Jwari bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
भोकर क्विंटल 165 1450 1773 1611
सेलु क्विंटल 6 1700 1700 1700
जळगाव दादर क्विंटल 322 2050 2100 2050
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 13 1850 1850 1850
अमळनेर दादर क्विंटल 400 1800 2100 2100
अकोला हायब्रीड क्विंटल 7 1550 1550 1550
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1200 1600 1400
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1600 1950 1800
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 500 1700 1865 1865
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 62 1575 2045 1625
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 12 2000 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2500 2500 2500
भुसावळ हायब्रीड क्विंटल 1 1350 1350 1350
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 1600 1600 1600
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 63 1635 2360 2068
पुणे मालदांडी क्विंटल 561 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 128 1570 2586 1814
वडूज मालदांडी क्विंटल 400 2650 2750 2700
परांडा मालदांडी क्विंटल 6 1800 2280 2250
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 100 1800 2200 2000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 132 1700 2340 2100
जालना शाळू क्विंटल 762 1500 2200 1975
चिखली शाळू क्विंटल 25 1700 2300 2000
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 31 1800 2100 1950
परतूर शाळू क्विंटल 40 1700 2025 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2200 2500 2400
पुणे वसंत क्विंटल 287 2800 3200 3000
27/05/2022
शहादा क्विंटल 25 1738 1800 1738
भोकर क्विंटल 244 1400 2151 1775
लासूर स्टेशन क्विंटल 281 1850 2900 1950
कन्न्ड क्विंटल 1 1700 1900 1800
जळगाव दादर क्विंटल 46 2000 2000 2000
शहादा दादर क्विंटल 1 1700 1700 1700
अमळनेर दादर क्विंटल 600 1850 2450 2450
अकोला हायब्रीड क्विंटल 4 1705 1705 1705
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 33 1811 1811 1811
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1150 1500 1325
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1600 2050 1800
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1000 1750 1800 1800
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 52 1600 2000 1800
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 99 1615 1800 1645
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1800 1800 1800
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 16 1900 1900 1900
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 10 1400 1400 1400
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1650 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1386 2400 4000 3500
देवळा लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 14 2050 2300 2100
पुणे मालदांडी क्विंटल 563 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 61 1551 2680 1812
परांडा मालदांडी क्विंटल 5 1700 2100 1700
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 280 1500 1745 1700
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 1 1700 1700 1700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 71 1500 2000 1851
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 75 1800 2400 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 5 1200 1570 1500
माजलगाव रब्बी क्विंटल 106 1700 2150 2000
पैठण रब्बी क्विंटल 8 1450 2351 2100
गेवराई रब्बी क्विंटल 89 1550 2491 1875
जालना शाळू क्विंटल 950 1550 2251 1950
सांगली शाळू क्विंटल 50 2758 4000 3379
चिखली शाळू क्विंटल 15 1500 2100 1850
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 40 1850 2000 1925
परतूर शाळू क्विंटल 30 1750 1940 1851
परभणी टालकी क्विंटल 80 1925 2200 2180
गंगाखेड टालकी क्विंटल 8 2200 2500 2400
26/05/2022
शहादा क्विंटल 16 1731 1731 1731
दोंडाईचा क्विंटल 85 1500 1898 1800
भोकर क्विंटल 88 1613 1769 1691
करमाळा क्विंटल 184 1800 3100 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 271 1875 2300 1950
जळगाव दादर क्विंटल 43 1800 2050 2025
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 41 1875 1875 1875
शहादा दादर क्विंटल 25 2120 2120 2120
दोंडाईचा दादर क्विंटल 38 1851 2100 2000
चोपडा दादर क्विंटल 75 1851 2300 2025
अमळनेर दादर क्विंटल 700 2000 2150 2150
शिरपूर दादर क्विंटल 144 1701 2351 2050
बारामती हायब्रीड क्विंटल 295 1900 2111 2000
अकोला हायब्रीड क्विंटल 8 2360 2400 2380
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 38 1775 1825 1800
सांगली हायब्रीड क्विंटल 155 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1100 1750 1425
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1300 1800 1851 1851
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 108 1610 1935 1650
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1800 1800 1800
लोहा हायब्रीड क्विंटल 26 1551 2100 1750
उमरी हायब्रीड क्विंटल 50 1800 1850 1825
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 93 1500 1905 1800
