काकडी बाजार भाव

Kakdi bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे काकडी बाजार भाव 2022

Kakdi bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे काकडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kakdi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 36 1400 2000 1700
राहता क्विंटल 4 1000 1200 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 583 1250 2500 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 400 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 1000 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 176 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1200 1500 1425
कराड लोकल क्विंटल 51 1000 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1900
17/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 78 3000 5000 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 15 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 62 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 27 800 1200 1000
मंगळवेढा क्विंटल 8 500 4100 1500
राहता क्विंटल 8 1000 1300 1150
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 535 750 2325 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 500 3500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2600 2300
जळगाव लोकल क्विंटल 5 1000 1600 1200
पुणे लोकल क्विंटल 547 1000 2200 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 77 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
अकलुज नं. १ क्विंटल 12 1000 2200 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 55 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 394 2000 3200 2600
16/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 79 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 23 1000 1900 1450
खेड क्विंटल 10 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 70 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 58 1200 2500 1850
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 21 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 11 200 4300 2500
राहता क्विंटल 7 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 578 1250 2500 1750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 500 3500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 716 300 1250 800
पुणे लोकल क्विंटल 558 1200 2000 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1300 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1600 2000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 141 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1500 1700 1650
कराड लोकल क्विंटल 27 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 2000 2200 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 886 1800 2400 2100
15/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 91 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 16 1200 1700 1450
राहूरी क्विंटल 12 500 3000 1750
खेड क्विंटल 10 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 69 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 16 1000 2600 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 27 1000 1200 1100
सातारा क्विंटल 12 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 10 500 4300 2000
राहता क्विंटल 8 500 1600 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 767 1250 3225 2175
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 800 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2200 2100
जळगाव लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 382 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1400 2000 1700
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1500 2000 1875
कराड लोकल क्विंटल 66 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
अकलुज नं. १ क्विंटल 15 1500 2300 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 43 1800 2400 2000
मुंबई नं. १ क्विंटल 291 1800 2500 2200
14/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 75 1500 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 34 1200 2000 1600
खेड क्विंटल 10 1000 1600 1300
खेड-चाकण क्विंटल 186 1500 2000 1750
मंचर क्विंटल 75 1000 2500 1750
सातारा क्विंटल 8 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 4 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1010 1000 1750 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 400 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 12 1000 2500 1600
पुणे लोकल क्विंटल 709 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 96 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 263 1600 2200 1900
कराड लोकल क्विंटल 45 2000 2800 2800
पेन लोकल क्विंटल 135 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 45 1800 2000 1900
13/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 13 1000 1900 1450
राहूरी क्विंटल 14 400 3000 1700
खेड क्विंटल 10 1000 1800 1500
मंचर क्विंटल 22 1000 2600 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 21 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 14 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 11 500 4100 2100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1109 1250 2000 1700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 800 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1800 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 13 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 504 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 128 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1500 2000 1875
कराड लोकल क्विंटल 39 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
अकलुज नं. १ क्विंटल 18 1500 2300 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 1800 2200 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 552 1600 2200 1900
12/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 99 2000 6000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 37 1400 2000 1700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 14 800 1500 1000
खेड क्विंटल 13 1000 1500 1200
मंचर क्विंटल 104 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 26 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 27 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 9 400 3300 2500
राहता क्विंटल 4 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 913 1350 2900 1950
पुणे लोकल क्विंटल 1004 1000 1800 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 104 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1500 1700 1650
कराड लोकल क्विंटल 48 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 2000 1800
अकलुज नं. १ क्विंटल 16 1000 1800 1500
वाई नं. २ क्विंटल 9 2000 2200 2100
11/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 107 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 20 1000 1700 1350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 28 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 19 500 1800 1150
खेड-चाकण क्विंटल 62 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 17 800 1200 1000
सातारा क्विंटल 16 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 10 200 3800 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 836 1500 3000 2250
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 800 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 6 800 1200 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 1800 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 116 1000 2000 1500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1800 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1500
पेन लोकल क्विंटल 120 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
अकलुज नं. १ क्विंटल 15 1500 2200 2000
मुंबई नं. १ क्विंटल 534 1800 2400 2100
वाई नं. २ क्विंटल 9 1800 2000 1900
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर

 

Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर