Jwari bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (jwari bajar bhav maharastra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
भोकर क्विंटल 17 1925 2075 2000
सेलु क्विंटल 20 2450 2500 2450
जळगाव दादर क्विंटल 45 2350 2350 2350
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 12 2211 2211 2211
अमळनेर दादर क्विंटल 70 2250 2300 2300
अकोला हायब्रीड क्विंटल 65 2130 2360 2200
चिखली हायब्रीड क्विंटल 8 1060 1350 1205
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 130 2221 2300 2300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1550 1850 1700
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 22 2600 2690 2650
पुणे मालदांडी क्विंटल 647 4000 4400 4200
बीड मालदांडी क्विंटल 78 1751 2775 2394
जामखेड मालदांडी क्विंटल 418 2000 3300 2650
इंदापूर -निमगाव केतकी मालदांडी क्विंटल 5 2331 2651 2451
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 8 2400 2640 2520
दुधणी पांढरी क्विंटल 39 2200 2525 2360
माजलगाव रब्बी क्विंटल 66 2140 2600 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 2 2000 2000 2000
गेवराई रब्बी क्विंटल 70 1700 2750 2250
जालना शाळू क्विंटल 739 1800 3100 2450
सांगली शाळू क्विंटल 80 2990 4200 3595
गंगाखेड टालकी क्विंटल 2 2200 2500 2400
29/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 75 1900 2800 2350
दोंडाईचा क्विंटल 30 2000 2120 2100
बार्शी क्विंटल 664 2500 3900 3100
बार्शी -वैराग क्विंटल 158 1600 2625 2501
भोकर क्विंटल 14 1938 2111 2025
लासूर स्टेशन क्विंटल 82 2300 3169 2550
वैजापूर क्विंटल 1 1700 1700 1700
धुळे दादर क्विंटल 18 2250 2530 2325
दोंडाईचा दादर क्विंटल 3 2300 2300 2300
चोपडा दादर क्विंटल 10 1901 2263 2172
अमळनेर दादर क्विंटल 250 2266 2281 2281
धुळे हायब्रीड क्विंटल 54 1906 2285 2250
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1100 1360 1230
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 15 1650 2600 2000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 62 1425 2250 1837
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 14 1750 2305 2150
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 20 2070 2150 2070
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 14 1850 2450 1850
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2000 2000
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 3 2030 2030 2030
उमरखेड हायब्रीड क्विंटल 120 1800 2000 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1500 1800 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 942 2600 4500 3500
वणी लोकल क्विंटल 5 1965 1965 1965
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 25 2340 2675 2425
पुणे मालदांडी क्विंटल 646 4000 4500 4250
बीड मालदांडी क्विंटल 38 1795 2525 2272
जामखेड मालदांडी क्विंटल 441 2000 3300 2650
परांडा मालदांडी क्विंटल 6 2500 2930 2800
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 4 1796 2410 2250
शिरुर नं. २ क्विंटल 9 2001 2300 2100
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 90 1701 2268 2170
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 16 2100 2450 2300
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 4 2100 2800 2360
मुरुम पांढरी क्विंटल 3 2640 2640 2640
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 125 2000 3000 2500
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 2000 2000 2000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 134 2150 2631 2500
पैठण रब्बी क्विंटल 8 2000 2980 2561
गेवराई रब्बी क्विंटल 85 1900 2971 2200
जालना शाळू क्विंटल 824 2125 2825 2400
सांगली शाळू क्विंटल 50 2990 4200 3595
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 15 2000 2456 2200
गंगापूर शाळू क्विंटल 9 2140 2650 2385
मंठा शाळू क्विंटल 23 2050 2300 2100
गंगाखेड टालकी क्विंटल 2 2200 2500 2400
28/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 265 2000 3000 2500
शहादा क्विंटल 5 2166 2166 2166
दोंडाईचा क्विंटल 1 1700 2186 2165
बार्शी क्विंटल 1060 2000 3300 2500
बार्शी -वैराग क्विंटल 169 2100 3100 2400
लासूर स्टेशन क्विंटल 69 2250 2750 2450
वैजापूर क्विंटल 2 2050 2050 2050
राहता क्विंटल 1 2750 2750 2750
जळगाव दादर क्विंटल 79 2200 2600 2475
चोपडा दादर क्विंटल 15 2400 2431 2431
अमळनेर दादर क्विंटल 100 2151 2235 2235
पाचोरा दादर क्विंटल 50 2251 2356 2311
शिरपूर दादर क्विंटल 1 2430 2430 2430
अकोला हायब्रीड क्विंटल 34 1800 2360 2080
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1125 1250 1187
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 2100 2200 2200
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 18 2000 2100 2050
