Jwari bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 71 1900 2200 2050
भोकर क्विंटल 158 1701 2007 1854
जळगाव दादर क्विंटल 384 1950 2050 2050
अमळनेर दादर क्विंटल 500 1951 2120 2120
अकोला हायब्रीड क्विंटल 6 2360 2360 2360
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 38 1800 1850 1825
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 840 1600 1220
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1500 1816 1876 1876
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 33 1300 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2200 2300 2300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1650 1500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2141 2141 2141
पुणे मालदांडी क्विंटल 551 4000 4700 4350
बीड मालदांडी क्विंटल 57 1500 2020 1754
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 2 2000 2000 2000
परांडा मालदांडी क्विंटल 8 2200 2500 2490
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 1700 2000 1900
माजलगाव रब्बी क्विंटल 212 1700 2500 2300
जालना शाळू क्विंटल 907 1600 2319 2050
सांगली शाळू क्विंटल 135 2640 3000 2820
चिखली शाळू क्विंटल 17 1500 1900 1850
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 32 1900 2150 2025
परतूर शाळू क्विंटल 32 1800 2271 2251
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 35 1600 1926 1700
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2200 2500 2400
20/05/2022
शहादा क्विंटल 8 1861 1861 1861
दोंडाईचा क्विंटल 105 1500 1896 1851
भोकर क्विंटल 168 1279 1881 1580
श्रीरामपूर क्विंटल 1 2300 2300 2300
करमाळा क्विंटल 162 1800 3500 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 368 1825 2200 1925
जळगाव दादर क्विंटल 209 1900 2050 2050
शहादा दादर क्विंटल 1 2101 2101 2101
दोंडाईचा दादर क्विंटल 137 1711 2027 1975
अमळनेर दादर क्विंटल 1600 1800 1850 1850
देवळा दादर क्विंटल 1 3275 3275 3275
येवला हायब्रीड क्विंटल 1 1850 1850 1850
अकोला हायब्रीड क्विंटल 12 1350 1800 1575
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 40 1850 1900 1875
चिखली हायब्रीड क्विंटल 15 800 1800 1300
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 52 1725 1895 1800
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 17 1730 1730 1730
अमरावती लोकल क्विंटल 10 1350 1600 1475
मुंबई लोकल क्विंटल 226 2400 4000 3500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 3 2275 2275 2275
पुणे मालदांडी क्विंटल 549 3800 4500 4150
बीड मालदांडी क्विंटल 11 1600 1931 1810
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 6 2100 2400 2250
परांडा मालदांडी क्विंटल 12 2250 2650 2275
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 725 1651 1891 1831
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 1 1700 1700 1700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 139 1500 2600 1851
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 130 1800 2400 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 1800 2200 2000
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 3 1500 4501 3200
केज पिवळी क्विंटल 4 1251 1951 1800
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 70 1800 2200 2000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 40 1750 2500 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 35 1751 2881 2450
गेवराई रब्बी क्विंटल 70 1625 2551 1900
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 45 1300 2400 1900
केज रब्बी क्विंटल 89 1399 1900 1800
जालना शाळू क्विंटल 762 1700 2500 2200
सांगली शाळू क्विंटल 50 2640 3100 2870
चिखली शाळू क्विंटल 18 1750 1950 1850
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 35 1800 2250 2025
परतूर शाळू क्विंटल 16 1800 2050 1850
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 25 1600 1850 1750
तासगाव शाळू क्विंटल 32 2780 2850 2800
गंगाखेड टालकी क्विंटल 8 2200 2500 2400
19/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 29 1900 2200 2050
शहादा क्विंटल 7 1800 1800 1800
दोंडाईचा क्विंटल 272 1500 1951 1851
नंदूरबार क्विंटल 166 1750 1980 1850
भोकर क्विंटल 42 1700 1821 1760
करमाळा क्विंटल 258 2000 3400 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 456 1850 2275 1950
कन्न्ड क्विंटल 1 1400 1700 1600
राहता क्विंटल 1 1631 1631 1631
देवणी क्विंटल 3 2060 2080 2070
धुळे दादर क्विंटल 3 1905 1905 1905
जळगाव दादर क्विंटल 188 1950 2100 2050
शहादा दादर क्विंटल 5 1900 2100 1900
दोंडाईचा दादर क्विंटल 94 1600 2232 2156
चोपडा दादर क्विंटल 100 1851 2200 2126
नंदूरबार दादर क्विंटल 269 1900 2463 2175
