Jwari bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
भोकर क्विंटल 1 1701 1701 1701
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 45 2125 2225 2175
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 20 2200 2200 2200
चिखली हायब्रीड क्विंटल 31 1300 1500 1400
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1200 1550 1400
लोहा हायब्रीड क्विंटल 7 1531 1673 1550
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1550 1425
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 51 2150 2600 2330
पुणे मालदांडी क्विंटल 1530 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 128 1602 2400 2030
वडूज मालदांडी क्विंटल 500 2700 2800 2750
परांडा मालदांडी क्विंटल 19 2350 2560 2470
मालेगाव पांढरी क्विंटल 5 1435 2512 1600
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 20 2200 2600 2400
मुरुम पांढरी क्विंटल 14 1500 2101 1801
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 165 1950 2800 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 18 1200 2600 1600
जालना शाळू क्विंटल 1430 1600 2832 2150
चिखली शाळू क्विंटल 17 1700 2400 2050
परतूर शाळू क्विंटल 30 1700 2541 2491
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 50 1600 2075 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 3 2200 2400 2300
लोहा टालकी क्विंटल 12 2250 2560 2481
08/04/2022
दोंडाईचा क्विंटल 244 1500 2170 2000
भोकर क्विंटल 12 1500 2562 2030
लासूर स्टेशन क्विंटल 702 1800 2776 2200
कन्न्ड क्विंटल 2 1500 2000 1570
वैजापूर क्विंटल 50 1600 2730 2150
जळगाव दादर क्विंटल 192 2100 2400 2300
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 35 2100 2200 2150
शहादा दादर क्विंटल 18 2000 2100 2000
दोंडाईचा दादर क्विंटल 313 1700 2330 2221
चोपडा दादर क्विंटल 730 1900 2300 2156
चिखली हायब्रीड क्विंटल 31 1300 1500 1400
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2425
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1300 1550 1400
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 28 1470 1800 1635
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 40 1800 2500 2200
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1500 1600 1600
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2000 2000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 36 1300 1900 1600
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 4 2100 2300 2200
लोहा हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1900 1700
अमरावती लोकल क्विंटल 5 1300 1500 1400
मुंबई लोकल क्विंटल 1170 2200 2900 2700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 12 1700 2100 2050
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 83 1880 2300 2100
पुणे मालदांडी क्विंटल 512 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 184 1500 2800 2036
परांडा मालदांडी क्विंटल 18 2075 2200 2150
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 42 1700 2600 2450
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 350 1950 2130 2061
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 1 1651 1651 1651
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 237 1500 2550 2251
मुरुम पांढरी क्विंटल 18 1740 2300 2000
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 192 2000 2875 2400
माजलगाव रब्बी क्विंटल 178 1700 2451 2255
पैठण रब्बी क्विंटल 5 2055 2055 2055
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 130 1600 2700 2450
जालना शाळू क्विंटल 1602 1700 2798 2200
चिखली शाळू क्विंटल 17 1700 2400 2050
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 124 1900 2675 2280
परतूर शाळू क्विंटल 4 1801 2550 2300
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 40 1600 2100 1800
मंठा शाळू क्विंटल 83 1550 2500 2300
परभणी टालकी क्विंटल 80 1850 2000 1900
लोहा टालकी क्विंटल 17 2200 2724 2550
07/04/2022
शहादा क्विंटल 2 1900 1900 1900
दोंडाईचा क्विंटल 315 1600 2100 2000
श्रीगोंदा क्विंटल 3 3000 3000 3000
लासूर स्टेशन क्विंटल 914 1800 2300 1950
सेलु क्विंटल 3 1700 1700 1700
कन्न्ड क्विंटल 3 1300 2000 1700
वैजापूर क्विंटल 60 2000 2350 2250
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 79 2150 2250 2200
शहादा दादर क्विंटल 26 1901 2250 2013
दोंडाईचा दादर क्विंटल 403 1700 2300 2200
चोपडा दादर क्विंटल 1750 1800 2701 2451
अमळनेर दादर क्विंटल 2000 2375 2799 2799
शिरपूर दादर क्विंटल 3290 1800 3450 3250
बारामती हायब्रीड क्विंटल 924 1900 2100 2000
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 47 2100 2200 2150
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1150 1500 1325
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2350
