Jwari bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2022
सिल्लोड क्विंटल 18 1800 1925 1900
देवणी क्विंटल 3 2410 2410 2410
दौंड पांढरी क्विंटल 1 1300 1300 1300
26/03/2022
भोकर क्विंटल 4 1300 2101 1700
जळगाव दादर क्विंटल 281 2200 2750 2500
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 40 2130 2130 2130
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 109 2000 2100 2050
सांगली हायब्रीड क्विंटल 195 2620 2800 2710
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2425
औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 207 1700 3000 2350
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 95 1550 2275 1650
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1550 1425
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 75 1700 2655 2500
पुणे मालदांडी क्विंटल 493 4200 4600 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 239 1550 3168 2162
वडूज मालदांडी क्विंटल 400 2650 2700 2675
परांडा मालदांडी क्विंटल 29 2150 2300 2200
शिरुर नं. ३ क्विंटल 41 1700 1750 1750
मुरुम पांढरी क्विंटल 30 1450 2800 2125
माजलगाव रब्बी क्विंटल 80 1700 2836 2200
पैठण रब्बी क्विंटल 1 1531 1531 1531
जालना शाळू क्विंटल 1376 1600 3200 2100
सांगली शाळू क्विंटल 30 2640 4200 3420
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 23 1600 2300 2000
परभणी टालकी क्विंटल 155 1575 1850 1644
लोहा टालकी क्विंटल 16 1530 2303 1762
25/03/2022
दोंडाईचा क्विंटल 187 1600 2000 1951
भोकर क्विंटल 3 1400 1462 1431
लासूर स्टेशन क्विंटल 790 1700 2982 2200
जळगाव दादर क्विंटल 220 2285 2700 2600
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 41 2100 2200 2150
शहादा दादर क्विंटल 12 2480 2480 2480
दोंडाईचा दादर क्विंटल 207 2100 2651 2200
अमळनेर दादर क्विंटल 2000 2351 3170 3170
शिरपूर दादर क्विंटल 1911 1711 3825 2825
चिखली हायब्रीड क्विंटल 9 1200 1350 1275
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 300 1800 2226 2226
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 2891 5800 6475 6137
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 17 1675 2400 1755
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1300 2200 2200
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 20 1772 2200 1999
चाकूर हायब्रीड क्विंटल 3 1700 2400 2300
आखाडाबाळापूर हायब्रीड क्विंटल 15 1400 1600 1500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1500 1375
मुंबई लोकल क्विंटल 1690 2200 2900 2700
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 21 1825 2382 2045
पुणे मालदांडी क्विंटल 496 4400 4800 4600
बीड मालदांडी क्विंटल 223 1500 3050 2116
परांडा मालदांडी क्विंटल 6 2000 2300 2290
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 1600 2000 1700
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 3 2100 2100 2100
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 1 2010 2010 2010
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 68 1600 2300 1900
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 120 1700 2652 2200
आष्टी-जालना पांढरी क्विंटल 1 2350 2350 2350
माजलगाव रब्बी क्विंटल 89 1700 2700 2200
जालना शाळू क्विंटल 1162 1600 2800 2200
चिखली शाळू क्विंटल 6 1700 2050 1875
परतूर शाळू क्विंटल 5 1400 2080 1500
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 55 1800 2100 2000
तासगाव शाळू क्विंटल 41 2780 2850 2810
मंठा शाळू क्विंटल 38 1500 2000 1700
परभणी टालकी क्विंटल 70 1410 1850 1625
24/03/2022
दोंडाईचा क्विंटल 321 2000 2160 2091
श्रीगोंदा क्विंटल 24 3200 3200 3200
श्रीरामपूर क्विंटल 22 2551 2551 2551
लासूर स्टेशन क्विंटल 914 1750 2900 2200
कन्न्ड क्विंटल 9 1200 1800 1600
जळगाव दादर क्विंटल 282 2150 3050 3050
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 40 2000 2100 2000
दोंडाईचा दादर क्विंटल 117 1800 2349 2251
चोपडा दादर क्विंटल 1150 1851 3276 2546
अमळनेर दादर क्विंटल 2300 2351 3170 3170
शिरपूर दादर क्विंटल 2106 1800 3870 3376
तळोदा दादर क्विंटल 40 2322 2422 2400
बारामती हायब्रीड क्विंटल 754 1900 2250 2100
चिखली हायब्रीड क्विंटल 7 1120 1400 1260
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 18 1500 1860 1680
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 31 1700 2325 1935
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 19 3675 3675 3675
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1550 1400
लासलगाव लोकल क्विंटल 30 2100 2100 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 1277 2200 2900 2700
हिंगोली लोकल क्विंटल 10 1000 1900 1450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 1600 1800 1771
बारामती मालदांडी क्विंटल 503 2150 3260 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 495 4200 4600 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 205 1400 3073 2062
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 21 1500 2790 1900
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 150 1760 2550 2300
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1800 2400 1800
