Jwari bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 111 2000 3200 2600
भोकर क्विंटल 65 1800 2035 1917
जळगाव दादर क्विंटल 265 1940 2170 2050
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 28 1950 2050 2000
भुसावळ दादर क्विंटल 5 1800 2300 2200
अकोला हायब्रीड क्विंटल 4 1300 2000 1650
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 28 1976 1976 1976
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1250 1500 1375
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2700 2650
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 35 1900 2600 2040
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1600 1450
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 5 2300 2300 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 542 4000 5000 4500
जामखेड मालदांडी क्विंटल 269 1700 2800 2250
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 160 1850 2030 1950
पैठण रब्बी क्विंटल 30 2000 2600 2500
जालना शाळू क्विंटल 615 1700 2800 2250
चिखली शाळू क्विंटल 14 1500 2200 1850
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 57 2000 2200 2100
परतूर शाळू क्विंटल 6 1520 1750 1700
गंगाखेड टालकी क्विंटल 7 2200 2500 2400
29/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 75 1900 2200 2050
दोंडाईचा क्विंटल 213 1600 2975 1991
भोकर क्विंटल 46 1600 2003 1801
सावनेर क्विंटल 1 2125 2125 2125
लासूर स्टेशन क्विंटल 693 1800 2490 2000
सेलु क्विंटल 84 1900 2200 2000
राहता क्विंटल 3 1625 1800 1715
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 37 1925 1940 1935
शहादा दादर क्विंटल 2 1892 2000 1892
दोंडाईचा दादर क्विंटल 162 1700 2210 2100
अमळनेर दादर क्विंटल 1180 2050 2201 2201
अकोला हायब्रीड क्विंटल 2 1600 1600 1600
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2100 2100 2100
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 5 1600 1600 1600
चिखली हायब्रीड क्विंटल 20 1200 1400 1300
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2700 2650
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 9 1200 1365 1250
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 880 1939 2075 2075
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 26 1775 1811 1793
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 67 1900 2530 1940
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2000 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 5 1350 1650 1500
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 2400 2400 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 861 2400 4000 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 16 1900 2300 2140
पुणे मालदांडी क्विंटल 540 4200 4800 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 137 1666 2301 1923
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 2 1650 1650 1650
जामखेड मालदांडी क्विंटल 342 1700 2800 2250
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 1 2601 2601 2601
मुरुम पांढरी क्विंटल 8 1525 2200 1862
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 70 1850 2295 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 1351 2000 1800
तुळजापूर पिवळी क्विंटल 3 3000 3000 3000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 89 1700 2650 2500
पैठण रब्बी क्विंटल 52 2200 3100 2600
गेवराई रब्बी क्विंटल 74 1500 2375 1950
जालना शाळू क्विंटल 961 1700 2800 2200
चिखली शाळू क्विंटल 20 1600 2000 1800
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 44 2000 2100 2050
परतूर शाळू क्विंटल 13 1790 1895 1800
तासगाव शाळू क्विंटल 29 2650 2900 2790
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 2900 2900 2900
मंठा शाळू क्विंटल 141 1400 2376 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 5 2200 2500 2400
28/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 204 2000 3000 2500
दोंडाईचा क्विंटल 211 1600 2051 2000
नंदूरबार क्विंटल 72 1600 2175 1825
श्रीगोंदा क्विंटल 1 3000 3000 3000
लासूर स्टेशन क्विंटल 406 1800 2450 2050
सेलु क्विंटल 10 2200 2200 2200
दोंडाईचा दादर क्विंटल 216 1700 2183 2091
नंदूरबार दादर क्विंटल 491 1936 2253 2150
अमळनेर दादर क्विंटल 1550 1900 2100 2100
शिरपूर दादर क्विंटल 1153 1900 2346 2200
बारामती हायब्रीड क्विंटल 771 1900 2200 2100
अकोला हायब्रीड क्विंटल 21 1550 2350 1950
चिखली हायब्रीड क्विंटल 9 1200 1700 1450
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 6 2200 2500 2425
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1400 1900 2100 2100
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 12 1650 1875 1750
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 85 1935 2500 2105
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
