Kakdi bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे काकडी बाजार भाव

Kakdi bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे काकडी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kakdi rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 61 1200 1400 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1500 2200 1850
मंगळवेढा क्विंटल 16 500 4100 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 542 1750 3350 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1000 1800 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 9 1000 1600 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 74 1000 2000 1500
पंढरपूर लोकल क्विंटल 38 400 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 220 2000 2500 2350
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
11/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 42 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 63 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 27 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 18 300 3300 1800
राहता क्विंटल 4 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 348 1500 2250 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1800 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 500 2000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 9 800 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 477 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 51 1000 1500 1250
चांदवड लोकल क्विंटल 5 2450 2877 2590
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 120 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 513 1600 2000 1800
10/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 54 1500 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 52 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 15 800 1200 1000
खेड क्विंटल 4 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 82 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 14 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 15 500 3100 2400
राहता क्विंटल 4 1500 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 396 1000 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1800 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 500 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 17 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 504 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 78 800 1500 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1500 2000 1875
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1820 2100 1960
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 740 1600 2200 1900
09/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 52 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 21 1600 2200 1900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 6 1000 2000 1500
रत्नागिरी क्विंटल 63 2000 2800 2200
खेड-चाकण क्विंटल 56 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 7 200 2000 1100
श्रीरामपूर क्विंटल 25 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 18 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 14 400 3100 2200
राहता क्विंटल 3 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 465 1000 2000 1500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1300
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 500 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1400 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 450 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 11 500 2500 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 24 500 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1500 2000 1850
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3850 3850 3850
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 890 2000 2600 2300
वाई नं. २ क्विंटल 9 1500 2000 1750
08/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 60 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 37 1600 2000 1800
खेड-चाकण क्विंटल 62 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 16 1000 2800 1550
सातारा क्विंटल 5 1500 2500 2000
पलूस क्विंटल 6 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 326 700 1875 1250
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1800 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 600 3000 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 17 800 1600 1200
पुणे लोकल क्विंटल 552 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1200 1800 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 60 1000 2000 1500
पंढरपूर लोकल क्विंटल 12 500 2000 1200
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 24 500 2110 1500
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1260 3290 2275
कराड लोकल क्विंटल 12 800 1000 1000
पेन लोकल क्विंटल 129 4000 4200 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 1000 1000 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 601 2000 2800 2400
07/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 43 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 5 400 2200 1300
खेड क्विंटल 4 1300 1500 1400
मंचर क्विंटल 5 700 2200 1450
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1500 2200 1850
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 800 2800 2500
सातारा क्विंटल 5 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 17 800 4100 2500
राहता क्विंटल 3 1000 1700 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 810 1000 2250 1600
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 14 1600 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 242 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 54 700 1000 850
पंढरपूर लोकल क्विंटल 17 300 2200 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 24 500 2110 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2000 2300 2250
चांदवड लोकल क्विंटल 4 2100 3220 2975
कराड लोकल क्विंटल 21 1200 1300 1300
मुंबई नं. १ क्विंटल 784 2000 3000 2500
06/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 40 1000 1800 1400
पुणे-मांजरी क्विंटल 60 1500 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 9 2000 2500 2250
खेड क्विंटल 4 1200 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 63 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 20 1000 2400 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 27 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 18 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 7 800 3400 3000
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 11 1500 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 12 1400 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 958 800 2500 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 60 1000 2000 1500
कराड लोकल क्विंटल 33 1000 1200 1200
पेन लोकल क्विंटल 201 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 27 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1200 2200 1900
वाई नं. २ क्विंटल 8 2000 2500 2250
05/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 60 1500 2500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 8 2000 2500 2250
राहूरी क्विंटल 6 600 3000 1800
खेड-चाकण क्विंटल 70 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 14 800 2500 2000
सातारा क्विंटल 12 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 9 600 3400 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 774 1550 2650 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1800 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 500 2000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 15 1600 2000 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1200 2000 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 70 80 75
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 1000 1500 1250
पंढरपूर लोकल क्विंटल 14 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 1500 2000 1875
कराड लोकल क्विंटल 18 1000 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2200 1800
अकलुज नं. १ क्विंटल 15 1500 2200 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 538 2000 3000 2500

 

Leave a Comment