Jwari bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 1500 1500 1500
भोकर क्विंटल 8 1461 1461 1461
सेलु क्विंटल 5 1600 1600 1600
जळगाव दादर क्विंटल 29 1800 2200 2200
अमळनेर दादर क्विंटल 330 2100 3560 3560
धुळे हायब्रीड क्विंटल 52 1700 2000 1899
चिखली हायब्रीड क्विंटल 7 1050 1350 1200
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 300 1700 2040 2040
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 73 1600 2230 1680
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1400 1400
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1500 1375
पुणे मालदांडी क्विंटल 473 4000 4600 4300
बीड मालदांडी क्विंटल 118 1450 2975 1964
वडूज मालदांडी क्विंटल 700 2650 2700 2675
परांडा मालदांडी क्विंटल 4 2235 2235 2235
मालेगाव पांढरी क्विंटल 12 1471 3260 1601
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 7 1450 1700 1575
मुरुम पांढरी क्विंटल 6 1400 1400 1400
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 90 1800 2768 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 7 1300 1790 1300
माजलगाव रब्बी क्विंटल 38 1500 1941 1800
जालना शाळू क्विंटल 852 1700 3293 2151
सांगली शाळू क्विंटल 175 2640 4000 3320
चिखली शाळू क्विंटल 6 1700 2250 1975
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 190 1900 3250 2775
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 52 1400 2200 1800
लोहा टालकी क्विंटल 6 1500 1700 1551
11/03/2022
दोंडाईचा क्विंटल 102 1450 2025 1999
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 1600 1600 1600
भोकर क्विंटल 6 1400 1525 1462
लासूर स्टेशन क्विंटल 273 1600 3300 2200
धुळे दादर क्विंटल 6 1820 1900 1900
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 5 1980 1980 1980
दोंडाईचा दादर क्विंटल 64 1700 2701 2100
अमळनेर दादर क्विंटल 39 2812 3536 3536
धुळे हायब्रीड क्विंटल 13 1600 2067 1900
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1100 1300 1200
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 215 1600 1760 1760
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1550 1730 1640
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 88 1600 2245 1680
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1300 2500 2500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1800 1800 1800
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
भुसावळ हायब्रीड क्विंटल 6 1550 1600 1550
यावल हायब्रीड क्विंटल 75 1220 1750 1370
उमरखेड-डांकी हायब्रीड क्विंटल 50 1800 1900 1850
सोनपेठ हायब्रीड क्विंटल 19 1500 1599 1551
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1500 1375
मुंबई लोकल क्विंटल 701 2200 2900 2700
हिंगोली लोकल क्विंटल 16 1100 1800 1450
पुणे मालदांडी क्विंटल 475 4000 4600 4300
बीड मालदांडी क्विंटल 67 1500 2210 1755
चाकूर मालदांडी क्विंटल 4 2010 2169 2010
परांडा मालदांडी क्विंटल 15 2370 2780 2600
शिरुर नं. ३ क्विंटल 7 1400 1750 1750
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 75 1700 2060 1950
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 8 1600 2550 2500
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 18 1561 2001 1781
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 77 1680 1841 1750
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 60 1800 2725 2200
पाथरी पांढरी क्विंटल 4 1400 1600 1550
माजलगाव रब्बी क्विंटल 42 1500 2100 1851
पैठण रब्बी क्विंटल 5 2500 2500 2500
जालना शाळू क्विंटल 567 1600 3275 2100
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 212 1901 3900 2900
परतूर शाळू क्विंटल 8 1340 1925 1571
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 4 1600 1700 1650
लोहा टालकी क्विंटल 13 1400 1800 1622
10/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 260 1900 2400 2150
शहादा क्विंटल 3 1830 1830 1830
दोंडाईचा क्विंटल 50 1799 2300 2000
सिल्लोड क्विंटल 7 1800 1800 1800
भोकर क्विंटल 1 1600 1600 1600
करमाळा क्विंटल 476 2500 4175 3000
लासूर स्टेशन क्विंटल 342 1600 3400 2200
कन्न्ड क्विंटल 4 1200 1551 1375
मोर्शी क्विंटल 55 1350 1365 1357
जळगाव दादर क्विंटल 8 1900 1900 1900
शहादा दादर क्विंटल 5 2000 2000 2000
दोंडाईचा दादर क्विंटल 45 1650 2600 2300
अमळनेर दादर क्विंटल 50 1851 2015 2015
शिरपूर दादर क्विंटल 207 1451 3099 2575
तळोदा दादर क्विंटल 6 2450 2800 2600
बारामती हायब्रीड क्विंटल 631 2000 2400 2300
अकोला हायब्रीड क्विंटल 5 1500 2000 1750
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 1630 1635 1635
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1100 1350 1225