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1450 1300
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 5235 5800 6600 6200
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 4 1760 1770 1760
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 30 1500 1500 1500
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 59 1450 2140 1795
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
लोहा हायब्रीड क्विंटल 8 1500 1985 1851
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 30 1500 1751 1751
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1550 1425
चोपडा लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 945 2200 2900 2700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 1800 2355 2050
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 81 1870 2455 2050
बारामती मालदांडी क्विंटल 616 2050 3001 2200
पुणे मालदांडी क्विंटल 263 4100 5000 4550
बीड मालदांडी क्विंटल 303 1551 3100 2053
जामखेड मालदांडी क्विंटल 1273 1700 3200 2450
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 184 1800 2901 2300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 520 1700 3300 3200
आंबेजोबाई मालदांडी क्विंटल 3 2600 2600 2600
परांडा मालदांडी क्विंटल 31 2400 2800 2600
मालेगाव पांढरी क्विंटल 1 1401 1401 1401
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 450 2000 2151 2075
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 15 1850 1850 1850
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 130 1451 2800 2151
मुरुम पांढरी क्विंटल 22 1500 2250 1875
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 1850 2850 2250
पाथरी पांढरी क्विंटल 14 1650 2601 2401
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 2 1300 1401 1401
माजलगाव रब्बी क्विंटल 173 1700 2601 2200
पैठण रब्बी क्विंटल 35 1951 2600 2251
जालना शाळू क्विंटल 1914 1550 3000 2150
चिखली शाळू क्विंटल 24 2000 2601 2300
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 120 1900 2500 2200
परतूर शाळू क्विंटल 5 1401 2401 1900
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 115 1600 2251 2100
परभणी टालकी क्विंटल 80 1800 2000 1900
गंगाखेड टालकी क्विंटल 3 2200 2500 2300
06/04/2022
दोंडाईचा क्विंटल 141 1500 2100 2000
मुंबई क्विंटल 1207 2200 2900 2700
संगमनेर क्विंटल 15 1951 1951 1951
भोकर क्विंटल 8 1515 1700 1600
लासूर स्टेशन क्विंटल 1027 1850 2826 2150
कन्न्ड क्विंटल 8 1500 2000 1750
वैजापूर क्विंटल 75 2000 2750 2300
देवणी क्विंटल 4 1890 1890 1890
जळगाव दादर क्विंटल 514 2275 2800 2600
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 20 2300 2300 2300
शहादा दादर क्विंटल 59 2099 2550 2225
दोंडाईचा दादर क्विंटल 152 1751 2400 2200
चोपडा दादर क्विंटल 855 1800 2964 2321
अमळनेर दादर क्विंटल 900 2401 2780 2780
शिरपूर दादर क्विंटल 2236 1800 3600 3350
तळोदा दादर क्विंटल 76 2280 3281 3166
येवला हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1600 1600
अकोला हायब्रीड क्विंटल 3 1100 1200 1150
चिखली हायब्रीड क्विंटल 25 1200 1700 1450
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 23 2200 2500 2425
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1450 1400
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 2000 2000 2150 2150
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 36 1600 1851 1725
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 40 1575 2550 1740
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2300 2300 2300
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2200 2100
लोहा हायब्रीड क्विंटल 5 1450 1600 1500
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 15 1360 1771 1771
यावल काळी क्विंटल 3875 1350 1930 1450
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1550 1425
पुणे मालदांडी क्विंटल 508 4300 4800 4550
बीड मालदांडी क्विंटल 310 1692 2600 2058
इंदापूर -निमगाव केतकी मालदांडी क्विंटल 2 1800 2900 2200
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 5 1700 2200 2000
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 12 1800 2300 2250
परांडा मालदांडी क्विंटल 11 2250 2670 2475
मालेगाव पांढरी क्विंटल 13 1102 1451 1400
शिरपूर पांढरी क्विंटल 1 1421 1625 1500
मनवत पांढरी क्विंटल 50 2051 2700 2400
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 242 1500 2900 2151
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 138 1900 2700 2550
पाथरी पांढरी क्विंटल 5 1700 2400 2200
केज पिवळी क्विंटल 4 1210 4301 2000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 113 1700 2501 2351
पैठण रब्बी क्विंटल 31 1800 2860 2526
जिंतूर रब्बी क्विंटल 7 2380 2400 2380
केज रब्बी क्विंटल 24 1700 2300 1999
