Jwari bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
भोकर क्विंटल 135 1681 1947 1814
ताडकळस नं. १ क्विंटल 7 1500 1900 1500
07/05/2022
मुंबई लोकल क्विंटल 911 2400 4000 3500
05/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 98 1700 1961 1900
भोकर क्विंटल 47 1963 1973 1968
करमाळा क्विंटल 66 1800 3051 2000
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 15 2000 2000 2000
दोंडाईचा दादर क्विंटल 68 1800 2082 2025
चोपडा दादर क्विंटल 210 1850 2052 2001
अमळनेर दादर क्विंटल 2500 2051 2176 2176
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 10 1975 1975 1975
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1160 1550 1355
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1000 1900 2000 2000
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 40 1920 2550 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2400 2400 2400
उमरी हायब्रीड क्विंटल 24 1626 1750 1688
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1550 1425
चोपडा लोकल क्विंटल 30 1875 1875 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 681 2400 4000 3500
वर्धा लोकल क्विंटल 10 1825 1875 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 1600 1600 1600
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 76 2075 2500 2360
पुणे मालदांडी क्विंटल 554 4200 5000 4600
बीड मालदांडी क्विंटल 86 1521 2600 1887
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 7 2590 2590 2590
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 128 1750 2720 2400
परांडा मालदांडी क्विंटल 11 2120 2250 2200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 27 1500 2100 1900
शिरुर नं. ३ क्विंटल 7 1300 1900 1900
मालेगाव पांढरी क्विंटल 43 1401 1901 1790
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 50 1800 2200 2000
मुरुम पांढरी क्विंटल 1 1900 1900 1900
उमरगा पांढरी क्विंटल 4 2001 2325 2200
माजलगाव रब्बी क्विंटल 114 1700 2699 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 23 1500 2750 2451
गेवराई रब्बी क्विंटल 93 1600 2400 2000
जालना शाळू क्विंटल 1631 1700 2500 2100
चिखली शाळू क्विंटल 12 1650 2150 1900
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 33 1800 2800 2300
गंगाखेड टालकी क्विंटल 5 2200 2500 2400
04/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 203 1900 1966 1931
भोकर क्विंटल 65 1818 1991 1961
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1200 1550 1325
करमाळा क्विंटल 191 1700 3000 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 356 1875 2350 2000
वडवणी क्विंटल 3 1500 1800 1500
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 30 1901 2000 1950
दोंडाईचा दादर क्विंटल 285 1951 2133 2051
चोपडा दादर क्विंटल 105 1825 2151 2015
अमळनेर दादर क्विंटल 1000 2041 2151 2151
अकोला हायब्रीड क्विंटल 2 1200 1200 1200
चिखली हायब्रीड क्विंटल 17 1200 1500 1350
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2800 2650
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1200 1350 1300
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 700 1900 1999 1999
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 35 1650 1825 1737
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 78 1885 2110 1935
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1500 1500 1500
अमरावती लोकल क्विंटल 5 1300 1650 1475
मुंबई लोकल क्विंटल 267 2400 4000 3500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 15 1400 1400 1400
पुणे मालदांडी क्विंटल 551 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 172 1201 2241 1880
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 5 2150 2250 2150
चाकूर मालदांडी क्विंटल 6 2500 3114 2711
परांडा मालदांडी क्विंटल 8 2150 2220 2200
मालेगाव पांढरी क्विंटल 25 1300 1938 1601
मुरुम पांढरी क्विंटल 18 1501 1900 1700
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 195 1600 2400 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 4 2100 2200 2100
माजलगाव रब्बी क्विंटल 96 1700 2400 2201
पैठण रब्बी क्विंटल 22 1350 2900 2200
गेवराई रब्बी क्विंटल 135 1600 2500 1800
