Jwari bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे ज्वारी बाजार भाव

Jwari bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे ज्वारी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 1000 1000 1000
वडूज मालदांडी क्विंटल 300 2640 2700 2670
18/02/2022
शहादा क्विंटल 17 1815 1815 1815
दोंडाईचा क्विंटल 7 1662 1662 1662
भोकर क्विंटल 3 1107 1704 1405
देवणी क्विंटल 4 1800 1800 1800
दोंडाईचा दादर क्विंटल 1 1831 1849 1849
चोपडा दादर क्विंटल 5 1752 1941 1941
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1100 1300 1200
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 45 1580 2225 1600
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1400 1500 1500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1500 1600 1600
लोहा हायब्रीड क्विंटल 5 1500 1590 1570
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 2301 2301 2301
मुंबई लोकल क्विंटल 594 2200 3500 3000
हिंगोली लोकल क्विंटल 18 1100 1900 1500
पुणे मालदांडी क्विंटल 447 4000 4500 4250
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 9 1800 2000 1900
आंबेजोबाई मालदांडी क्विंटल 4 2800 2800 2800
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 27 1600 1801 1700
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 23 1500 1651 1600
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 3 1350 2220 2220
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 1870 1870 1870
माजलगाव रब्बी क्विंटल 56 1600 1900 1751
पैठण रब्बी क्विंटल 5 2180 2651 2200
गेवराई रब्बी क्विंटल 53 1550 2034 1691
केज रब्बी क्विंटल 42 1501 1900 1800
जालना शाळू क्विंटल 211 1580 2501 1800
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 3 1600 2100 1850
परतूर शाळू क्विंटल 9 1351 1500 1481
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 4 1500 1600 1600
तासगाव शाळू क्विंटल 31 2760 2850 2800
मंठा शाळू क्विंटल 28 1450 2000 1500
लोहा टालकी क्विंटल 5 1700 1900 1750
17/02/2022
शहादा क्विंटल 2 1790 1790 1790
दोंडाईचा क्विंटल 1 1450 1600 1551
सावनेर क्विंटल 8 1500 1500 1500
श्रीगोंदा क्विंटल 10 3000 3000 3000
लासूर स्टेशन क्विंटल 10 1300 2002 1500
कन्न्ड क्विंटल 1 1200 1200 1200
मोर्शी क्विंटल 44 1300 1400 1350
दोंडाईचा दादर क्विंटल 2 1625 2100 1801
चोपडा दादर क्विंटल 2 1700 1700 1700
शिरपूर दादर क्विंटल 85 1431 1900 1600
बारामती हायब्रीड क्विंटल 296 1700 1950 1900
अकोला हायब्रीड क्विंटल 34 2275 2275 2275
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1050 1200 1125
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2425
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1520 1520 1520
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 32 1615 1700 1630
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 25 1050 1150 1100
यावल हायब्रीड क्विंटल 20 1190 1675 1320
मुंबई लोकल क्विंटल 314 2200 3500 3000
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 120 2700 3000 2850
बारामती मालदांडी क्विंटल 198 1850 2800 2000
पुणे मालदांडी क्विंटल 445 4200 4500 4350
बीड मालदांडी क्विंटल 38 1401 1850 1613
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 40 1451 2157 1900
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 210 1600 2520 2200
चाकूर मालदांडी क्विंटल 1 2150 2150 2150
ताडकळस नं. १ क्विंटल 6 1600 1600 1600
मालेगाव पांढरी क्विंटल 1 1375 1375 1375
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 26 1500 1852 1661
दौंड पांढरी क्विंटल 2 1550 1550 1550
कंधार पांढरी क्विंटल 6 1100 1300 1200
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 66 1500 1800 1700
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 1351 1750 1600
केज पिवळी क्विंटल 2 1709 1999 1709
माजलगाव रब्बी क्विंटल 24 1561 1875 1661
पैठण रब्बी क्विंटल 6 1975 1975 1975
गेवराई रब्बी क्विंटल 65 1550 1750 1620
केज रब्बी क्विंटल 18 1653 1952 1800
जालना शाळू क्विंटल 288 1400 2300 1800
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 10 1500 2100 1800
परतूर शाळू क्विंटल 5 1451 1856 1571
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 10 1500 1800 1600
लोहा टालकी क्विंटल 9 1550 2000 1850
16/02/2022
शहादा क्विंटल 3 1651 1776 1700
दोंडाईचा क्विंटल 19 1630 1630 1630
भोकर क्विंटल 16 1359 1625 1492
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1000 1300 1150
लासूर स्टेशन क्विंटल 28 1300 2051 1500
निरा -सासवड क्विंटल 35 1950 2650 2300
कुर्डवाडी क्विंटल 6 1601 1750 1675
दोंडाईचा दादर क्विंटल 5 1716 1716 1716
चोपडा दादर क्विंटल 2 2000 2000 2000
शिरपूर दादर क्विंटल 16 1400 1941 1662
अकोला हायब्रीड क्विंटल 3 1250 1250 1250
चिखली हायब्रीड क्विंटल 15 1100 1200 1150
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2350
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 13 1350 1700 1525
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 5 1610 1610 1610
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1500 1500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1500 1500 1500
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 4 1225 1612 1350