जालना शाळू क्विंटल 1710 1800 3075 2141
चिखली शाळू क्विंटल 12 1850 2501 2172
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 75 1750 2300 2025
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 40 1600 2400 2000
परभणी टालकी क्विंटल 75 1800 2100 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 2 2200 2400 2300
लोहा टालकी क्विंटल 12 1701 2595 2440
05/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 273 2000 3609 2804
दोंडाईचा क्विंटल 152 1600 2151 2031
नंदूरबार क्विंटल 23 1806 2075 1975
सिन्नर क्विंटल 6 1600 2000 1945
मुंबई क्विंटल 1109 2200 2900 2700
सिल्लोड क्विंटल 7 1400 1600 1500
भोकर क्विंटल 6 1600 1700 1650
लासूर स्टेशन क्विंटल 659 1800 2800 2100
कन्न्ड क्विंटल 1 2000 2700 2350
जळगाव दादर क्विंटल 529 2200 2850 2600
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 29 2050 2050 2050
शहादा दादर क्विंटल 18 2151 2451 2200
दोंडाईचा दादर क्विंटल 278 1700 2400 2300
चोपडा दादर क्विंटल 1725 1900 2852 2546
नंदूरबार दादर क्विंटल 1252 2081 3393 2700
अमळनेर दादर क्विंटल 100 1800 2360 2360
शिरपूर दादर क्विंटल 3357 1826 3701 3254
तळोदा दादर क्विंटल 21 2630 3392 3000
चिखली हायब्रीड क्विंटल 20 1100 2000 1550
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1350 1250
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1550 1950 2100 2100
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1585 1881 1733
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 26 1750 1900 1760
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1300 2500 2500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2500 2500 2500
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 38 1951 2041 1988
यावल हायब्रीड क्विंटल 13 1350 1930 1490
केज हायब्रीड क्विंटल 89 1400 2500 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1500 1375
चोपडा लोकल क्विंटल 15 2112 2112 2112
कोपरगाव लोकल क्विंटल 40 1900 1900 1900
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 77 1855 2605 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 507 4300 4800 4550
बीड मालदांडी क्विंटल 294 1650 3041 2155
जामखेड मालदांडी क्विंटल 949 1700 3000 2350
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 25 1750 2800 2300
परांडा मालदांडी क्विंटल 9 1450 2800 1500
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 2100 2100 2100
शिरुर नं. ३ क्विंटल 21 1600 1800 1800
मालेगाव पांढरी क्विंटल 16 1551 1871 1866
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 350 1800 2160 2080
शिरपूर पांढरी क्विंटल 6 2061 2061 2061
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 47 1900 2800 2300
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 325 1850 3401 2600
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 12 1592 2480 2036
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 165 1500 2500 2200
मुरुम पांढरी क्विंटल 1 1801 1801 1801
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 1850 2826 2450
पाथरी पांढरी क्विंटल 26 1400 2650 1700
केज पिवळी क्विंटल 4 1151 4300 1300
माजलगाव रब्बी क्विंटल 187 1650 2651 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 65 1200 3200 2975
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 38 1450 2821 2400
जालना शाळू क्विंटल 1532 1700 2800 2175
चिखली शाळू क्विंटल 10 1800 2475 2137
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 187 2075 3114 2594
परतूर शाळू क्विंटल 13 1575 2500 1951
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 32 1600 2100 1800
तासगाव शाळू क्विंटल 30 2700 2850 2760
परभणी टालकी क्विंटल 120 1800 2000 1900
गंगाखेड टालकी क्विंटल 2 2200 2400 2300
04/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 273 2000 3609 2804
दोंडाईचा क्विंटल 325 1600 2126 2050
नंदूरबार क्विंटल 70 1900 2320 2100
भोकर क्विंटल 9 1425 2001 1713
श्रीगोंदा क्विंटल 58 2700 3000 2800
श्रीरामपूर क्विंटल 5 2711 2711 2711
लासूर स्टेशन क्विंटल 1021 1850 2761 2150
सेलु क्विंटल 6 2250 2330 2300
राहता क्विंटल 2 1900 1900 1900
जळगाव दादर क्विंटल 551 1950 2730 2450
शहादा दादर क्विंटल 7 2000 2651 2401
दोंडाईचा दादर क्विंटल 278 1700 2350 2201
चोपडा दादर क्विंटल 2000 1900 2951 2552
नंदूरबार दादर क्विंटल 941 2141 3840 2725
अमळनेर दादर क्विंटल 700 2211 2686 2686
शिरपूर दादर क्विंटल 2389 1600 3780 3527
तळोदा दादर क्विंटल 55 2181 3000 2541
सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2351 2200
बारामती हायब्रीड क्विंटल 756 1900 2200 2100
अकोला हायब्रीड क्विंटल 2 1200 1200 1200
चिखली हायब्रीड क्विंटल 5 1100 1500 1300
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 7 2300 2300 2300
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1300 1550 1400
