Jwari bajar bhav today : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav today : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 56 1750 2800 2275
दोंडाईचा क्विंटल 3 1700 1800 1800
मुंबई क्विंटल 1745 2400 4000 3500
जळगाव दादर क्विंटल 20 2311 2311 2311
दोंडाईचा दादर क्विंटल 2 2175 2271 2199
चोपडा दादर क्विंटल 12 2221 2222 2222
देवळा दादर क्विंटल 2 2590 2740 2740
अकोला हायब्रीड क्विंटल 15 1750 1750 1750
चिखली हायब्रीड क्विंटल 11 1050 1650 1350
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 5 1500 1830 1600
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 65 1730 2150 1755
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 20 1300 1850 1850
हिंगोली लोकल क्विंटल 25 1100 2125 1612
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 17 1900 2350 2155
पुणे मालदांडी क्विंटल 620 4100 4800 4450
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 1 2000 2000 2000
जामखेड मालदांडी क्विंटल 559 1700 3000 2350
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 150 1930 3000 3000
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 1970 1970 1970
मालेगाव पांढरी क्विंटल 10 1700 3151 2026
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 85 1931 2158 1941
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 95 2000 2800 2400
उमरगा पांढरी क्विंटल 9 1851 2301 2100
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 1 1400 1400 1400
गेवराई रब्बी क्विंटल 46 1636 2475 2100
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 14 1800 2401 2000
जालना शाळू क्विंटल 995 1711 2745 2300
चिखली शाळू क्विंटल 12 1450 1850 1650
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 6 1749 2000 1874
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 21 2000 2150 2075
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2200 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4200 3850
03/07/2022
देवणी क्विंटल 3 2090 2090 2090
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 26 1700 2800 2000
दौंड पांढरी क्विंटल 30 1400 1600 1600
02/07/2022
मुंबई क्विंटल 392 2400 4000 3500
भोकर क्विंटल 11 1415 2029 1722
लासूर स्टेशन क्विंटल 136 2200 2750 2350
कन्न्ड क्विंटल 1 1500 1550 1525
वैजापूर क्विंटल 1 1500 1500 1500
चोपडा दादर क्विंटल 3 2000 2151 2151
अमळनेर दादर क्विंटल 300 2270 2400 2400
पाचोरा दादर क्विंटल 75 2110 2400 2211
अकोला हायब्रीड क्विंटल 6 1200 1560 1380
धुळे हायब्रीड क्विंटल 64 1950 2260 1950
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1100 1600 1350
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2020 1800
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 1884 2051 2051
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 31 1375 1900 1637
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 27 1650 2125 1750
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1400 1700 1550
पुणे मालदांडी क्विंटल 619 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 29 1400 2420 1889
जामखेड मालदांडी क्विंटल 313 1700 3000 2350
कल्याण मालदांडी क्विंटल 3 2700 3400 3050
वडूज मालदांडी क्विंटल 200 2650 2750 2700
मालेगाव पांढरी क्विंटल 17 1851 2415 2214
पाचोरा पांढरी क्विंटल 125 1850 2211 2021
मुरुम पांढरी क्विंटल 4 2130 2150 2140
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2000 2900 2500
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 2000 2000 2000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 31 1550 2500 2250
गेवराई रब्बी क्विंटल 46 1750 2600 2100
जालना शाळू क्विंटल 691 1600 2985 2350
परतूर शाळू क्विंटल 16 1800 2100 2000
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 11 1800 2011 1900
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 1500 1600 1550
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2200 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4200 3800
01/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 82 1900 2200 2050
दोंडाईचा क्विंटल 8 1700 1731 1701
भोकर क्विंटल 17 1519 2027 1773
लासूर स्टेशन क्विंटल 159 2200 2846 2350
कन्न्ड क्विंटल 1 1600 1800 1700
वैजापूर क्विंटल 1 1400 1400 1400
राहता क्विंटल 2 1400 1400 1400
धुळे दादर क्विंटल 11 2265 2265 2265
दोंडाईचा दादर क्विंटल 61 2050 2100 2100
चोपडा दादर क्विंटल 10 2200 2335 2211
अमळनेर दादर क्विंटल 200 2285 2341 2341
पाचोरा दादर क्विंटल 100 2100 2411 2251
शिरपूर दादर क्विंटल 82 1950 2371 2262
देवळा दादर क्विंटल 1 2815 2815 2815
अकोला हायब्रीड क्विंटल 7 1250 1755 1680
धुळे हायब्रीड क्विंटल 102 1711 2198 2000
चिखली हायब्रीड क्विंटल 8 1000 1600 1300
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1500 1850 1600
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 120 2026 2102 2102
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 12 1350 2000 1675
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 74 1675 2255 1905
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 1700 1700 1700
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 17 2700 2700 2700
