Jwari bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
दोंडाईचा क्विंटल 4 1900 1900 1900
दोंडाईचा दादर क्विंटल 14 2100 2100 2100
देवळा दादर क्विंटल 1 2285 2285 2285
अकोला हायब्रीड क्विंटल 9 1760 3100 2430
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 28 1745 2125 1985
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 146 2250 3020 2900
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 65 1675 2236 2175
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2400 3000 2600
उमरगा पांढरी क्विंटल 4 2100 2200 2150
निलंगा रब्बी क्विंटल 5 2000 2400 2300
सांगली शाळू क्विंटल 63 2990 3500 3245
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4000 3700
17/07/2022
सिल्लोड क्विंटल 30 1600 1700 1700
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 4 2200 2200 2200
16/07/2022
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 4 1750 1750 1750
लासूर स्टेशन क्विंटल 143 2200 2621 2350
जळगाव दादर क्विंटल 63 2400 2550 2550
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 4 2200 2500 2425
पुणे मालदांडी क्विंटल 636 4200 4800 4500
इंदापूर -निमगाव केतकी मालदांडी क्विंटल 2 1851 2200 2055
वडूज मालदांडी क्विंटल 100 2700 2800 2750
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1341 1500 1401
मालेगाव पांढरी क्विंटल 3 1700 2036 2000
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 3 2500 2500 2500
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 85 2400 3000 2600
उमरगा पांढरी क्विंटल 5 1750 2251 2000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 86 1700 2450 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 4 1691 1691 1691
परतूर शाळू क्विंटल 8 1900 2161 2025
कल्याण वसंत क्विंटल 6 2700 3200 3000
15/07/2022
दोंडाईचा क्विंटल 31 2000 2000 2000
भोकर क्विंटल 51 2030 2106 2068
करमाळा क्विंटल 176 1800 3951 2800
लासूर स्टेशन क्विंटल 92 2100 2575 2250
सेलु क्विंटल 25 2050 2401 2371
वैजापूर क्विंटल 1 1750 1750 1750
दोंडाईचा दादर क्विंटल 31 2300 2470 2370
चोपडा दादर क्विंटल 17 2299 2485 2381
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 8 2111 2111 2111
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1000 1400 1200
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1500 1800 1600
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1350 1350 1350
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 28 1700 2225 1730
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2400 2400 2400
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1100 1100 1100
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1650 1500
लासलगाव लोकल क्विंटल 13 1800 1801 1801
मुंबई लोकल क्विंटल 1433 2400 4000 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 52 1100 2480 1790
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 24 2211 2630 2558
पुणे मालदांडी क्विंटल 634 4200 4700 4450
बीड मालदांडी क्विंटल 61 1750 2700 2268
जामखेड मालदांडी क्विंटल 499 1700 3000 2350
परांडा मालदांडी क्विंटल 5 1900 1900 1900
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 100 1870 2269 2200
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 5 2300 2300 2300
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 81 1851 2900 2651
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 2400 3000 2600
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 2310 2500 2400
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 8 4191 4400 4400
माजलगाव रब्बी क्विंटल 86 1700 2450 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 3 2350 2350 2350
गेवराई रब्बी क्विंटल 73 1800 2530 2200
निलंगा रब्बी क्विंटल 10 1700 2000 2000
जालना शाळू क्विंटल 441 1900 2639 2325
सांगली शाळू क्विंटल 55 2990 4000 3495
चिखली शाळू क्विंटल 4 1500 1900 1700
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 3 1800 2000 1900
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 14 1900 2150 2000
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 2241 2335 2288
मंठा शाळू क्विंटल 53 1600 2101 1850
परभणी टालकी क्विंटल 80 1968 2300 2150
कल्याण वसंत क्विंटल 3 2700 3600 3200
14/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 58 2000 2300 2150
सिन्नर क्विंटल 4 1400 1620 1600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 1500 1500 1500
करमाळा क्विंटल 99 2175 3601 2700
लासूर स्टेशन क्विंटल 88 2150 2640 2300
कन्न्ड क्विंटल 3 1400 1700 1550
वैजापूर क्विंटल 1 1700 1700 1700
राहता क्विंटल 1 2490 2490 2490
दोंडाईचा दादर क्विंटल 4 1800 2499 2200
