Kakdi bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे काकडी बाजार भाव 2022

Kakdi bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे काकडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kakdi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 69 500 700 600
मंगळवेढा क्विंटल 20 200 2700 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1574 550 1550 1100
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 400 1600 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 22 500 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1000 1100 1050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 176 700 1000 850
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1000 1500 1350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1000 2600 1800
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200
अकलुज नं. १ क्विंटल 20 1300 2000 1700
पनवेल नं. १ क्विंटल 160 1200 1500 1300
वाई नं. २ क्विंटल 9 1000 1500 1250
22/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 89 2000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 110 1000 1800 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 22 800 1500 1150
मंगळवेढा क्विंटल 17 200 2500 1300
राहता क्विंटल 5 700 800 750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1619 500 1500 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1800 1600
सोलापूर लोकल क्विंटल 54 400 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 500 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 857 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 131 700 1000 850
पंढरपूर लोकल क्विंटल 30 200 2500 1000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1400 2600 1800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 25 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1400 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 122 1600 1800 1700
मुंबई नं. १ क्विंटल 454 1200 1600 1400
वाई नं. २ क्विंटल 9 1200 1500 1350
21/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 115 1000 4500 2500
औरंगाबाद क्विंटल 112 500 1100 800
रत्नागिरी क्विंटल 40 2000 2500 2200
खेड क्विंटल 6 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 68 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 96 625 1500 925
श्रीरामपूर क्विंटल 8 800 1200 1000
सातारा क्विंटल 35 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 22 200 1900 1200
राहता क्विंटल 4 1100 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1684 500 1500 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 300 1600 1000
पुणे लोकल क्विंटल 919 700 1800 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 199 1200 1500 1350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 2000 1600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 700 800 750
कराड लोकल क्विंटल 60 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 52 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200
अकलुज नं. १ क्विंटल 18 1300 2200 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1600 1800 1700
वाई नं. २ क्विंटल 9 1200 1500 1350
20/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 94 1000 5000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 43 800 1200 1000
खेड क्विंटल 7 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 64 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 88 425 1500 925
श्रीरामपूर क्विंटल 26 800 1500 1150
सातारा क्विंटल 54 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 41 200 2000 1300
राहता क्विंटल 4 500 800 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2021 650 1500 875
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
सोलापूर लोकल क्विंटल 28 500 2000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 900 1200 1050
जळगाव लोकल क्विंटल 12 500 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 704 700 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1200 1600 1400
पंढरपूर लोकल क्विंटल 15 300 2200 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 162 500 1510 900
नागपूर लोकल क्विंटल 180 1000 1200 1150
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 1000 3000 1800
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1400 1200
अकलुज नं. १ क्विंटल 21 1500 2300 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 120 1600 1800 1700
मुंबई नं. १ क्विंटल 517 1200 1800 1500
19/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 101 1500 5500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 54 600 1300 950
खेड क्विंटल 7 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 64 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 90 850 1550 1125
सातारा क्विंटल 40 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 10 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1150 625 2250 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 500 1600 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 700 1400 1050
पुणे लोकल क्विंटल 885 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 168 300 1500 900
पंढरपूर लोकल क्विंटल 18 300 2500 1200
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 200 500 1500 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 160 800 1200 950
मुंबई लोकल क्विंटल 595 1200 1600 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 1000 2500 1600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 12 500 1200 800
कराड लोकल क्विंटल 27 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 41 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1400 1200
18/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 82 1500 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 22 700 1300 1000
रत्नागिरी क्विंटल 31 1000 2500 1500
मंचर क्विंटल 57 650 1500 925
श्रीरामपूर क्विंटल 19 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 23 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 36 200 2400 1600
राहता क्विंटल 3 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1054 500 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
सोलापूर लोकल क्विंटल 73 200 10000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 700 1300 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 22 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 492 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 200 600 2000 1300
पंढरपूर लोकल क्विंटल 5 300 2000 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 119 500 1400 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1200 1500 1350
चांदवड लोकल क्विंटल 12 490 1750 1120
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1600 1600
अकलुज नं. १ क्विंटल 25 1200 2000 1600
मुंबई नं. १ क्विंटल 477 1200 2000 1600
वाई नं. २ क्विंटल 9 1500 1800 1650
17/04/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1200 1500 1350
पुणे-मांजरी क्विंटल 109 1000 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 36 600 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 79 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 124 800 1500 1150
श्रीरामपूर क्विंटल 20 500 1500 1000
सातारा क्विंटल 20 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 17 300 2100 1500
राहता क्विंटल 4 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1018 500 2125 1250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 916 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 115 700 1500 1100
चांदवड लोकल क्विंटल 9 700 1820 1575
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 27 1500 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200
अकलुज नं. १ क्विंटल 15 1300 2200 1500
16/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 97 1500 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 61 500 1000 750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 77 800 1600 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 58 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 18 300 2200 1600
राहता क्विंटल 3 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 730 750 2400 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 48 400 1500 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 20 500 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 138 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 113 500 1570 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1200 1500 1425
कराड लोकल क्विंटल 63 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 45 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 6 500 1200 900
अकलुज नं. १ क्विंटल 18 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 70 1200 1400 1300
मुंबई नं. १ क्विंटल 555 1400 1800 1600

Leave a Comment