Jwari bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
पुणे मालदांडी क्विंटल 501 4600 5200 4900
वडूज मालदांडी क्विंटल 400 2650 2700 2675
आंबेजोबाई मालदांडी क्विंटल 5 2340 2340 2340
बोरी रब्बी क्विंटल 4 1505 1675 1675
01/04/2022
भोकर क्विंटल 2 1400 1400 1400
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 20 2200 2200 2200
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2450
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1600 1600
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 974 2200 2900 2700
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 12 2100 2830 2250
पुणे मालदांडी क्विंटल 502 4600 5200 4900
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 1400 1800 1800
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 6 1751 3000 2360
जालना शाळू क्विंटल 1043 1650 3253 2200
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 390 2011 2800 2405
31/03/2022
भोकर क्विंटल 1 1151 1151 1151
श्रीगोंदा क्विंटल 19 2700 3000 2800
लासूर स्टेशन क्विंटल 16 1761 2400 1900
मोर्शी क्विंटल 50 1200 1400 1300
देवणी क्विंटल 2 1700 1700 1700
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 93 2025 2150 2075
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 1648 1648 1648
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2425
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2500 2550 2525
चाकूर हायब्रीड क्विंटल 1 1300 1300 1300
उमरी हायब्रीड क्विंटल 14 1600 1900 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 1032 2200 2900 2700
वर्धा लोकल क्विंटल 3 2025 2025 2025
पुणे मालदांडी क्विंटल 504 4400 5000 4700
बीड मालदांडी क्विंटल 126 1600 2400 1971
ताडकळस नं. १ क्विंटल 12 1900 1900 1900
मुरुम पांढरी क्विंटल 1 1500 1500 1500
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 175 1800 2500 2100
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 1600 2351 2200
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 106 1650 2475 2062
परतूर शाळू क्विंटल 6 1250 2300 2200
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 45 1600 2251 2000
परभणी टालकी क्विंटल 70 1675 1800 1750
लोहा टालकी क्विंटल 10 1625 2771 2011
30/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 336 1850 2600 2225
संगमनेर क्विंटल 1 2001 2001 2001
भोकर क्विंटल 7 727 1725 1226
लासूर स्टेशन क्विंटल 110 1800 2791 2100
वडवणी क्विंटल 1 1600 1600 1600
जळगाव दादर क्विंटल 492 2060 3300 2725
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 97 2000 2100 2050
धुळे हायब्रीड क्विंटल 23 1648 1648 1648
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1300 2500 2500
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 29 1891 2192 2040
नागपूर लोकल क्विंटल 3 2200 2500 2425
मुंबई लोकल क्विंटल 1266 2200 2900 2700
कडा लोकल क्विंटल 98 1000 3100 2000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 17 2150 2370 2250
पुणे मालदांडी क्विंटल 501 4400 5000 4700
बीड मालदांडी क्विंटल 300 1525 2900 2091
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 15 2100 2500 2376
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 4 1500 2000 1800
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 300 1951 2228 2121
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 38 1750 2231 2025
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 180 1800 2500 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 17 1200 2200 2000
पैठण रब्बी क्विंटल 15 2800 3200 2900
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 115 1900 3456 2778
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 50 1600 2150 2000
29/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 248 1900 3200 2550
भोकर क्विंटल 1 1316 1316 1316
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2611 2800 2700
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 68 2075 2250 2150
धुळे हायब्रीड क्विंटल 407 1951 2130 2060
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 13 2000 2000 2000
सांगली हायब्रीड क्विंटल 130 2620 2700 2660
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2425
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1500 1500 1500
तळोदा हायब्रीड क्विंटल 31 1700 2326 2200
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 22 2142 2461 2271
मुंबई लोकल क्विंटल 2471 2200 2900 2700
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 25 1870 2455 2281
पुणे मालदांडी क्विंटल 498 4600 5000 4800
बीड मालदांडी क्विंटल 306 1550 2901 2088
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 20 1700 3200 2200
शिरुर नं. ३ क्विंटल 8 1350 1600 1400
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 345 1850 2218 2105
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 3 1750 1750 1750
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 575 1850 3500 2600
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 42 1550 2200 2081
मुरुम पांढरी क्विंटल 15 1701 2300 2001
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 195 1500 3083 2500
उमरगा पांढरी क्विंटल 9 1850 2265 2100
पाथरी पांढरी क्विंटल 2 1500 1500 1500