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1400 1650 1525
मुंबई लोकल क्विंटल 534 2400 4000 3200
हिंगोली लोकल क्विंटल 36 1099 1886 1492
पुणे मालदांडी क्विंटल 617 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 35 1661 2701 2187
जामखेड मालदांडी क्विंटल 506 1700 3000 2350
कल्याण मालदांडी क्विंटल 3 2700 3400 3050
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 6 2400 2400 2400
चाकूर मालदांडी क्विंटल 1 1991 1991 1991
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 17 1720 2300 2186
अक्कलकोट पांढरी क्विंटल 6 2000 2800 2500
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 115 1690 2170 2100
पाचोरा पांढरी क्विंटल 100 1800 2200 1951
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 9 1800 2350 1800
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 7 2200 2800 2400
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 18 1901 2265 2000
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 120 2000 2900 2500
उमरगा पांढरी क्विंटल 9 1841 1960 1900
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 3 1350 4700 3000
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 30 2400 2500 2450
माजलगाव रब्बी क्विंटल 34 1600 2500 2351
गेवराई रब्बी क्विंटल 27 1500 3100 2050
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 21 1550 2160 1970
जालना शाळू क्विंटल 629 1650 3200 2300
सांगली शाळू क्विंटल 50 3000 3800 3400
चिखली शाळू क्विंटल 10 1510 1850 1680
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 11 1850 2250 2050
परतूर शाळू क्विंटल 3 1420 1980 1900
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 18 1800 2200 2000
गंगापूर शाळू क्विंटल 5 1400 2220 1930
परभणी टालकी क्विंटल 40 2000 2300 2100
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2100 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4200 3850
30/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 278 1950 3000 2475
दोंडाईचा क्विंटल 1 2051 2126 2101
श्रीगोंदा क्विंटल 2 3000 3000 3000
करमाळा क्विंटल 106 2100 4001 3000
लासूर स्टेशन क्विंटल 216 2100 3018 2300
वैजापूर क्विंटल 3 2255 2255 2255
धुळे दादर क्विंटल 32 2100 2265 2265
जळगाव दादर क्विंटल 6 2100 2100 2100
दोंडाईचा दादर क्विंटल 19 2251 2401 2377
चोपडा दादर क्विंटल 90 2150 2351 2290
अमळनेर दादर क्विंटल 250 1800 2075 2075
शिरपूर दादर क्विंटल 86 1951 2512 2391
देवळा दादर क्विंटल 1 2800 2800 2800
बारामती हायब्रीड क्विंटल 162 1900 2500 2300
अकोला हायब्रीड क्विंटल 14 1400 1705 1552
धुळे हायब्रीड क्विंटल 41 2116 2265 2200
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 6 2100 2100 2100
चिखली हायब्रीड क्विंटल 8 1200 1500 1350
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1950 1800
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 18 1425 1755 1590
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 49 1650 2650 1925
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 10 1805 1805 1805
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1675 1675
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 35 1450 1760 1760
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1400 1700 1550
मुंबई लोकल क्विंटल 796 2400 4000 3500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 170 2800 3200 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 27 1700 3000 2000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 4 2155 2180 2155
बारामती मालदांडी क्विंटल 108 2301 2950 2600
पुणे मालदांडी क्विंटल 615 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 53 1311 2451 2048
जामखेड मालदांडी क्विंटल 396 1700 3000 2350
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 23 1900 3200 2500
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 104 2000 2900 2900
चाकूर मालदांडी क्विंटल 12 1350 2390 2100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 15 1600 2300 2100
मालेगाव पांढरी क्विंटल 12 1700 2290 2151
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 90 1800 2134 2101
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 3 1800 1800 1800
दौंड पांढरी क्विंटल 8 1600 1600 1600
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 20 1591 2251 2100
मुरुम पांढरी क्विंटल 5 2090 2150 2120
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 130 2000 2950 2500
उमरगा पांढरी क्विंटल 7 1900 2400 2200
पाथरी पांढरी क्विंटल 7 1311 2200 1851
केज पिवळी क्विंटल 3 1400 1700 1400
माजलगाव रब्बी क्विंटल 140 1725 2700 2550
पैठण रब्बी क्विंटल 2 2231 2231 2231
गेवराई रब्बी क्विंटल 46 1651 2851 2200
केज रब्बी क्विंटल 42 1400 2350 2200
निलंगा रब्बी क्विंटल 10 2000 2400 2300
जालना शाळू क्विंटल 1025 1600 3350 2350
सांगली शाळू क्विंटल 103 2990 3300 3145
चिखली शाळू क्विंटल 10 1600 1900 1750
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 4 1975 2225 2100
परतूर शाळू क्विंटल 19 1776 2100 2050
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 10 1800 2200 2000
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 1300 1640 1422
