191
चाळीसगाव क्विंटल 40 3650 4191 4000
उदगीर क्विंटल 205 4750 5000 4875
हिंगोली क्विंटल 135 4105 4540 4322
कारंजा क्विंटल 850 4110 4470 4320
अचलपूर क्विंटल 359 4200 4490 4345
श्रीरामपूर क्विंटल 71 3700 4100 3900
करमाळा क्विंटल 7 3011 4000 3500
लासूर स्टेशन क्विंटल 44 4100 4329 4200
परळी-वैजनाथ क्विंटल 10 4300 4350 4300
मंगळवेढा क्विंटल 4 3920 4200 4100
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4000 4000
वैजापूर क्विंटल 15 4000 4300 4200
मानोरा क्विंटल 70 3399 4448 4208
मोर्शी क्विंटल 298 4200 4330 4265
नांदूरा क्विंटल 90 3700 4400 4400
राजूरा क्विंटल 27 4150 4425 4265
बारामती बोल्ड क्विंटल 62 4290 4800 4300
चोपडा चाफा क्विंटल 150 4000 4251 4251
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 15 3950 4350 4150
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 577 3530 4612 4400
अमळनेर चाफा क्विंटल 330 4150 4200 4200
खामगाव चाफा क्विंटल 1230 4000 4505 4252
मलकापूर चाफा क्विंटल 58 3850 4390 4160
दिग्रस चाफा क्विंटल 77 4400 4420 4400
शिरपूर चाफा क्विंटल 5 3801 4124 4000
साक्री चाफा क्विंटल 12 3830 4195 3956
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 37 4350 4455 4400
बारामती गरडा क्विंटल 92 3801 4351 4261
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 3 4050 4150 4100
उमरगा गरडा क्विंटल 2 4211 4251 4225
धुळे हायब्रीड क्विंटल 32 3005 4195 3830
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 5 3800 4881 4160
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 16 3701 7026 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3950 4179 4097
चोपडा जंबु क्विंटल 3 7005 7005 7005
अहमदनगर काबुली क्विंटल 6 5500 5500 5500
वरूड-राजूरा बझार काबुली क्विंटल 9 5001 5270 5098
मालेगाव काट्या क्विंटल 17 3031 4700 4200
जामखेड काट्या क्विंटल 32 3500 4200 3850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 25 4400 4400 4400
भंडारा काट्या क्विंटल 5 4100 4100 4100
लातूर लाल क्विंटल 2059 4055 4950 4766
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 159 4000 4411 4200
येवला लाल क्विंटल 4 3300 4560 4100
बीड लाल क्विंटल 54 3600 4301 4206
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 97 4000 4400 4200
तेल्हारा लाल क्विंटल 150 4350 4550 4420
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 60 3000 4330 4100
दौंड लाल क्विंटल 2 4251 4251 4251
केज लाल क्विंटल 22 3800 4300 4151
औसा लाल क्विंटल 57 4101 4511 4403
निलंगा लाल क्विंटल 12 4100 4500 4400
चाकूर लाल क्विंटल 10 3700 4545 4480
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 25 4430 4790 4610
मुखेड लाल क्विंटल 8 4400 4500 4400
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 38 3000 4500 4350
मुरुम लाल क्विंटल 5 3800 4400 4100
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 108 4000 4325 4150
जालना लोकल क्विंटल 510 3200 4542 4350
अकोला लोकल क्विंटल 765 4000 4650 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4381 4290
लासलगाव लोकल क्विंटल 19 3500 5300 4952
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 4140 4140 4140
यवतमाळ लोकल क्विंटल 221 4000 4530 4265
नागपूर लोकल क्विंटल 1278 4200 4528 4263
मुंबई लोकल क्विंटल 1064 5000 5400 5200
उमरेड लोकल क्विंटल 833 4000 4480 4400
वर्धा लोकल क्विंटल 28 4050 4370 4150
वणी लोकल क्विंटल 110 3950 4420 4200
सावनेर लोकल क्विंटल 80 4000 4401 4300
जामखेड लोकल क्विंटल 30 3500 3900 3700
सटाणा लोकल क्विंटल 7 3501 4795 4550
कोपरगाव लोकल क्विंटल 15 3400 4277 4259
गेवराई लोकल क्विंटल 26 3800 4293 4175
परतूर लोकल क्विंटल 4 4000 4400 4051
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 286 4000 4500 4150
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 26 3011 4499 4126
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 4000 4200 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 240 3900 4470 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 22 4100 4300 4251