तुळजापूर पिवळी क्विंटल 50 2200 2500 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 18 2000 2790 2600
जालना शाळू क्विंटल 1445 1500 2675 2200
सांगली शाळू क्विंटल 150 2640 4200 3420
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 391 1600 3300 2450
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 43 1600 2300 2000
तासगाव शाळू क्विंटल 31 2780 2920 2850
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 2800 2800 2800
परभणी टालकी क्विंटल 115 1625 1750 1700
28/03/2022
सिन्नर क्विंटल 2 1405 1405 1405
भोकर क्विंटल 10 1226 2130 1678
श्रीगोंदा क्विंटल 38 2700 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2711 2711 2711
लासूर स्टेशन क्विंटल 510 1800 3021 2200
जळगाव दादर क्विंटल 229 2240 2660 2500
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 35 1950 2050 2000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 18 1726 2430 2200
सांगली हायब्रीड क्विंटल 300 2620 2800 2710
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 9 1400 2300 2300
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 38 1850 2300 1996
लासलगाव लोकल क्विंटल 8 1799 2299 2299
मुंबई लोकल क्विंटल 1659 2200 2900 2700
पुणे मालदांडी क्विंटल 495 4400 4800 4600
बीड मालदांडी क्विंटल 159 1531 2736 2072
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 29 1660 2351 2150
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 162 1700 2611 2200
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 36 1700 1960 1800
आंबेजोबाई मालदांडी क्विंटल 4 2100 2100 2100
परांडा मालदांडी क्विंटल 55 2130 2700 2300
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 13 2100 2351 2200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 7 1800 1900 1800
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 1600 1600 1600
मालेगाव पांढरी क्विंटल 6 1670 2151 1826
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 400 1850 2210 2100
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 4 1800 2811 2811
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 111 1600 2950 2050
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 200 1800 2800 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 1600 1600 1600
पाथरी पांढरी क्विंटल 2 1600 2241 2000
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 36 1401 2621 2191
जालना शाळू क्विंटल 1307 1400 2601 2125
सांगली शाळू क्विंटल 25 2640 3800 3220
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 58 1700 2100 1900
परतूर शाळू क्विंटल 8 1400 2141 1900
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 35 1600 2081 2000
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 2800 2800 2800
परभणी टालकी क्विंटल 160 1580 1800 1775
27/03/2022
सिल्लोड क्विंटल 18 1800 1925 1900
कन्न्ड क्विंटल 4 1300 2000 1750
देवणी क्विंटल 3 2410 2410 2410
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 37 1600 3000 2000
कडा लोकल क्विंटल 162 1000 3000 2000
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1500 1500 1500
दौंड पांढरी क्विंटल 1 1300 1300 1300
पैठण रब्बी क्विंटल 15 1550 3700 2400
26/03/2022
भोकर क्विंटल 4 1300 2101 1700
लासूर स्टेशन क्विंटल 750 1900 2890 2250
जळगाव दादर क्विंटल 281 2200 2750 2500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 309 1640 2105 2055
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 40 2130 2130 2130
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 109 2000 2100 2050
सांगली हायब्रीड क्विंटल 195 2620 2800 2710
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2425
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 95 1550 2275 1650
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1550 1425
मुंबई लोकल क्विंटल 1832 2200 2900 2700
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 6 2200 3000 2200
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 75 1700 2655 2500
पुणे मालदांडी क्विंटल 493 4200 4600 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 239 1550 3168 2162
जामखेड मालदांडी क्विंटल 1364 1700 3200 2450
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 4 1700 2000 1900
वडूज मालदांडी क्विंटल 400 2650 2700 2675
चाकूर मालदांडी क्विंटल 1 1991 1991 1991
परांडा मालदांडी क्विंटल 29 2150 2300 2200
शिरुर नं. ३ क्विंटल 41 1700 1750 1750
मालेगाव पांढरी क्विंटल 10 1551 2201 1635
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 78 1750 2251 1900
मुरुम पांढरी क्विंटल 30 1450 2800 2125
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 100 2160 2675 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 20 2000 2000 2000
पाथरी पांढरी क्विंटल 2 2201 2201 2201
माजलगाव रब्बी क्विंटल 80 1700 2836 2200
पैठण रब्बी क्विंटल 1 1531 1531 1531
गेवराई रब्बी क्विंटल 45 1500 2600 2050
जालना शाळू क्विंटल 1376 1600 3200 2100
सांगली शाळू क्विंटल 30 2640 4200 3420
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 197 1700 3000 2350
परतूर शाळू क्विंटल 14 1420 1910 1601
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 23 1600 2300 2000
परभणी टालकी क्विंटल 155 1575 1850 1644
लोहा टालकी क्विंटल 16 1530 2303 1762

 

Leave a Comment