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 797 2200 3500 3000
हिंगोली लोकल क्विंटल 20 1100 1800 1450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
पुणे मालदांडी क्विंटल 443 4000 4400 4200
बीड मालदांडी क्विंटल 36 1550 1981 1756
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 29 1500 2425 2000
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 10 1700 2000 1850
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 41 1651 1724 1690
मालेगाव पांढरी क्विंटल 10 1353 2101 1752
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 21 1451 1811 1651
कंधार पांढरी क्विंटल 6 1000 1200 1150
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 51 1400 2000 1900
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 63 1500 1745 1700
उमरगा पांढरी क्विंटल 4 1750 1750 1750
पाथरी पांढरी क्विंटल 3 1500 1500 1500
केज पिवळी क्विंटल 4 1200 6000 5000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 84 1575 1870 1680
पैठण रब्बी क्विंटल 1 1991 1991 1991
गेवराई रब्बी क्विंटल 66 1500 2301 1850
केज रब्बी क्विंटल 12 1200 1916 1800
जालना शाळू क्विंटल 203 1800 2537 1950
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 7 1500 1935 1717
परतूर शाळू क्विंटल 8 1400 1690 1451
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 18 1500 1680 1600
तासगाव शाळू क्विंटल 29 2670 2800 2750
लोहा टालकी क्विंटल 9 1500 1875 1750
15/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 158 1700 2000 1850
दोंडाईचा क्विंटल 97 1581 1581 1581
भोकर क्विंटल 8 1413 1752 1582
अचलपूर क्विंटल 2 1350 1350 1350
करमाळा क्विंटल 69 1651 3201 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 14 1300 2102 1500
सेलु क्विंटल 3 1760 1760 1760
शहादा दादर क्विंटल 5 1826 1826 1826
दोंडाईचा दादर क्विंटल 49 1600 1725 1725
चोपडा दादर क्विंटल 5 1776 1776 1776
शिरपूर दादर क्विंटल 41 1500 1550 1525
अकोला हायब्रीड क्विंटल 5 3000 3000 3000
चिखली हायब्रीड क्विंटल 9 900 1100 1000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 21 1100 1491 1295
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 27 1640 1760 1680
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 293 1340 1501 1400
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 50 900 1155 1030
चांदूर बझार हायब्रीड क्विंटल 16 1500 1700 1680
केज हायब्रीड क्विंटल 26 1530 1800 1700
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1350 1325
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 5 1400 1650 1650
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1500 1375
मुंबई लोकल क्विंटल 2149 2200 3500 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 102 1300 2500 1900
पुणे मालदांडी क्विंटल 441 4000 4200 4100
बीड मालदांडी क्विंटल 54 1400 2151 1681
जामखेड मालदांडी क्विंटल 169 1300 2800 2050
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1661 2400 1961
परांडा मालदांडी क्विंटल 29 1850 2000 1900
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 1400 1400 1400
मालेगाव पांढरी क्विंटल 6 1780 3200 2411
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 20 1591 1700 1660
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 15 1550 1550 1550
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 415 1550 2551 2100
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 4 1451 1800 1625
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 69 1600 2111 1750
मुरुम पांढरी क्विंटल 3 1600 1600 1600
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 60 1500 1951 1850
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 1800 1800 1800
पाथरी पांढरी क्विंटल 11 1500 1800 1600
माजलगाव रब्बी क्विंटल 112 1621 1900 1700
पैठण रब्बी क्विंटल 2 2441 2441 2441
गेवराई रब्बी क्विंटल 62 1300 2100 1700
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 2 1450 1491 1450
निलंगा रब्बी क्विंटल 5 1800 1800 1800
जालना शाळू क्विंटल 414 1600 2690 1875
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 3 1600 1800 1700
परतूर शाळू क्विंटल 7 1251 1520 1480
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 2 1500 1600 1600
तासगाव शाळू क्विंटल 28 2650 2800 2760
14/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 109 1800 2300 2050
दोंडाईचा क्विंटल 4 1662 1870 1748
बार्शी क्विंटल 1350 1500 3000 2000
संगमनेर क्विंटल 1 1702 1702 1702
भोकर क्विंटल 4 1350 1712 1531
करमाळा क्विंटल 111 1600 3201 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 21 1300 2225 1500
कुर्डवाडी क्विंटल 24 1401 2200 1801
मोर्शी क्विंटल 109 1325 1327 1325
धुळे दादर क्विंटल 6 1728 1738 1728
दोंडाईचा दादर क्विंटल 15 1400 1742 1662
चोपडा दादर क्विंटल 8 1700 1801 1801
बारामती हायब्रीड क्विंटल 205 1800 2000 1900
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 1555 1555 1555
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1000 1350 1175
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2200 2150
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 29 1425 1581 1503
