Jwari bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/03/2022
सिल्लोड क्विंटल 12 1450 1450 1450
19/03/2022
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 3 1450 1450 1450
भोकर क्विंटल 4 1660 1660 1660
जळगाव दादर क्विंटल 215 2400 3125 2700
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 18 1750 1750 1750
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1300 1250
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 31 1750 2500 2235
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 23 1400 2800 2800
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 4 2100 2300 2200
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 50 1000 1200 1100
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1500 1375
कोपरगाव लोकल क्विंटल 13 1750 2200 1901
पुणे मालदांडी क्विंटल 485 4200 4700 4450
बीड मालदांडी क्विंटल 161 1500 2731 2002
वडूज मालदांडी क्विंटल 700 2650 2700 2675
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 2200 2200 2200
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 1400 1600 1600
मालेगाव पांढरी क्विंटल 2 1475 1475 1475
मुरुम पांढरी क्विंटल 24 1580 1871 1726
उमरगा पांढरी क्विंटल 5 1826 1826 1826
माजलगाव रब्बी क्विंटल 103 1600 2610 2200
जालना शाळू क्विंटल 1179 1650 3061 2150
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 159 1800 3352 2576
परतूर शाळू क्विंटल 7 1300 1600 1476
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 18 1600 2095 1900
गंगापूर शाळू क्विंटल 6 1390 2700 2650
परभणी टालकी क्विंटल 40 1400 2000 1725
18/03/2022
संगमनेर क्विंटल 2 1525 1566 1545
कोपरगाव लोकल क्विंटल 9 1500 2350 2299
पुणे मालदांडी क्विंटल 482 4200 4500 4350
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1600 1600 1600
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 2 2500 2500 2500
17/03/2022
दोंडाईचा क्विंटल 223 1851 2200 2051
श्रीगोंदा क्विंटल 22 2800 3000 2900
करमाळा क्विंटल 686 2000 3500 3000
लासूर स्टेशन क्विंटल 308 1600 3101 2100
कन्न्ड क्विंटल 6 1350 1900 1500
जळगाव दादर क्विंटल 86 2000 2425 2401
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 16 2200 2200 2200
शहादा दादर क्विंटल 3 1750 1750 1750
दोंडाईचा दादर क्विंटल 69 1800 2950 2612
अमळनेर दादर क्विंटल 300 1800 2400 2400
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1566 2000 2400 2300
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1800 1501 2075 2075
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 145 1485 2560 1650
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 1081 2200 2900 2700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1900 1900 1900
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 21 1990 2520 2000
बारामती मालदांडी क्विंटल 1044 2200 3300 2500
पुणे मालदांडी क्विंटल 480 4200 4500 4350
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 173 1450 2591 2100
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 279 1900 3200 3000
परांडा मालदांडी क्विंटल 40 2250 2950 2780
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 2000 2000 2000
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 1700 1750 1700
दौंड पांढरी क्विंटल 4 1600 3000 3000
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 40 1651 2500 1850
मुरुम पांढरी क्विंटल 3 1450 1600 1525
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 90 1650 2660 2000
पैठण रब्बी क्विंटल 16 1876 2845 1976
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 25 2050 2831 2440
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 5 1600 1800 1700
परभणी टालकी क्विंटल 75 1300 1900 1675
16/03/2022
शहादा क्विंटल 1 1650 1650 1650
दोंडाईचा क्विंटल 135 1650 2651 2100
भोकर क्विंटल 9 1500 1666 1583
श्रीगोंदा क्विंटल 7 3000 3000 3000
करमाळा क्विंटल 1325 2000 3826 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 579 1700 3395 2200
सेलु क्विंटल 3 2081 2081 2081
कन्न्ड क्विंटल 14 1500 1700 1600
वडवणी क्विंटल 5 1430 2126 1790
जळगाव दादर क्विंटल 86 2000 2550 2420
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 15 2200 2200 2200
शहादा दादर क्विंटल 57 1901 3526 2175
दोंडाईचा दादर क्विंटल 42 1600 2910 2301
चोपडा दादर क्विंटल 345 2000 3201 2851
शिरपूर दादर क्विंटल 1003 1600 3761 3300
लोणार दादर क्विंटल 15 1250 1400 1325
सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 85 1850 3025 2505
सांगली हायब्रीड क्विंटल 225 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 19 1200 1600 1400
