Jwari bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे ज्वारी बाजार भाव

Jwari bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे ज्वारी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
जळगाव दादर क्विंटल 5 2100 2100 2100
चोपडा दादर क्विंटल 3 1891 1891 1891
अमळनेर दादर क्विंटल 50 1701 1887 1887
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 1555 1555 1555
सांगली हायब्रीड क्विंटल 120 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1000 1300 1150
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 108 1651 1701 1701
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 6 1549 1765 1699
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1450 1350
पुणे मालदांडी क्विंटल 436 4000 4500 4250
बीड मालदांडी क्विंटल 46 1411 2280 1700
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 14 1400 2150 1940
चाकूर मालदांडी क्विंटल 2 1281 1281 1281
परांडा मालदांडी क्विंटल 4 1400 1600 1400
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1500 1500 1500
मालेगाव पांढरी क्विंटल 10 1220 1926 1500
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 5 1400 1800 1600
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 1600 1600 1600
दुधणी पांढरी क्विंटल 114 1600 2070 1855
पैठण रब्बी क्विंटल 2 1950 1950 1950
गेवराई रब्बी क्विंटल 78 1505 2013 1736
जालना शाळू क्विंटल 288 1650 2450 1800
सांगली शाळू क्विंटल 270 2640 3800 3220
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 3 1800 2150 1975
परतूर शाळू क्विंटल 7 1400 1601 1521
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 4 1500 1600 1600
11/02/2022
शहादा क्विंटल 6 1726 1814 1741
दोंडाईचा क्विंटल 41 1619 1619 1619
भोकर क्विंटल 3 1400 1700 1500
लासूर स्टेशन क्विंटल 13 1300 1600 1500
राहता क्विंटल 5 1261 1261 1261
देवणी क्विंटल 1 2001 2001 2001
धुळे दादर क्विंटल 3 1841 1841 1841
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 12 1750 1750 1750
दोंडाईचा दादर क्विंटल 4 1500 1500 1500
चोपडा दादर क्विंटल 5 1664 1750 1750
अमळनेर दादर क्विंटल 80 1700 1805 1805
देवळा दादर क्विंटल 2 2665 2665 2665
अकोला हायब्रीड क्विंटल 1 1250 1250 1250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 24 1555 1651 1600
सांगली हायब्रीड क्विंटल 250 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1100 1600 1350
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 1600 1700 1700
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 27 1475 1541 1508
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 25 1550 1630 1620
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1400 1400
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
मेहकर हायब्रीड क्विंटल 34 1300 1500 1400
यावल हायब्रीड क्विंटल 29 1190 1675 1310
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1100 1300 1200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1500 1375
चोपडा लोकल क्विंटल 45 1652 1653 1652
मुंबई लोकल क्विंटल 518 2200 3500 3000
हिंगोली लोकल क्विंटल 18 1150 1820 1485
पुणे मालदांडी क्विंटल 434 4000 4500 4250
बीड मालदांडी क्विंटल 22 1303 2456 1640
जामखेड मालदांडी क्विंटल 74 1400 2500 1950
चाकूर मालदांडी क्विंटल 1 1700 1700 1700
परांडा मालदांडी क्विंटल 18 1600 1900 1800
शिरुर नं. ३ क्विंटल 10 1400 1750 1500
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 21 1600 1800 1650
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 2 2251 2251 2251
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 10 1400 1790 1595
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 86 1600 1800 1701
मुरुम पांढरी क्विंटल 1 2100 2100 2100
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 1720 1720 1720
गेवराई रब्बी क्विंटल 54 1500 2000 1700
निलंगा रब्बी क्विंटल 26 1300 1600 1500
जालना शाळू क्विंटल 383 1700 2200 1851
सांगली शाळू क्विंटल 50 2640 3800 3220
चिखली शाळू क्विंटल 7 1600 2000 1800
परतूर शाळू क्विंटल 12 1226 1551 1500
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 9 1600 1700 1700
तासगाव शाळू क्विंटल 32 2790 2850 2810
मंठा शाळू क्विंटल 24 1400 1810 1800
10/02/2022
शहादा क्विंटल 5 1751 1791 1751
दोंडाईचा क्विंटल 90 1551 1551 1551
भोकर क्विंटल 2 1607 1607 1607
लासूर स्टेशन क्विंटल 19 1400 1900 1500
मोर्शी क्विंटल 48 1250 1350 1295
धुळे दादर क्विंटल 4 1880 1975 1975
जळगाव दादर क्विंटल 4 2000 2000 2000
चोपडा दादर क्विंटल 5 1900 2011 2011
अमळनेर दादर क्विंटल 50 1700 1850 1850
लोणार दादर क्विंटल 10 1190 1450 1320
बारामती हायब्रीड क्विंटल 247 1800 2150 2000
अकोला हायब्रीड क्विंटल 6 1200 1200 1200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 26 1570 1651 1600
चिखली हायब्रीड क्विंटल 17 900 1150 1025
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 1700 1731 1731
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1420 1420 1420
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 18 1610 1700 1650
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1200 1400 1400
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 25 1100 1200 1150
