Jwari bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/06/2022
दोंडाईचा क्विंटल 20 1900 1900 1900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 41 5503 5503 5503
संगमनेर क्विंटल 16 1600 2451 2025
भोकर क्विंटल 21 1725 1811 1768
वैजापूर क्विंटल 6 1580 1730 1625
शहादा दादर क्विंटल 13 2000 2300 2193
दोंडाईचा दादर क्विंटल 20 1800 2326 1996
चोपडा दादर क्विंटल 15 2076 2156 2091
अमळनेर दादर क्विंटल 300 2016 2100 2100
देवळा दादर क्विंटल 1 2845 2845 2845
अकोला हायब्रीड क्विंटल 27 1350 1680 1530
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1150 1450 1300
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 181 1700 1900 1900
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 10 1301 1540 1540
चोपडा लोकल क्विंटल 1 1700 1700 1700
मुंबई लोकल क्विंटल 173 2400 4000 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 55 1000 1700 1350
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1500 2000 1717
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 11 2005 2275 2035
बीड मालदांडी क्विंटल 245 1300 2511 1910
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 4 1575 1900 1575
चाकूर मालदांडी क्विंटल 8 1413 2421 2151
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 70 1730 2086 1970
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 2 2400 2400 2400
उमरगा पांढरी क्विंटल 8 2000 2341 2100
माजलगाव रब्बी क्विंटल 48 1600 2370 2100
गेवराई रब्बी क्विंटल 69 1500 2181 1800
जालना शाळू क्विंटल 958 1550 3101 2175
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 8 1650 2050 1850
परतूर शाळू क्विंटल 3 1420 1926 1900
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 5 1600 2200 1800
गंगाखेड टालकी क्विंटल 7 2200 2500 2400
16/06/2022
दोंडाईचा क्विंटल 25 1700 2000 1800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 2500 2500 2500
भोकर क्विंटल 3 1757 1765 1761
लासूर स्टेशन क्विंटल 154 1950 2891 2300
कन्न्ड क्विंटल 7 1500 1850 1675
वैजापूर क्विंटल 3 1405 2020 1630
धुळे दादर क्विंटल 5 1825 1965 1900
जळगाव दादर क्विंटल 89 2150 2150 2150
दोंडाईचा दादर क्विंटल 14 1900 2300 2250
चोपडा दादर क्विंटल 55 1900 2201 2100
अमळनेर दादर क्विंटल 259 2000 2151 2151
देवळा दादर क्विंटल 4 2005 2890 2840
बारामती हायब्रीड क्विंटल 220 1850 2300 2150
अकोला हायब्रीड क्विंटल 3 1425 1425 1425
धुळे हायब्रीड क्विंटल 123 1561 2100 2025
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1100 1500 1300
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1800 1700
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 137 1900 2000 2000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 10 1325 1675 1500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2150 2150 2150
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 50 1350 1650 1500
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 1 1200 1200 1200
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 15 1420 1800 1800
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1550 1425
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 1898 1898 1898
चोपडा लोकल क्विंटल 2 1600 1600 1600
मुंबई लोकल क्विंटल 495 2400 4000 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 21 1660 2150 2005
बारामती मालदांडी क्विंटल 146 2200 3000 2500
जामखेड मालदांडी क्विंटल 223 1700 2900 2300
इंदापूर मालदांडी क्विंटल 27 1451 3150 2300
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 1910 2000 1950
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 39 1800 2500 2200
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 53 2080 3300 3060
ताडकळस नं. १ क्विंटल 11 1600 2100 1800
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 140 1800 2078 2051
दौंड पांढरी क्विंटल 1 1552 1552 1552
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 48 1500 2200 2016
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 2000 2615 2400
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 1350 2220 1900
पाथरी पांढरी क्विंटल 30 1400 2151 1600
माजलगाव रब्बी क्विंटल 41 1750 2351 2151
पैठण रब्बी क्विंटल 9 1752 2250 1870
गेवराई रब्बी क्विंटल 55 1525 2190 1750
जालना शाळू क्विंटल 747 1600 2400 2150
चिखली शाळू क्विंटल 20 1550 1850 1700