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2200 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4200 3850
29/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 201 2000 2650 2325
दोंडाईचा क्विंटल 28 1500 2199 1800
भोकर क्विंटल 24 1405 2025 1715
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1800 1800 1800
करमाळा क्विंटल 29 2300 3201 2700
लासूर स्टेशन क्विंटल 129 2100 2900 2400
निरा -सासवड क्विंटल 10 2100 3500 2800
कुर्डवाडी क्विंटल 1 2001 2001 2001
कन्न्ड क्विंटल 5 1600 1800 1700
वैजापूर क्विंटल 3 1455 2050 1820
राहता क्विंटल 14 1401 2224 1850
वडवणी क्विंटल 6 1450 2000 1800
धुळे दादर क्विंटल 6 2265 2265 2265
जळगाव दादर क्विंटल 97 2300 2350 2350
दोंडाईचा दादर क्विंटल 4 1701 2416 2245
चोपडा दादर क्विंटल 30 2100 2281 2200
अमळनेर दादर क्विंटल 225 2000 2226 2226
शिरपूर दादर क्विंटल 26 2000 2361 2250
देवळा दादर क्विंटल 1 2560 2965 2560
अकोला हायब्रीड क्विंटल 13 1200 1775 1600
धुळे हायब्रीड क्विंटल 60 2116 2263 2180
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 2 1500 1500 1500
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1050 1470 1260
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 8 1200 2045 2045
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 4 1500 1950 1800
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 1700 2150 2150
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1350 1350 1350
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 27 1700 2290 1970
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1500 1500 1500
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 1501 1501 1501
उमरी हायब्रीड क्विंटल 16 1700 1900 1800
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 2 1300 1500 1500
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 15 1251 1975 1975
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1100 1400 1400
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1400 1700 1550
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 12 1650 2800 1900
पुणे मालदांडी क्विंटल 612 4000 4800 4400
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 62 2000 2543 2390
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 8 1800 2500 2100
चाकूर मालदांडी क्विंटल 2 1300 1600 1500
मालेगाव पांढरी क्विंटल 8 1801 2901 2300
अक्कलकोट पांढरी क्विंटल 19 20 20 20
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 90 1785 2115 2000
मनवत पांढरी क्विंटल 15 2000 2400 2100
औसा पांढरी क्विंटल 40 1501 2901 2303
कंधार पांढरी क्विंटल 30 1600 1800 1700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 30 1751 2426 2200
मुरुम पांढरी क्विंटल 7 1870 1970 1920
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 2000 2900 2500
उमरगा पांढरी क्विंटल 6 1100 2400 2000
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 3 1500 4700 4700
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 16 2100 2511 2400
गेवराई रब्बी क्विंटल 106 1700 2877 2100
केज रब्बी क्विंटल 95 1850 2300 2200
निलंगा रब्बी क्विंटल 21 1300 2300 1900
जालना शाळू क्विंटल 888 1500 2866 2311
सांगली शाळू क्विंटल 50 2990 3800 3395
चिखली शाळू क्विंटल 12 1250 1900 1575
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 4 2000 2100 2050
गंगापूर शाळू क्विंटल 3 1401 2280 1794
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2200 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4200 3850
28/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 196 1950 2700 2350
दोंडाईचा क्विंटल 9 1500 2101 1851
बार्शी -वैराग क्विंटल 145 2000 2700 2326
नंदूरबार क्विंटल 10 1900 2157 2025
मुंबई क्विंटल 1191 2400 4000 3500
भोकर क्विंटल 28 1000 2052 1526
करमाळा क्विंटल 84 2101 3400 2501
लासूर स्टेशन क्विंटल 59 1890 2737 2150
कन्न्ड क्विंटल 1 1700 1800 1750
वैजापूर क्विंटल 1 1450 1450 1450
राहता क्विंटल 5 2350 2350 2350
धुळे दादर क्विंटल 5 2265 2265 2265
जळगाव दादर क्विंटल 54 2300 2350 2300
शहादा दादर क्विंटल 1 1952 1952 1952
दोंडाईचा दादर क्विंटल 12 1700 2335 2200
चोपडा दादर क्विंटल 10 2150 2275 2231
नंदूरबार दादर क्विंटल 1 2200 2200 2200
अमळनेर दादर क्विंटल 275 2000 2226 2226
शिरपूर दादर क्विंटल 26 2066 2375 2251
देवळा दादर क्विंटल 1 2905 2905 2905
अकोला हायब्रीड क्विंटल 21 1600 1810 1625
धुळे हायब्रीड क्विंटल 60 2116 2263 2180
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 12 1500 2200 2000
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 1700 2150 2150
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 15 1200 1450 1325
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 42 1720 2265 1950
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2200 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2200 2200 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1741 1741 1741
अमरावती लोकल क्विंटल 9 1400 1700 1550
चोपडा लोकल क्विंटल 2 1726 1726 1726
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 20 1700 2800 2000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 22 2100 2475 2390