परांडा मालदांडी क्विंटल 18 2000 2250 2150
ताडकळस नं. १ क्विंटल 15 1900 2000 1900
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 1900 1900 1900
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 310 1986 2217 2100
शिरपूर पांढरी क्विंटल 5 1691 1700 1700
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 12 1800 2000 1900
दौंड पांढरी क्विंटल 2 1900 1900 1900
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 153 1600 2200 2051
मुरुम पांढरी क्विंटल 3 1400 1852 1626
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 185 1850 2800 2400
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 1501 1501 1501
पाथरी पांढरी क्विंटल 3 1400 1500 1450
माजलगाव रब्बी क्विंटल 112 1700 2371 2000
जालना शाळू क्विंटल 1402 1600 3341 2230
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 200 1700 3300 2500
परतूर शाळू क्विंटल 13 1500 2081 2031
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 17 1658 1950 1800
परभणी टालकी क्विंटल 160 1640 1700 1675
23/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 243 2000 3300 2650
दोंडाईचा क्विंटल 170 1651 2241 2125
संगमनेर क्विंटल 10 2151 2151 2151
भोकर क्विंटल 5 1462 1462 1462
करमाळा क्विंटल 876 2000 4000 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 796 1700 2950 2300
सेलु क्विंटल 4 2120 2120 2120
कन्न्ड क्विंटल 4 1700 2000 1800
वडवणी क्विंटल 12 1400 2000 1800
देवणी क्विंटल 1 2101 2101 2101
धुळे दादर क्विंटल 12 2000 2000 2000
जळगाव दादर क्विंटल 585 2300 2715 2500
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 20 2400 2400 2400
शहादा दादर क्विंटल 12 2401 2401 2401
दोंडाईचा दादर क्विंटल 251 1700 2752 2402
चोपडा दादर क्विंटल 650 1800 2876 2525
अमळनेर दादर क्विंटल 1500 2325 2385 2385
शिरपूर दादर क्विंटल 1322 1800 3851 2900
तळोदा दादर क्विंटल 38 2752 2987 2800
धुळे हायब्रीड क्विंटल 249 1605 2100 2025
सांगली हायब्रीड क्विंटल 100 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1150 1700 1425
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2425
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1000 1700 2100 2100
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 20 1625 1650 1637
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 42 1710 2150 1800
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 11 1900 2301 2301
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 30 1851 2100 1975
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1550 1425
लासलगाव लोकल क्विंटल 22 2802 2811 2811
पुणे मालदांडी क्विंटल 493 4200 4600 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 304 1491 2721 1937
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 15 1700 2400 1900
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 4 1700 2200 2000
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 6 1500 1700 1600
चाकूर मालदांडी क्विंटल 2 1110 1826 1110
परांडा मालदांडी क्विंटल 38 2100 2800 2475
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 250 1700 2171 1900
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 6 2200 2200 2200
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 239 1500 2800 1900
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 120 2000 3100 2500
उमरगा पांढरी क्विंटल 9 1600 1800 1700
पाथरी पांढरी क्विंटल 12 1450 1900 1500
माजलगाव रब्बी क्विंटल 64 1600 2700 2400
जालना शाळू क्विंटल 1330 1600 2711 2150
सांगली शाळू क्विंटल 175 2640 4200 3420
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 156 1600 3000 2300
परतूर शाळू क्विंटल 3 1700 2226 2000
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 70 1600 2175 2000
तासगाव शाळू क्विंटल 28 2750 2930 2860
परभणी टालकी क्विंटल 190 1600 1850 1750
लोहा टालकी क्विंटल 19 1800 2301 1851
22/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 346 1900 3300 2600
शहादा क्विंटल 15 1775 1842 1775
दोंडाईचा क्विंटल 63 1600 2235 2152
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 1800 1800 1800
भोकर क्विंटल 11 1250 1701 1475
लासूर स्टेशन क्विंटल 902 1700 3072 2100
कुर्डवाडी क्विंटल 38 1401 3001 2201
जळगाव दादर क्विंटल 307 2100 3005 2500
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 20 2200 2200 2200
शहादा दादर क्विंटल 18 2577 2862 2577
दोंडाईचा दादर क्विंटल 256 1801 3011 2525
चोपडा दादर क्विंटल 350 1900 3052 2475
अमळनेर दादर क्विंटल 400 2300 2949 2949
शिरपूर दादर क्विंटल 1085 1900 3726 3341
तळोदा दादर क्विंटल 30 3072 3122 3100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 280 1701 2089 2000
चिखली हायब्रीड क्विंटल 7 1000 1300 1150
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 300 1657 2100 2100
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1500 1801 1650
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 30 1760 1985 1960
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 19 1400 2030 1700