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 15 1750 1900 1825
परतूर शाळू क्विंटल 9 1620 1850 1841
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 25 1600 2000 1800
गंगाखेड टालकी क्विंटल 7 2200 2500 2400
15/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 94 2000 2300 2150
दोंडाईचा क्विंटल 16 1751 2052 1800
बार्शी क्विंटल 1751 1500 3700 2600
नंदूरबार क्विंटल 18 1900 2070 1975
संगमनेर क्विंटल 11 1700 1700 1700
भोकर क्विंटल 67 1415 1803 1609
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1725 1725 1725
करमाळा क्विंटल 93 1900 3201 2550
लासूर स्टेशन क्विंटल 118 1900 2530 1950
वैजापूर क्विंटल 1 1675 1675 1675
शहादा दादर क्विंटल 5 1920 2484 1920
दोंडाईचा दादर क्विंटल 12 1900 2312 2245
चोपडा दादर क्विंटल 25 1852 2200 2125
नंदूरबार दादर क्विंटल 32 2200 2565 2375
अमळनेर दादर क्विंटल 300 2025 2150 2150
येवला हायब्रीड क्विंटल 1 1601 1601 1601
अकोला हायब्रीड क्विंटल 17 1350 2025 1495
धुळे हायब्रीड क्विंटल 56 1630 2082 1951
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 37 2000 2000 2000
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 18 2000 2000 2000
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1100 1400 1250
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 250 1951 2000 2000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 30 1200 1375 1287
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 81 1640 2030 1685
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2000 2000
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 25 1500 1700 1700
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
लासलगाव लोकल क्विंटल 3 2681 2681 2681
मुंबई लोकल क्विंटल 765 2400 4000 3500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 5 1625 1750 1700
हिंगोली लोकल क्विंटल 50 1100 1850 1475
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 1699 1699 1699
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 7 1600 3000 2000
कडा लोकल क्विंटल 50 2300 2600 2350
देवळा लोकल क्विंटल 1 2150 2150 2150
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 5 1900 2015 2005
पुणे मालदांडी क्विंटल 590 4200 4700 4450
बीड मालदांडी क्विंटल 74 1400 2511 1858
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 16 1921 2025 1921
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 8 2000 2600 2300
चाकूर मालदांडी क्विंटल 10 1300 3071 2741
मालेगाव पांढरी क्विंटल 12 2001 3252 2161
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 90 1611 2012 1950
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 10 1200 1850 1600
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 63 1500 2151 2100
मुरुम पांढरी क्विंटल 44 1600 1900 1750
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 1800 2400 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 5 1400 2200 1900
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 3 4500 5400 5400
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 10 2600 2600 2600
माजलगाव रब्बी क्विंटल 60 1700 2451 2200
गेवराई रब्बी क्विंटल 84 1420 2881 1950
बोरी रब्बी क्विंटल 6 1460 1460 1460
जालना शाळू क्विंटल 907 1450 2631 2150
चिखली शाळू क्विंटल 16 1500 1800 1650
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 15 1600 1945 1900
तासगाव शाळू क्विंटल 23 2700 2900 2800
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 2070 2070 2070
गंगाखेड टालकी क्विंटल 7 2200 2500 2400
14/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 119 1800 2200 2000
दोंडाईचा क्विंटल 73 1400 1911 1800
बार्शी क्विंटल 1005 1800 3600 2600
भोकर क्विंटल 76 800 1800 1300
करमाळा क्विंटल 54 2000 3175 2475
लासूर स्टेशन क्विंटल 71 1925 2441 1975
कन्न्ड क्विंटल 7 1800 1851 1825
वैजापूर क्विंटल 3 1680 1680 1680
धुळे दादर क्विंटल 3 2016 2016 2016
जळगाव दादर क्विंटल 257 1750 2100 2000
दोंडाईचा दादर क्विंटल 29 1900 2350 2241
चोपडा दादर क्विंटल 55 1900 2126 2002
नंदूरबार दादर क्विंटल 67 2526 2640 2575
अमळनेर दादर क्विंटल 82 1900 2136 2136
शिरपूर दादर क्विंटल 55 1775 2152 2050
देवळा दादर क्विंटल 1 2605 2605 2605
अकोला हायब्रीड क्विंटल 23 1400 1680 1540
धुळे हायब्रीड क्विंटल 128 1631 1973 1880