जालना शाळू क्विंटल 1603 1700 2562 2250
चिखली शाळू क्विंटल 20 1700 2150 1925
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 75 1900 2800 2350
देउळगाव राजा शाळू नग 45 1600 1800 1700
गंगापूर शाळू क्विंटल 12 1175 2800 2200
परभणी टालकी क्विंटल 100 1900 2200 2150
गंगाखेड टालकी क्विंटल 5 2200 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 6 1600 2151 1850
03/05/2022
भोकर क्विंटल 34 1819 2003 1911
करमाळा क्विंटल 4 2100 2200 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 503 2400 4000 3500
पुणे मालदांडी क्विंटल 549 4200 4800 4500
जामखेड मालदांडी क्विंटल 239 1700 2800 2250
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 381 1800 2700 2400
शिरुर नं. ३ क्विंटल 2 1700 1700 1700
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 307 1950 3001 2600
पैठण रब्बी क्विंटल 23 2291 2802 2551
परभणी टालकी क्विंटल 105 1900 2200 2100
02/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 151 1500 1900 1800
नंदूरबार क्विंटल 109 1652 1992 1823
संगमनेर क्विंटल 3 2100 2100 2100
भोकर क्विंटल 59 1612 2271 1942
श्रीगोंदा क्विंटल 7 3500 3500 3500
करमाळा क्विंटल 139 1800 3400 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 645 1875 2550 2000
जळगाव दादर क्विंटल 191 2050 2560 2300
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 69 2000 2100 2050
दोंडाईचा दादर क्विंटल 16 1700 2168 2051
चोपडा दादर क्विंटल 55 1952 2276 2071
नंदूरबार दादर क्विंटल 200 1974 2455 2200
अमळनेर दादर क्विंटल 1300 2074 2251 2251
बारामती हायब्रीड क्विंटल 662 2000 2200 2100
अकोला हायब्रीड क्विंटल 1 2400 2400 2400
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 33 2065 2065 2065
चिखली हायब्रीड क्विंटल 5 1100 1600 1350
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2800 2725
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 7 1200 1450 1300
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1100 1851 2051 2051
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 46 1650 1925 1787
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 54 1920 2155 1930
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 20 1500 2500 2500
लोहा हायब्रीड क्विंटल 11 1400 1912 1700
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1600 1450
चोपडा लोकल क्विंटल 4 1876 1876 1876
मुंबई लोकल क्विंटल 515 2400 4000 3500
देवळा लोकल क्विंटल 2 3195 3205 3205
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 51 1600 2250 2145
बारामती मालदांडी क्विंटल 442 2150 3000 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 546 4200 4800 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 225 1600 2300 1924
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 7 2200 2250 2200
जामखेड मालदांडी क्विंटल 423 1700 2800 2250
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 111 2000 2701 2400
चाकूर मालदांडी क्विंटल 10 1400 2720 2601
परांडा मालदांडी क्विंटल 11 2070 2300 2230
ताडकळस नं. १ क्विंटल 18 1600 2100 1800
शिरुर नं. ३ क्विंटल 2 1700 1700 1700
मालेगाव पांढरी क्विंटल 10 2034 2205 2100
मनवत पांढरी क्विंटल 37 1875 2200 1900
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 6 2000 3651 2700
मुरुम पांढरी क्विंटल 76 1591 2200 1896
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 1800 2450 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 5 2000 2311 2200
तुळजापूर पिवळी क्विंटल 60 2500 3000 2800
माजलगाव रब्बी क्विंटल 202 1600 2477 2250
गेवराई रब्बी क्विंटल 122 1501 2590 2000
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 96 1350 2601 2500
जालना शाळू क्विंटल 1059 1800 2600 2225
चिखली शाळू क्विंटल 8 1500 2100 1800
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 75 1800 2000 1900
परतूर शाळू क्विंटल 23 1851 2000 1950
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 36 1600 1920 1800
गंगापूर शाळू क्विंटल 22 1350 3001 2284
परभणी टालकी क्विंटल 105 1900 2100 2050
गंगाखेड टालकी क्विंटल 5 2200 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 30 1600 2350 1985

 

Leave a Comment