अमरावती लोकल क्विंटल 8 1250 1500 1375
मुंबई लोकल क्विंटल 1156 2200 3500 3000
बारामती मालदांडी क्विंटल 164 2050 2850 2400
पुणे मालदांडी क्विंटल 432 4000 4300 4150
बीड मालदांडी क्विंटल 40 1400 2159 1722
जामखेड मालदांडी क्विंटल 98 1300 2500 1900
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 295 1400 2530 1800
चाकूर मालदांडी क्विंटल 3 1261 1851 1400
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 1560 1900 1560
ताडकळस नं. १ क्विंटल 4 1300 1300 1300
शिरुर नं. ३ क्विंटल 5 1500 1500 1500
मालेगाव पांढरी क्विंटल 12 1355 2865 2000
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 14 1500 1800 1650
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 14 1700 1700 1700
दौंड पांढरी क्विंटल 2 2000 2000 2000
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 12 1400 1800 1600
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 53 1600 1901 1730
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 55 1680 1850 1700
माजलगाव रब्बी क्विंटल 61 1601 1800 1700
पैठण रब्बी क्विंटल 11 2081 2081 2081
गेवराई रब्बी क्विंटल 88 1625 1950 1794
निलंगा रब्बी क्विंटल 12 1300 1640 1400
जालना शाळू क्विंटल 338 1600 2705 1811
सांगली शाळू क्विंटल 185 2640 3500 3070
चिखली शाळू क्विंटल 6 1500 2000 1750
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 3 1700 2000 1850
परतूर शाळू क्विंटल 6 1400 1800 1420
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 3 1650 1650 1650
09/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 147 1700 1800 1750
शहादा क्विंटल 18 1742 1799 1742
दोंडाईचा क्विंटल 71 1400 1802 1696
लासूर स्टेशन क्विंटल 49 1350 1975 1500
सेलु क्विंटल 12 1600 1735 1651
निरा -सासवड क्विंटल 80 1900 2600 2225
जळगाव दादर क्विंटल 8 2100 2100 2100
चोपडा दादर क्विंटल 5 1651 1926 1926
अमळनेर दादर क्विंटल 78 1850 1850 1850
लोणार दादर क्विंटल 15 1250 1450 1350
अकोला हायब्रीड क्विंटल 1 1100 1100 1100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 11 1525 1651 1600
सांगली हायब्रीड क्विंटल 185 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 9 1000 1100 1050
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 1601 1700 1700
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 31 1325 1523 1424
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 60 1400 1715 1640
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1450 1450 1450
रावेर हायब्रीड क्विंटल 6 1500 1561 1561
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1150 1150 1150
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1500 1375
मुंबई लोकल क्विंटल 553 2200 3500 3000
हिंगोली लोकल क्विंटल 10 1000 1900 1450
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 101 1400 2500 1925
काटोल लोकल क्विंटल 4 1350 1350 1350
पुणे मालदांडी क्विंटल 430 4000 4300 4150
बीड मालदांडी क्विंटल 71 1400 2151 1684
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 6 1600 2200 1900
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1880 2270 1880
परांडा मालदांडी क्विंटल 4 1350 1600 1350
मालेगाव पांढरी क्विंटल 5 1346 2940 1600
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 19 1500 1779 1700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 95 1500 1900 1731
मुरुम पांढरी क्विंटल 2 1450 1450 1450
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 73 1701 1935 1850
माजलगाव रब्बी क्विंटल 84 1500 2000 1800
पैठण रब्बी क्विंटल 2 1650 1650 1650
गेवराई रब्बी क्विंटल 75 1500 2000 1700
जालना शाळू क्विंटल 556 1600 2371 1850
सांगली शाळू क्विंटल 130 2640 3800 3220
परतूर शाळू क्विंटल 15 1420 2026 1700
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 3 1600 1600 1600
तासगाव शाळू क्विंटल 38 2650 2730 2700
लोहा टालकी क्विंटल 8 1500 1900 1825
08/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 91 1750 1950 1850
शहादा क्विंटल 8 1740 1762 1740
दोंडाईचा क्विंटल 12 1400 1848 1708
नंदूरबार क्विंटल 29 1800 1950 1875
भोकर क्विंटल 18 725 1777 1252
करमाळा क्विंटल 226 1300 3052 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 13 1400 1800 1500
मोर्शी क्विंटल 50 1250 1450 1350
चोपडा दादर क्विंटल 9 1671 2151 1941
अमळनेर दादर क्विंटल 65 1700 1861 1861
चिखली हायब्रीड क्विंटल 16 800 1000 900
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 65 2400 2700 2625
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 14 1650 1650 1650
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 95 1500 1700 1700
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1400 1450 1425
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 50 1500 1660 1605
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1300 1400 1400
रावेर हायब्रीड क्विंटल 15 1591 1690 1690
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 25 1000 1200 1100
चांदूर बझार हायब्रीड क्विंटल 36 1500 1751 1625
यावल हायब्रीड क्विंटल 114 1180 1690 1310
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1200 1500 1350
चोपडा लोकल क्विंटल 9 1571 1825 1671
मुंबई लोकल क्विंटल 1056 2200 3500 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 30 1400 2400 1900