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 3750 4110 4000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 30 3801 4401 4300
पाथरी लोकल क्विंटल 16 4000 4250 4100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 326 3500 4525 4300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 173 3800 4445 4300
काटोल लोकल क्विंटल 133 3700 4461 4150
देवळा लोकल क्विंटल 2 3700 4700 4000
दुधणी लोकल क्विंटल 71 4500 4950 4850
देवणी लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
ताडकळस नं. १ क्विंटल 43 4311 4391 4351
29/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 96 3950 4350 4150
शहादा क्विंटल 53 6288 7184 6571
पुणे क्विंटल 3 5300 5500 5400
दोंडाईचा क्विंटल 66 3800 6158 5700
नांदेड क्विंटल 19 4360 4360 4360
सिन्नर क्विंटल 14 3485 4990 4200
संगमनेर क्विंटल 27 3400 4100 3750
चाळीसगाव क्विंटल 40 3400 4101 3831
उदगीर क्विंटल 590 4650 4886 4768
भोकर क्विंटल 3 3900 4200 4050
कारंजा क्विंटल 1020 4070 4430 4275
अचलपूर क्विंटल 157 4200 4400 4300
श्रीरामपूर क्विंटल 24 3600 4250 4100
करमाळा क्विंटल 6 3600 4000 3851
लासूर स्टेशन क्विंटल 25 3800 4241 4100
रिसोड क्विंटल 1500 3800 4585 4200
निरा -सासवड क्विंटल 11 4100 4500 4300
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4000 4000
वैजापूर क्विंटल 8 3700 4100 4000
मानोरा क्विंटल 63 4280 4400 4360
नांदूरा क्विंटल 105 3951 4400 4400
राजूरा क्विंटल 6 4330 4330 4330
राहता क्विंटल 16 3775 4385 4250
वडवणी क्विंटल 4 4000 4100 4000
चोपडा बोल्ड क्विंटल 30 6500 6951 6500
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 8 5000 8150 7751
चिखली चाफा क्विंटल 320 4110 4455 4282
वाशीम चाफा क्विंटल 1500 3900 4750 4200
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 633 4105 4500 4360
अमळनेर चाफा क्विंटल 100 4100 4190 4190
खामगाव चाफा क्विंटल 1286 3900 4450 4175
मलकापूर चाफा क्विंटल 145 3800 4440 4175
दिग्रस चाफा क्विंटल 126 4035 4545 4385
शिरपूर चाफा क्विंटल 10 4001 4211 4211
साक्री चाफा क्विंटल 21 3850 4250 4000
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 78 4260 4400 4360
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 3 3500 3800 3650
उमरगा गरडा क्विंटल 2 4100 4300 4250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 18 3400 4100 3700
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 7 3875 4831 4770
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 31 3800 6999 6711
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
रावेर हायब्रीड क्विंटल 4 4090 4090 4090
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 2 3501 3501 3501
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 3835 4175 4088
चोपडा जंबु क्विंटल 3 8000 8000 8000
अहमदनगर काबुली क्विंटल 29 5200 6100 5650
जालना काबुली क्विंटल 12 5600 5800 5600
अकोला काबुली क्विंटल 13 5200 5200 5200
मालेगाव काट्या क्विंटल 12 3550 4900 4200
तुळजापूर काट्या क्विंटल 25 4350 4350 4350
लातूर लाल क्विंटल 2088 4201 4919 4700
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 121 4100 4371 4300
येवला लाल क्विंटल 2 3511 4580 4575
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 77 4000 4400 4200
जिंतूर लाल क्विंटल 44 4000 4250 4200
शेवगाव लाल क्विंटल 25 4350 4350 4350
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 30 4100 4300 4200
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 101 4000 4350 4200
केज लाल क्विंटल 32 3900 4346 4200
औसा लाल क्विंटल 81 4151 4499 4328
निलंगा लाल क्विंटल 29 4100 4500 4251
चाकूर लाल क्विंटल 20 3900 4362 4350
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 85 4300 4780 4540
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 52 3500 4525 4351
जालना लोकल क्विंटल 597 3000 4465 4360
अकोला लोकल क्विंटल 962 4100 4540 4350
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4350 4275