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 6 2400 2600 2550
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1200 1450 1300
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 150 1603 1800 1800
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1550 1550 1550
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 17 1710 2284 1775
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1501 1501
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 35 1025 1300 1165
यावल हायब्रीड क्विंटल 297 1200 1700 1350
कंधार काळी क्विंटल 29 1200 1400 1300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1600 1450
लासलगाव लोकल क्विंटल 3 2800 2800 2800
चोपडा लोकल क्विंटल 55 1650 1699 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 732 2200 2900 2700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 36 1811 2900 2399
बारामती मालदांडी क्विंटल 420 2351 3300 2500
पुणे मालदांडी क्विंटल 473 4200 4800 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 36 1400 2100 1760
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 19 1500 1816 1600
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 105 1600 2600 2100
चाकूर मालदांडी क्विंटल 3 1450 1850 1450
परांडा मालदांडी क्विंटल 26 1750 2490 2340
शिरुर नं. ३ क्विंटल 5 1700 1700 1700
मालेगाव पांढरी क्विंटल 6 1352 2501 1600
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 125 1601 2051 1951
दौंड पांढरी क्विंटल 23 1600 1700 1700
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 7 1501 1925 1713
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 51 1650 1851 1751
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 85 1750 2500 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 1410 1410 1410
पाथरी पांढरी क्विंटल 2 1400 1500 1450
माजलगाव रब्बी क्विंटल 22 1500 1990 1800
पैठण रब्बी क्विंटल 7 1690 1690 1690
गेवराई रब्बी क्विंटल 87 1500 2100 1800
जालना शाळू क्विंटल 725 1600 3121 2150
सांगली शाळू क्विंटल 75 2640 4000 3320
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 117 1550 3501 2525
परतूर शाळू क्विंटल 4 1400 1620 1500
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 8 1600 2311 1800
09/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 191 1900 2000 1950
दोंडाईचा क्विंटल 104 1550 1550 1550
संगमनेर क्विंटल 25 1911 2101 2006
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1350 2251 2000
करमाळा क्विंटल 1041 2500 4161 3000
लासूर स्टेशन क्विंटल 131 1500 3200 2200
निरा -सासवड क्विंटल 30 1900 2600 2250
जळगाव दादर क्विंटल 8 1900 1900 1900
दोंडाईचा दादर क्विंटल 72 1700 2285 2050
चोपडा दादर क्विंटल 5 1801 1810 1810
अमळनेर दादर क्विंटल 92 1700 1751 1751
शिरपूर दादर क्विंटल 116 1401 3101 2691
देवळा दादर क्विंटल 2 2310 2310 2310
धुळे हायब्रीड क्विंटल 12 1871 1871 1871
चिखली हायब्रीड क्विंटल 8 1050 1460 1255
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 7 1400 1400 1400
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1450 1300
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 280 1792 2357 2357
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 10 1500 2075 1700
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 17 2500 2550 2550
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1625 1450
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2300 2200
लोहा हायब्रीड क्विंटल 5 1350 1475 1450
कंधार काळी क्विंटल 27 1200 1400 1300
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 3 1600 1600 1600
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1500 1375
मुंबई लोकल क्विंटल 511 2200 2900 2700
हिंगोली लोकल क्विंटल 15 1050 1800 1425
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1900 1900 1900
पुणे मालदांडी क्विंटल 470 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 142 1400 2450 1816
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 12 1596 2151 1800
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 32 1800 2100 2000
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 2200 2200 2200
मालेगाव पांढरी क्विंटल 8 1440 2890 1552
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 15 1250 1250 1250
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 8 1400 1550 1475
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 64 1651 1821 1751
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 60 1901 3100 2400
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 1601 1601 1601
पाथरी पांढरी क्विंटल 11 1400 1716 1600