चाकूर हायब्रीड क्विंटल 2 2051 3022 2101
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1650 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 449 2400 4000 3500
वर्धा लोकल क्विंटल 12 1895 1895 1895
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2451 2451 2451
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 69 1635 2375 2135
बारामती मालदांडी क्विंटल 514 2151 2900 2300
बीड मालदांडी क्विंटल 142 1600 2500 1921
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 16 2150 2355 2150
जामखेड मालदांडी क्विंटल 420 1700 2800 2250
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 7 1799 1799 1799
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 94 2250 2751 2450
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 141 1600 2710 2300
परांडा मालदांडी क्विंटल 9 1400 2300 1400
ताडकळस नं. १ क्विंटल 21 2100 2200 2100
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 11 1701 2551 2126
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 165 1950 2350 2125
माजलगाव रब्बी क्विंटल 138 1700 2750 2500
पैठण रब्बी क्विंटल 16 2200 2950 2750
गेवराई रब्बी क्विंटल 95 1600 2400 2000
जालना शाळू क्विंटल 1060 1800 2900 2250
चिखली शाळू क्विंटल 15 1750 2600 2175
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 103 1850 2450 2150
परतूर शाळू क्विंटल 31 1750 2050 2000
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 55 1600 1825 1750
गंगापूर शाळू क्विंटल 24 2651 3225 2976
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2200 2500 2400
27/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 316 2000 3000 2500
दोंडाईचा क्विंटल 130 1500 2100 2000
नंदूरबार क्विंटल 10 1971 1992 1975
संगमनेर क्विंटल 9 1901 2327 2114
भोकर क्विंटल 22 1750 2080 1915
लासूर स्टेशन क्विंटल 298 1800 2300 2000
निरा -सासवड क्विंटल 130 1900 3200 2550
जळगाव दादर क्विंटल 101 1900 2140 2060
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 23 2200 2200 2200
शहादा दादर क्विंटल 16 2259 2301 2259
दोंडाईचा दादर क्विंटल 186 1700 2191 2075
नंदूरबार दादर क्विंटल 392 1700 2351 2025
अमळनेर दादर क्विंटल 1500 2150 2351 2351
शिरपूर दादर क्विंटल 975 1775 2350 2225
अकोला हायब्रीड क्विंटल 15 1400 1550 1475
चिखली हायब्रीड क्विंटल 20 1200 1550 1375
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1300 2000 2150 2150
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 14 1700 1975 1837
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 35 1525 2400 1970
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 15 3200 3200 3200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 1600 1600 1600
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 12 2000 2300 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1650 1500
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 1750 1750 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 3 2400 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 1191 2400 4000 3500
कडा लोकल क्विंटल 135 2000 2500 2200
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 22 1805 2500 2265
पुणे मालदांडी क्विंटल 539 4200 4800 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 102 1600 2451 1942
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 15 1700 2400 2300
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 6 1800 2300 2000
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1241 3100 1241
परांडा मालदांडी क्विंटल 7 2245 2735 2245
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 46 1750 2300 2031
मालेगाव पांढरी क्विंटल 5 2051 2051 2051
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 100 1811 1851 1825
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 5 1600 2500 2050
मुरुम पांढरी क्विंटल 3 2100 2100 2100
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 72 1800 2300 2100
उमरगा पांढरी क्विंटल 6 1901 2200 2100
माजलगाव रब्बी क्विंटल 197 1700 2700 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 40 2000 3460 2780
गेवराई रब्बी क्विंटल 125 1550 2524 2030
जालना शाळू क्विंटल 1419 1600 2900 2175
चिखली शाळू क्विंटल 12 1700 2260 1980
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 121 1800 3091 2445
परतूर शाळू क्विंटल 26 1600 2081 1880
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 26 1600 1900 1800
तासगाव शाळू क्विंटल 31 2700 2950 2860
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 3451 3451 3451
गंगाखेड टालकी क्विंटल 5 2200 2500 2400
26/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 75 2000 3000 2500
दोंडाईचा क्विंटल 101 1700 2162 2000
बार्शी -वैराग क्विंटल 244 1625 2600 2000
नंदूरबार क्विंटल 50 1800 2000 1900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 2500 2500 2500