लासलगाव लोकल क्विंटल 37 3601 4952 4071
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 3931 3931 3931
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 25 3500 4396 4140
यवतमाळ लोकल क्विंटल 192 4000 4580 4290
आर्वी लोकल क्विंटल 305 4000 4450 4200
नागपूर लोकल क्विंटल 1243 4231 4521 4376
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6667 4000 4530 4210
वर्धा लोकल क्विंटल 24 4025 4360 4125
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 910 4350 4730 4525
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 59 3800 4411 4150
वणी लोकल क्विंटल 293 4245 4415 4300
सावनेर लोकल क्विंटल 109 4200 4362 4300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 18 4000 4281 4121
गेवराई लोकल क्विंटल 45 3851 4266 4100
मनवत लोकल क्विंटल 14 4270 4352 4300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 419 4150 4470 4221
मेहकर लोकल क्विंटल 240 3900 4535 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 25 4060 4375 4200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 9 4200 4300 4200
नांदगाव लोकल क्विंटल 7 4071 4611 4151
परांडा लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
सेनगाव लोकल क्विंटल 40 4000 4250 4200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 226 3600 4540 4275
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 294 3700 4445 4275
शेगाव लोकल क्विंटल 9 4000 4325 4200
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 60 4150 4400 4250
काटोल लोकल क्विंटल 425 3910 4441 4250
सिंदी लोकल क्विंटल 46 4020 4400 4260
दुधणी लोकल क्विंटल 18 4600 4930 4930
देवणी लोकल क्विंटल 6 4460 4551 4505
28/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 80 3900 4400 4150
शहादा क्विंटल 41 3900 7026 6111
पुणे क्विंटल 34 5200 5400 5300
दोंडाईचा क्विंटल 56 3000 6100 6100
माजलगाव क्विंटल 31 3991 4371 4200
सिन्नर क्विंटल 17 3545 4285 4150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 20 3651 4300 4000
पैठण क्विंटल 2 4250 4250 4250
चाळीसगाव क्विंटल 7 3700 4116 4032
सिल्लोड क्विंटल 9 4100 4200 4200
भोकर क्विंटल 4 4151 4225 4188
कारंजा क्विंटल 1230 4090 4485 4295
श्रीरामपूर क्विंटल 2 3800 4000 3900
करमाळा क्विंटल 3 4000 4101 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 14 3800 4225 4150
परळी-वैजनाथ क्विंटल 9 4000 4300 4150
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4000 4000
वैजापूर क्विंटल 4 3600 4090 3850
मानोरा क्विंटल 71 4247 4410 4251
राजूरा क्विंटल 16 4300 4375 4354
राहता क्विंटल 3 4060 4300 4210
चोपडा बोल्ड क्विंटल 10 6400 6675 6675
चोपडा चाफा क्विंटल 20 3700 4100 4000
वाशीम चाफा क्विंटल 2400 3900 4790 4500
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 660 4300 4455 4375
अमळनेर चाफा क्विंटल 100 4100 4190 4190
खामगाव चाफा क्विंटल 948 4300 4500 4400
मलकापूर चाफा क्विंटल 179 3800 4445 4080
दिग्रस चाफा क्विंटल 101 4100 4425 4335
शिरपूर चाफा क्विंटल 9 4100 4151 4151
साक्री चाफा क्विंटल 9 3800 4200 4000
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 29 4250 4330 4300
सोलापूर गरडा क्विंटल 3 4375 4375 4375
धुळे हायब्रीड क्विंटल 18 3400 4100 3700
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 3601 5600 4820
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 57 5850 7101 6766
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
रावेर हायब्रीड क्विंटल 29 3950 4195 4100
चोपडा जंबु क्विंटल 3 7400 7400 7400
अहमदनगर काबुली क्विंटल 23 5150 6150 5650
शिरपूर काबुली क्विंटल 1 3401 3401 3401
जामखेड काट्या क्विंटल 18 3500 4200 3850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4350 4350 4350
बीड लाल क्विंटल 12 3700 4291 4140
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 82 4200 4400 4300
शेवगाव लाल क्विंटल 12 4300 4350 4350
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 30 4100 4300 4200