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 12 1875 1875 1875
चिखली हायब्रीड क्विंटल 28 1250 1650 1450
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 4 1600 2000 1800
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 129 1850 1951 1951
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 23 1100 1900 1500
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 40 1525 1870 1650
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 75 1350 1565 1430
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1205 1205 1205
अमरावती लोकल क्विंटल 12 1300 1565 1432
लासलगाव लोकल क्विंटल 5 1551 1699 1699
चोपडा लोकल क्विंटल 5 1725 1725 1725
मुंबई लोकल क्विंटल 1211 2400 4000 3500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 140 2800 3200 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 10 1500 3000 2200
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 6 1910 2305 2115
पुणे मालदांडी क्विंटल 591 4300 4700 4500
जामखेड मालदांडी क्विंटल 243 1700 2800 2250
चाकूर मालदांडी क्विंटल 3 1300 1501 1300
शिरुर नं. ३ क्विंटल 4 1400 1400 1400
मालेगाव पांढरी क्विंटल 1 1940 1940 1940
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 50 1600 1881 1750
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 15 1700 2100 1700
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 122 1850 3000 2400
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 20 1505 2151 2051
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 1800 2400 2000
लातूर रब्बी क्विंटल 441 2100 2500 2300
माजलगाव रब्बी क्विंटल 48 1600 2500 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 16 1650 2875 1851
गेवराई रब्बी क्विंटल 67 1550 2000 1800
जालना शाळू क्विंटल 1122 1600 3050 2150
चिखली शाळू क्विंटल 15 1400 2050 1725
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 19 1800 1900 1850
परतूर शाळू क्विंटल 22 1825 1900 1850
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 9 1600 1900 1800
परभणी टालकी क्विंटल 35 1950 2200 2000
13/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 65 2000 2325 2162
शहादा क्विंटल 1 1600 1600 1600
दोंडाईचा क्विंटल 73 1879 2142 1923
बार्शी क्विंटल 1204 1550 3600 2600
बार्शी -वैराग क्विंटल 243 1750 2611 2275
नंदूरबार क्विंटल 44 1800 2026 1900
सिन्नर क्विंटल 1 1400 1400 1400
संगमनेर क्विंटल 1 1801 1801 1801
श्रीगोंदा क्विंटल 5 2800 2800 2800
करमाळा क्विंटल 126 2000 3121 2550
लासूर स्टेशन क्विंटल 101 1900 2840 1975
धुळे दादर क्विंटल 80 2000 2200 2075
जळगाव दादर क्विंटल 150 1900 2050 2000
दोंडाईचा दादर क्विंटल 74 1700 2300 2200
चोपडा दादर क्विंटल 40 1700 2026 1951
नंदूरबार दादर क्विंटल 31 2586 2586 2586
अमळनेर दादर क्विंटल 150 1935 2051 2051
शिरपूर दादर क्विंटल 42 2050 2350 2133
देवळा दादर क्विंटल 4 2625 2705 2705
बारामती हायब्रीड क्विंटल 232 1850 2200 2070
अकोला हायब्रीड क्विंटल 20 1350 1660 1500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 51 1650 1988 1900
सांगली हायब्रीड क्विंटल 230 2738 2800 2769
चिखली हायब्रीड क्विंटल 55 1300 1700 1500
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 24 1500 2100 1900
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 138 1750 1950 1950
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1450 1550 1550
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 64 1500 1905 1665
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 8 2000 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 18 1399 2050 1850
रावेर हायब्रीड क्विंटल 5 1550 1550 1550
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 10 1305 1500 1500
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1300 1300 1300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1550 1400
मुंबई लोकल क्विंटल 636 2400 4000 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 65 1000 2050 1525
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 67 1500 3000 2200
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 38 1985 20005 1985
बारामती मालदांडी क्विंटल 155 2151 3000 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 588 4300 4700 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 81 1561 2055 1810
