Jwari bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
भोकरदन क्विंटल 11 1650 1750 1700
भोकर क्विंटल 112 1250 2500 1875
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1201 1375 1288
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 46 1765 1950 1775
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 8 2400 2400 2400
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 26 1900 2600 2355
पुणे मालदांडी क्विंटल 525 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 116 1601 2331 1930
वडूज मालदांडी क्विंटल 500 2650 2750 2700
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 10 1700 2500 2100
मुरुम पांढरी क्विंटल 11 1900 2300 2100
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 110 1800 2400 2000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 67 1650 2651 2400
गेवराई रब्बी क्विंटल 51 1717 2495 2000
जालना शाळू क्विंटल 935 1500 2700 2100
चिखली शाळू क्विंटल 10 1500 2250 1875
परतूर शाळू क्विंटल 22 1850 2100 1900
13/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 412 1400 1965 1911
भोकर क्विंटल 246 1700 1911 1805
लासूर स्टेशन क्विंटल 285 1900 2371 1975
दोंडाईचा दादर क्विंटल 150 1500 2122 2000
चोपडा दादर क्विंटल 150 1850 2112 2000
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 42 1861 1861 1861
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1200 1500 1350
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2800 2725
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 14 1700 1700 1700
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 52 1770 2155 1865
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 6 1800 1800 1800
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2300 2300 2300
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 20 1700 1700 1700
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 3402 3402 3402
मुंबई लोकल क्विंटल 360 2400 4000 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 50 1935 2570 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 538 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 123 1700 2190 1925
जामखेड मालदांडी क्विंटल 260 1700 2800 2250
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 22 1791 2190 1951
आष्टी-जालना नं. २ क्विंटल 14 1701 2150 2100
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 3 2820 3000 3000
मुरुम पांढरी क्विंटल 34 1766 2200 1983
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 150 1600 2400 2000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 99 1651 2700 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 35 1900 2451 2301
गेवराई रब्बी क्विंटल 86 1700 2400 1900
जालना शाळू क्विंटल 909 1600 3069 2150
चिखली शाळू क्विंटल 10 1500 2200 1850
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 65 1921 2475 2198
परतूर शाळू क्विंटल 20 1800 2011 1874
तासगाव शाळू क्विंटल 32 2710 2860 2800
परभणी टालकी क्विंटल 125 1975 2100 2050
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2200 2500 2400
12/05/2022
शहादा क्विंटल 3 1800 1800 1800
दोंडाईचा क्विंटल 305 1751 1900 1850
नंदूरबार क्विंटल 208 1916 2121 2000
भोकर क्विंटल 13 1700 1883 1791
करमाळा क्विंटल 177 2000 3500 2500
सेलु क्विंटल 33 1900 2270 1950
देवणी क्विंटल 2 2560 2560 2560
जळगाव दादर क्विंटल 25 1700 1981 1981
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 33 1825 1825 1825
दोंडाईचा दादर क्विंटल 172 1850 2331 2000
चोपडा दादर क्विंटल 250 1500 2071 1876
नंदूरबार दादर क्विंटल 39 1935 2340 2125
अमळनेर दादर क्विंटल 800 2000 2160 2160
शिरपूर दादर क्विंटल 772 1800 2370 2201
बारामती हायब्रीड क्विंटल 484 2000 2200 2100
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 25 1868 1868 1868
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 6 1500 1500 1500
चिखली हायब्रीड क्विंटल 5 1000 1600 1300
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 9 1750 1760 1750
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 2000 1875 1900 1900
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 65 1750 1811 1780
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 24 1795 1963 1810
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2300 2300 2300
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 25 1600 1940 1840
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 18 1800 2100 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 1922 4401 1922
मुंबई लोकल क्विंटल 843 2400 4000 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 52 1700 2530 2200