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 209 4000 4400 4300
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 63 4000 4500 4300
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 67 4000 4280 4100
जालना लोकल क्विंटल 390 3601 4450 4300
अकोला लोकल क्विंटल 822 4100 4470 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4400 4300
लासलगाव लोकल क्विंटल 25 3600 4899 4851
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 6 3900 4330 4255
यवतमाळ लोकल क्विंटल 405 4000 4465 4232
परभणी लोकल क्विंटल 125 4000 4300 4200
आर्वी लोकल क्विंटल 250 4000 4425 4200
नागपूर लोकल क्विंटल 1465 4100 4506 4405
मुंबई लोकल क्विंटल 1562 5000 5400 5200
वर्धा लोकल क्विंटल 25 4020 4320 4150
वणी लोकल क्विंटल 272 4200 4420 4300
सावनेर लोकल क्विंटल 151 4160 4332 4250
जामखेड लोकल क्विंटल 16 3500 4000 3750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 4000 4250 4130
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 252 4000 4385 4250
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 4 4000 4200 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 470 3900 4470 4300
सेनगाव लोकल क्विंटल 45 4200 4350 4200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 198 4000 4495 4300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 291 3800 4415 4300
शेगाव लोकल क्विंटल 25 4000 4350 4200
काटोल लोकल क्विंटल 283 3930 4435 4180
सिंदी लोकल क्विंटल 33 4030 4410 4250
देवळा लोकल क्विंटल 1 4000 4070 4070
दुधणी लोकल क्विंटल 39 4900 5000 5000
कंधार नं. १ क्विंटल 7 4300 4500 4400
27/06/2022
शहादा क्विंटल 55 3600 7384 6551
पुणे क्विंटल 32 5400 5500 5450
दोंडाईचा क्विंटल 18 3400 6052 5900
बार्शी क्विंटल 126 4050 4375 4250
माजलगाव क्विंटल 68 4000 4500 4300
चंद्रपूर क्विंटल 59 3950 4305 4290
नंदूरबार क्विंटल 9 3800 8300 5900
सिन्नर क्विंटल 45 3005 4600 4250
चाळीसगाव क्विंटल 25 3741 4100 3916
भोकर क्विंटल 28 3807 4225 4016
कारंजा क्विंटल 1350 4050 4500 4300
अचलपूर क्विंटल 109 4300 4400 4350
श्रीगोंदा क्विंटल 14 5300 5300 5300
श्रीरामपूर क्विंटल 12 3800 4250 4100
करमाळा क्विंटल 8 3100 4100 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 69 4050 4200 4100
रिसोड क्विंटल 900 4300 4650 4475
मंगळवेढा क्विंटल 31 4060 4580 4410
मानोरा क्विंटल 132 3900 4445 3929
मोर्शी क्विंटल 290 4100 4300 4200
नांदूरा क्विंटल 110 3800 4370 4370
राजूरा क्विंटल 40 4000 4400 4281
राहता क्विंटल 33 3800 4400 4350
बारामती बोल्ड क्विंटल 58 4200 4501 4300
चोपडा बोल्ड क्विंटल 25 7200 7300 7300
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 7 6551 7076 7076
जळगाव चाफा क्विंटल 1 5000 5000 5000
चोपडा चाफा क्विंटल 12 4000 4075 4070
चिखली चाफा क्विंटल 351 4102 4500 4301
वाशीम चाफा क्विंटल 2400 3900 4790 4500
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 788 4100 4430 4300
अमळनेर चाफा क्विंटल 250 4150 4181 4181
खामगाव चाफा क्विंटल 1231 3650 4500 4075
मलकापूर चाफा क्विंटल 167 3890 4530 4130
दिग्रस चाफा क्विंटल 131 4000 4420 4365
शिरपूर चाफा क्विंटल 38 3300 4216 4066
साक्री चाफा क्विंटल 11 3850 4250 3956
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 21 4250 4380 4300
सोलापूर गरडा क्विंटल 10 4200 4375 4300
बारामती गरडा क्विंटल 86 3800 4275 4250
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 3 4100 4150 4125
उमरगा गरडा क्विंटल 3 4000 4151 4100
सोनपेठ गरडा क्विंटल 8 4220 4300 4280
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3305 4140 4000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 11 3500 4800 4350
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 50 5500 7251 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
रावेर हायब्रीड क्विंटल 3 3875 4155 4155
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 3850 4190 4057
जालना काबुली क्विंटल 4 4800 5300 5300
जळगाव काबुली क्विंटल 2 3900 3900 3900
शिरपूर काबुली क्विंटल 11 4525 5150 4850