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 7 1969 2050 1969
जामखेड मालदांडी क्विंटल 316 1700 2800 2250
कल्याण मालदांडी क्विंटल 3 2700 3600 3200
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 6 1455 1503 1481
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 54 1741 2500 2100
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 174 1700 2600 2300
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1600 2251 2201
ताडकळस नं. १ क्विंटल 6 1700 1700 1700
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1500 1500 1500
मालेगाव पांढरी क्विंटल 37 1651 3481 2300
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 140 1751 1950 1870
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 16 1600 2000 1800
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 1 2200 2200 2200
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 11 1700 2500 2100
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 107 1500 2201 2000
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 1950 2400 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 1400 2010 1900
पाथरी पांढरी क्विंटल 12 1200 2000 1600
लातूर रब्बी क्विंटल 430 2250 2500 2360
माजलगाव रब्बी क्विंटल 80 1600 2475 2200
गेवराई रब्बी क्विंटल 50 1500 1990 1850
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 19 1450 2300 2120
केज रब्बी क्विंटल 118 1500 2000 1900
जालना शाळू क्विंटल 949 1475 2611 2000
सांगली शाळू क्विंटल 150 2758 4000 3369
चिखली शाळू क्विंटल 70 1700 2100 1900
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 21 1600 2500 2050
परतूर शाळू क्विंटल 21 1751 2075 1950
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 17 1700 1926 1850
गंगाखेड टालकी क्विंटल 7 2200 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4000 3800
12/06/2022
कन्न्ड क्विंटल 1 1800 1800 1800
फलटण हायब्रीड क्विंटल 163 2000 2711 2350
बाळापूर हायब्रीड क्विंटल 123 1450 1800 1500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 37 1500 3000 2100
कडा लोकल क्विंटल 114 2200 2600 2300
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1500 1500 1500
दौंड पांढरी क्विंटल 40 1500 1952 1500
औसा पांढरी क्विंटल 86 1301 2401 1781
पैठण रब्बी क्विंटल 2 2300 2300 2300
11/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 95 2000 2400 2200
बार्शी क्विंटल 1029 1500 4100 2700
बार्शी -वैराग क्विंटल 277 1800 2611 2454
भोकरदन क्विंटल 6 1800 1900 1850
भोकर क्विंटल 44 1559 1850 1704
लासूर स्टेशन क्विंटल 166 1900 2350 1975
कन्न्ड क्विंटल 1 1300 1700 1450
वैजापूर क्विंटल 11 1300 1500 1420
जळगाव दादर क्विंटल 41 2000 2011 2011
अमळनेर दादर क्विंटल 390 2001 2174 2174
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2000 2000
चिखली हायब्रीड क्विंटल 8 1100 1500 1300
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1600 1850 1700
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 50 1650 1800 1725
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 13 1660 1975 1675
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2100 2100 2100
रावेर हायब्रीड क्विंटल 2 1400 1400 1400
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 50 1300 1565 1400
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 60 1460 1725 1725
अमरावती लोकल क्विंटल 18 1300 1600 1450
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 6 2200 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 704 2400 4000 3500
उमरेड लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 8 1500 1699 1650
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 57 1800 2260 2110
पुणे मालदांडी क्विंटल 585 4200 4700 4450
बीड मालदांडी क्विंटल 84 1551 2631 1881
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 3 1500 1924 1500
जामखेड मालदांडी क्विंटल 507 1700 2800 2250
इंदापूर -निमगाव केतकी मालदांडी क्विंटल 3 1300 1541 1541
वडूज मालदांडी क्विंटल 300 2650 2750 2700
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1424 2291 2041
मालेगाव पांढरी क्विंटल 32 1625 3212 2152
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 128 1550 2150 1950
मुरुम पांढरी क्विंटल 10 1500 1500 1500
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 185 1750 2400 2000