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 16 1800 2595 2275
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 21 2000 2090 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2000 2000
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 3 1575 1575 1575
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 10 1550 1711 1711
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1500 1800 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 848 2600 4500 3500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 22 2000 3100 2500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 36 2305 2815 2570
पुणे मालदांडी क्विंटल 648 4000 4600 4300
जामखेड मालदांडी क्विंटल 298 2000 3400 2700
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 42 1899 3160 2800
परांडा मालदांडी क्विंटल 11 2000 2600 2550
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1500 1500 1500
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 50 1800 2201 2100
पाचोरा पांढरी क्विंटल 110 2100 2303 2211
दौंड पांढरी क्विंटल 23 1650 1650 1650
औसा पांढरी क्विंटल 6 1801 2601 2268
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 140 2400 3000 2800
जालना शाळू क्विंटल 538 1600 3468 2400
सांगली शाळू क्विंटल 75 2990 3300 3145
चिखली शाळू क्विंटल 6 1400 1850 1625
27/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 78 1900 2900 2400
बार्शी क्विंटल 884 1800 3700 2500
बार्शी -वैराग क्विंटल 48 1900 2771 2626
भोकर क्विंटल 20 2025 2125 2075
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1500 1500 1500
लासूर स्टेशन क्विंटल 69 2300 2676 2450
निरा -सासवड क्विंटल 11 1859 2401 2130
कन्न्ड क्विंटल 1 1300 1500 1400
वैजापूर क्विंटल 2 2005 2005 2005
जळगाव दादर क्विंटल 15 2200 2400 2400
शहादा दादर क्विंटल 1 2499 2499 2499
दोंडाईचा दादर क्विंटल 28 1700 1700 1700
चोपडा दादर क्विंटल 8 2201 2371 2201
अमळनेर दादर क्विंटल 100 2251 2322 2322
पाचोरा दादर क्विंटल 50 2300 2490 2351
शिरपूर दादर क्विंटल 162 1900 2701 2482
धुळे हायब्रीड क्विंटल 70 1850 2375 2250
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1050 1250 1150
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1950 1500
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 150 2130 2226 2226
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1350 1350 1350
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 36 1800 2380 2325
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 9 1555 2050 1980
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 6 2400 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2000 2000
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 15 1551 2100 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1450 1800 1625
मुंबई लोकल क्विंटल 664 2600 4500 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 29 1100 2800 1950
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 2300 2300 2300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 12 1800 3000 2250
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 34 2305 2700 2620
पुणे मालदांडी क्विंटल 645 4000 4600 4300
बीड मालदांडी क्विंटल 79 1700 2841 2356
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 3 2050 2050 2050
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 2 1800 2300 2000
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 2500 2725 2550
मालेगाव पांढरी क्विंटल 3 2900 2900 2900
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 120 2000 2270 2190
मनवत पांढरी क्विंटल 30 2300 2550 2325
औसा पांढरी क्विंटल 14 1700 3001 2396
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 80 2000 2900 2651
मुरुम पांढरी क्विंटल 25 2271 2740 2506
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2400 3000 2800
दुधणी पांढरी क्विंटल 64 2035 2390 2210
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 2 4290 4290 4290
माजलगाव रब्बी क्विंटल 92 2175 2627 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 17 2151 2952 2377
गेवराई रब्बी क्विंटल 56 1750 2771 2250
केज रब्बी क्विंटल 57 1909 2400 2300
निलंगा रब्बी क्विंटल 10 2000 2731 2600
जालना शाळू क्विंटल 833 2000 3551 2450
सांगली शाळू क्विंटल 56 2990 4000 3495
चिखली शाळू क्विंटल 12 1500 1800 1650
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 17 2250 2399 2324
परतूर शाळू क्विंटल 7 2000 2100 2026
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 8 1900 2200 2200
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 2585 2760 2675
गंगाखेड टालकी क्विंटल 3 2200 2500 2400
26/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 79 2000 3100 2550
