Jwari bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
भोकरदन क्विंटल 6 1800 1900 1850
भोकर क्विंटल 44 1559 1850 1704
जळगाव दादर क्विंटल 41 2000 2011 2011
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2000 2000
चिखली हायब्रीड क्विंटल 8 1100 1500 1300
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 13 1660 1975 1675
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2100 2100 2100
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 60 1460 1725 1725
अमरावती लोकल क्विंटल 18 1300 1600 1450
नागपूर लोकल क्विंटल 6 2200 2500 2350
कोपरगाव लोकल क्विंटल 8 1500 1699 1650
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 57 1800 2260 2110
पुणे मालदांडी क्विंटल 585 4200 4700 4450
बीड मालदांडी क्विंटल 84 1551 2631 1881
इंदापूर -निमगाव केतकी मालदांडी क्विंटल 3 1300 1541 1541
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1424 2291 2041
मुरुम पांढरी क्विंटल 10 1500 1500 1500
माजलगाव रब्बी क्विंटल 53 1600 2325 2000
पैठण रब्बी क्विंटल 4 2926 2926 2926
गेवराई रब्बी क्विंटल 43 1400 2100 1850
जालना शाळू क्विंटल 1463 1600 3270 2150
चिखली शाळू क्विंटल 15 1600 2000 1800
परतूर शाळू क्विंटल 24 1900 2151 2070
गंगाखेड टालकी क्विंटल 5 2200 2500 2400
10/06/2022
शहादा क्विंटल 7 1600 1771 1600
दोंडाईचा क्विंटल 118 1800 2152 1851
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 32 1502 2100 1801
भोकर क्विंटल 128 1401 1772 1586
लासूर स्टेशन क्विंटल 145 1900 2331 1975
धुळे दादर क्विंटल 4 1930 1930 1930
जळगाव दादर क्विंटल 195 1950 2100 2000
दोंडाईचा दादर क्विंटल 47 1900 2355 2301
चोपडा दादर क्विंटल 50 1850 2125 1985
लोणार दादर क्विंटल 10 1350 1500 1425
देवळा दादर क्विंटल 5 2075 2590 2255
अकोला हायब्रीड क्विंटल 3 1355 1355 1355
धुळे हायब्रीड क्विंटल 94 1870 1986 1920
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 23 1755 1755 1755
चिखली हायब्रीड क्विंटल 11 1150 1300 1225
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 15 1705 1705 1705
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 26 1200 1511 1355
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 20 1605 1880 1630
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1600 2000 2000
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 10 1455 1851 1851
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1600 1450
लासलगाव लोकल क्विंटल 13 1651 2200 2200
चोपडा लोकल क्विंटल 1 1600 1600 1600
मुंबई लोकल क्विंटल 910 2400 4000 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 45 1050 2055 1552
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 44 1700 2310 2150
पुणे मालदांडी क्विंटल 583 4200 4700 4450
बीड मालदांडी क्विंटल 8 1581 2481 1912
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 1600 1640 1620
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 50 1600 1901 1600
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 4 1500 2000 1700
मुरुम पांढरी क्विंटल 3 1801 1801 1801
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2000 2532 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 7 2140 2351 2250
तुळजापूर पिवळी क्विंटल 36 2500 2900 2700
लातूर रब्बी क्विंटल 417 2250 2550 2400
माजलगाव रब्बी क्विंटल 100 1650 2500 2300
गेवराई रब्बी क्विंटल 96 1450 2490 1900
चिखली शाळू क्विंटल 20 1550 1950 1750
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 8 1800 2000 1900
परतूर शाळू क्विंटल 13 1600 2150 1800
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 20 1600 2170 1800
गंगापूर शाळू क्विंटल 21 1550 2170 1954
गंगाखेड टालकी क्विंटल 7 2200 2500 2400
09/06/2022
दोंडाईचा क्विंटल 90 1500 1951 1900
भोकर क्विंटल 4 1700 1700 1700
लासूर स्टेशन क्विंटल 206 1930 2400 2025
सेलु क्विंटल 26 1600 1870 1700
कन्न्ड क्विंटल 1 1800 1800 1800
राहता क्विंटल 2 1658 1658 1658
धुळे दादर क्विंटल 18 1600 2000 1851
शहादा दादर क्विंटल 1 1841 1841 1841
दोंडाईचा दादर क्विंटल 48 1728 2300 2100
चोपडा दादर क्विंटल 110 1900 2152 2001
शिरपूर दादर क्विंटल 223 1850 2170 2065
देवळा दादर क्विंटल 2 2265 2450 2450
बारामती हायब्रीड क्विंटल 293 1800 2200 2100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 266 1600 1930 1875