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 425 1900 2170 2035
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 57 1675 2245 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 10 1600 1800 1800
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 4 2100 2300 2200
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 56 1722 1999 1830
लोहा हायब्रीड क्विंटल 7 1501 1550 1525
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 2 1600 1600 1600
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1500 1400
मुंबई लोकल क्विंटल 870 2200 2900 2700
हिंगोली लोकल क्विंटल 25 1105 1805 1455
पुणे मालदांडी क्विंटल 477 4200 4600 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 342 1500 3500 2108
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 9 1851 2025 1925
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 1833 1833 1833
परांडा मालदांडी क्विंटल 21 1950 3000 2250
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 200 1500 2161 1850
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 73 1651 2501 1900
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 1900 2725 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 1700 1861 1700
पाथरी पांढरी क्विंटल 1 1500 1500 1500
मुरुम पिवळी क्विंटल 2 1800 1800 1800
माजलगाव रब्बी क्विंटल 46 1800 2375 2001
पैठण रब्बी क्विंटल 1 1701 1701 1701
केज रब्बी क्विंटल 15 1252 2100 1900
जालना शाळू क्विंटल 850 1700 3250 2200
सांगली शाळू क्विंटल 60 2640 4000 3320
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 144 2000 3000 2500
परतूर शाळू क्विंटल 3 1405 1590 1475
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 17 1600 2200 1800
गंगापूर शाळू क्विंटल 6 1201 2800 1400
परभणी टालकी क्विंटल 120 1610 1800 1750
लोहा टालकी क्विंटल 11 1525 1960 1651
15/03/2022
शहादा क्विंटल 4 1750 1750 1750
दोंडाईचा क्विंटल 201 1700 2121 2051
भोकर क्विंटल 2 1500 1500 1500
करमाळा क्विंटल 1156 1511 3852 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 480 1600 2800 2200
कन्न्ड क्विंटल 1 1200 1500 1300
जळगाव दादर क्विंटल 28 1900 2300 2100
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 10 2135 2135 2135
शहादा दादर क्विंटल 12 2325 2325 2325
दोंडाईचा दादर क्विंटल 178 1800 2400 2300
चोपडा दादर क्विंटल 175 2000 2899 2585
अमळनेर दादर क्विंटल 450 2000 2530 2530
शिरपूर दादर क्विंटल 625 1641 3801 3201
तळोदा दादर क्विंटल 27 2426 2936 2881
सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 76 1815 2701 2560
धुळे हायब्रीड क्विंटल 136 1795 1890 1890
चिखली हायब्रीड क्विंटल 13 1050 1350 1200
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 500 1750 2017 2017
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1600 1850 1725
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 12 1650 1675 1660
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 13 1400 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1600 1600
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 16 1400 1911 1531
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 50 1050 1300 1200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1500 1375
लासलगाव लोकल क्विंटल 2 2241 2500 2500
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 3200 3200 3200
मुंबई लोकल क्विंटल 1079 2200 2900 2700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 7 2101 2101 2101
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 154 1500 3200 2350
पुणे मालदांडी क्विंटल 475 4000 4700 4350
बीड मालदांडी क्विंटल 130 1541 3187 2197
जामखेड मालदांडी क्विंटल 2852 1700 3300 2500
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 15 1560 1995 1750
चाकूर मालदांडी क्विंटल 3 1400 4851 1400
परांडा मालदांडी क्विंटल 23 1900 2540 2200
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 2100 2300 2300
शिरुर नं. ३ क्विंटल 5 1400 1600 1600
मालेगाव पांढरी क्विंटल 8 1460 2451 1600
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 350 1500 2100 1700
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 15 1800 1800 1800
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 587 1850 3400 2600
कंधार पांढरी क्विंटल 12 1200 1400 1300
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 64 1652 2201 1750
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 130 1800 3001 2500
उमरगा पांढरी क्विंटल 6 1300 1700 1500
पाथरी पांढरी क्विंटल 2 1411 1411 1411
माजलगाव रब्बी क्विंटल 61 1700 2061 1900
पैठण रब्बी क्विंटल 6 3400 3400 3400