भोकर क्विंटल 57 1711 2001 1856
लासूर स्टेशन क्विंटल 188 1800 2150 2000
कुर्डवाडी क्विंटल 14 1301 2300 1801
कन्न्ड क्विंटल 6 1000 1900 1500
राहता क्विंटल 3 1899 1899 1899
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 51 2025 2075 2050
शहादा दादर क्विंटल 51 1900 2390 2028
दोंडाईचा दादर क्विंटल 146 1600 2200 2121
चोपडा दादर क्विंटल 1250 1800 2100 2051
नंदूरबार दादर क्विंटल 350 2000 2311 2150
अमळनेर दादर क्विंटल 2000 2101 2261 2261
शिरपूर दादर क्विंटल 880 1600 2599 2251
तळोदा दादर क्विंटल 77 2299 2400 2340
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 18 2050 2050 2050
चिखली हायब्रीड क्विंटल 15 1200 1800 1500
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1500 1961 2116 2116
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 25 1500 1831 1665
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 20 1965 2410 2075
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 1450 1650 1650
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 52 1500 2100 1981
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
मुंबई लोकल क्विंटल 2094 2400 4000 3500
देवळा लोकल क्विंटल 2 3025 3025 3025
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 28 2130 2250 2130
पुणे मालदांडी क्विंटल 535 4400 5000 4700
बीड मालदांडी क्विंटल 220 1600 2335 1976
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 17 2200 2300 2250
जामखेड मालदांडी क्विंटल 522 1700 2800 2250
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1552 2900 2250
परांडा मालदांडी क्विंटल 4 1400 1500 1450
मालेगाव पांढरी क्विंटल 8 2000 2100 2097
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 8 1850 1850 1850
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 456 1901 3001 2500
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 346 1501 2301 1951
मुरुम पांढरी क्विंटल 105 2000 2350 2175
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 114 1501 2340 2100
उमरगा पांढरी क्विंटल 9 1500 2250 2100
चोपडा रब्बी क्विंटल 15 1700 2061 2061
माजलगाव रब्बी क्विंटल 120 1800 2450 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 43 1200 2860 2200
गेवराई रब्बी क्विंटल 48 1600 2400 2200
केज रब्बी क्विंटल 112 1300 2000 1900
बोरी रब्बी क्विंटल 5 2200 2200 2200
जालना शाळू क्विंटल 1285 1700 2900 2200
चिखली शाळू क्विंटल 14 1600 2000 1800
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 90 1800 2400 2100
परतूर शाळू क्विंटल 21 1661 2200 1800
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 25 1600 2400 2000
तासगाव शाळू क्विंटल 29 2660 2830 2750
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2200 2500 2400
25/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 210 1900 3100 2500
दोंडाईचा क्विंटल 285 1600 2100 2000
बार्शी -वैराग क्विंटल 705 1500 2501 2000
नंदूरबार क्विंटल 43 1983 2100 2050
भोकर क्विंटल 12 1750 2004 1880
लासूर स्टेशन क्विंटल 596 1900 2425 2100
जळगाव दादर क्विंटल 74 1800 2200 2000
शहादा दादर क्विंटल 75 2055 2625 2117
दोंडाईचा दादर क्विंटल 253 1800 2251 2171
चोपडा दादर क्विंटल 250 1975 2261 2041
नंदूरबार दादर क्विंटल 437 2082 2360 2250
अमळनेर दादर क्विंटल 1900 2020 2351 2351
शिरपूर दादर क्विंटल 1551 1850 2560 2250
तळोदा दादर क्विंटल 2 2302 2500 2400
बारामती हायब्रीड क्विंटल 727 1900 2200 2151
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 15 1975 1975 1975
सांगली हायब्रीड क्विंटल 255 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 5 1100 1300 1200
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 20 2200 2500 2425
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 3 1495 1815 1605
वाशीम – अनसींग हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1450 1300
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1300 2000 2150 2150
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 8 1500 1750 1625
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 44 1800 2405 1980
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 18 2125 2125 2125
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 15 1100 1600 1450
इंदापूर हायब्रीड क्विंटल 347 1400 2851 2300
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 33 1895 1970 1949
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 1 1500 1500 1500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
चोपडा लोकल क्विंटल 2 1700 1700 1700
मुंबई लोकल क्विंटल 1085 2400 4000 3500
बारामती मालदांडी क्विंटल 484 2160 2800 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 532 4200 4800 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 140 1600 2230 1957
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 27 1700 2400 2350