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1200 1450 1325
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2425
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1500 1800 1600
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 86 1650 1850 1725
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 28 1576 1601 1601
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4200 3800
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 40 1500 1930 1930
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1650 1475
लासलगाव लोकल क्विंटल 1 2600 2600 2600
मुंबई लोकल क्विंटल 912 2400 4000 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 9 1955 2275 2145
बारामती मालदांडी क्विंटल 196 2150 3352 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 580 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 53 1250 2301 1820
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 3 1800 1800 1800
जामखेड मालदांडी क्विंटल 566 1700 2800 2250
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 1351 1599 1451
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 68 1930 2580 2250
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 82 1810 2800 2800
चाकूर मालदांडी क्विंटल 3 1401 2500 2001
परांडा मालदांडी क्विंटल 6 2100 2380 2100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 2 1900 1900 1900
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 4 1250 1550 1250
दौंड पांढरी क्विंटल 3 1301 1301 1301
औसा पांढरी क्विंटल 86 1000 2601 1890
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 87 1400 2401 1930
मुरुम पांढरी क्विंटल 25 1700 1800 1750
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 15 1550 1550 1550
उमरगा पांढरी क्विंटल 4 1352 2100 1800
औसा पिवळी क्विंटल 1 4001 4001 4001
माजलगाव रब्बी क्विंटल 100 1650 2551 2200
पैठण रब्बी क्विंटल 21 1490 3081 2230
गेवराई रब्बी क्विंटल 54 1550 2332 1850
जालना शाळू क्विंटल 638 1500 2500 2100
सांगली शाळू क्विंटल 75 2758 4000 3379
चिखली शाळू क्विंटल 10 1500 2100 1800
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 36 1800 2100 1950
परतूर शाळू क्विंटल 20 1600 2015 1790
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 23 1800 1850 1850
परभणी टालकी क्विंटल 40 1800 2200 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2300 2500 2400
08/06/2022
शहादा क्विंटल 3 1712 1732 1712
दोंडाईचा क्विंटल 39 1674 2001 1951
बार्शी -वैराग क्विंटल 169 1800 2800 2330
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1202 1202 1202
भोकर क्विंटल 70 1567 1761 1664
करमाळा क्विंटल 126 1800 3233 2300
लासूर स्टेशन क्विंटल 264 1875 2691 1950
निरा -सासवड क्विंटल 40 2800 3500 3150
कुर्डवाडी क्विंटल 4 2200 2200 2200
कन्न्ड क्विंटल 3 1600 1800 1700
वडवणी क्विंटल 18 1601 2550 2101
धुळे दादर क्विंटल 20 1670 2000 1851
शहादा दादर क्विंटल 3 2081 2400 2081
दोंडाईचा दादर क्विंटल 38 1700 2211 2151
चोपडा दादर क्विंटल 65 1800 2121 2001
अमळनेर दादर क्विंटल 200 1900 2231 2231
शिरपूर दादर क्विंटल 118 1750 2144 2011
लोणार दादर क्विंटल 55 1350 1500 1425
देवळा दादर क्विंटल 6 2125 2450 2300
अकोला हायब्रीड क्विंटल 49 1425 1900 1830
धुळे हायब्रीड क्विंटल 106 1500 2160 1850
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1100 1400 1250
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 300 1800 1900 1900
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 11 1600 1800 1800
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 20 1702 1751 1731
तळोदा हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1800 1700
उमरी हायब्रीड क्विंटल 30 1700 1800 1750
हिमायतनगर हायब्रीड क्विंटल 210 1300 1500 1400
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 15 1300 1750 1650
उमरखेड-डांकी हायब्रीड क्विंटल 60 1900 2100 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1550 1425
मुंबई लोकल क्विंटल 449 2400 4000 3500
पुणे मालदांडी क्विंटल 577 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 112 1450 2469 1879
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 5 1900 2200 2000
