Kakdi bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे काकडी बाजार भाव 2022

Kakdi bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे काकडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kakdi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 63 800 2200 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 25 500 1000 750
मंगळवेढा क्विंटल 5 800 5500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 760 1500 3050 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 2000 6000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 21 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1600 2000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 101 1000 1500 1250
चांदवड लोकल क्विंटल 7 1190 3150 2275
कराड लोकल क्विंटल 60 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
29/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 107 1000 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 116 100 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 48 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 800 1000 900
मंगळवेढा क्विंटल 2 1600 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 616 1500 3500 2750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2300
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 2000 6000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 20 800 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 576 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 900 1400 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 93 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 58 500 2550 1600
चांदवड लोकल क्विंटल 10 1750 3150 2450
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
भुसावळ लोकल क्विंटल 26 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
अकलुज नं. १ क्विंटल 12 1000 2000 1500
मुंबई नं. १ क्विंटल 411 1800 2400 2100
28/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 88 1000 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 128 500 2800 2000
औरंगाबाद क्विंटल 37 400 1200 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 9 700 1200 1000
खेड क्विंटल 6 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 62 1200 2200 1700
मंचर क्विंटल 91 1500 2600 2050
श्रीरामपूर क्विंटल 22 1000 1200 1100
सातारा क्विंटल 11 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 8 400 2000 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 508 1500 3750 2800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1100 1600 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 18 800 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 523 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 800 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 2200 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 139 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1000 1200 1150
चांदवड लोकल क्विंटल 7 2240 2800 2625
कराड लोकल क्विंटल 69 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 2000 2400 2200
मुंबई नं. १ क्विंटल 634 2000 2600 2300
27/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 85 2000 3000 2500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 76 150 2800 2300
औरंगाबाद क्विंटल 20 500 1000 750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 700 1000 800
राहूरी क्विंटल 19 500 1500 1000
खेड क्विंटल 10 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 62 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 51 1000 2550 1775
श्रीरामपूर क्विंटल 27 800 1000 900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 117 50 200 150
सातारा क्विंटल 12 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 12 1300 2000 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 450 2500 3500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2300
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1000 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 1400 1300
जळगाव लोकल क्विंटल 16 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 313 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 2600 2300
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 64 500 2510 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1000 1500 1425
चांदवड लोकल क्विंटल 7 1400 2877 2450
कराड लोकल क्विंटल 57 2000 2300 2300
भुसावळ लोकल क्विंटल 37 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
अकलुज नं. १ क्विंटल 17 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2000 2200 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 843 2000 2600 2300
26/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 85 3000 5000 4000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 113 500 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 22 600 1000 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 14 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 8 600 3000 1800
खेड क्विंटल 8 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 73 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 57 1200 2700 1950
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 101 80 180 150
सातारा क्विंटल 8 1000 2500 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 334 3000 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 800 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 1800 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 10 1200 2000 1600
पुणे लोकल क्विंटल 569 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 800 1500 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2600 2800 2700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 93 1500 2500 2000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 8 500 2000 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 31 1000 2500 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 350 1200 1500 1425
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 2000 2700 2400
कराड लोकल क्विंटल 51 2000 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 195 4000 4200 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 24 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 622 2000 2800 2400
वाई नं. २ क्विंटल 9 1800 2200 2000
25/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 104 1500 2000 1700
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 122 150 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 16 600 1200 900
राहूरी क्विंटल 14 500 1500 1000
खेड क्विंटल 7 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 47 1500 2800 2150
श्रीरामपूर क्विंटल 17 800 1500 1150
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 91 50 200 150
सातारा क्विंटल 3 500 2000 1250
मंगळवेढा क्विंटल 12 600 2100 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 332 2500 4500 3700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 1800 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 22 800 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 238 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1200 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 116 1000 1500 1250
पंढरपूर लोकल क्विंटल 14 500 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 26 1000 2750 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 180 1800 2000 1950
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2800 3010 2975
कराड लोकल क्विंटल 45 1500 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1800 1600
मुंबई नं. १ क्विंटल 735 2000 2800 2400
वाई नं. २ क्विंटल 8 1800 2200 2000
24/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 39 800 1500 1150
पुणे-मांजरी क्विंटल 97 2000 5000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 32 500 1000 750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 800 1500 1000
खेड क्विंटल 12 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 63 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 78 1250 2800 2025
श्रीरामपूर क्विंटल 27 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 65 100 200 150
सातारा क्विंटल 13 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 14 400 2500 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 259 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1000 1600 1300
पुणे लोकल क्विंटल 929 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 104 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 58 1000 2950 2200
चांदवड लोकल क्विंटल 16 2177 2870 2450
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2200
कराड लोकल क्विंटल 45 1000 1200 1200
पेन लोकल क्विंटल 847 4000 4200 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 27 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1800 1600
अकलुज नं. १ क्विंटल 15 1300 2200 1800
23/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 90 1000 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 105 150 3200 2600
औरंगाबाद क्विंटल 23 700 1200 950
खेड-चाकण क्विंटल 82 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1000 1500 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 92 70 200 150
सातारा क्विंटल 10 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 8 1000 2000 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 655 1650 4050 3050
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 1000 4500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 16 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1200 1530 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 92 1000 1500 1250
पंढरपूर लोकल क्विंटल 21 500 2000 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 40 1000 2750 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1500 2000 1875
चांदवड लोकल क्विंटल 8 980 3010 2100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 1000 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 51 800 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1800 1600
अकलुज नं. १ क्विंटल 18 1200 2300 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2800 3000 2900
मुंबई नं. १ क्विंटल 496 2600 3400 3000