माजलगाव रब्बी क्विंटल 97 1500 1826 1700
गेवराई रब्बी क्विंटल 47 1500 2000 1750
जालना शाळू क्विंटल 561 1650 3151 2050
सांगली शाळू क्विंटल 143 2640 3500 3070
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 88 1700 3825 2762
परतूर शाळू क्विंटल 6 1300 1501 1500
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 7 1400 1800 1700
तासगाव शाळू क्विंटल 30 2800 2900 2860
लोहा टालकी क्विंटल 6 1400 1700 1490
08/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 198 1900 2000 1950
दोंडाईचा क्विंटल 148 1600 2002 1886
बार्शी -वैराग क्विंटल 189 1311 3075 2501
सिन्नर क्विंटल 6 1400 1900 1850
भोकर क्विंटल 9 1275 1813 1544
श्रीगोंदा क्विंटल 45 2700 2800 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1500 1500 1500
करमाळा क्विंटल 849 2000 4100 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 143 1450 3026 1800
कन्न्ड क्विंटल 1 1250 1350 1300
देवणी क्विंटल 2 1870 1870 1870
जळगाव दादर क्विंटल 3 2200 2200 2200
दोंडाईचा दादर क्विंटल 27 1700 1900 1771
अमळनेर दादर क्विंटल 102 1755 1800 1800
शिरपूर दादर क्विंटल 160 1600 3499 2851
धुळे हायब्रीड क्विंटल 56 1600 1600 1600
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 2 1850 1850 1850
चिखली हायब्रीड क्विंटल 13 1000 1450 1225
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 15 2200 2500 2350
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 4 1200 1350 1250
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 250 1606 1730 1730
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1500 1550 1525
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 79 1715 2205 2030
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 6 1472 1600 1550
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 50 1000 1400 1200
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1800 1800 1800
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 3 1750 1895 1895
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1500 1375
मुंबई लोकल क्विंटल 2963 2200 2900 2700
पुणे मालदांडी क्विंटल 467 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 211 1400 2920 1807
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 12 1655 2075 1900
परांडा मालदांडी क्विंटल 6 2000 2575 2000
शिरुर नं. ३ क्विंटल 17 1450 1700 1600
मालेगाव पांढरी क्विंटल 5 1481 1951 1500
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 200 1500 1951 1662
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 550 1851 3000 2300
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 8 1500 1800 1650
कंधार पांढरी क्विंटल 10 1200 1400 1300
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 97 1660 2151 1800
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 60 1800 2751 2200
माजलगाव रब्बी क्विंटल 92 1551 1850 1650
पैठण रब्बी क्विंटल 1 1900 1900 1900
गेवराई रब्बी क्विंटल 47 1500 2000 1750
जालना शाळू क्विंटल 864 1700 2850 2000
सांगली शाळू क्विंटल 70 2640 3500 3070
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 170 1752 3951 2851
परतूर शाळू क्विंटल 7 1550 1851 1581
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 12 1600 2200 1800
तासगाव शाळू क्विंटल 41 2800 2960 2880
07/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 232 1900 2500 2200
दोंडाईचा क्विंटल 202 1500 1982 1926
बार्शी क्विंटल 836 1500 3700 3000
सिन्नर क्विंटल 1 1420 1420 1420
भोकर क्विंटल 4 1552 1727 1640
श्रीगोंदा क्विंटल 88 3000 3100 3050
करमाळा क्विंटल 749 2000 3900 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 301 1500 3050 2000
मोर्शी क्विंटल 52 1250 1365 1307
धुळे दादर क्विंटल 8 1900 1900 1900
शहादा दादर क्विंटल 3 2050 2050 2050
दोंडाईचा दादर क्विंटल 17 1870 2201 2143
चोपडा दादर क्विंटल 8 1700 1801 1751
अमळनेर दादर क्विंटल 100 1781 1811 1811
शिरपूर दादर क्विंटल 174 1400 3343 3026
लोणार दादर क्विंटल 13 1250 1400 1325
बारामती हायब्रीड क्विंटल 739 1800 2200 2100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 1600 1911 1630
सांगली हायब्रीड क्विंटल 200 2620 2700 2660
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 4 1200 1356 1250
वाशीम – अनसींग हायब्रीड क्विंटल 4 1200 1356 1250
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 400 1800 1831 1831
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1425 1575 1500
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 32 1255 2205 1700
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 5 1100 1551 1551
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