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 15 1776 1885 1776
यावल काळी क्विंटल 27 1250 1810 1420
अमरावती लोकल क्विंटल 15 1250 1550 1400
चोपडा लोकल क्विंटल 70 2000 2311 2311
मुंबई लोकल क्विंटल 2456 2200 2900 2700
पुणे मालदांडी क्विंटल 490 4000 4400 4200
बीड मालदांडी क्विंटल 375 1500 3072 2137
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 17 1500 2426 2000
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 4 1700 1700 1700
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 2050 2400 2100
शिरुर नं. ३ क्विंटल 18 1300 1911 1700
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 250 1750 2171 1900
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 690 1951 3500 2600
कंधार पांढरी क्विंटल 12 1200 1400 1300
माजलगाव रब्बी क्विंटल 52 1625 2300 1825
पैठण रब्बी क्विंटल 1 1501 1501 1501
जालना शाळू क्विंटल 1635 1700 3100 2200
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 299 1650 3300 2475
परतूर शाळू क्विंटल 8 1400 1800 1700
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 35 1600 2286 2000
तासगाव शाळू क्विंटल 28 2790 2900 2850
परभणी टालकी क्विंटल 160 1410 1800 1600
21/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 161 2050 3400 2725
दोंडाईचा क्विंटल 47 1500 2200 2100
भोकर क्विंटल 5 1357 1667 1512
श्रीगोंदा क्विंटल 28 2650 2750 2700
करमाळा क्विंटल 779 2000 3800 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 1193 1700 3271 2200
कुर्डवाडी क्विंटल 21 1601 2700 2150
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 20 2150 2150 2150
शहादा दादर क्विंटल 9 2000 2000 2000
दोंडाईचा दादर क्विंटल 62 1800 2815 2600
अमळनेर दादर क्विंटल 300 2399 3000 3000
शिरपूर दादर क्विंटल 1385 1800 3780 2985
तळोदा दादर क्विंटल 35 2150 2887 2752
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1115 1800 2200 2100
चिखली हायब्रीड क्विंटल 8 1100 1400 1250
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 8 1700 1700 1700
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 350 1700 2055 2055
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 26 1400 1700 1550
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 53 1660 2100 1700
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2200 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 1400 1600 1600
रावेर हायब्रीड क्विंटल 2 1710 1740 1740
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 1 2100 2300 2200
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 33 1731 1941 1750
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 4 1550 1550 1550
अमरावती लोकल क्विंटल 10 1300 1550 1425
मुंबई लोकल क्विंटल 1638 2200 2900 2700
हिंगोली लोकल क्विंटल 20 1150 1750 1450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 2241 2241 2241
देवळा लोकल क्विंटल 1 1285 1285 1285
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 87 1700 2880 2500
बारामती मालदांडी क्विंटल 743 2111 3200 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 487 4000 4500 4250
बीड मालदांडी क्विंटल 357 1401 3100 2091
इंदापूर मालदांडी क्विंटल 1363 1600 3375 2200
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 26 1700 2401 1950
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 245 1600 2475 2300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 277 1400 3400 3270
परांडा मालदांडी क्विंटल 38 2200 2700 2600
ताडकळस नं. १ क्विंटल 60 1700 1900 1800
शिरुर नं. ३ क्विंटल 4 1200 1700 1450
मालेगाव पांढरी क्विंटल 1 1476 1476 1476
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 300 1600 2160 1800
मनवत पांढरी क्विंटल 24 1961 2175 2000
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 8 1551 3100 2400
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 134 1600 2300 2121
मुरुम पांढरी क्विंटल 5 1600 1690 1645
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2100 2775 2350
उमरगा पांढरी क्विंटल 9 1500 1850 1600
पाथरी पांढरी क्विंटल 8 1400 1525 1500
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 5 1610 5000 2500
तुळजापूर पिवळी क्विंटल 60 2450 2650 2500
माजलगाव रब्बी क्विंटल 133 1600 2492 2000
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 17 1140 2376 2000
जालना शाळू क्विंटल 1309 1400 3300 2200
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 56 2000 2350 2175
परतूर शाळू क्विंटल 11 1100 1926 1860
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 50 1800 2298 2000
मंठा शाळू क्विंटल 21 2000 2100 2050
परभणी टालकी क्विंटल 80 1410 1900 1610
लोहा टालकी क्विंटल 10 1500 1775 1701
20/03/2022
सिल्लोड क्विंटल 12 1450 1450 1450
कन्न्ड क्विंटल 2 1500 1850 1600
फलटण हायब्रीड क्विंटल 638 2000 2551 2300
बाळापूर हायब्रीड क्विंटल 1 1300 1300 1300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 63 1500 3200 2250
शिरुर नं. ३ क्विंटल 5 1700 1750 1750
दौंड पांढरी क्विंटल 25 1700 2600 2200
कंधार पांढरी क्विंटल 33 1200 1400 1300
पैठण रब्बी क्विंटल 6 1500 2515 2321

 

Leave a Comment