बारामती मालदांडी क्विंटल 323 2150 2701 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 536 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 108 1500 2030 1860
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 18 2050 2211 2185
जामखेड मालदांडी क्विंटल 525 1700 2800 2250
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 91 1611 2800 2300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 101 1850 2600 2400
चाकूर मालदांडी क्विंटल 10 1271 2801 2613
परांडा मालदांडी क्विंटल 6 2470 2470 2470
ताडकळस नं. १ क्विंटल 14 1750 2000 1775
आष्टी-जालना नं. २ क्विंटल 20 2260 2260 2260
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1600 1600 1600
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 24 1900 2000 1900
दौंड पांढरी क्विंटल 13 2401 2401 2401
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 7 2000 2700 2350
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 139 1600 2300 1975
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 145 1850 2200 2000
पाथरी पांढरी क्विंटल 42 1501 2501 2201
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 1 1501 1501 1501
माजलगाव रब्बी क्विंटल 128 1700 2551 2200
पैठण रब्बी क्विंटल 17 2250 2250 2250
गेवराई रब्बी क्विंटल 65 1650 2500 1825
केज रब्बी क्विंटल 39 1450 2000 1903
जालना शाळू क्विंटल 1150 1800 2651 2300
चिखली शाळू क्विंटल 15 1700 2250 1975
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 84 1800 2200 2000
परतूर शाळू क्विंटल 44 1800 2100 1940
परभणी टालकी क्विंटल 88 1900 2200 2150
गंगाखेड टालकी क्विंटल 5 2200 2500 2400
11/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 113 1500 1981 1851
नंदूरबार क्विंटल 282 1840 2103 1975
भोकर क्विंटल 96 1709 1891 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 1 2400 2400 2400
करमाळा क्विंटल 170 1900 3000 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 401 1900 2281 2000
कन्न्ड क्विंटल 1 1400 1700 1580
वडवणी क्विंटल 18 1601 2550 2101
जळगाव दादर क्विंटल 401 2000 2200 2050
शहादा दादर क्विंटल 25 1800 1900 1899
दोंडाईचा दादर क्विंटल 34 1700 2072 2000
नंदूरबार दादर क्विंटल 250 2166 2656 2400
अमळनेर दादर क्विंटल 1350 2000 2200 2200
शिरपूर दादर क्विंटल 422 1900 2300 2051
देवळा दादर क्विंटल 2 3075 3360 3360
येवला हायब्रीड क्विंटल 2 1900 1900 1900
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 35 1800 1800 1800
सांगली हायब्रीड क्विंटल 150 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1600 1400
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2600 2550
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 35 1400 1900 1800
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1000 1900 2000 2000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 12 1775 1800 1787
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 80 1790 1980 1805
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2100 2100
लोहा हायब्रीड क्विंटल 18 1401 1801 1751
उमरी हायब्रीड क्विंटल 20 1500 1800 1650
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 558 2400 4000 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 15 1700 2600 2200
पुणे मालदांडी क्विंटल 533 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 99 1401 2190 1895
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 3 2000 2400 2200
चाकूर मालदांडी क्विंटल 4 1550 3011 2560
परांडा मालदांडी क्विंटल 9 2300 2490 2300
मालेगाव पांढरी क्विंटल 85 1625 1877 1861
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 60 1800 1851 1825
मनवत पांढरी क्विंटल 45 1890 2250 2000
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 5 1501 2290 1895
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 239 4000 4500 4300
मुरुम पांढरी क्विंटल 13 2150 2225 2186
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 1800 2200 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 2050 2141 2100
केज पिवळी क्विंटल 2 4000 4200 4000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 149 1700 3001 2200
पैठण रब्बी क्विंटल 23 1500 2490 2300
गेवराई रब्बी क्विंटल 120 1600 2450 1800
केज रब्बी क्विंटल 36 1453 1900 1800
जालना शाळू क्विंटल 1075 1600 3071 2200
सांगली शाळू क्विंटल 100 2640 4100 3370
चिखली शाळू क्विंटल 30 1800 2500 2150
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 44 1800 1900 1850
परतूर शाळू क्विंटल 17 1851 2116 1926
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 44 1600 1800 1700
तासगाव शाळू क्विंटल 50 2700 2860 2800
परभणी टालकी क्विंटल 108 1900 2200 2165