रावेर काबुली क्विंटल 5 5310 5310 5310
मालेगाव काट्या क्विंटल 12 3371 7600 4200
जामखेड काट्या क्विंटल 10 3500 4200 3850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 40 4350 4350 4350
लातूर लाल क्विंटल 1944 4161 4900 4800
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 8 6351 6351 6351
धर्माबाद लाल क्विंटल 120 4000 4595 4200
येवला लाल क्विंटल 4 3500 4578 4199
बीड लाल क्विंटल 37 2500 4324 3966
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 76 4200 4400 4300
शेवगाव लाल क्विंटल 9 4000 4200 4200
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 3500 4000 4000
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 20 4100 4300 4200
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 135 4000 4340 4220
केज लाल क्विंटल 31 3800 4300 4200
चाकूर लाल क्विंटल 10 3700 4371 4291
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 38 3780 4501 4300
मुरुम लाल क्विंटल 6 4000 4400 4200
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 87 4000 4300 4150
जालना लोकल क्विंटल 492 3200 4460 4300
अकोला लोकल क्विंटल 460 4000 4600 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4450 4325
लासलगाव लोकल क्विंटल 35 3501 5041 4801
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 4501 4501 4501
यवतमाळ लोकल क्विंटल 383 4000 4485 4242
परभणी लोकल क्विंटल 135 4000 4300 4100
आर्वी लोकल क्विंटल 390 4100 4440 4200
नागपूर लोकल क्विंटल 856 4250 4512 4447
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6822 4000 4555 4215
मुंबई लोकल क्विंटल 1497 5000 5400 5200
वर्धा लोकल क्विंटल 105 4150 4375 4200
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 500 4150 4615 4415
वणी लोकल क्विंटल 217 4200 4415 4300
सावनेर लोकल क्विंटल 107 4000 4358 4250
जामखेड लोकल क्विंटल 14 3500 4000 3750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 149 3700 4216 4176
गेवराई लोकल क्विंटल 71 3931 4250 4100
मनवत लोकल क्विंटल 92 4300 4435 4350
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 397 4150 4470 4230
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3 4000 4230 4230
मेहकर लोकल क्विंटल 320 3900 4500 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 9 4000 4280 4200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 12 4200 4300 4200
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 3850 4200 4100
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 17 3650 4335 4150
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 7 3501 4300 4200
अहमहपूर लोकल क्विंटल 95 4000 4531 4265
सेनगाव लोकल क्विंटल 45 4200 4350 4300
पाथरी लोकल क्विंटल 9 3800 4251 4200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 192 4000 4465 4275
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 759 3900 4425 4250
शेगाव लोकल क्विंटल 30 4000 4300 4200
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 55 4100 4370 4200
काटोल लोकल क्विंटल 355 3985 4421 4250
सिंदी लोकल क्विंटल 99 4000 4425 4200
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 2000 3800 4400 4250
दुधणी लोकल क्विंटल 63 4500 4900 4700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 33 4300 4350 4300
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 4100 4100 4100
26/06/2022
उदगीर क्विंटल 185 4700 4904 4802
बाळापूर चाफा क्विंटल 121 3450 4475 4450
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 18 4200 4400 4300
दौंड लाल क्विंटल 8 3700 4300 4300
औसा लाल क्विंटल 41 3601 4465 4238
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 71 4301 4675 4488
उमरी लाल क्विंटल 15 4100 4300 4200
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 154 3800 4350 4100
तुमसर लोकल क्विंटल 24 4000 4284 4200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 2 4300 4300 4300
काटोल लोकल क्विंटल 235 3530 4460 3950
मांढळ लोकल क्विंटल 52 4299 4299 4299