शिरपूर दादर क्विंटल 20 2300 2632 2412
बारामती हायब्रीड क्विंटल 86 2000 2800 2600
अकोला हायब्रीड क्विंटल 1 1700 1700 1700
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1100 1600 1350
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 5 1400 1800 1600
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 6 1300 1300 1300
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 20 1720 1725 1720
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
मुंबई लोकल क्विंटल 2546 2400 4000 3200
उमरेड लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 7 1950 2500 1950
बारामती मालदांडी क्विंटल 58 2500 3400 3000
पुणे मालदांडी क्विंटल 635 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 16 1725 2641 2010
जामखेड मालदांडी क्विंटल 431 1700 3000 2350
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 3 2000 2601 2500
ताडकळस नं. १ क्विंटल 9 1600 2100 1900
मालेगाव पांढरी क्विंटल 8 2041 2112 2076
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 60 2000 2236 2101
दौंड पांढरी क्विंटल 1 1500 1500 1500
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 90 2400 3000 2600
उमरगा पांढरी क्विंटल 5 1850 1900 1875
पाथरी पांढरी क्विंटल 10 1700 1851 1800
माजलगाव रब्बी क्विंटल 62 1725 2492 2250
पैठण रब्बी क्विंटल 2 2896 2896 2896
गेवराई रब्बी क्विंटल 32 1700 2524 2100
जालना शाळू क्विंटल 587 1500 3020 2350
चिखली शाळू क्विंटल 5 1200 1800 1500
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 1650 2551 2100
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3000 4000 3500
13/07/2022
नंदूरबार क्विंटल 3 2102 2102 2102
करमाळा क्विंटल 81 1900 3650 2700
लासूर स्टेशन क्विंटल 84 2150 2725 2300
वैजापूर क्विंटल 5 1420 1930 1625
धुळे दादर क्विंटल 22 2102 2300 2300
दोंडाईचा दादर क्विंटल 5 2200 2400 2276
पाचोरा दादर क्विंटल 25 2251 2346 2300
शिरपूर दादर क्विंटल 44 2291 2581 2350
देवळा दादर क्विंटल 1 2600 2600 2600
अकोला हायब्रीड क्विंटल 11 1675 2090 1880
धुळे हायब्रीड क्विंटल 66 1950 2315 2290
चिखली हायब्रीड क्विंटल 2 1100 1350 1225
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1383 1383 1383
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 29 1975 1975 1975
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1650 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 643 2400 4000 3500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2311 2311 2311
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 2 2350 2350 2350
पुणे मालदांडी क्विंटल 633 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 9 1781 2531 2156
कल्याण मालदांडी क्विंटल 3 2700 3600 3000
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 5 1600 2201 1700
मालेगाव पांढरी क्विंटल 1 1760 1760 1760
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 60 1400 2201 2201
पाचोरा पांढरी क्विंटल 50 1900 2300 2100
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 60 2200 2800 2500
जालना शाळू क्विंटल 189 1650 2550 2375
सांगली शाळू क्विंटल 25 2990 4000 3495
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 7 2000 2100 2050
तासगाव शाळू क्विंटल 40 2650 2870 2770
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4200 3700
12/07/2022
शहादा क्विंटल 3 2050 2050 2050
दोंडाईचा क्विंटल 4 1925 2128 2100
मुंबई क्विंटल 957 2400 4000 3500
भोकरदन क्विंटल 5 1900 2000 1950
करमाळा क्विंटल 133 1700 3751 2551
लासूर स्टेशन क्विंटल 143 2200 3026 2300
कन्न्ड क्विंटल 1 1700 1800 1750
वैजापूर क्विंटल 5 1700 2470 2065
जळगाव दादर क्विंटल 227 2200 2500 2500
दोंडाईचा दादर क्विंटल 8 2150 2150 2150
चोपडा दादर क्विंटल 10 2200 2375 2335
पाचोरा दादर क्विंटल 110 2100 2335 2200
शिरपूर दादर क्विंटल 26 2350 2390 2365
चिखली हायब्रीड क्विंटल 3 1100 1400 1250
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1500 1900 1800
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1250 1600 1425
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 19 1735 2020 1950
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2200 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1375 1750 1750
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1400 1650 1525
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 160 2800 3200 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 11 2200 2200 2200
पुणे मालदांडी क्विंटल 630 4200 4800 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 14 1700 2540 2127
जामखेड मालदांडी क्विंटल 673 1700 3200 2450