अमळनेर दादर क्विंटल 700 1951 2085 2085
देवळा दादर क्विंटल 2 3105 3310 3165
बारामती हायब्रीड क्विंटल 361 1900 2051 2000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 978 1700 1847 1780
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 25 1850 1850 1850
सांगली हायब्रीड क्विंटल 100 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1100 1550 1325
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2800 2725
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 21 1600 2000 1900
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1300 1851 1875 1875
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 38 1405 1700 1552
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 50 1745 1945 1750
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 21 2200 2401 2200
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 14 1700 1700 1700
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 5 1600 2250 2250
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
मुंबई लोकल क्विंटल 253 2400 4000 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 13 2075 2235 2130
बारामती मालदांडी क्विंटल 241 2011 3001 2100
पुणे मालदांडी क्विंटल 547 3800 4600 4200
बीड मालदांडी क्विंटल 117 1550 2240 1817
जामखेड मालदांडी क्विंटल 650 1700 2800 2250
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 146 1900 2700 2300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 172 1800 3100 3000
चाकूर मालदांडी क्विंटल 1 1701 3001 1701
परांडा मालदांडी क्विंटल 26 2100 2530 2450
ताडकळस नं. १ क्विंटल 6 1900 1900 1900
मालेगाव पांढरी क्विंटल 10 1200 1930 1815
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 375 1651 1850 1700
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 50 1711 1711 1711
दौंड पांढरी क्विंटल 14 1725 1725 1725
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 5 1501 2401 1951
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 164 1500 2700 2100
मुरुम पांढरी क्विंटल 30 1900 2222 2061
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 60 1600 2100 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 2200 2200 2200
केज पिवळी क्विंटल 2 1200 1401 1200
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 15 2201 2201 2201
चोपडा रब्बी क्विंटल 5 1900 1900 1900
माजलगाव रब्बी क्विंटल 147 1650 2300 2100
पैठण रब्बी क्विंटल 30 2400 2900 2741
गेवराई रब्बी क्विंटल 104 1600 3146 2000
केज रब्बी क्विंटल 88 1400 1975 1851
जालना शाळू क्विंटल 1106 1750 2400 2100
सांगली शाळू क्विंटल 100 2640 3800 3220
चिखली शाळू क्विंटल 15 1800 2350 2075
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 58 1800 2250 2025
परतूर शाळू क्विंटल 6 1525 1880 1800
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 13 1600 1850 1700
गंगापूर शाळू क्विंटल 6 2000 2250 2125
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4000 3750
18/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 183 2000 2325 2162
दोंडाईचा क्विंटल 318 1500 1971 1800
नंदूरबार क्विंटल 127 1716 2100 1925
भोकर क्विंटल 205 1600 2025 1812
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1500 1500 1500
करमाळा क्विंटल 172 1900 3600 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 218 1900 2326 1950
सेलु क्विंटल 15 1800 2000 1800
निरा -सासवड क्विंटल 80 2000 3300 2650
कुर्डवाडी क्विंटल 3 2000 2400 2200
कन्न्ड क्विंटल 1 1650 1800 1750
वडवणी क्विंटल 11 1552 2301 2220
धुळे दादर क्विंटल 46 1900 2056 2056
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 45 1850 1950 1900
दोंडाईचा दादर क्विंटल 71 1700 2100 2000
चोपडा दादर क्विंटल 140 1811 1999 1952
अमळनेर दादर क्विंटल 700 1950 2061 2061
शिरपूर दादर क्विंटल 466 1800 2301 2071
देवळा दादर क्विंटल 4 2600 3330 3330
धुळे हायब्रीड क्विंटल 1028 1701 1876 1800
सांगली हायब्रीड क्विंटल 150 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 25 1100 1500 1300
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2350
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1600 2000 1800
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 2500 1861 1901 1901
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1500 1700 1600
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 40 1725 2180 1755
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 5 1600 1600 1600
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2100 2100
उमरी हायब्रीड क्विंटल 50 1600 1800 1700
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 10 1300 2300 1700