बार्शी क्विंटल 1170 2300 3400 2800
बार्शी -वैराग क्विंटल 313 1500 3150 2800
नंदूरबार क्विंटल 36 2256 2331 2300
लासूर स्टेशन क्विंटल 89 2350 2750 2450
कुर्डवाडी क्विंटल 3 2825 2825 2825
कन्न्ड क्विंटल 4 1400 2300 2000
वैजापूर क्विंटल 3 1855 1855 1855
राहता क्विंटल 1 1626 1626 1626
दोंडाईचा दादर क्विंटल 6 2211 2484 2418
चोपडा दादर क्विंटल 15 2200 2476 2273
नंदूरबार दादर क्विंटल 58 2355 2677 2500
अमळनेर दादर क्विंटल 200 2200 2300 2300
पाचोरा दादर क्विंटल 50 2251 2466 2311
शिरपूर दादर क्विंटल 182 2300 2600 2450
देवळा दादर क्विंटल 1 2205 2205 2205
अकोला हायब्रीड क्विंटल 11 1765 2275 1850
धुळे हायब्रीड क्विंटल 100 1750 2348 2300
चिखली हायब्रीड क्विंटल 8 1050 1600 1325
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 4 1300 1700 1600
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 200 2032 2161 2161
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 22 1400 1850 1625
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 54 1820 2240 2050
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 12 2500 2500 2500
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 10 1450 2100 1941
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1500 1850 1675
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 3302 3302 3302
मुंबई लोकल क्विंटल 2070 2600 4500 3500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2209 2209 2209
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 3 2400 2400 2400
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 9 2400 2600 2415
पुणे मालदांडी क्विंटल 643 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 18 2001 2830 2440
जामखेड मालदांडी क्विंटल 236 2000 3400 2700
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 2360 2360 2360
मालेगाव पांढरी क्विंटल 5 2011 2052 2040
अक्कलकोट पांढरी क्विंटल 33 1950 2150 2000
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 16 1731 2325 2150
पाचोरा पांढरी क्विंटल 185 2000 2331 2151
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 160 2000 3000 2600
औसा पांढरी क्विंटल 4 2701 2701 2701
कंधार पांढरी क्विंटल 3 1600 1800 1700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 45 2000 2700 2525
मुरुम पांढरी क्विंटल 1 2400 2400 2400
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 100 2200 2850 2500
दुधणी पांढरी क्विंटल 34 2200 2505 2350
पैठण रब्बी क्विंटल 10 1891 1891 1891
गेवराई रब्बी क्विंटल 79 1700 2600 2200
निलंगा रब्बी क्विंटल 7 2400 2740 2600
जालना शाळू क्विंटल 848 1700 3526 2400
सांगली शाळू क्विंटल 107 2990 3950 3470
चिखली शाळू क्विंटल 5 1600 1700 1650
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 13 2350 2500 2425
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 14 2000 2397 2200
गंगापूर शाळू क्विंटल 6 2451 2800 2626
मंगळूरपीर – शेलूबाजार टालकी क्विंटल 3 1850 1850 1850
25/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 21 1900 2100 2000
बार्शी क्विंटल 1055 1800 4100 3000
नंदूरबार क्विंटल 14 2300 2326 2325
भोकर क्विंटल 20 1700 2111 1906
लासूर स्टेशन क्विंटल 136 2275 2771 2450
मानोरा क्विंटल 16 2053 2060 2057
दोंडाईचा दादर क्विंटल 1 1900 2251 2000
नंदूरबार दादर क्विंटल 13 2365 2365 2365
पाचोरा दादर क्विंटल 150 2200 2505 2300
शिरपूर दादर क्विंटल 50 2181 2767 2565
लोणार दादर क्विंटल 8 1450 1800 1625
देवळा दादर क्विंटल 1 2200 2200 2200
बारामती हायब्रीड क्विंटल 362 2200 3000 2450
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1050 1450 1250
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1300 1850 1600
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 200 2165 2250 2250
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1375 1400 1387
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 13 1805 2405 1860
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2200 2200 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 1870 2003 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1500 1800 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 1373 2600 4500 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 11 1800 3000 2400
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 250 2800 3200 3000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 7 2600 2800 2600
बारामती मालदांडी क्विंटल 241 3000 3600 3200
पुणे मालदांडी क्विंटल 649 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 73 1750 2780 2390
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 1 2175 2175 2175
जामखेड मालदांडी क्विंटल 415 2000 3300 2650
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 66 2800 3380 3100