चाकूर मालदांडी क्विंटल 2 1461 3100 1591
परांडा मालदांडी क्विंटल 2 2150 2150 2150
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 39 1600 1899 1750
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 150 1842 1932 1850
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 30 1500 1900 1600
मनवत पांढरी क्विंटल 19 1750 1950 1800
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 6 1500 2000 1750
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 82 1460 2100 1950
मुरुम पांढरी क्विंटल 58 1400 1651 1526
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 120 2000 2800 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 7 1100 1800 1600
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 1 6001 6001 6001
माजलगाव रब्बी क्विंटल 36 1550 2350 2000
पैठण रब्बी क्विंटल 25 1191 2751 1939
गेवराई रब्बी क्विंटल 107 1500 2485 2000
जालना शाळू क्विंटल 880 1600 3050 2150
चिखली शाळू क्विंटल 15 1500 1950 1725
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 51 1800 2000 1900
परतूर शाळू क्विंटल 10 1720 1900 1851
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 30 1600 1800 1700
तासगाव शाळू क्विंटल 32 2670 2800 2760
परभणी टालकी क्विंटल 50 1900 2250 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2300 2500 2400
07/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 131 2100 2400 2250
शहादा क्विंटल 1 1751 1751 1751
दोंडाईचा क्विंटल 86 1451 1899 1800
बार्शी -वैराग क्विंटल 316 1350 2551 2100
भोकर क्विंटल 153 1359 1753 1556
करमाळा क्विंटल 29 2000 3400 2400
लासूर स्टेशन क्विंटल 215 1900 2576 1975
कन्न्ड क्विंटल 2 1600 1800 1700
जळगाव दादर क्विंटल 325 1800 2050 2000
शहादा दादर क्विंटल 2 2303 2303 2303
दोंडाईचा दादर क्विंटल 61 1500 2236 1966
चोपडा दादर क्विंटल 62 1881 2151 2075
अमळनेर दादर क्विंटल 300 1973 2100 2100
शिरपूर दादर क्विंटल 95 2000 2325 2111
लोणार दादर क्विंटल 15 1300 1520 1410
देवळा दादर क्विंटल 2 2425 2560 2560
अकोला हायब्रीड क्विंटल 24 1275 1411 1343
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 15 1525 1525 1525
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1100 1300 1200
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 30 1600 2300 2000
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 250 1751 1896 1896
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 13 1200 1325 1262
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 73 1625 1900 1650
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 22 1550 1580 1550
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 6 2100 2100 2100
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 13 1200 1625 1500
यावल हायब्रीड क्विंटल 16 1660 2250 1870
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 9 1300 1965 1800
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1600 1450
लासलगाव लोकल क्विंटल 3 1600 1600 1600
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 1721 1721 1721
मुंबई लोकल क्विंटल 1721 2400 4000 3500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 14 1650 1750 1700
वणी लोकल क्विंटल 6 1555 1555 1555
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 2 2200 2200 2200
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 33 1700 2358 2125
पुणे मालदांडी क्विंटल 575 4200 5000 4600
बीड मालदांडी क्विंटल 116 1571 2446 1930
जामखेड मालदांडी क्विंटल 514 1700 2800 2250
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 7 1852 1951 1900
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1670 2101 2081
परांडा मालदांडी क्विंटल 10 1800 2400 1840
मालेगाव पांढरी क्विंटल 32 1561 2700 1811
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 200 1700 1895 1740
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 245 1851 2751 2400
औसा पांढरी क्विंटल 35 1000 2552 1830
कंधार पांढरी क्विंटल 123 1600 1800 1700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 54 1401 2800 2001
मुरुम पांढरी क्विंटल 3 1500 1700 1600
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 1950 2400 2200
माजलगाव रब्बी क्विंटल 138 1550 2350 2000