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 10 1512 2300 2245
अमरावती लोकल क्विंटल 8 1350 1581 1470
मुंबई लोकल क्विंटल 1130 2400 4000 3500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 20 1700 1850 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
कडा लोकल क्विंटल 71 2000 2400 2100
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 31 1451 2215 2070
पुणे मालदांडी क्विंटल 545 3800 4800 4300
बीड मालदांडी क्विंटल 185 1600 2512 1890
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 4 1900 2200 2000
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 7 1800 2300 2000
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1541 2899 1631
परांडा मालदांडी क्विंटल 4 2200 2465 2260
मालेगाव पांढरी क्विंटल 39 1726 3351 2052
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 40 1600 1800 1700
मनवत पांढरी क्विंटल 76 1850 2200 1900
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 7 1600 2151 1875
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 178 1500 2850 2000
मुरुम पांढरी क्विंटल 28 1825 2025 1825
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 90 1800 2400 2000
केज पिवळी क्विंटल 3 1000 2000 1600
माजलगाव रब्बी क्विंटल 179 1751 2575 1751
पैठण रब्बी क्विंटल 40 1600 2525 1981
गेवराई रब्बी क्विंटल 108 1650 2403 2000
केज रब्बी क्विंटल 48 1400 2000 1900
जालना शाळू क्विंटल 1082 1750 2750 2200
सांगली शाळू क्विंटल 100 2640 4000 3320
चिखली शाळू क्विंटल 30 1600 24075 2037
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 50 1900 2250 2075
परतूर शाळू क्विंटल 12 1780 2251 1855
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 26 1600 1800 1700
तासगाव शाळू क्विंटल 42 2700 2840 2800
गंगापूर शाळू क्विंटल 18 1091 2250 1641
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2200 2500 2400
17/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 98 1850 2200 2025
दोंडाईचा क्विंटल 321 1500 1951 1851
नंदूरबार क्विंटल 330 1752 1950 1850
भोकर क्विंटल 238 1212 1851 1531
करमाळा क्विंटल 54 1900 3300 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 287 1900 2200 1975
कन्न्ड क्विंटल 2 1700 2000 1900
राहता क्विंटल 2 1603 1603 1603
धुळे दादर क्विंटल 16 1800 1800 1800
जळगाव दादर क्विंटल 69 2011 2025 2025
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 35 1911 1911 1911
शहादा दादर क्विंटल 2 1850 1850 1850
दोंडाईचा दादर क्विंटल 116 1800 2000 1951
चोपडा दादर क्विंटल 110 1822 2025 1900
नंदूरबार दादर क्विंटल 223 1900 2391 2150
अमळनेर दादर क्विंटल 100 1900 2115 2115
शिरपूर दादर क्विंटल 987 1790 2430 2275
देवळा दादर क्विंटल 2 3330 3355 3355
धुळे हायब्रीड क्विंटल 814 1600 1900 1850
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1450 1450 1450
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 28 2200 2500 2350
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 3 1705 1795 1795
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 2000 1851 1900 1900
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 75 1650 1800 1725
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 100 1750 1905 1785
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 28 1640 1800 1785
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1800 1800 1800
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 1501 1751 1600
तळोदा हायब्रीड क्विंटल 5 1800 1926 1900
यावल हायब्रीड क्विंटल 10 1420 2150 1800
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 30 1400 2200 1800
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1350 1350 1350
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
लासलगाव लोकल क्विंटल 25 1781 2632 2632
चोपडा लोकल क्विंटल 25 1790 1800 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 943 2400 4000 3500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2075 2075 2075
जळगाव मालदांडी क्विंटल 540 1700 2100 2000
पुणे मालदांडी क्विंटल 542 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 166 1550 2599 1899
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 13 1550 2000 1800
जामखेड मालदांडी क्विंटल 671 1700 2800 2250
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1811 3029 2851
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 2190 2190 2190
शिरुर नं. २ क्विंटल 17 2000 2000 2000
मालेगाव पांढरी क्विंटल 85 1501 3441 1911
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 15 1450 1750 1550
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 465 1850 2401 2200