गंगाखेड टालकी क्विंटल 5 2200 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 13 1550 2475 2111
10/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 491 1600 1882 1700
बार्शी -वैराग क्विंटल 322 1650 2901 2200
नंदूरबार क्विंटल 95 1851 2100 1975
भोकर क्विंटल 144 1328 1903 1615
सावनेर क्विंटल 1 1350 1350 1350
लासूर स्टेशन क्विंटल 288 1881 2541 2000
कन्न्ड क्विंटल 2 1500 1700 1600
दोंडाईचा दादर क्विंटल 89 1800 2100 2061
चोपडा दादर क्विंटल 65 1800 2056 1926
नंदूरबार दादर क्विंटल 471 1770 2292 2000
शिरपूर दादर क्विंटल 612 1851 2565 2384
तळोदा दादर क्विंटल 32 2200 2500 2300
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 59 1800 1800 1800
सांगली हायब्रीड क्विंटल 100 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 20 1000 1800 1400
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2800 2725
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 10 1800 1825 1812
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 52 1725 2150 1840
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1450 1450 1450
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
चोपडा लोकल क्विंटल 35 1700 1982 1971
मुंबई लोकल क्विंटल 1282 2400 4000 3500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 12 1700 1800 1750
देवळा लोकल क्विंटल 1 1605 1605 1605
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 5 1800 2200 1900
पुणे मालदांडी क्विंटल 530 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 77 1551 2181 1877
जामखेड मालदांडी क्विंटल 460 1700 2800 2250
चाकूर मालदांडी क्विंटल 6 1499 3223 2552
परांडा मालदांडी क्विंटल 21 2100 2415 2270
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 321 1850 3101 2700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 102 1600 2380 2100
मुरुम पांढरी क्विंटल 17 2022 2022 2022
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 180 1850 2400 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 1370 2000 1500
आष्टी-जालना पांढरी क्विंटल 12 2311 2360 2360
केज पिवळी क्विंटल 2 4500 4550 4500
माजलगाव रब्बी क्विंटल 92 1700 2300 2200
पैठण रब्बी क्विंटल 14 1350 2900 2100
गेवराई रब्बी क्विंटल 66 1300 2379 1700
केज रब्बी क्विंटल 38 1531 2000 1800
जालना शाळू क्विंटल 877 1700 3000 2175
सांगली शाळू क्विंटल 50 2640 4100 3370
परतूर शाळू क्विंटल 3 1750 2000 1900
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 15 1600 1800 1700
तासगाव शाळू क्विंटल 40 2670 2800 2740
गंगापूर शाळू क्विंटल 20 2080 2400 2218
परभणी टालकी क्विंटल 110 1925 2180 2100
गंगाखेड टालकी क्विंटल 5 2200 2500 2400
09/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 309 1600 1951 1899
बार्शी -वैराग क्विंटल 85 1700 2300 2011
नंदूरबार क्विंटल 281 1550 2088 1800
भोकर क्विंटल 134 1681 1947 1814
श्रीगोंदा क्विंटल 7 3000 3000 3000
करमाळा क्विंटल 97 1875 3100 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 472 1900 2276 2000
कुर्डवाडी क्विंटल 8 1400 1900 1650
मानोरा क्विंटल 6 1300 1400 1350
जळगाव दादर क्विंटल 75 2050 2050 2050
दोंडाईचा दादर क्विंटल 71 1700 2062 2000
चोपडा दादर क्विंटल 400 1700 2052 1925
नंदूरबार दादर क्विंटल 311 2000 2350 2175
अमळनेर दादर क्विंटल 1000 1900 2280 2280
शिरपूर दादर क्विंटल 671 1850 2300 2154
देवळा दादर क्विंटल 1 1805 2755 2755
बारामती हायब्रीड क्विंटल 586 2000 2200 2100
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 30 1820 1820 1820
चिखली हायब्रीड क्विंटल 30 1000 2000 1500
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 9 1700 1850 1770
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1300 1250
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 700 1902 2000 2000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 45 1141 1948 1544
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 105 1790 1970 1810
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 11 2000 2400 2400
लोहा हायब्रीड क्विंटल 58 1400 1820 1811
उमरी हायब्रीड क्विंटल 60 1600 1900 1750
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 28 2000 2350 2200
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1450 1450 1450
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
मुंबई लोकल क्विंटल 809 2400 4000 3500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 100 3000 3500 3250
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 102 1975 2700 2500
बारामती मालदांडी क्विंटल 391 2150 2501 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 560 4000 5200 4600
बीड मालदांडी क्विंटल 96 1450 2440 1871