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 65 1475 1701 1701
अमरावती लोकल क्विंटल 9 1350 1600 1475
मुंबई लोकल क्विंटल 862 2400 4000 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 19 1950 2255 2005
बारामती मालदांडी क्विंटल 197 2100 2913 2200
पुणे मालदांडी क्विंटल 561 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 87 1500 2056 1769
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 48 1990 2651 2300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 211 1800 3000 2900
परांडा मालदांडी क्विंटल 7 2000 2280 2175
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 1250 1500 1771 1650
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 25 1700 1711 1711
दौंड पांढरी क्विंटल 3 1700 1700 1700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 85 1525 2100 1951
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 150 1800 2400 2000
तुळजापूर पिवळी क्विंटल 30 2000 2600 2400
माजलगाव रब्बी क्विंटल 205 1700 2500 2200
पैठण रब्बी क्विंटल 33 1850 2345 2200
गेवराई रब्बी क्विंटल 98 1650 2801 1950
जालना शाळू क्विंटल 1052 1500 2800 2000
सांगली शाळू क्विंटल 150 2640 4200 3420
चिखली शाळू क्विंटल 14 1500 1900 1700
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 50 1850 2050 1950
परतूर शाळू क्विंटल 31 1710 2070 1820
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 32 1600 1800 1700
गंगापूर शाळू क्विंटल 8 1611 2388 2000
परभणी टालकी क्विंटल 75 1900 2200 2050
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2200 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 10 1700 2251 1800
25/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 259 1600 1891 1800
नंदूरबार क्विंटल 428 1870 2100 2000
भोकर क्विंटल 246 1300 1871 1585
करमाळा क्विंटल 35 1800 2800 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 338 1850 2350 1950
कुर्डवाडी क्विंटल 6 1501 2300 1900
कन्न्ड क्विंटल 5 1600 1800 1700
राहता क्विंटल 5 1550 2011 1780
जळगाव दादर क्विंटल 27 2000 2000 2000
दोंडाईचा दादर क्विंटल 101 1871 2000 1977
चोपडा दादर क्विंटल 160 1801 2141 1900
अमळनेर दादर क्विंटल 900 2100 2148 2148
शिरपूर दादर क्विंटल 173 1832 2170 2071
देवळा दादर क्विंटल 2 3025 3290 3150
अकोला हायब्रीड क्विंटल 15 1675 1675 1675
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 42 1850 1850 1850
चिखली हायब्रीड क्विंटल 15 1200 1800 1500
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1600 2000 1800
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1140 1700 1800 1800
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 60 1660 1855 1800
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2200 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 27 1600 1809 1766
उमरी हायब्रीड क्विंटल 68 1800 1850 1825
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 24 1400 1855 1800
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 130 1425 1795 1795
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 8 1550 2000 1871
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
लासलगाव लोकल क्विंटल 6 2602 2602 2602
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 3201 3201 3201
मुंबई लोकल क्विंटल 555 2400 4000 3500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 1700 1700 1700
पुणे मालदांडी क्विंटल 559 4200 5000 4600
बीड मालदांडी क्विंटल 127 1350 1975 1814
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 6 1800 2200 2000
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 34 1635 1725 1701
चाकूर मालदांडी क्विंटल 2 3019 3100 3019
परांडा मालदांडी क्विंटल 2 2400 2400 2400
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 600 1550 1815 1740
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 8 1500 2200 1850
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 69 1501 2300 1981
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 1600 2450 2000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 141 1600 2561 2200
पैठण रब्बी क्विंटल 12 2491 2491 2491
गेवराई रब्बी क्विंटल 75 1660 3050 1900
जालना शाळू क्विंटल 1102 1400 2200 2000
सांगली शाळू क्विंटल 50 2800 4100 3450
चिखली शाळू क्विंटल 6 2000 2200 2100
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 51 1851 2200 2025
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 30 1600 1800 1700
गंगापूर शाळू क्विंटल 9 2076 2480 2278
परभणी टालकी क्विंटल 78 1925 2210 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 7 2200 2500 2400
24/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 442 1500 1885 1751
नंदूरबार क्विंटल 210 1700 1950 1825
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 30 1502 1700 1601
भोकर क्विंटल 110 1100 1853 1476
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2300 2300 2300
करमाळा क्विंटल 111 1900 3451 2400
लासूर स्टेशन क्विंटल 324 1875 2500 1950
कन्न्ड क्विंटल 5 1600 1800 1700
धुळे दादर क्विंटल 11 1850 1850 1850
जळगाव दादर क्विंटल 222 2000 2400 2025