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 141 2160 3080 2910
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 20 2780 2780 2780
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1499 2100 1499
परांडा मालदांडी क्विंटल 16 2550 2800 2700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 3 1700 2100 1700
मालेगाव पांढरी क्विंटल 22 1251 2056 2001
अक्कलकोट पांढरी क्विंटल 8 1800 2200 2000
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 75 1800 2250 2151
पाचोरा पांढरी क्विंटल 165 1900 2311 2100
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 16 1951 2300 2100
मनवत पांढरी क्विंटल 20 1951 2391 2300
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 1 2300 2300 2300
कडा (आष्टी) पांढरी क्विंटल 54 2100 2300 2200
औसा पांढरी क्विंटल 2 1801 1801 1801
कंधार पांढरी क्विंटल 10 1600 1800 1700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 68 2000 2930 2552
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2000 3100 2500
उमरगा पांढरी क्विंटल 4 2200 2300 2250
पाथरी पांढरी क्विंटल 27 2000 2111 2100
दुधणी पांढरी क्विंटल 87 2240 2455 2250
माजलगाव रब्बी क्विंटल 79 2100 2300 2300
गेवराई रब्बी क्विंटल 24 1800 2790 2200
केज रब्बी क्विंटल 60 1749 2470 2300
निलंगा रब्बी क्विंटल 20 2100 2700 2500
बोरी रब्बी क्विंटल 9 2010 2080 2080
जालना शाळू क्विंटल 798 2100 3095 2400
सांगली शाळू क्विंटल 40 2990 3300 3145
चिखली शाळू क्विंटल 10 1450 1850 1650
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 3 1900 2000 1950
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 20 1900 2350 2000
गंगापूर शाळू क्विंटल 7 1890 2500 2195
परभणी टालकी क्विंटल 42 1950 2350 2200
गंगाखेड टालकी क्विंटल 2 2200 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 2800 3500 3150
24/07/2022
बाळापूर हायब्रीड क्विंटल 20 1400 1800 1550
दौंड पांढरी क्विंटल 10 1500 1675 1650
औसा पांढरी क्विंटल 9 1250 2501 1971
कंधार पांढरी क्विंटल 4 1600 1800 1700
23/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 50 2100 2300 2200
बार्शी क्विंटल 1338 1800 3800 2700
बार्शी -वैराग क्विंटल 166 2350 3040 2802
मुंबई क्विंटल 1112 2600 4500 3500
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 3 1750 1950 1900
भोकरदन क्विंटल 11 1750 1825 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2200 2200 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 82 2250 3045 2400
वैजापूर क्विंटल 3 2060 2060 2060
जळगाव दादर क्विंटल 134 2200 2600 2500
अमळनेर दादर क्विंटल 75 2250 2300 2300
लोणार दादर क्विंटल 5 1400 1700 1550
अकोला हायब्रीड क्विंटल 17 1965 2300 2000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 50 2256 2261 2261
चिखली हायब्रीड क्विंटल 7 1050 1400 1225
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 2170 2200 2200
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 14 1425 2195 1810
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 13 1800 2290 2130
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 10 1550 2041 2041
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1300 1300 1300
उमरखेड-डांकी हायब्रीड क्विंटल 70 1800 2000 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1500 1750 1625
चोपडा लोकल क्विंटल 7 2141 2351 2351
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 42 2400 2675 2530
पुणे मालदांडी क्विंटल 647 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 17 1981 2727 2410
जामखेड मालदांडी क्विंटल 427 2000 3600 2800
इंदापूर -निमगाव केतकी मालदांडी क्विंटल 4 1851 2734 2200
वडूज मालदांडी क्विंटल 150 2800 3000 2900
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 1700 2700 1700
मालेगाव पांढरी क्विंटल 8 1925 1955 1951
पाचोरा पांढरी क्विंटल 12 2299 2317 2311
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 5 2200 2725 2462
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 25 2400 2690 2650
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 110 2500 3200 2800
उमरगा पांढरी क्विंटल 6 2224 2224 2224
पाथरी पांढरी क्विंटल 4 1550 2251 2199
दुधणी पांढरी क्विंटल 16 2290 2450 2370
माजलगाव रब्बी क्विंटल 28 1760 2625 2400
गेवराई रब्बी क्विंटल 60 2150 2692 2400
निलंगा रब्बी क्विंटल 8 2100 2900 2700
जालना शाळू क्विंटल 633 1700 3400 2400
सांगली शाळू क्विंटल 25 2990 4000 3495
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 20 2200 2300 2250
परतूर शाळू क्विंटल 7 1900 2216 2056
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 35 1800 2300 2000
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 2400 2400 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 2800 3500 3150