Jwari bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
जळगाव दादर क्विंटल 134 2200 2600 2500
अकोला हायब्रीड क्विंटल 17 1965 2300 2000
चिखली हायब्रीड क्विंटल 7 1050 1400 1225
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 13 1800 2290 2130
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 10 1550 2041 2041
उमरखेड-डांकी हायब्रीड क्विंटल 70 1800 2000 1900
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 42 2400 2675 2530
पुणे मालदांडी क्विंटल 647 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 17 1981 2727 2410
इंदापूर -निमगाव केतकी मालदांडी क्विंटल 4 1851 2734 2200
वडूज मालदांडी क्विंटल 150 2800 3000 2900
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 1700 2700 1700
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 5 2200 2725 2462
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 110 2500 3200 2800
उमरगा पांढरी क्विंटल 6 2224 2224 2224
दुधणी पांढरी क्विंटल 16 2290 2450 2370
माजलगाव रब्बी क्विंटल 28 1760 2625 2400
गेवराई रब्बी क्विंटल 60 2150 2692 2400
निलंगा रब्बी क्विंटल 8 2100 2900 2700
जालना शाळू क्विंटल 633 1700 3400 2400
सांगली शाळू क्विंटल 25 2990 4000 3495
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 20 2200 2300 2250
परतूर शाळू क्विंटल 7 1900 2216 2056
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 35 1800 2300 2000
22/07/2022
बार्शी क्विंटल 772 2500 3800 3000
बार्शी -वैराग क्विंटल 141 1400 3200 2700
मुंबई क्विंटल 646 2600 4500 3500
भोकर क्विंटल 8 1950 2029 1990
करमाळा क्विंटल 286 2175 3651 3000
लासूर स्टेशन क्विंटल 64 2100 2600 2250
सेलु क्विंटल 45 2000 2402 2300
दोंडाईचा दादर क्विंटल 8 2000 2000 2000
चोपडा दादर क्विंटल 14 2300 2466 2466
अकोला हायब्रीड क्विंटल 2 2180 2180 2180
धुळे हायब्रीड क्विंटल 43 2000 2291 2260
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 17 2211 2211 2211
चिखली हायब्रीड क्विंटल 23 1100 1350 1225
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 43 1350 2355 1852
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 84 1710 2235 1800
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 9 2000 2000 2000
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 30 1500 2041 2041
उमरखेड-डांकी हायब्रीड क्विंटल 70 1800 2000 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 6 1500 1750 1625
हिंगोली लोकल क्विंटल 30 1000 1900 1450
पुणे मालदांडी क्विंटल 645 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 34 1690 2755 2305
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 2 2200 2200 2200
जामखेड मालदांडी क्विंटल 379 2200 3400 2800
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 2091 2290 2150
परांडा मालदांडी क्विंटल 8 3085 3085 3085
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 30 1700 2300 2150
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 47 1451 2300 2100
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 9 2000 2300 2000
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 38 1825 2800 2600
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2500 3200 2800
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 1600 1600 1600
दुधणी पांढरी क्विंटल 11 2235 2235 2235
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 3 2100 2300 2300
माजलगाव रब्बी क्विंटल 35 2000 3503 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 1 2091 2091 2091
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 56 1830 2851 2500
निलंगा रब्बी क्विंटल 15 2200 2400 2300
जालना शाळू क्विंटल 849 1700 3481 2470
सांगली शाळू क्विंटल 30 2990 3500 3245
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 11 2355 3000 2677
परतूर शाळू क्विंटल 3 1900 2151 1901
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 10 2000 2200 2000
मंठा शाळू क्विंटल 97 2000 2550 2400
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2200 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 2800 3500 3150
21/07/2022
बार्शी क्विंटल 547 1800 3500 2800
बार्शी -वैराग क्विंटल 247 1800 3200 2800
नंदूरबार क्विंटल 18 2273 2273 2273
लासूर स्टेशन क्विंटल 123 2250 2899 2350
कन्न्ड क्विंटल 11 1300 1500 1400
वैजापूर क्विंटल 1 1905 1905 1905
जळगाव दादर क्विंटल 64 2200 2500 2400
दोंडाईचा दादर क्विंटल 2 2340 2340 2340
चोपडा दादर क्विंटल 21 2000 2400 2351
नंदूरबार दादर क्विंटल 26 2250 2250 2250
शिरपूर दादर क्विंटल 139 2420 2491 2450
बारामती हायब्रीड क्विंटल 244 2050 2900 2700