शहादा दादर क्विंटल 23 2020 2051 2020
दोंडाईचा दादर क्विंटल 81 1600 2141 1900
चोपडा दादर क्विंटल 50 1850 2055 2000
नंदूरबार दादर क्विंटल 91 2040 2640 2350
अमळनेर दादर क्विंटल 650 2100 2221 2221
शिरपूर दादर क्विंटल 302 1851 2212 2150
देवळा दादर क्विंटल 2 3100 3200 3200
अकोला हायब्रीड क्विंटल 11 2000 2000 2000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 806 1760 1916 1850
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 51 1825 1825 1825
सांगली हायब्रीड क्विंटल 250 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 35 1100 1800 1450
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 6 1100 1100 1100
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 5 1800 2001 1900
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1700 1800 1832 1832
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 21 1575 1800 1687
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 9 1650 1825 1800
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 10 1601 1834 1700
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 31 1451 1846 1790
आखाडाबाळापूर हायब्रीड क्विंटल 20 1400 1600 1500
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 20 1300 1780 1780
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 5 1850 2050 2050
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
मुंबई लोकल क्विंटल 1321 2400 4000 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 43 1486 2551 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 557 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 125 1600 2310 1852
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 6 2150 2150 2150
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 2300 2300 2300
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 1800 1800 1800
धुळे पांढरी क्विंटल 8 1900 1900 1900
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 25 1750 2000 1850
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 290 1800 3000 2400
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 8 1900 2401 2150
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 167 1500 2355 1925
मुरुम पांढरी क्विंटल 38 1500 2025 1762
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 1800 2500 2250
उमरगा पांढरी क्विंटल 8 1300 2360 2201
माजलगाव रब्बी क्विंटल 144 1700 2150 2000
पैठण रब्बी क्विंटल 4 1871 2040 1900
गेवराई रब्बी क्विंटल 57 1625 3139 2050
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 24 1310 2000 1950
जालना शाळू क्विंटल 1203 1600 3000 2125
सांगली शाळू क्विंटल 125 2640 4200 3420
चिखली शाळू क्विंटल 5 1800 2001 1901
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 17 1900 2200 2050
परतूर शाळू क्विंटल 47 1752 1900 1899
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 25 1600 1800 1700
गंगापूर शाळू क्विंटल 5 1276 1900 1600
गंगाखेड टालकी क्विंटल 5 2200 2500 2400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार टालकी क्विंटल 3 1600 1600 1600
23/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 246 1500 1851 1751
नंदूरबार क्विंटल 370 1705 2052 1875
संगमनेर क्विंटल 15 1800 2201 2000
भोकर क्विंटल 295 1500 1931 1716
श्रीगोंदा क्विंटल 14 2700 2700 2700
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1200 2100 1700
करमाळा क्विंटल 219 1800 3000 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 446 1875 2725 2000
कुर्डवाडी क्विंटल 28 1400 2200 1800
जळगाव दादर क्विंटल 123 1775 2150 2050
शहादा दादर क्विंटल 35 1851 2000 1951
दोंडाईचा दादर क्विंटल 13 1751 2150 2000
चोपडा दादर क्विंटल 45 1800 2132 2036
नंदूरबार दादर क्विंटल 116 2200 2267 2225
अमळनेर दादर क्विंटल 700 2000 2200 2200
शिरपूर दादर क्विंटल 424 2020 2576 2211
देवळा दादर क्विंटल 2 3090 3100 3100
बारामती हायब्रीड क्विंटल 299 1800 2050 2000
अकोला हायब्रीड क्विंटल 29 1900 2200 2050
धुळे हायब्रीड क्विंटल 760 1791 1866 1825
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 25 1850 1850 1850
सांगली हायब्रीड क्विंटल 150 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 25 1060 1850 1455
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 21 1580 1580 1580
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 15 1600 1950 1800
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1800 1800 1850 1850
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 50 1450 1730 1590
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 202 1635 1950 1650
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 29 1675 1970 1700
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 30 1855 1875 1871
यावल हायब्रीड क्विंटल 20 1610 2020 1850
लोहा हायब्रीड क्विंटल 15 1400 1718 1700
उमरी हायब्रीड क्विंटल 60 1800 1850 1825
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 33 1455 1650 1550
उमरखेड-डांकी हायब्रीड क्विंटल 50 2000 2200 2100
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 8 1650 1900 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1575 1463
