Kakdi bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे काकडी बाजार भाव

Kakdi bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे काकडी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kakdi rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 17 800 4100 2500
राहता क्विंटल 3 1000 1700 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 810 1000 2250 1600
पुणे लोकल क्विंटल 242 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 54 700 1000 850
पंढरपूर लोकल क्विंटल 17 300 2200 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2000 2300 2250
मुंबई नं. १ क्विंटल 784 2000 3000 2500
06/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 60 1500 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 9 2000 2500 2250
खेड क्विंटल 4 1200 2000 1500
मंचर क्विंटल 20 1000 2400 1400
सातारा क्विंटल 18 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 7 800 3400 3000
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 958 800 2500 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 60 1000 2000 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 27 1500 1500 1500
05/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 60 1500 2500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 8 2000 2500 2250
राहूरी क्विंटल 6 600 3000 1800
खेड-चाकण क्विंटल 70 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 12 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 9 600 3400 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 774 1550 2650 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 500 2000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 15 1600 2000 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 70 80 75
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 1000 1500 1250
पंढरपूर लोकल क्विंटल 14 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 1500 2000 1875
कराड लोकल क्विंटल 18 1000 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2200 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 538 2000 3000 2500
04/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 53 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1000 2000 1500
रत्नागिरी क्विंटल 35 2000 2500 2200
खेड-चाकण क्विंटल 37 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 6 1000 2710 1555
मंगळवेढा क्विंटल 10 1000 3400 2200
पलूस क्विंटल 3 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 241 2000 4000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 76 800 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 442 800 2000 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 74 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 11 200 750 550
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1050 2905 2100
भुसावळ लोकल क्विंटल 23 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 850 2000 3000 2500
03/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 56 1500 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 14 2000 2500 2250
खेड क्विंटल 3 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 64 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 11 500 2500 1500
सातारा क्विंटल 7 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 13 600 4100 2500
राहता क्विंटल 3 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 209 1500 3750 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 1000 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 539 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 65 800 1500 1150
पंढरपूर लोकल क्विंटल 12 700 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 240 1500 2500 2250
चांदवड लोकल क्विंटल 3 490 3430 2450
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1200 1200
पेन लोकल क्विंटल 141 4000 4200 4000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
अकलुज नं. १ क्विंटल 15 1800 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 100 2000 2200 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 706 2000 3000 2500
वाई नं. २ क्विंटल 8 2200 2600 2400
02/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 68 1500 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 6 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 16 1000 1500 1200
रत्नागिरी क्विंटल 40 1000 1500 1300
खेड-चाकण क्विंटल 53 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 5 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 8 800 3700 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 224 2500 4000 3250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 2800 2700
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 800 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1300 1150
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 1 500 500 500
चांदवड लोकल क्विंटल 5 3850 3850 3850
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 46 1500 5000 3000
कराड लोकल क्विंटल 27 1000 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 140 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 568 1800 2600 2200
वाई नं. २ क्विंटल 8 2000 2500 2250
01/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 38 1500 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 17 1000 1800 1400
खेड-चाकण क्विंटल 68 1500 2500 2000
पलूस क्विंटल 4 1000 1500 1200
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 326 2000 3500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2200 2100
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1200 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 4 500 1510 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 130 1500 1700 1650
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1000 2500 1800
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 100 1800 2400 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 373 1600 2400 2000
31/01/2022
औरंगाबाद क्विंटल 11 1000 1600 1300
मंगळवेढा क्विंटल 14 700 5000 3300
राहता क्विंटल 3 1000 1700 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 234 2500 3500 3200
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 500 2250 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1800 2400 2100
जळगाव लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 158 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 1000 1500 1250
पंढरपूर लोकल क्विंटल 25 300 2000 1000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 28 1000 2600 1800
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1800 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 100 1500 2000 1750
मुंबई नं. १ क्विंटल 548 1600 2400 2000
वाई नं. २ क्विंटल 9 1800 2200 2000

 

Leave a Comment