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1800 1800 2100 2100
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 35 1400 1850 1625
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 33 1000 1745 1700
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 25 2000 2700 2700
रावेर हायब्रीड क्विंटल 20 1765 1765 1765
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 59 1953 2291 2038
यावल हायब्रीड क्विंटल 1665 1350 1920 1490
केज हायब्रीड क्विंटल 87 1600 2300 2000
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 10 1395 1900 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1500 1400
चोपडा लोकल क्विंटल 28 2000 2300 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 844 2200 2900 2700
हिंगोली लोकल क्विंटल 10 1100 2200 1650
बारामती मालदांडी क्विंटल 504 2150 3075 2400
पुणे मालदांडी क्विंटल 504 4500 5000 4750
पंढरपूर मालदांडी क्विंटल 4 1951 1951 1951
बीड मालदांडी क्विंटल 268 1671 2630 2098
जामखेड मालदांडी क्विंटल 1143 1700 3000 2350
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 60 1701 2826 2200
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 229 1600 2811 2200
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 15 1800 2300 2250
परांडा मालदांडी क्विंटल 20 2330 2800 2500
ताडकळस नं. १ क्विंटल 9 1700 2000 1900
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 1500 1800 1800
मालेगाव पांढरी क्विंटल 24 1402 2900 1861
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 450 1900 2181 2110
मनवत पांढरी क्विंटल 50 2051 2700 2400
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 3 2400 3500 3500
औसा पांढरी क्विंटल 34 1601 2401 2122
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 9 1600 2640 2120
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 225 1650 2481 2090
मुरुम पांढरी क्विंटल 101 1600 2250 1925
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 190 2100 2751 2400
पाथरी पांढरी क्विंटल 38 1601 2241 2000
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 4 1400 3400 2700
केज पिवळी क्विंटल 2 1401 1500 1401
माजलगाव रब्बी क्विंटल 230 1700 2700 2275
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 31 1641 2900 2500
जालना शाळू क्विंटल 2578 1400 2786 2100
चिखली शाळू क्विंटल 4 1700 2500 2100
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 263 1800 3690 2745
परतूर शाळू क्विंटल 9 1605 2245 2000
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 75 1600 2051 2000
परभणी टालकी क्विंटल 160 1800 2100 2000
लोहा टालकी क्विंटल 17 1700 2751 2400
03/04/2022
देवणी क्विंटल 1 1521 1521 1521
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1300 1700 1700
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 44 1600 3000 2250
शिरुर नं. ३ क्विंटल 9 1400 1950 1700
दौंड पांढरी क्विंटल 1 1800 1800 1800
औसा पांढरी क्विंटल 46 1050 2452 1909
औसा पिवळी क्विंटल 5 3001 5561 4041
पैठण रब्बी क्विंटल 22 2891 3752 3130
02/04/2022
बार्शी क्विंटल 1570 1500 3500 2800
श्रीरामपूर क्विंटल 1 2600 2600 2600
वैजापूर क्विंटल 27 1900 2250 2010
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 4 2051 2051 2051
केज हायब्रीड क्विंटल 213 1200 2300 2000
लोहा हायब्रीड क्विंटल 10 1500 1750 1601
सोनपेठ हायब्रीड क्विंटल 43 1575 2351 1751
मुंबई लोकल क्विंटल 817 2200 2900 2700
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 109 1500 3000 2200
पुणे मालदांडी क्विंटल 501 4600 5200 4900
बीड मालदांडी क्विंटल 115 1661 2711 2031
जामखेड मालदांडी क्विंटल 2152 1700 3000 2350
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 5 1800 2200 2000
वडूज मालदांडी क्विंटल 400 2650 2700 2675
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 1051 1520 3500 3200
आंबेजोबाई मालदांडी क्विंटल 5 2340 2340 2340
परांडा मालदांडी क्विंटल 39 2200 2650 2550
ताडकळस नं. १ क्विंटल 5 1961 1961 1961
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 2200 2200 2200
शिरुर नं. ३ क्विंटल 2 1200 1600 1600
औसा पांढरी क्विंटल 47 1201 2451 1967
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 380 1650 2600 2100
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 170 2000 2851 2400
पाथरी पांढरी क्विंटल 43 1300 2551 2001
केज पिवळी क्विंटल 4 1400 4501 1821
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 1 1500 1500 1500
माजलगाव रब्बी क्विंटल 331 1750 2627 2251
पैठण रब्बी क्विंटल 2 1780 1780 1780
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 105 1501 2800 2651
बोरी रब्बी क्विंटल 4 1505 1675 1675
परभणी टालकी क्विंटल 80 1610 1900 1850
लोहा टालकी क्विंटल 10 1700 2740 2172

 

Leave a Comment