25/06/2022
पुणे क्विंटल 30 5300 5400 5350
बार्शी क्विंटल 54 3700 4350 4100
बार्शी -वैराग क्विंटल 11 4100 4401 4300
नांदेड क्विंटल 38 4300 4300 4300
माजलगाव क्विंटल 25 3900 4368 4250
राहूरी क्विंटल 7 4000 4200 4100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 3801 3851 3825
पैठण क्विंटल 2 4800 4800 4800
उदगीर क्विंटल 145 4550 4860 4705
भोकर क्विंटल 2 4275 4275 4275
हिंगोली क्विंटल 150 4120 4525 4322
अचलपूर क्विंटल 20 4200 4500 4350
श्रीरामपूर क्विंटल 3 3500 4100 3800
लासूर स्टेशन क्विंटल 25 3500 4290 4150
परळी-वैजनाथ क्विंटल 34 4200 4251 4200
वैजापूर क्विंटल 4 4000 4200 4100
नांदूरा क्विंटल 65 3900 4395 4395
राहता क्विंटल 5 3850 4306 4075
मौदा क्विंटल 4250 4100 4250 4175
जळगाव चाफा क्विंटल 9 6500 6500 6500
चिखली चाफा क्विंटल 190 4106 4440 4273
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 537 4340 4405 4370
अमळनेर चाफा क्विंटल 120 4140 4175 4175
खामगाव चाफा क्विंटल 790 3000 4550 3775
मलकापूर चाफा क्विंटल 148 3775 4540 4100
पातूर चाफा क्विंटल 17 3900 4300 4188
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 32 4200 4380 4250
सोलापूर गरडा क्विंटल 3 4000 4200 4200
इंदापूर -निमगाव केतकी गरडा क्विंटल 2 4051 4051 4051
उमरगा गरडा क्विंटल 3 3800 4000 3800
धुळे हायब्रीड क्विंटल 21 3300 4075 3855
रावेर हायब्रीड क्विंटल 11 3655 4220 4000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 3800 4216 4008
जालना काबुली क्विंटल 16 5000 5650 5550
जळगाव काबुली क्विंटल 40 11300 12000 11300
मालेगाव काट्या क्विंटल 15 3500 4726 3900
जामखेड काट्या क्विंटल 25 3500 4200 3850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 40 4350 4350 4350
भंडारा काट्या क्विंटल 5 4000 4100 4060
लातूर लाल क्विंटल 1709 4260 4870 4750
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 42 4320 4320 4320
येवला लाल क्विंटल 4 3800 4601 4250
जळगाव लाल क्विंटल 14 3300 3800 3600
बीड लाल क्विंटल 6 3590 4201 3986
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 4 4100 4100 4100
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 54 4000 4300 4150
तेल्हारा लाल क्विंटल 350 4225 4565 4360
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 60 4200 4300 4250
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 69 4200 4360 4300
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 90 4371 4581 4500
निलंगा लाल क्विंटल 50 4000 4451 4300
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 33 4281 4700 4490
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 32 3551 4500 4351
मुरुम लाल क्विंटल 30 3900 4242 4071
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 133 4500 5000 4750
जालना लोकल क्विंटल 626 3100 4511 4300
अकोला लोकल क्विंटल 518 4100 4740 4475
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4400 4300
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 3925 4175 3925
परभणी लोकल क्विंटल 161 4000 4250 4100
आर्वी लोकल क्विंटल 245 4100 4470 4250
नागपूर लोकल क्विंटल 733 4250 4514 4448
मुंबई लोकल क्विंटल 1216 5000 5400 5200
उमरेड लोकल क्विंटल 1559 4000 4450 4350
भोकरदन लोकल क्विंटल 9 4200 4300 4250
सावनेर लोकल क्विंटल 75 4195 4350 4300
जामखेड लोकल क्विंटल 26 3500 3800 3650
कोपरगाव लोकल क्विंटल 20 4051 4309 4284
गेवराई लोकल क्विंटल 25 4100 4200 4150
परतूर लोकल क्विंटल 10 4200 4375 4250
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3 4000 4300 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 11 4151 4330 4221
नांदगाव लोकल क्विंटल 20 3850 4736 4201
अहमहपूर लोकल क्विंटल 36 4000 4561 4280
सेनगाव लोकल क्विंटल 60 4000 4350 4250
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 3 4000 4375 4300
शेगाव लोकल क्विंटल 25 4100 4360 4200
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 600 4050 4400 4275
दुधणी लोकल क्विंटल 67 4750 4920 4920
देवणी लोकल क्विंटल 7 4505 4601 4553