पुणे मालदांडी क्विंटल 609 4000 4600 4300
बीड मालदांडी क्विंटल 13 1650 2098 1888
जामखेड मालदांडी क्विंटल 368 1700 2900 2300
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 1501 1501 1501
परांडा मालदांडी क्विंटल 7 2240 2360 2340
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 80 1800 2115 2050
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 3 2300 2300 2300
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 235 1850 2651 2200
कंधार पांढरी क्विंटल 23 1600 1800 1700
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 2000 2800 2400
माजलगाव रब्बी क्विंटल 34 1600 2400 2300
पैठण रब्बी क्विंटल 15 2241 2741 2631
जालना शाळू क्विंटल 660 1800 3275 2375
सांगली शाळू क्विंटल 155 2990 3500 3245
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 5 1800 1880 1840
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 16 1800 2200 2100
तासगाव शाळू क्विंटल 29 2710 2830 2760
गंगाखेड टालकी क्विंटल 3 2100 2300 2200
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4200 3850
27/06/2022
दोंडाईचा क्विंटल 61 1700 1900 1800
बार्शी क्विंटल 1142 1800 4000 2700
बार्शी -वैराग क्विंटल 82 2000 2800 2400
नंदूरबार क्विंटल 15 2161 2171 2171
संगमनेर क्विंटल 6 2050 2601 2325
भोकर क्विंटल 60 1200 2005 1602
श्रीगोंदा क्विंटल 5 3000 3000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1500 1500 1500
करमाळा क्विंटल 74 2100 3800 2700
लासूर स्टेशन क्विंटल 144 2150 3100 2300
कुर्डवाडी क्विंटल 10 2201 2350 2300
मानोरा क्विंटल 13 1250 1691 1470
राहता क्विंटल 1 1300 1300 1300
धुळे दादर क्विंटल 5 1750 2150 2100
शहादा दादर क्विंटल 1 1952 1952 1952
दोंडाईचा दादर क्विंटल 8 1800 2250 2100
चोपडा दादर क्विंटल 6 2151 2161 2161
अमळनेर दादर क्विंटल 300 2100 2225 2225
शिरपूर दादर क्विंटल 53 2200 2375 2275
बारामती हायब्रीड क्विंटल 206 1900 2300 2200
येवला हायब्रीड क्विंटल 1 3001 3001 3001
अकोला हायब्रीड क्विंटल 5 1360 1360 1360
धुळे हायब्रीड क्विंटल 60 1690 2235 2190
चोपडा हायब्रीड क्विंटल 1 1800 1800 1800
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 5 1750 1800 1800
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 15 1500 2250 2000
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 1850 2025 2025
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 6 1500 1551 1525
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 61 1695 2320 1720
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 14 1450 1600 1550
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1900 2200 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 4 1430 2026 1600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3700
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1700 1700
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 50 1300 2026 2026
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1450 1450 1450
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1400 1700 1550
मुंबई लोकल क्विंटल 874 2400 4000 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 15 1100 1805 1452
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 30 1700 3000 2000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 19 2120 2415 2250
बारामती मालदांडी क्विंटल 138 2200 2900 2400
पुणे मालदांडी क्विंटल 602 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 39 1500 2500 1935
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 4 1900 1900 1900
जामखेड मालदांडी क्विंटल 321 1700 2900 2300
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 58 1900 2620 2300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 135 1900 2900 2900
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 6 2200 2705 2480
चाकूर मालदांडी क्विंटल 4 1200 2200 1421
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 2300 2300 2300
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 16 1600 2139 2000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 7 1400 1900 1400
मालेगाव पांढरी क्विंटल 8 1600 2311 2252
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 60 1700 2080 2000
मनवत पांढरी क्विंटल 41 1851 2400 2000
कंधार पांढरी क्विंटल 40 1600 1800 1700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 56 1525 2325 2150
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 110 1950 2800 2400
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 1700 1800 1750
पाथरी पांढरी क्विंटल 23 1800 2075 1950
केज पिवळी क्विंटल 4 1778 1778 1778
माजलगाव रब्बी क्विंटल 63 1700 2700 2400
गेवराई रब्बी क्विंटल 79 1700 2500 2144
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 10 1830 2500 2000
केज रब्बी क्विंटल 62 1909 2500 2300
जालना शाळू क्विंटल 915 1600 2995 2200
सांगली शाळू क्विंटल 100 2990 3800 3395
चिखली शाळू क्विंटल 20 1400 1900 1650
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 15 1800 2000 1900
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 22 1700 2272 2000
गंगापूर शाळू क्विंटल 6 1500 2400 1946
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2200 2500 2400