अकोला हायब्रीड क्विंटल 13 1900 2175 2080
धुळे हायब्रीड क्विंटल 12 2290 2290 2290
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 15 1705 1705 1705
चिखली हायब्रीड क्विंटल 18 1100 1450 1275
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 20 1425 2175 1800
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 37 1790 2525 2235
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 1675 1675 1675
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 20 1550 1951 1951
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1400 1775 1587
चोपडा लोकल क्विंटल 2 1965 1965 1965
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2100 2100 2100
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 22 2305 2840 2720
बारामती मालदांडी क्विंटल 162 2600 3600 3000
पुणे मालदांडी क्विंटल 643 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 49 2091 2801 2392
जामखेड मालदांडी क्विंटल 440 2000 3300 2650
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 38 2400 3200 2800
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 87 2250 3100 2900
परांडा मालदांडी क्विंटल 4 2500 2900 2700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 5 1800 2000 1800
धुळे पांढरी क्विंटल 4 2300 3100 3100
मालेगाव पांढरी क्विंटल 17 1900 2501 2100
अक्कलकोट पांढरी क्विंटल 22 1800 2200 2000
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 15 1702 2245 2150
दौंड पांढरी क्विंटल 62 1675 1675 1675
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 5 2201 2651 2426
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 24 1800 3100 2600
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 95 2000 2750 2500
पाथरी पांढरी क्विंटल 19 1651 2280 2200
दुधणी पांढरी क्विंटल 14 2300 2440 2370
केज पिवळी क्विंटल 2 1550 1550 1550
चोपडा रब्बी क्विंटल 3 2201 2201 2201
माजलगाव रब्बी क्विंटल 99 2041 2580 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 13 2171 2721 2270
गेवराई रब्बी क्विंटल 35 1868 2791 2200
केज रब्बी क्विंटल 17 1800 2500 2446
जालना शाळू क्विंटल 763 1500 3221 2350
सांगली शाळू क्विंटल 55 2990 4200 3595
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 26 2100 2600 2350
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 9 1951 2100 2000
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 1600 1845 1722
गंगाखेड टालकी क्विंटल 2 2200 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 2800 3500 3150
20/07/2022
बार्शी क्विंटल 580 1800 3500 2800
बार्शी -वैराग क्विंटल 223 2101 31001 2601
नंदूरबार क्विंटल 1 2254 2254 2254
भोकर क्विंटल 151 1525 2060 1792
करमाळा क्विंटल 66 1851 3400 2800
लासूर स्टेशन क्विंटल 96 2250 2600 2300
निरा -सासवड क्विंटल 15 2000 2480 2240
कन्न्ड क्विंटल 1 1300 1800 1500
वैजापूर क्विंटल 1 1500 1500 1500
वडवणी क्विंटल 8 1600 2400 2200
धुळे दादर क्विंटल 3 2290 2290 2290
जळगाव दादर क्विंटल 91 2150 2600 2600
दोंडाईचा दादर क्विंटल 4 2150 2150 2150
चोपडा दादर क्विंटल 5 2301 2452 2400
अमळनेर दादर क्विंटल 100 2241 2400 2400
पाचोरा दादर क्विंटल 45 2100 2504 2300
शिरपूर दादर क्विंटल 29 2000 2550 2400
अकोला हायब्रीड क्विंटल 2 1950 1950 1950
धुळे हायब्रीड क्विंटल 11 1800 2300 2270
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1025 1405 1215
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1300 1550 1400
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 120 1800 2300 2300
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 22 1040 2000 1520
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 165 3875 4555 4070
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1500 1500 1500
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 1580 1700 1675
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 3 1905 1905 1905
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1500 1800 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 1005 2600 4500 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 60 1100 2295 1697
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2191 2191 2191
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 13 1900 2655 2600
पुणे मालदांडी क्विंटल 640 4000 4700 4350
बीड मालदांडी क्विंटल 33 2000 3161 2504
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 9 1701 2300 1701
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 2700 2700 2700
मालेगाव पांढरी क्विंटल 10 1950 2151 2151