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 5 1511 2401 1956
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 245 1500 2700 2000
मुरुम पांढरी क्विंटल 1 1800 1800 1800
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2000 2500 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 9 1450 2241 2050
माजलगाव रब्बी क्विंटल 203 1900 2575 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 28 1570 2700 2280
गेवराई रब्बी क्विंटल 197 1650 3149 2100
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 82 1200 2351 2100
केज रब्बी क्विंटल 102 1200 2200 2000
जालना शाळू क्विंटल 2317 1550 3081 2200
परतूर शाळू क्विंटल 18 1740 1916 1800
गंगापूर शाळू क्विंटल 12 1100 2500 1972
परभणी टालकी क्विंटल 81 1900 2200 2150
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2200 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4000 3750
16/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 159 2100 2300 2200
नंदूरबार क्विंटल 241 1861 1960 1900
भोकर क्विंटल 108 1810 1911 1860
लासूर स्टेशन क्विंटल 221 1850 2060 1925
कुर्डवाडी क्विंटल 8 2100 2300 2200
बारामती हायब्रीड क्विंटल 401 1700 2000 1950
येवला हायब्रीड क्विंटल 4 1676 1676 1676
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 31 1605 1800 1790
लोहा हायब्रीड क्विंटल 23 1400 1816 1775
उमरी हायब्रीड क्विंटल 38 1700 1800 1750
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 1757 1757 1757
मुंबई लोकल क्विंटल 740 2400 4000 3500
बारामती मालदांडी क्विंटल 268 2000 2550 2200
पुणे मालदांडी क्विंटल 543 4000 5000 4500
परांडा मालदांडी क्विंटल 14 2100 2350 2250
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 71 1576 2091 1850
ताडकळस नं. १ क्विंटल 6 1900 1900 1900
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 4 1851 1851 1851
लोहा टालकी क्विंटल 9 1600 2000 1800
15/05/2022
फलटण हायब्रीड क्विंटल 354 1800 2351 2000
औसा हायब्रीड क्विंटल 5 901 901 901
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 8 2000 2400 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 2000 2000 2000
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1200 1200 1200
औसा पांढरी क्विंटल 38 1201 2301 1788
पैठण रब्बी क्विंटल 27 2341 2341 2341
परभणी टालकी क्विंटल 90 1900 2200 2150
14/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 115 2000 2500 2250
बार्शी -वैराग क्विंटल 305 1850 2600 2400
भोकरदन क्विंटल 11 1650 1750 1700
भोकर क्विंटल 112 1250 2500 1875
लासूर स्टेशन क्विंटल 294 1900 2292 2000
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 22 1850 1850 1850
सांगली हायब्रीड क्विंटल 160 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1201 1375 1288
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1200 2050 1800
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1725 1775 1750
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 46 1765 1950 1775
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 8 2400 2400 2400
लोहा हायब्रीड क्विंटल 42 1400 1850 1800
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1450 1450 1450
मुंबई लोकल क्विंटल 1429 2400 4000 3500
उमरेड लोकल क्विंटल 5 2200 3000 2500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 26 1900 2600 2355
पुणे मालदांडी क्विंटल 525 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 116 1601 2331 1930
जामखेड मालदांडी क्विंटल 538 1700 2800 2250
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 4 1900 2200 2000
वडूज मालदांडी क्विंटल 500 2650 2750 2700
चाकूर मालदांडी क्विंटल 1 2800 2800 2800
परांडा मालदांडी क्विंटल 4 1500 2200 1500
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1500 1500 1500
मालेगाव पांढरी क्विंटल 9 1812 3400 2031
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 10 1700 2500 2100
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 128 1590 2275 1800
मुरुम पांढरी क्विंटल 11 1900 2300 2100
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 110 1800 2400 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 4 1710 2001 1900
माजलगाव रब्बी क्विंटल 67 1650 2651 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 16 2381 2626 2400
गेवराई रब्बी क्विंटल 51 1717 2495 2000
जालना शाळू क्विंटल 935 1500 2700 2100
सांगली शाळू क्विंटल 190 2640 4200 3420
चिखली शाळू क्विंटल 10 1500 2250 1875
परतूर शाळू क्विंटल 22 1850 2100 1900
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 1200 2290 1648
परभणी टालकी क्विंटल 115 1900 2200 2100
लोहा टालकी क्विंटल 7 1500 1801 1600