Kakdi bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे काकडी बाजार भाव 2022

Kakdi bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे काकडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kakdi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

 शेतमाल : काकडी

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 20 1000 1800 1400
मंगळवेढा क्विंटल 15 400 2000 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1629 850 1900 1400
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 500 2200 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1000 1600 1300
जळगाव लोकल क्विंटल 33 500 800 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 132 600 1000 800
नागपूर लोकल क्विंटल 180 1000 1200 1150
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 1200 2000 1600
भुसावळ लोकल क्विंटल 23 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 105 1000 1400 1200
25/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 110 1000 6000 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 59 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 27 1500 2000 1750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 700 1200 1000
मंगळवेढा क्विंटल 17 300 2700 1600
राहता क्विंटल 3 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1818 500 1250 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 500 2700 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 1800 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 35 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 780 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1600 2000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 136 700 1500 1100
चांदवड लोकल क्विंटल 4 350 1540 1120
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 1200 2000 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 25 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 921 1200 1800 1500
वाई नं. २ क्विंटल 9 1000 1300 1150
24/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 104 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 51 600 1000 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 25 500 1700 1100
खेड क्विंटल 7 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 130 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 46 200 1600 900
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 14 1000 1500 1200
सातारा क्विंटल 47 600 1000 800
मंगळवेढा क्विंटल 26 300 2800 1500
राहता क्विंटल 4 2000 4500 3250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1625 700 1250 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 300 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 25 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 956 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 233 600 1000 800
चांदवड लोकल क्विंटल 5 875 1400 1120
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 1000 1200 1050
कराड लोकल क्विंटल 57 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 89 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 120 1600 1800 1700
मुंबई नं. १ क्विंटल 493 1600 2200 1900
वाई नं. २ क्विंटल 9 1500 2000 1750
23/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 119 3000 7000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 40 600 1000 800
राहूरी क्विंटल 32 500 1700 1100
खेड-चाकण क्विंटल 59 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 41 500 2100 1100
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1000 1800 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 1000 1500 1200
सातारा क्विंटल 30 600 1000 800
मंगळवेढा क्विंटल 17 300 2400 1200
राहता क्विंटल 6 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 990 1150 2350 1750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 500 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 35 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 781 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1200 1100
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 91 500 1250 800
नागपूर लोकल क्विंटल 180 1000 1200 1150
चांदवड लोकल क्विंटल 3 770 2100 1750
कराड लोकल क्विंटल 39 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 129 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 28 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 110 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 2143 1500 2000 1700
वाई नं. २ क्विंटल 9 1800 2000 1900
22/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 120 3000 6000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 43 600 1600 1100
खेड क्विंटल 6 1200 1600 1400
खेड-चाकण क्विंटल 62 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 71 625 2000 1325
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 1375 1000 1800 1500
सातारा क्विंटल 40 600 1000 800
राहता क्विंटल 11 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 996 1250 2250 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1600 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1200 1800 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 30 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 1059 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1800 1800 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 141 1000 2000 1500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 1500 2200 1800
कराड लोकल क्विंटल 21 1500 1800 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 21 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 609 1600 2400 2000
वाई नं. २ क्विंटल 9 1800 2000 1900
21/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 76 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 140 2000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 37 1000 1700 1350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 25 800 1200 1000
राहूरी क्विंटल 14 600 2200 1400
खेड क्विंटल 7 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 43 725 2200 1450
श्रीरामपूर क्विंटल 22 1500 2200 1850
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 17 1000 2500 2000
सातारा क्विंटल 44 800 1000 900
मंगळवेढा क्विंटल 27 300 2700 1400
राहता क्विंटल 3 1000 1200 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 959 1100 2300 1750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1600
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 500 2200 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 538 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 177 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 84 500 1510 900
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1200 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 896 1600 2400 2000
चांदवड लोकल क्विंटल 8 770 2800 1890
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1200 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1200 1400 1300
वाई नं. २ क्विंटल 10 1500 2000 1750
20/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 50 400 2000 1200
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1500 2700 2100
पुणे-मांजरी क्विंटल 138 3000 6000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 42 1000 1600 1300
खेड क्विंटल 7 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 69 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 27 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 40 800 1000 900
मंगळवेढा क्विंटल 25 200 2800 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 1071 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 111 800 1500 1150
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 90 500 1300 1000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 700 2457 1925
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 13 100 1000 500
कराड लोकल क्विंटल 30 700 1000 1000
पेन लोकल क्विंटल 81 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 91 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
वाई नं. २ क्विंटल 9 1800 2000 1900
19/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 109 2000 5500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 32 1000 1600 1300
खेड-चाकण क्विंटल 80 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 18 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 1000 1500 1200
सातारा क्विंटल 64 600 1000 800
मंगळवेढा क्विंटल 23 200 2700 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 955 1250 2750 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 30 500 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 90 200 1500 850
नागपूर लोकल क्विंटल 130 1000 1500 1350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1200 2800 1800
कराड लोकल क्विंटल 21 500 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 26 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1133 1600 2400 2000
वाई नं. २ क्विंटल 9 1500 2000 1750

 

Leave a Comment