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 42 1912 2268 2201
पाचोरा पांढरी क्विंटल 115 2051 2386 2122
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 21 1250 2250 2200
मनवत पांढरी क्विंटल 42 1900 2350 2100
मुरुम पांढरी क्विंटल 3 2590 2590 2590
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2200 2800 2600
दुधणी पांढरी क्विंटल 44 2155 2275 2165
केज पिवळी क्विंटल 1 1700 2400 1700
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 76 1801 2900 2601
माजलगाव रब्बी क्विंटल 48 2100 2600 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 4 2271 2271 2271
गेवराई रब्बी क्विंटल 38 1724 2800 2100
केज रब्बी क्विंटल 42 1575 2452 2285
जालना शाळू क्विंटल 803 1675 2865 2350
सांगली शाळू क्विंटल 25 2990 4000 3495
चिखली शाळू क्विंटल 10 1500 1600 1550
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 12 2176 2449 2312
परतूर शाळू क्विंटल 7 1721 2000 1940
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 4 1700 2250 2000
तासगाव शाळू क्विंटल 36 2670 2800 2730
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 1850 1850 1850
गंगाखेड टालकी क्विंटल 2 2200 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 2800 3500 3150
19/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 21 2100 2200 2150
बार्शी क्विंटल 947 2100 4200 2800
बार्शी -वैराग क्विंटल 149 2000 3325 2650
नंदूरबार क्विंटल 40 2271 2271 2271
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 1400 1400 1400
भोकर क्विंटल 57 1757 2121 1939
करमाळा क्विंटल 101 2200 3700 2800
लासूर स्टेशन क्विंटल 56 2150 2600 2300
कन्न्ड क्विंटल 1 1200 1400 1300
वैजापूर क्विंटल 1 1905 1905 1905
धुळे दादर क्विंटल 8 2290 2290 2290
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 14 2111 2111 2111
दोंडाईचा दादर क्विंटल 3 2111 2150 2150
चोपडा दादर क्विंटल 10 2311 2399 2370
अमळनेर दादर क्विंटल 150 2240 2311 2311
पाचोरा दादर क्विंटल 15 2000 2394 2122
शिरपूर दादर क्विंटल 9 2426 2426 2426
देवळा दादर क्विंटल 1 2505 2505 2505
अकोला हायब्रीड क्विंटल 5 2400 2400 2400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 180 1800 2300 2290
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1000 1600 1300
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1200 1100
वाशीम – अनसींग हायब्रीड क्विंटल 5 1900 2000 1950
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 1920 2270 2270
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 15 1300 1400 1350
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 53 1750 2270 1770
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 1 1700 1700 1700
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1800 2100 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1600 1850 1725
मुंबई लोकल क्विंटल 2500 2600 4500 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 12 2450 2950 2510
पुणे मालदांडी क्विंटल 637 4000 4600 4300
बीड मालदांडी क्विंटल 13 2051 2624 2349
जामखेड मालदांडी क्विंटल 259 2200 3300 2750
परांडा मालदांडी क्विंटल 7 2525 2750 2550
मालेगाव पांढरी क्विंटल 12 1600 2126 2000
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 30 1800 2290 2200
पाचोरा पांढरी क्विंटल 110 1900 2292 2051
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 39 1800 2611 2225
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 220 2200 3000 2600
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 12 2000 2500 2250
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 94 1751 2725 2551
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2200 2850 2500
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 2200 2341 2300
दुधणी पांढरी क्विंटल 47 1945 2325 2135
केज पिवळी क्विंटल 3 1701 2200 1800
माजलगाव रब्बी क्विंटल 152 1900 2616 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 6 2066 2190 2150
गेवराई रब्बी क्विंटल 71 1694 2824 2150
केज रब्बी क्विंटल 99 1860 2400 2301
निलंगा रब्बी क्विंटल 5 2000 2400 2300
जालना शाळू क्विंटल 753 2000 3015 2350
सांगली शाळू क्विंटल 20 2990 4000 3495
परतूर शाळू क्विंटल 3 1600 1950 1820
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 18 1900 2275 2000
तासगाव शाळू क्विंटल 39 2680 2800 2730
गंगापूर शाळू क्विंटल 7 1290 2790 2033
परभणी टालकी क्विंटल 45 1900 2300 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 2 2200 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 2800 3500 3150
18/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 68 1900 2800 2350