पाथरी पांढरी क्विंटल 9 1600 1900 1900
तुळजापूर पिवळी क्विंटल 45 2500 3000 2800
माजलगाव रब्बी क्विंटल 53 1600 2325 2000
पैठण रब्बी क्विंटल 4 2926 2926 2926
गेवराई रब्बी क्विंटल 43 1400 2100 1850
जालना शाळू क्विंटल 1463 1600 3270 2150
सांगली शाळू क्विंटल 133 2758 2800 2779
चिखली शाळू क्विंटल 15 1600 2000 1800
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 18 2000 2100 2050
परतूर शाळू क्विंटल 24 1900 2151 2070
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 60 1800 2325 2000
गंगापूर शाळू क्विंटल 6 1300 2501 1975
गंगाखेड टालकी क्विंटल 5 2200 2500 2400
10/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 88 1450 2000 1875
शहादा क्विंटल 7 1600 1771 1600
दोंडाईचा क्विंटल 118 1800 2152 1851
बार्शी क्विंटल 1569 1500 3700 2300
बार्शी -वैराग क्विंटल 210 1650 2475 2150
नंदूरबार क्विंटल 50 1760 2000 1875
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 32 1502 2100 1801
भोकर क्विंटल 128 1401 1772 1586
करमाळा क्विंटल 131 1900 2711 2300
लासूर स्टेशन क्विंटल 145 1900 2331 1975
कन्न्ड क्विंटल 2 1800 1800 1800
धुळे दादर क्विंटल 4 1930 1930 1930
जळगाव दादर क्विंटल 195 1950 2100 2000
दोंडाईचा दादर क्विंटल 47 1900 2355 2301
चोपडा दादर क्विंटल 50 1850 2125 1985
नंदूरबार दादर क्विंटल 7 2450 2450 2450
अमळनेर दादर क्विंटल 135 2000 2051 2051
शिरपूर दादर क्विंटल 117 1800 2151 2070
लोणार दादर क्विंटल 10 1350 1500 1425
देवळा दादर क्विंटल 5 2075 2590 2255
अकोला हायब्रीड क्विंटल 3 1355 1355 1355
धुळे हायब्रीड क्विंटल 94 1870 1986 1920
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 23 1755 1755 1755
चिखली हायब्रीड क्विंटल 11 1150 1300 1225
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 15 1705 1705 1705
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1751 1650
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 280 1850 1950 1950
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 26 1200 1511 1355
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 20 1605 1880 1630
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1600 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 5 1200 1781 1600
तळोदा हायब्रीड क्विंटल 8 1600 1790 1700
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 10 1455 1851 1851
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1250 1250 1250
कंधार काळी क्विंटल 26 1400 1600 1500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1600 1450
लासलगाव लोकल क्विंटल 13 1651 2200 2200
चोपडा लोकल क्विंटल 1 1600 1600 1600
मुंबई लोकल क्विंटल 910 2400 4000 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 45 1050 2055 1552
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 20 1500 3000 2000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 44 1700 2310 2150
पुणे मालदांडी क्विंटल 583 4200 4700 4450
बीड मालदांडी क्विंटल 8 1581 2481 1912
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 1600 1640 1620
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 100 1800 1990 1890
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 50 1600 1901 1600
मनवत पांढरी क्विंटल 21 1800 2017 1850
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 4 1500 2000 1700
मुरुम पांढरी क्विंटल 3 1801 1801 1801
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2000 2532 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 7 2140 2351 2250
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 3 1621 2100 2100
तुळजापूर पिवळी क्विंटल 36 2500 2900 2700
लातूर रब्बी क्विंटल 417 2250 2550 2400
माजलगाव रब्बी क्विंटल 100 1650 2500 2300
गेवराई रब्बी क्विंटल 96 1450 2490 1900
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 50 1350 2100 1900
केज रब्बी क्विंटल 62 1500 2001 1900
सांगली शाळू क्विंटल 50 2758 4000 3379
चिखली शाळू क्विंटल 20 1550 1950 1750
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 8 1800 2000 1900
परतूर शाळू क्विंटल 13 1600 2150 1800
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 20 1600 2170 1800
तासगाव शाळू क्विंटल 29 2700 2900 2790
गंगापूर शाळू क्विंटल 21 1550 2170 1954
परभणी टालकी क्विंटल 90 1950 2250 2100
गंगाखेड टालकी क्विंटल 7 2200 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4200 3800