मुंबई लोकल क्विंटल 828 2400 4000 3500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 80 2800 3000 2900
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 19 1700 2505 2300
बारामती मालदांडी क्विंटल 200 2050 3011 2100
पुणे मालदांडी क्विंटल 554 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 152 1621 2500 1878
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 4 1751 1751 1751
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 66 1950 2700 2350
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 354 1870 2800 2800
चाकूर मालदांडी क्विंटल 3 1300 2650 1900
परांडा मालदांडी क्विंटल 22 1700 2320 2100
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 47 1500 1700 1601
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 1500 1700 1600
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 1200 1551 2051 1760
मनवत पांढरी क्विंटल 40 1750 2000 1850
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 1 3000 3000 3000
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 170 1500 2151 1900
मुरुम पांढरी क्विंटल 18 1600 2000 1800
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 1800 2450 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 5 1300 2000 1900
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 1 2600 2600 2600
माजलगाव रब्बी क्विंटल 273 1700 2400 2100
गेवराई रब्बी क्विंटल 147 1500 2599 1650
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 90 1200 2000 1900
जालना शाळू क्विंटल 1212 1650 3100 2100
सांगली शाळू क्विंटल 50 2640 4000 3320
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 82 2000 2800 2400
परतूर शाळू क्विंटल 39 1825 2100 1965
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 30 1600 1850 1750
परभणी टालकी क्विंटल 110 1900 2200 2175
गंगाखेड टालकी क्विंटल 7 2200 2500 2400
22/05/2022
कन्न्ड क्विंटल 2 1800 2000 1900
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1600 1600 1600
बाळापूर हायब्रीड क्विंटल 38 1800 2500 2000
उमरखेड-डांकी हायब्रीड क्विंटल 50 2000 2200 2100
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 2000 2000 2000
दौंड पांढरी क्विंटल 18 1500 1700 1650
पैठण रब्बी क्विंटल 24 2000 2700 2387
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 71 1900 2200 2050
भोकर क्विंटल 158 1701 2007 1854
लासूर स्टेशन क्विंटल 577 1900 2631 1975
धुळे दादर क्विंटल 10 1800 1900 1900
जळगाव दादर क्विंटल 384 1950 2050 2050
अमळनेर दादर क्विंटल 500 1951 2120 2120
अकोला हायब्रीड क्विंटल 6 2360 2360 2360
धुळे हायब्रीड क्विंटल 672 1656 1837 1745
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 38 1800 1850 1825
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 840 1600 1220
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1500 1816 1876 1876
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 11 1550 1650 1600
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 133 1730 1865 1750
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 33 1300 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2200 2300 2300
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 150 1650 1850 1710
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 23 1695 1971 1831
यावल हायब्रीड क्विंटल 11 1500 2180 1830
लोहा हायब्रीड क्विंटल 8 1400 1725 1660
पातूर हायब्रीड क्विंटल 1 1900 1900 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1650 1500
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 3201 3201 3201
मुंबई लोकल क्विंटल 397 2400 4000 3500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2141 2141 2141
पुणे मालदांडी क्विंटल 551 4000 4700 4350
बीड मालदांडी क्विंटल 57 1500 2020 1754
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 2 2000 2000 2000
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 4 1800 2300 2000
वडूज मालदांडी क्विंटल 400 2650 2700 2675
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 2201 2701 2491
परांडा मालदांडी क्विंटल 8 2200 2500 2490
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1500 1500 1500
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 40 1550 1750 1600
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 120 1500 2075 1851
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 1800 2400 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 1700 2000 1900
माजलगाव रब्बी क्विंटल 212 1700 2500 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 32 1730 2391 2021
गेवराई रब्बी क्विंटल 90 1400 2991 2100
जालना शाळू क्विंटल 907 1600 2319 2050
सांगली शाळू क्विंटल 135 2640 3000 2820
चिखली शाळू क्विंटल 17 1500 1900 1850
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 32 1900 2150 2025
परतूर शाळू क्विंटल 32 1800 2271 2251
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 35 1600 1926 1700
परभणी टालकी क्विंटल 90 1900 2195 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2200 2500 2400