दोंडाईचा क्विंटल 4 1900 1900 1900
बार्शी क्विंटल 854 2000 3800 2700
बार्शी -वैराग क्विंटल 255 1500 3151 2700
नंदूरबार क्विंटल 5 2150 2150 2150
संगमनेर क्विंटल 2 2070 2070 2070
करमाळा क्विंटल 149 2000 3300 2800
लासूर स्टेशन क्विंटल 117 2200 2450 2300
कुर्डवाडी क्विंटल 10 2000 2800 2400
दोंडाईचा दादर क्विंटल 14 2100 2100 2100
अमळनेर दादर क्विंटल 150 2201 2300 2300
पाचोरा दादर क्विंटल 90 2201 2391 2251
शिरपूर दादर क्विंटल 46 2300 2511 2408
देवळा दादर क्विंटल 1 2285 2285 2285
बारामती हायब्रीड क्विंटल 169 2200 2600 2500
अकोला हायब्रीड क्विंटल 9 1760 3100 2430
धुळे हायब्रीड क्विंटल 41 1930 2350 2275
चिखली हायब्रीड क्विंटल 4 1100 1550 1325
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 6 1800 1800 1800
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 23 1471 1700 1585
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 28 1745 2125 1985
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 4 1650 1671 1671
लोहा हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2011 2001
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 2502 2502 2502
मुंबई लोकल क्विंटल 2518 2400 4000 3500
बारामती मालदांडी क्विंटल 113 2550 3660 2850
बीड मालदांडी क्विंटल 101 1550 2585 2226
जामखेड मालदांडी क्विंटल 495 2100 3400 2750
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 28 1980 2770 2500
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 146 2250 3020 2900
आंबेजोबाई मालदांडी क्विंटल 15 2850 2900 2870
परांडा मालदांडी क्विंटल 6 1700 2750 2500
मालेगाव पांढरी क्विंटल 5 2022 2051 2051
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 65 1675 2236 2175
पाचोरा पांढरी क्विंटल 45 1900 2277 2051
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 11 1900 2300 2100
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 2 2200 2200 2200
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 91 1651 2826 2451
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2400 3000 2600
उमरगा पांढरी क्विंटल 4 2100 2200 2150
केज पिवळी क्विंटल 2 2701 4001 2701
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 1 4100 4100 4100
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 5 2400 2400 2400
गेवराई रब्बी क्विंटल 46 1600 2500 2000
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 10 2030 2599 2400
केज रब्बी क्विंटल 63 1800 2560 2400
निलंगा रब्बी क्विंटल 5 2000 2400 2300
जालना शाळू क्विंटल 669 1700 2700 2375
सांगली शाळू क्विंटल 63 2990 3500 3245
चिखली शाळू क्विंटल 5 1250 1750 1500
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 11 2000 2250 2100
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 2000 2375 2175
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4000 3700
17/07/2022
सिल्लोड क्विंटल 30 1600 1700 1700
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 14 1900 2350 2350
फलटण हायब्रीड क्विंटल 130 2000 3100 2500
बाळापूर हायब्रीड क्विंटल 43 1500 1700 1550
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 4 2200 2200 2200
पैठण रब्बी क्विंटल 15 1920 2381 2281
16/07/2022
बार्शी -वैराग क्विंटल 100 1700 3800 2700
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 4 1750 1750 1750
लासूर स्टेशन क्विंटल 143 2200 2621 2350
जळगाव दादर क्विंटल 63 2400 2550 2550
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 4 2200 2500 2425
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2000 2000
लोहा हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1961 1545
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1700 1600
पुणे मालदांडी क्विंटल 636 4200 4800 4500
इंदापूर -निमगाव केतकी मालदांडी क्विंटल 2 1851 2200 2055
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 3 1900 2300 2000
वडूज मालदांडी क्विंटल 100 2700 2800 2750
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1341 1500 1401
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1400 1400 1400
मालेगाव पांढरी क्विंटल 3 1700 2036 2000
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 3 2500 2500 2500
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 85 2400 3000 2600
उमरगा पांढरी क्विंटल 5 1750 2251 2000
पाथरी पांढरी क्विंटल 16 1800 2252 2080
माजलगाव रब्बी क्विंटल 86 1700 2450 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 4 1691 1691 1691
परतूर शाळू क्विंटल 8 1900 2161 2025
लोहा टालकी क्विंटल 6 2170 2425 2251
कल्याण वसंत क्विंटल 6 2700 3200 3000