पैठण रब्बी क्विंटल 17 1950 2381 2046
गेवराई रब्बी क्विंटल 216 1600 2381 1850
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 7 1101 1870 1600
चिखली शाळू क्विंटल 20 1500 2300 1900
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 26 1800 2000 1900
परतूर शाळू क्विंटल 22 1500 1941 1590
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 14 1600 1776 1776
तासगाव शाळू क्विंटल 38 2600 2850 2760
गंगापूर शाळू क्विंटल 9 1971 2000 1986
परभणी टालकी क्विंटल 110 1850 2200 2100
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2300 2500 2400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार टालकी क्विंटल 9 1300 1965 1965
06/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 117 2000 2400 2200
शहादा क्विंटल 10 1500 1793 1772
दोंडाईचा क्विंटल 57 1800 1963 1900
बार्शी -वैराग क्विंटल 237 1750 2900 2351
नंदूरबार क्विंटल 159 1715 1941 1800
संगमनेर क्विंटल 6 2025 2025 2025
भोकर क्विंटल 133 1200 1721 1460
श्रीगोंदा क्विंटल 3 2800 2800 2800
करमाळा क्विंटल 198 1900 3400 2400
लासूर स्टेशन क्विंटल 270 1875 2601 1950
कुर्डवाडी क्विंटल 12 2100 2400 2250
धुळे दादर क्विंटल 18 1870 1975 1887
जळगाव दादर क्विंटल 65 2000 2000 2000
शहादा दादर क्विंटल 1 1851 1851 1851
दोंडाईचा दादर क्विंटल 72 1900 2201 2052
चोपडा दादर क्विंटल 40 1670 2025 1951
नंदूरबार दादर क्विंटल 68 2280 2481 2350
अमळनेर दादर क्विंटल 360 1900 2168 2168
शिरपूर दादर क्विंटल 167 1775 2200 2136
लोणार दादर क्विंटल 20 1300 1450 1350
देवळा दादर क्विंटल 2 1350 2505 2405
बारामती हायब्रीड क्विंटल 254 1800 2200 2000
अकोला हायब्रीड क्विंटल 4 1500 1500 1500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 140 1500 1870 1780
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 6 1300 1300 1300
चिखली हायब्रीड क्विंटल 15 1000 1800 1400
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1800 1900 1850
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 285 1700 1860 1860
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 48 1300 2000 1650
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 48 1550 2230 1600
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 5 1500 1650 1500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1800 1800 1800
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 5 1400 1741 1741
तळोदा हायब्रीड क्विंटल 9 1650 1800 1700
लोहा हायब्रीड क्विंटल 27 1650 1740 1726
उमरी हायब्रीड क्विंटल 30 1700 1800 1750
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 8 1200 1800 1800
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1250 1400 1350
लासलगाव लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 9 2200 2500 2425
मुंबई लोकल क्विंटल 1439 2400 4000 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 100 1000 1750 1375
वणी लोकल क्विंटल 3 1455 1455 1455
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 1400 1400 1400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 66 1500 3000 2150
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 20 2000 2300 2151
बारामती मालदांडी क्विंटल 169 2100 3001 2400
पुणे मालदांडी क्विंटल 573 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 131 1521 2321 1840
जामखेड मालदांडी क्विंटल 397 1700 2800 2250
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 45 1750 2650 2300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 194 1700 2850 2850
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 15 1800 2000 1900
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1201 3000 1921
परांडा मालदांडी क्विंटल 12 2100 2330 2250
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1500 1500 1500
मालेगाव पांढरी क्विंटल 13 1700 2462 1911
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 300 1699 1846 1727
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 6 1900 1900 1900
मनवत पांढरी क्विंटल 11 1900 1900 1900
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 2 2300 2300 2300
औसा पांढरी क्विंटल 55 1401 2451 1884
कंधार पांढरी क्विंटल 40 1600 1800 1700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 113 1550 2400 2000