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 48 1580 2225 1620
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 25 1300 2400 2400
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
केज हायब्रीड क्विंटल 45 1500 1901 1800
उमरी हायब्रीड क्विंटल 12 1600 1760 1680
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 2 1650 1650 1650
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1450 1350
चोपडा लोकल क्विंटल 12 1651 1651 1651
मुंबई लोकल क्विंटल 925 2200 3500 3000
वर्धा लोकल क्विंटल 27 1590 1600 1600
हिंगोली लोकल क्विंटल 15 1190 1900 1545
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 236 1400 2500 1950
बारामती मालदांडी क्विंटल 137 1980 2500 2100
पुणे मालदांडी क्विंटल 439 4000 4400 4200
बीड मालदांडी क्विंटल 60 1301 2261 1731
जामखेड मालदांडी क्विंटल 130 1500 2700 2100
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 20 1750 2500 2200
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 181 1500 2625 2100
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 220 1500 2100 1900
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 6 1650 2000 1800
परांडा मालदांडी क्विंटल 6 1750 2350 2100
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 7 1665 1665 1665
ताडकळस नं. १ क्विंटल 1 1500 1500 1500
शिरुर नं. ३ क्विंटल 2 1400 1400 1400
मालेगाव पांढरी क्विंटल 5 1100 1300 1100
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 25 1351 1851 1630
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 1 2311 2311 2311
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 4 1420 1800 1610
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 122 1500 1950 1700
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 90 1650 1830 1750
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 1600 1725 1600
पाथरी पांढरी क्विंटल 4 1800 1800 1800
दुधणी पांढरी क्विंटल 70 1745 2130 2000
केज पिवळी क्विंटल 3 1221 2800 1301
माजलगाव रब्बी क्विंटल 56 1540 1714 1600
गेवराई रब्बी क्विंटल 76 1500 2090 1731
जालना शाळू क्विंटल 324 1650 2600 1825
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 4 1800 2200 2000
परतूर शाळू क्विंटल 14 1436 1976 1726
मंठा शाळू क्विंटल 28 1400 1800 1600
13/02/2022
देवणी क्विंटल 2 2090 2090 2090
फलटण हायब्रीड क्विंटल 235 1700 2200 2000
बाळापूर हायब्रीड क्विंटल 2 1800 1800 1800
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 54 1300 2400 1850
शिरुर नं. ३ क्विंटल 2 1400 1500 1500
दौंड पांढरी क्विंटल 1 1600 1600 1600
पैठण रब्बी क्विंटल 1 2076 2076 2076
12/02/2022
बार्शी क्विंटल 1931 1550 3000 2400
भोकरदन क्विंटल 7 1450 1525 1500
भोकर क्विंटल 9 1254 1815 1534
अचलपूर क्विंटल 30 1250 1450 1350
लासूर स्टेशन क्विंटल 31 1300 2050 1500
वैजापूर क्विंटल 4 1430 1430 1430
जळगाव दादर क्विंटल 5 2100 2100 2100
चोपडा दादर क्विंटल 3 1891 1891 1891
अमळनेर दादर क्विंटल 50 1701 1887 1887
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 1555 1555 1555
सांगली हायब्रीड क्विंटल 120 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1000 1300 1150
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 108 1651 1701 1701
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 14 1360 1520 1440
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 32 1615 1963 1625
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1700 1700
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 20 1000 1225 1110
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 6 1549 1765 1699
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 6 1100 1250 1200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1450 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 962 2200 3500 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 27 1400 2500 1875
पुणे मालदांडी क्विंटल 436 4000 4500 4250
बीड मालदांडी क्विंटल 46 1411 2280 1700
जामखेड मालदांडी क्विंटल 155 1300 2600 1950
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 5 1800 2200 2000
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 14 1400 2150 1940
चाकूर मालदांडी क्विंटल 2 1281 1281 1281
परांडा मालदांडी क्विंटल 4 1400 1600 1400
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1500 1500 1500
मालेगाव पांढरी क्विंटल 10 1220 1926 1500
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 5 1400 1800 1600
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 79 1500 1951 1750
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 1600 1600 1600
पाथरी पांढरी क्विंटल 6 1300 1591 1500
दुधणी पांढरी क्विंटल 114 1600 2070 1855
माजलगाव रब्बी क्विंटल 136 1400 2350 1800
पैठण रब्बी क्विंटल 2 1950 1950 1950
गेवराई रब्बी क्विंटल 78 1505 2013 1736
जालना शाळू क्विंटल 288 1650 2450 1800
सांगली शाळू क्विंटल 270 2640 3800 3220
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 3 1800 2150 1975
परतूर शाळू क्विंटल 7 1400 1601 1521
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 4 1500 1600 1600

 

Leave a Comment