Kakdi bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे काकडी बाजार भाव 2022

Kakdi bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे काकडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kakdi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 22 400 1000 700
औरंगाबाद क्विंटल 43 600 900 750
मंगळवेढा क्विंटल 27 200 2100 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1285 600 1750 1250
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 300 1800 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 400 600 500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 141 800 1000 900
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 800 1200 1100
29/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 113 1500 5000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 108 1000 1500 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 24 800 1200 1000
पलूस क्विंटल 3 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 6 700 1000 850
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1314 625 1700 1125
सोलापूर लोकल क्विंटल 40 300 1700 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 600 1000 800
जळगाव लोकल क्विंटल 20 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 660 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 108 500 1000 750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 22 1000 2500 1800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 500 1200 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200
मुंबई नं. १ क्विंटल 340 1400 2000 1700
28/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 107 1500 5000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 79 400 700 550
खेड क्विंटल 7 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 82 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 79 550 1500 1050
श्रीरामपूर क्विंटल 20 800 1200 1000
सातारा क्विंटल 30 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 28 200 2100 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 991 750 1750 1125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 300 2000 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 8 500 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 680 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 201 500 1000 750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 137 300 1250 800
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 569 1400 1600 1500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 500 1000 700
कराड लोकल क्विंटल 54 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 174 3600 3800 3600
भुसावळ लोकल क्विंटल 25 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1400 1300
अकलुज नं. १ क्विंटल 24 1000 2000 1800
वाई नं. २ क्विंटल 9 1000 1500 1250
27/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 77 1500 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 32 500 800 650
खेड क्विंटल 10 800 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 72 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 27 800 1500 1150
सातारा क्विंटल 35 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 36 200 2300 1500
राहता क्विंटल 3 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1502 500 1500 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1500 1400
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 300 1800 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 532 600 2000 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1300 2000 1650
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 138 300 1250 900
नागपूर लोकल क्विंटल 160 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 256 1400 1600 1500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 36 1000 3000 1800
कराड लोकल क्विंटल 48 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 5 600 1400 1200
अकलुज नं. १ क्विंटल 25 1200 1800 1700
26/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 126 1500 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 58 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 76 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 91 625 1200 850
सातारा क्विंटल 31 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 13 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1302 750 1750 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1500 1350
सोलापूर लोकल क्विंटल 47 400 1800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 500 600 550
पुणे लोकल क्विंटल 909 600 2000 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 700 1300 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 144 800 1000 900
नागपूर लोकल क्विंटल 160 1200 1500 1425
चांदवड लोकल क्विंटल 5 280 1400 910
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1000 2500 1800
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1400 1300
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1200 1400 1300
मुंबई नं. १ क्विंटल 566 1400 1600 1500
25/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 75 1500 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 46 500 700 600
रत्नागिरी क्विंटल 35 500 2000 1500
मंचर क्विंटल 80 700 1400 950
श्रीरामपूर क्विंटल 27 1000 1500 1250
नवापूर क्विंटल 8 500 700 600
सातारा क्विंटल 41 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 37 200 2100 1400
राहता क्विंटल 3 500 800 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1366 875 1500 1125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 52 400 1800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 15 500 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 439 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1100 1300 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 166 600 1200 900
नागपूर लोकल क्विंटल 180 1200 1400 1350
चांदवड लोकल क्विंटल 11 700 1757 1575
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200
अकलुज नं. १ क्विंटल 25 1000 2000 1500
मुंबई नं. १ क्विंटल 455 1600 2000 1800
24/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 126 1500 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 51 600 800 700
खेड क्विंटल 7 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 76 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 131 625 1500 925
श्रीरामपूर क्विंटल 14 800 1200 1000
मंगळवेढा क्विंटल 10 200 2200 1300
पलूस क्विंटल 2 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 6 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1215 350 1250 750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 1428 600 1400 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 130 600 1500 1050
नागपूर लोकल क्विंटल 160 1200 1500 1350
चांदवड लोकल क्विंटल 12 560 1470 1120
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 1000 2500 1600
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 183 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 39 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 7 600 1400 1200
अकलुज नं. १ क्विंटल 15 1500 2200 2000
23/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 117 1000 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 69 500 700 600
खेड-चाकण क्विंटल 65 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 25 800 1500 1150
सातारा क्विंटल 60 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 20 200 2700 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1574 550 1550 1100
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 400 1600 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 22 500 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1000 1100 1050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 176 700 1000 850
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1000 1500 1350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1000 2600 1800
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200
अकलुज नं. १ क्विंटल 20 1300 2000 1700
पनवेल नं. १ क्विंटल 160 1200 1500 1300
मुंबई नं. १ क्विंटल 280 1400 1600 1500
वाई नं. २ क्विंटल 9 1000 1500 1250

Leave a Comment