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 95 1950 2400 2100
उमरगा पांढरी क्विंटल 5 1390 2350 2000
पाथरी पांढरी क्विंटल 25 1400 2000 1800
माजलगाव रब्बी क्विंटल 114 1400 2150 1800
गेवराई रब्बी क्विंटल 60 1561 2299 1900
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 8 1350 2100 1651
जालना शाळू क्विंटल 1205 1500 2325 2025
सांगली शाळू क्विंटल 25 2758 3800 3279
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 42 1800 2000 1900
परतूर शाळू क्विंटल 43 1700 1901 1881
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 62 1600 2100 1800
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 1800 2630 2098
परभणी टालकी क्विंटल 95 1850 2200 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2200 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 8 1700 2201 1826
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4200 3800
05/06/2022
कन्न्ड क्विंटल 1 1600 1600 1600
फलटण हायब्रीड क्विंटल 148 1700 2400 2100
बाळापूर हायब्रीड क्विंटल 109 1400 2300 1800
उमरखेड-डांकी हायब्रीड क्विंटल 120 1900 2100 2000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 3 2200 2200 2200
शिरुर नं. ३ क्विंटल 2 1400 1400 1400
पारोळा पांढरी क्विंटल 3 1800 1800 1800
दौंड पांढरी क्विंटल 16 1500 1600 1600
कंधार पांढरी क्विंटल 75 1600 1800 1700
पैठण रब्बी क्विंटल 3 1200 1500 1451
04/06/2022
बार्शी -वैराग क्विंटल 280 1400 3001 2401
भोकर क्विंटल 109 1550 1709 1630
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1600 1600 1600
लासूर स्टेशन क्विंटल 436 1875 2651 1950
सेलु क्विंटल 15 1840 1840 1840
कन्न्ड क्विंटल 1 1700 1700 1700
देवणी क्विंटल 1 1700 1700 1700
धुळे दादर क्विंटल 3 1932 1932 1932
जळगाव दादर क्विंटल 243 1800 2050 2000
अमळनेर दादर क्विंटल 300 1900 2050 2050
लोणार दादर क्विंटल 20 1300 1550 1425
अकोला हायब्रीड क्विंटल 25 1525 1840 1775
धुळे हायब्रीड क्विंटल 249 1700 1911 1803
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1300 1250
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 30 1600 1800 1700
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 400 1705 1840 1840
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 99 1375 1500 1437
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 49 1555 1780 1640
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 100 1600 1800 1700
लोहा हायब्रीड क्विंटल 10 1550 1738 1675
पातूर हायब्रीड क्विंटल 5 1800 2100 1960
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1650 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1023 2400 4000 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 66 1300 2480 2330
पुणे मालदांडी क्विंटल 570 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 103 1450 2041 1773
जामखेड मालदांडी क्विंटल 371 1700 2800 2250
इंदापूर -निमगाव केतकी मालदांडी क्विंटल 4 2020 2500 2200
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 4 1900 2200 2000
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 14 1250 1850 1550
वडूज मालदांडी क्विंटल 300 2650 2750 2700
चाकूर मालदांडी क्विंटल 2 2000 3100 2400
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 1400 1400 1400
मालेगाव पांढरी क्विंटल 92 1451 2851 2151
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 20 1800 1950 1850
पारोळा पांढरी क्विंटल 450 1736 1789 1738
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 90 1500 2354 1875
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 154 1600 2375 2000
पाथरी पांढरी क्विंटल 11 1400 2000 1701
माजलगाव रब्बी क्विंटल 75 1500 2350 2000
पैठण रब्बी क्विंटल 12 1325 1991 1651
गेवराई रब्बी क्विंटल 78 1490 2600 1950
जालना शाळू क्विंटल 995 1550 2400 2011
सांगली शाळू क्विंटल 25 2758 3000 2879
चिखली शाळू क्विंटल 16 1650 1950 1800
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 24 1800 1900 1850
परतूर शाळू क्विंटल 21 1800 2141 1900
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 28 1500 1700 1600
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2200 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 5 1700 2000 1900