पुणे मालदांडी क्विंटल 432 4000 4500 4250
जामखेड मालदांडी क्विंटल 340 1400 2600 2000
परांडा मालदांडी क्विंटल 12 1450 2100 1800
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 14 1611 1651 1631
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 1300 1850 1600
मालेगाव पांढरी क्विंटल 6 1351 2452 1400
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 40 1400 1774 1541
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 5 1600 1600 1600
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 86 1700 2700 2300
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 7 1400 1700 1550
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 148 1500 2221 1860
मुरुम पांढरी क्विंटल 15 1800 1800 1800
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 95 1850 2161 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 1510 1700 1510
दुधणी पांढरी क्विंटल 100 1675 2275 1975
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 3 1900 2000 1900
माजलगाव रब्बी क्विंटल 161 1500 2000 1700
पैठण रब्बी क्विंटल 5 1291 2485 1900
जिंतूर रब्बी क्विंटल 2 1600 1600 1600
गेवराई रब्बी क्विंटल 227 1600 2450 1875
सांगली शाळू क्विंटल 153 2640 3500 3070
चिखली शाळू क्विंटल 10 1600 2100 1850
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 4 1700 1800 1750
परतूर शाळू क्विंटल 7 1400 1840 1601
तासगाव शाळू क्विंटल 40 2650 2820 2760
07/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 64 1600 1800 1700
दोंडाईचा क्विंटल 5 1200 1687 1300
नंदूरबार क्विंटल 23 1680 1950 1800
मुंबई क्विंटल 1189 2200 3500 3000
भोकर क्विंटल 3 1323 1400 1364
लासूर स्टेशन क्विंटल 7 1400 1550 1400
बारामती हायब्रीड क्विंटल 244 1600 2000 1800
धुळे हायब्रीड क्विंटल 16 1550 1700 1685
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2200 2150
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 164 1300 2200 1750
बारामती मालदांडी क्विंटल 162 1900 2800 2100
पुणे मालदांडी क्विंटल 433 4000 4600 4300
पंढरपूर मालदांडी क्विंटल 12 1711 1751 1751
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 98 1350 2210 1900
परांडा मालदांडी क्विंटल 22 1650 2100 1860
धुळे पांढरी क्विंटल 3 1775 2051 1790
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 5 1400 1600 1550
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 2 1811 1811 1811
जालना शाळू क्विंटल 336 1600 2300 1850
06/02/2022
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 46 1400 2000 1700
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1300 1300 1300
दौंड पांढरी क्विंटल 13 1450 1600 1550
पैठण रब्बी क्विंटल 2 2500 2500 2500
05/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 70 1500 1900 1700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 1152 1152 1152
मुंबई क्विंटल 1267 2200 3500 3000
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 4 1500 1500 1500
भोकरदन क्विंटल 20 1750 1850 1800
भोकर क्विंटल 3 1300 1700 1500
लासूर स्टेशन क्विंटल 13 1400 1900 1550
धुळे दादर क्विंटल 16 1931 2030 2030
अमळनेर दादर क्विंटल 125 1761 1801 1801
धुळे हायब्रीड क्विंटल 82 1500 1621 1580
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1100 1650 1375
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 114 1600 1700 1700
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 12 1499 2040 1769
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 172 1200 1700 1605
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1500 1500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1400 1400 1400
रावेर हायब्रीड क्विंटल 3 1550 1550 1550
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 1 2100 2300 2200
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 15 1000 1225 1120
मेहकर हायब्रीड क्विंटल 47 1200 1400 1300
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1305 1305 1305
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 1 1635 1635 1635
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1500 1400
चोपडा लोकल क्विंटल 5 1751 1852 1800
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1800
पुणे मालदांडी क्विंटल 431 4000 4600 4300
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 5 1700 2100 1950
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 2000 2100 2000
शिरुर नं. ३ क्विंटल 6 1200 1800 1400
मालेगाव पांढरी क्विंटल 10 1101 2091 1452
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 82 1501 1900 1650
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 72 1600 1875 1700
उमरगा पांढरी क्विंटल 10 1500 1500 1500
पैठण रब्बी क्विंटल 5 2049 2049 2049
गेवराई रब्बी क्विंटल 173 1500 2000 1700
बोरी रब्बी क्विंटल 2 1600 1600 1600
जालना शाळू क्विंटल 352 1300 2250 1850
सांगली शाळू क्विंटल 210 2640 3500 3070
चिखली शाळू क्विंटल 10 1600 1800 1700
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 4 1500 1750 1625
परतूर शाळू क्विंटल 10 1350 2000 1580
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 3 1500 1600 1600

 

 

Leave a Comment