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 4 2000 2000 2000
जामखेड मालदांडी क्विंटल 358 1700 2900 2300
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 106 1800 2690 2300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 182 1700 2750 2400
चाकूर मालदांडी क्विंटल 2 1500 1500 1500
परांडा मालदांडी क्विंटल 21 2300 2600 2500
आष्टी-जालना नं. २ क्विंटल 8 2200 2450 2350
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 1400 1500 1450
मालेगाव पांढरी क्विंटल 14 1452 2046 1777
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 3 1750 1800 1750
मनवत पांढरी क्विंटल 100 1780 2200 1900
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 2 2000 2000 2000
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 231 1500 2425 2201
मुरुम पांढरी क्विंटल 60 1650 2150 1900
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 1700 2500 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 10 1800 2176 2000
पाथरी पांढरी क्विंटल 17 1500 2200 2000
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 4 2200 2751 2751
माजलगाव रब्बी क्विंटल 163 1700 2500 2300
गेवराई रब्बी क्विंटल 136 1650 2300 1950
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 96 1550 2380 2100
केज रब्बी क्विंटल 117 1500 2000 1900
सांगली शाळू क्विंटल 75 2640 4200 3420
चिखली शाळू क्विंटल 4 1800 2561 2180
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 24 1900 2500 2200
परतूर शाळू क्विंटल 27 1750 2500 1850
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 40 1550 1850 1750
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 2095 2651 2373
परभणी टालकी क्विंटल 90 1900 2100 2050
गंगाखेड टालकी क्विंटल 5 2200 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 19 1501 2312 1775
08/05/2022
कन्न्ड क्विंटल 12 1600 1600 1600
उमरी हायब्रीड क्विंटल 18 1700 1900 1800
उमरखेड हायब्रीड क्विंटल 50 1800 2000 1900
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 31 1500 3000 2200
इंदापूर-भिगवन मालदांडी क्विंटल 244 1700 3350 2100
शिरुर नं. ३ क्विंटल 9 1700 1900 1800
पैठण रब्बी क्विंटल 16 1501 2870 2291
07/05/2022
बार्शी -वैराग क्विंटल 482 1500 2700 2225
भोकर क्विंटल 192 1600 1947 1773
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1200 1200 1200
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 25 1975 1975 1975
अमळनेर दादर क्विंटल 900 2032 2200 2200
चिखली हायब्रीड क्विंटल 26 1000 2200 1600
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2800 2725
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1300 1850 2021 2021
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 33 1710 1859 1784
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 173 1890 2335 1920
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2200 2200 2200
लोहा हायब्रीड क्विंटल 17 1400 1812 1600
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
मुंबई लोकल क्विंटल 911 2400 4000 3500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 2 2200 2200 2200
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 59 2105 2655 2590
पुणे मालदांडी क्विंटल 557 4000 5000 4500
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 1 2400 2400 2400
जामखेड मालदांडी क्विंटल 628 1700 2800 2250
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 7 1800 2200 2000
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 1720 1720 1720
वडूज मालदांडी क्विंटल 500 2650 2750 2700
चाकूर मालदांडी क्विंटल 1 2691 2691 2691
शिरुर नं. ३ क्विंटल 2 1300 1350 1350
मालेगाव पांढरी क्विंटल 17 1251 1801 1766
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 15 1800 2100 1800
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 120 1600 2626 2201
मुरुम पांढरी क्विंटल 101 1750 2280 2015
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 1800 2450 2200
उमरगा पांढरी क्विंटल 6 1800 2151 2050
पाथरी पांढरी क्विंटल 32 1625 2701 1800
माजलगाव रब्बी क्विंटल 96 1600 2600 2500
पैठण रब्बी क्विंटल 7 2160 2490 2190
गेवराई रब्बी क्विंटल 123 1450 2295 1850
जालना शाळू क्विंटल 981 1700 2776 2200
सांगली शाळू क्विंटल 110 2640 4100 3370
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 58 1975 2500 2237
परतूर शाळू क्विंटल 74 1900 2205 2100
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 50 1600 2000 1800
गंगापूर शाळू क्विंटल 6 2600 2925 2600
नांदेड सुवर्ण क्विंटल 15 1650 2000 2000
परभणी टालकी क्विंटल 100 1900 2150 2100
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2200 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 25 1715 2200 2001