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 2400 2400 2400
मालेगाव पांढरी क्विंटल 8 1970 2900 2275
अक्कलकोट पांढरी क्विंटल 90 1800 2200 2000
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 50 1501 2191 2051
पाचोरा पांढरी क्विंटल 70 2243 2283 2251
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 70 2000 3000 2500
औसा पांढरी क्विंटल 12 1600 2900 2292
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 11 1800 2600 2350
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2000 2800 2400
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 1500 2000 1800
पैठण रब्बी क्विंटल 1 2160 2160 2160
गेवराई रब्बी क्विंटल 53 1950 2831 2200
निलंगा रब्बी क्विंटल 1 2575 2575 2575
जालना शाळू क्विंटल 623 1550 3035 2400
तासगाव शाळू क्विंटल 37 2780 2900 2860
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 1450 2700 2075
11/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 42 2000 2700 2350
दोंडाईचा क्विंटल 2 1451 2062 2011
बार्शी क्विंटल 1255 2000 4000 2800
नंदूरबार क्विंटल 13 2153 2153 2153
मुंबई क्विंटल 346 2400 4000 3500
भोकर क्विंटल 13 1200 2022 1611
सावनेर क्विंटल 15 1350 1350 1350
करमाळा क्विंटल 67 2420 4002 3000
मानोरा क्विंटल 7 1500 2100 1800
जळगाव दादर क्विंटल 342 2400 2500 2450
दोंडाईचा दादर क्विंटल 7 2155 2155 2155
चोपडा दादर क्विंटल 6 2301 2375 2352
अमळनेर दादर क्विंटल 80 2211 2370 2370
पाचोरा दादर क्विंटल 30 2160 2245 2200
शिरपूर दादर क्विंटल 16 2081 2345 2250
बारामती हायब्रीड क्विंटल 80 2000 2500 2300
अकोला हायब्रीड क्विंटल 5 1600 1675 1637
धुळे हायब्रीड क्विंटल 18 1900 2290 2180
चिखली हायब्रीड क्विंटल 4 1100 1300 1200
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1400 1600 1500
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 2000 2051 2051
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 27 2050 2130 2090
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 62 1650 2180 1670
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1450 1476 1476
मोहोळ हायब्रीड क्विंटल 20 2000 2500 2200
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 10 1251 1750 1750
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1200 1400 1400
उमरखेड-डांकी हायब्रीड क्विंटल 40 1800 2000 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1400 1650 1525
चोपडा लोकल क्विंटल 1 1900 1900 1900
हिंगोली लोकल क्विंटल 25 1100 1940 1520
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 43 1500 3200 2100
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 13 2135 2550 2230
बारामती मालदांडी क्विंटल 54 2311 3201 2800
पुणे मालदांडी क्विंटल 628 4200 4900 4550
बीड मालदांडी क्विंटल 30 1360 2761 2213
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 2 2000 2000 2000
जामखेड मालदांडी क्विंटल 425 1700 3000 2350
कल्याण मालदांडी क्विंटल 3 3600 4600 4100
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 5 1700 1700 1700
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 38 2100 2800 2500
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 13 2800 2900 2900
चाकूर मालदांडी क्विंटल 2 1672 2070 1672
परांडा मालदांडी क्विंटल 5 2150 2500 2275
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 26 1799 2415 2171
ताडकळस नं. १ क्विंटल 6 1900 2100 1900
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 10 1800 2251 2171
पाचोरा पांढरी क्विंटल 50 1800 2271 1951
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 13 1800 2100 2000
मनवत पांढरी क्विंटल 5 2225 2231 2225
औसा पांढरी क्विंटल 11 1600 2900 2292
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 6 2080 2751 2415
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 72 1911 2961 2551
मुरुम पांढरी क्विंटल 1 2000 2000 2000
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 2400 3100 2800
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 2000 2000 2000
पाथरी पांढरी क्विंटल 1 1800 1800 1800
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 1 5800 5800 5800
गेवराई रब्बी क्विंटल 20 1900 3000 2450
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 15 1830 2500 2400
केज रब्बी क्विंटल 87 1700 2601 2400
जालना शाळू क्विंटल 485 1900 2600 2400
सांगली शाळू क्विंटल 50 2990 3400 3195
चिखली शाळू क्विंटल 20 1521 2301 1911
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 3 1900 2000 1950
परतूर शाळू क्विंटल 10 1901 2225 2160
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 4 1800 1900 1900
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4200 3850