लोहा हायब्रीड क्विंटल 6 1300 1475 1400
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1350 1250
कंधार काळी क्विंटल 21 1300 1500 1400
अमरावती लोकल क्विंटल 7 1250 1500 1375
मुंबई लोकल क्विंटल 1265 2200 2900 2700
हिंगोली लोकल क्विंटल 12 1000 1800 1400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
देवळा लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
बारामती मालदांडी क्विंटल 512 2150 3200 2351
पुणे मालदांडी क्विंटल 466 4100 4600 4350
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 111 1450 2050 1750
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 6 1650 2000 1800
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1410 1651 1500
परांडा मालदांडी क्विंटल 30 1800 2700 2220
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 23 1600 1711 1661
ताडकळस नं. १ क्विंटल 2 1600 1600 1600
शिरुर नं. ३ क्विंटल 7 1700 1800 1800
मालेगाव पांढरी क्विंटल 8 1381 1500 1460
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 70 1500 2031 1870
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 15 1550 1550 1550
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 3 2000 3100 2000
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 9 1401 1851 1626
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 91 1600 1975 1755
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 80 2000 2700 2222
उमरगा पांढरी क्विंटल 4 1200 1680 1300
पाथरी पांढरी क्विंटल 13 1500 1500 1500
माजलगाव रब्बी क्विंटल 89 1500 1900 1760
गेवराई रब्बी क्विंटल 88 1500 2051 1775
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 30 1550 2000 1700
जालना शाळू क्विंटल 676 1600 2937 2040
सांगली शाळू क्विंटल 70 2640 3700 3170
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 82 1600 3300 2450
परतूर शाळू क्विंटल 3 1200 1450 1250
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 9 1600 1741 1600
मंठा शाळू क्विंटल 19 1600 1750 1700
लोहा टालकी क्विंटल 19 1502 1600 1521
06/03/2022
श्रीगोंदा क्विंटल 12 3100 3100 3100
कन्न्ड क्विंटल 2 1300 1551 1450
देवणी क्विंटल 2 1855 1855 1855
फलटण हायब्रीड क्विंटल 402 1800 2600 2200
कंधार काळी क्विंटल 26 1200 1400 1300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 82 1500 2800 2100
शिरुर नं. ३ क्विंटल 4 1400 1500 1500
दौंड पांढरी क्विंटल 42 1550 1700 1700
पैठण रब्बी क्विंटल 4 1850 1850 1850
05/03/2022
बार्शी क्विंटल 1247 1700 4061 3200
बार्शी -वैराग क्विंटल 126 1101 3400 2100
भोकर क्विंटल 11 1204 1653 1428
लासूर स्टेशन क्विंटल 185 1400 3390 1900
वैजापूर क्विंटल 1 2765 2765 2765
देवणी क्विंटल 4 2000 2000 2000
लोणार दादर क्विंटल 15 1250 1400 1325
धुळे हायब्रीड क्विंटल 38 1592 1616 1600
सांगली हायब्रीड क्विंटल 245 2620 2750 2685
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1000 1350 1175
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2700 2650
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1376 1250
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1510 1510 1510
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 25 1670 1710 1685
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 15 900 1100 1000
लोहा हायब्रीड क्विंटल 7 1371 1451 1401
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1150 1150 1150
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1500 1375
मुंबई लोकल क्विंटल 1953 2200 2900 2700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 130 2700 3000 2850
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
पुणे मालदांडी क्विंटल 467 4300 4800 4550
बीड मालदांडी क्विंटल 354 1300 2415 1799
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 5 1700 2000 1900
वडूज मालदांडी क्विंटल 500 2640 2680 2660
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 82 1630 2800 2800
परांडा मालदांडी क्विंटल 5 1620 2500 1720
शिरुर नं. ३ क्विंटल 4 1450 1450 1450
मालेगाव पांढरी क्विंटल 4 1300 1801 1500
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 2 1800 1800 1800
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 79 1511 1961 1700
मुरुम पांढरी क्विंटल 1 1400 1400 1400
पाथरी पांढरी क्विंटल 4 1300 1551 1400
माजलगाव रब्बी क्विंटल 74 1500 1700 1600
गेवराई रब्बी क्विंटल 111 1450 2050 1680
जालना शाळू क्विंटल 553 1400 2921 2000
सांगली शाळू क्विंटल 89 2640 3800 3220
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 44 1600 2350 1975
परतूर शाळू क्विंटल 6 1250 1460 1450
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 6 1600 1700 1700

 

Leave a Comment