जामखेड मालदांडी क्विंटल 534 1700 2800 2250
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 1851 1851 1851
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 181 2100 2790 2550
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 258 1800 2730 2300
चाकूर मालदांडी क्विंटल 6 1651 2721 2200
परांडा मालदांडी क्विंटल 9 2230 2550 2230
ताडकळस नं. १ क्विंटल 34 1951 2100 1951
मालेगाव पांढरी क्विंटल 1 2000 2000 2000
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 25 1800 1850 1800
मनवत पांढरी क्विंटल 47 1850 2300 1950
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 10 1500 2400 2200
मुरुम पांढरी क्विंटल 12 1401 2130 1766
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 150 1800 2400 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 22 1611 2600 2251
पाथरी पांढरी क्विंटल 15 2100 2601 2401
केज पिवळी क्विंटल 2 1300 1400 1300
माजलगाव रब्बी क्विंटल 133 1500 2761 2500
गेवराई रब्बी क्विंटल 111 1600 2546 1900
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 83 1301 2600 2175
केज रब्बी क्विंटल 88 1600 2100 2000
जालना शाळू क्विंटल 1038 1700 2800 2200
सांगली शाळू क्विंटल 60 2640 4200 3420
चिखली शाळू क्विंटल 3 1500 2000 1750
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 58 1750 2350 2050
परतूर शाळू क्विंटल 35 1921 2300 2150
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 15 1600 1900 1800
24/04/2022
सिल्लोड क्विंटल 12 1450 1700 1600
फलटण हायब्रीड क्विंटल 397 1800 2700 2400
इंदापूर-भिगवन लोकल क्विंटल 208 1600 3000 2150
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 6 1800 2300 2000
शिरुर नं. ३ क्विंटल 5 1500 1500 1500
दौंड पांढरी क्विंटल 1 1600 1600 1600
पैठण रब्बी क्विंटल 3 3333 3333 3333
23/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 205 2000 3300 2650
बार्शी -वैराग क्विंटल 298 1700 2326 2050
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 14 1450 1750 1600
भोकर क्विंटल 25 1700 2000 1850
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1850 2050 1950
लासूर स्टेशन क्विंटल 422 1900 2460 2100
कन्न्ड क्विंटल 2 1000 1300 1200
जळगाव दादर क्विंटल 336 1900 2300 2195
येवला हायब्रीड क्विंटल 17 2091 2091 2091
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 36 2200 2200 2200
सांगली हायब्रीड क्विंटल 200 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 13 1250 1600 1425
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2700 2650
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 13 1300 2200 2200
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1450 1300
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 26 1750 1881 1815
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 70 1905 2380 2040
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 11 3325 3325 3325
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2350 2350 2350
लोहा हायब्रीड क्विंटल 4 1561 2175 1751
आखाडाबाळापूर हायब्रीड क्विंटल 18 1200 1400 1300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1650 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1159 2400 4000 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 29 1800 2275 2060
पुणे मालदांडी क्विंटल 529 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 238 1571 2700 1954
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 4 2475 2475 2475
जामखेड मालदांडी क्विंटल 610 1700 2800 2250
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 4 1800 2200 2000
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 2099 2099 2099
वडूज मालदांडी क्विंटल 600 2650 2800 2750
चाकूर मालदांडी क्विंटल 2 1400 2950 1601
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 1660 1660 1660
मालेगाव पांढरी क्विंटल 46 1962 2129 2001
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 6 1600 2395 1997
मुरुम पांढरी क्विंटल 2 2000 2000 2000
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 1650 2400 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 1900 2400 2200
पाथरी पांढरी क्विंटल 26 1651 2496 2401
माजलगाव रब्बी क्विंटल 112 1700 2775 2500
पैठण रब्बी क्विंटल 21 1700 2581 2200
गेवराई रब्बी क्विंटल 62 1400 2570 2050
जालना शाळू क्विंटल 1798 1700 2900 2250
सांगली शाळू क्विंटल 125 2640 4000 3320
चिखली शाळू क्विंटल 15 1700 2100 1900
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 34 1800 2300 2075
परतूर शाळू क्विंटल 24 1736 2222 2050
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 60 1500 1900 1800
परभणी टालकी क्विंटल 80 1800 2200 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2200 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 21 1961 2422 2300

Leave a Comment