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 18 1500 2661 2481
केज रब्बी क्विंटल 31 1600 2399 1800
जालना शाळू क्विंटल 1012 1500 3145 2175
सांगली शाळू क्विंटल 65 2640 4200 3420
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 135 1600 2900 2250
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 20 1800 2250 2000
तासगाव शाळू क्विंटल 34 2700 2830 2760
परभणी टालकी क्विंटल 40 1465 1710 1625
14/03/2022
शहादा क्विंटल 12 2000 2000 2000
दोंडाईचा क्विंटल 51 1600 2300 1986
भोकर क्विंटल 5 1400 1500 1450
श्रीगोंदा क्विंटल 52 2700 3000 2900
करमाळा क्विंटल 1587 2000 4100 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 935 1700 3325 2100
कुर्डवाडी क्विंटल 8 2000 2800 2200
मोर्शी क्विंटल 32 1250 1370 1315
राहता क्विंटल 10 1731 1831 1785
जळगाव दादर क्विंटल 23 2051 2200 2100
शहादा दादर क्विंटल 47 2352 2352 2352
दोंडाईचा दादर क्विंटल 35 1700 2602 2481
चोपडा दादर क्विंटल 195 1900 3000 2671
अमळनेर दादर क्विंटल 300 1851 2081 2081
शिरपूर दादर क्विंटल 603 1700 3778 2971
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1452 1900 2450 2200
अकोला हायब्रीड क्विंटल 1 1300 1300 1300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 1680 1875 1825
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1060 1390 1225
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 9 1600 2200 2200
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 5 1200 1450 1300
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 500 1650 2350 2350
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1500 1500 1500
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 24 1660 2275 1900
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2500 2500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 18 1600 2000 2000
रावेर हायब्रीड क्विंटल 5 1651 1651 1651
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
लोहा हायब्रीड क्विंटल 15 1501 1606 1550
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1200 1450 1300
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 1 1570 1570 1570
अमरावती लोकल क्विंटल 20 1250 1500 1375
मुंबई लोकल क्विंटल 1636 2200 2900 2700
हिंगोली लोकल क्विंटल 10 1050 1800 1425
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 207 1500 3300 2400
बारामती मालदांडी क्विंटल 968 2200 3550 2450
पुणे मालदांडी क्विंटल 473 3800 4500 4150
बीड मालदांडी क्विंटल 269 1546 3000 2034
जामखेड मालदांडी क्विंटल 3231 1700 3400 2550
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 128 1650 2601 2200
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 498 1500 3120 3000
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1472 1881 1772
परांडा मालदांडी क्विंटल 47 2000 2880 2680
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 9 1599 1680 1650
ताडकळस नं. १ क्विंटल 5 1700 1700 1700
शिरुर नं. ३ क्विंटल 5 1750 1850 1850
मालेगाव पांढरी क्विंटल 15 1488 2401 2000
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 100 1730 2130 1941
मनवत पांढरी क्विंटल 4 1800 1800 1800
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 3 2600 2600 2600
कंधार पांढरी क्विंटल 18 1200 1400 1300
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 91 1650 2300 1851
मुरुम पांढरी क्विंटल 19 1600 1751 1676
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 130 1601 2500 2100
पाथरी पांढरी क्विंटल 3 1225 1500 1450
केज पिवळी क्विंटल 4 1360 4500 4000
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 10 1200 1200 1200
माजलगाव रब्बी क्विंटल 80 1600 2200 2000
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 6 1200 1701 1600
केज रब्बी क्विंटल 18 1500 2121 1900
बोरी रब्बी क्विंटल 6 1600 1600 1600
जालना शाळू क्विंटल 1098 1600 3261 2150
सांगली शाळू क्विंटल 50 2640 4000 3320
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 218 2000 4000 3000
परतूर शाळू क्विंटल 8 1501 2000 1900
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 21 1600 2200 1800
मंठा शाळू क्विंटल 4 1550 1600 1600
परभणी टालकी क्विंटल 40 1425 1690 1560
लोहा टालकी क्विंटल 10 1500 1950 1851
13/03/2022
कन्न्ड क्विंटल 2 1300 2300 1800
देवणी क्विंटल 2 1991 1991 1991
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 56 2000 2600 2600
फलटण हायब्रीड क्विंटल 372 2100 3040 2600
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 143 1500 3200 2300
शिरुर नं. ३ क्विंटल 5 1500 1850 1850
दौंड पांढरी क्विंटल 2 1700 1700 1700
कंधार पांढरी क्विंटल 21 1200 1400 1300
पैठण रब्बी क्विंटल 5 2275 2275 2275

Leave a Comment