Kakdi bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे काकडी बाजार भाव

Kakdi bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे काकडी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kakdi rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 43 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 70 1000 1800 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 17 300 2600 1300
राहता क्विंटल 3 800 1200 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 632 1500 3000 2250
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 500 1600 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 540 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 86 1000 2000 1500
चांदवड लोकल क्विंटल 6 700 2800 2100
कराड लोकल क्विंटल 27 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1900
02/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 100 1500 6000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 28 1000 1800 1400
खेड क्विंटल 11 1000 1800 1500
खेड-चाकण क्विंटल 68 1000 2200 1600
मंचर क्विंटल 36 1000 1400 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 18 800 1200 1000
सातारा क्विंटल 27 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 21 400 2300 1200
राहता क्विंटल 3 800 1200 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 730 1000 3000 2250
पुणे लोकल क्विंटल 582 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 900 1400 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 1000 2000 1500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1400 2800 2275
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2200 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 564 2200 3200 2700
01/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 87 2000 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 32 1400 2000 1700
खेड क्विंटल 8 1000 1600 1300
खेड-चाकण क्विंटल 130 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 37 1000 2600 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 20 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 22 1500 2500 2250
राहता क्विंटल 4 1000 1600 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 576 1500 3500 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 800 1800 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 8 1500 2200 1800
पुणे लोकल क्विंटल 454 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1200 1500 1425
चांदवड लोकल क्विंटल 6 700 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 57 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 102 4200 4400 4200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 185 2200 3200 2700
31/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 1000 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 95 2000 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 34 1300 2000 1650
खेड क्विंटल 10 500 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 75 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 51 1000 2300 1650
सातारा क्विंटल 29 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 6 1000 1400 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1216 1550 2600 2050
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 754 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 99 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1200 1500 1350
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 1500 2200 1900
कराड लोकल क्विंटल 24 800 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1000 1000 1000
मुंबई नं. १ क्विंटल 260 2200 3200 2700
वाई नं. २ क्विंटल 9 2000 2500 2250
30/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 94 2000 6000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 26 1400 2000 1700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 23 600 1000 800
खेड क्विंटल 7 800 1500 1200
मंचर क्विंटल 46 1000 2500 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 28 1500 2200 1750
मंगळवेढा क्विंटल 32 300 3300 1500
राहता क्विंटल 3 500 700 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1277 1500 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 300 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 422 1000 1800 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 161 1000 1300 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 180 1200 1400 1350
चांदवड लोकल क्विंटल 4 700 3857 2800
कराड लोकल क्विंटल 48 800 1000 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 270 2200 3200 2700
वाई नं. २ क्विंटल 9 2000 3000 2500
29/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 98 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 24 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 9 700 1200 1000
खेड क्विंटल 8 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 79 1000 1800 1400
मंचर क्विंटल 74 1000 2700 1850
श्रीरामपूर क्विंटल 25 800 1000 900
सातारा क्विंटल 31 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 22 300 2300 1300
राहता क्विंटल 4 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 856 1000 2500 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1400 1800 1600
पुणे लोकल क्विंटल 1257 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1600 1800 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 143 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 127 500 1500 1000
चांदवड लोकल क्विंटल 6 770 3220 2450
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1250
कराड लोकल क्विंटल 81 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2200 1900
28/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 106 2000 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 23 1200 2000 1600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 33 600 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 79 1000 1600 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 19 800 1200 1000
सातारा क्विंटल 38 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 17 300 2200 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 759 500 2125 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 500 2000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 144 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 300 800 1000 950
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1050 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 63 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1800
अकलुज नं. १ क्विंटल 14 1500 2300 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 65 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 365 1800 2600 2200
27/05/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 16 700 1000 800
खेड क्विंटल 7 1000 1500 1300
खेड-चाकण क्विंटल 60 1000 1800 1600
मंचर क्विंटल 64 1000 2550 1775
श्रीरामपूर क्विंटल 27 800 1000 900
मंगळवेढा क्विंटल 21 400 2000 1300
राहता क्विंटल 7 700 1300 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 846 1000 3055 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 800 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 9 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 671 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1700 2000 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 81 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 154 500 1550 1000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1400 3150 2450
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2200
पेन लोकल क्विंटल 150 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2200 1900
अकलुज नं. १ क्विंटल 18 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 65 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 396 1800 2600 2200

 

Leave a Comment