Kakdi bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे काकडी बाजार भाव

Kakdi bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे काकडी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kakdi rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : काकडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
मंगळवेढा क्विंटल 16 500 2100 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 53 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 220 2000 2500 2350
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1000 1000 1000
18/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 70 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 60 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 800 1800 1200
मंगळवेढा क्विंटल 18 300 2200 1800
पलूस क्विंटल 5 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 3 1500 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 645 1250 2250 1825
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 500 2000 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 12 800 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 423 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 800 1400 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 1500 2000 1750
भुसावळ लोकल क्विंटल 35 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 905 1600 2000 1800
वाई नं. २ क्विंटल 9 2000 2500 2250
17/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 56 2000 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 37 1000 1700 1350
खेड-चाकण क्विंटल 54 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 7 400 2000 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 23 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 17 400 2800 2200
राहता क्विंटल 3 1500 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 616 1500 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1800 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 800 2000 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 11 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 513 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2000 2500 2375
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 150 2000 2200 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 625 1600 2000 1800
वाई नं. २ क्विंटल 8 2000 2700 2350
16/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 56 1500 5000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 23 1000 1800 1400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 9 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 72 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 20 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 700 2200 1500
सातारा क्विंटल 12 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 29 300 3000 2000
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 787 1250 2500 1750
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1800 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 1000 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 9 800 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 351 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 28 400 1500 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 10 500 1800 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 200 2000 2500 2350
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1200
पेन लोकल क्विंटल 165 4000 4200 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1200 2200 1900
अकलुज नं. १ क्विंटल 25 1500 2200 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 120 2000 2200 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 648 1600 2000 1800
15/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 53 1000 5000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 18 800 1600 1200
खेड क्विंटल 4 2000 2200 2100
खेड-चाकण क्विंटल 63 1000 2000 1500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 1000 2200 1500
सातारा क्विंटल 21 1000 2000 1500
पलूस क्विंटल 4 1500 2000 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 977 750 2000 1500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 800 2000 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 12 800 1600 1200
पुणे लोकल क्विंटल 536 1000 1800 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 73 1000 1500 1250
पंढरपूर लोकल क्विंटल 46 300 2000 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 20 500 1500 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 2000 2500 2375
चांदवड लोकल क्विंटल 4 3500 3920 3745
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 19 2000 8000 4000
कराड लोकल क्विंटल 36 800 1300 1300
भुसावळ लोकल क्विंटल 36 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2200 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1200 1400 1300
मुंबई नं. १ क्विंटल 502 1600 2000 1800
14/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 29 1000 1800 1400
राहूरी क्विंटल 4 700 2100 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1000 2200 1700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 1200 2200 1800
सातारा क्विंटल 20 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 24 500 3100 2600
राहता क्विंटल 3 1000 2500 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 361 1750 3105 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1800 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 600 2000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1400 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 10 800 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 388 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2200 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 85 1000 1500 1250
पंढरपूर लोकल क्विंटल 15 500 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2000 2500 2350
चांदवड लोकल क्विंटल 5 1120 3577 2975
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1200 3000 1800
कराड लोकल क्विंटल 33 700 1200 1200
पेन लोकल क्विंटल 135 4200 4400 4200
पनवेल नं. १ क्विंटल 120 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 634 1400 1600 1500
13/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 51 600 1800 1200
पुणे-मांजरी क्विंटल 48 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 28 1000 1400 1200
खेड-चाकण क्विंटल 78 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 17 625 2200 1175
श्रीरामपूर क्विंटल 25 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 600 2200 1800
सातारा क्विंटल 9 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 13 600 3600 2300
पलूस क्विंटल 3 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 3 1500 3000 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 381 1500 3255 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1400 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 658 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 20 500 1500 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2000 2500 2350
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3640 3640 3640
कराड लोकल क्विंटल 18 1000 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 42 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 40 1000 2000 1800
वाई नं. २ क्विंटल 9 1500 2000 1750
12/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 62 600 2000 1000
औरंगाबाद क्विंटल 61 1200 1400 1300
खेड-चाकण क्विंटल 62 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1500 2200 1850
सातारा क्विंटल 21 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 16 500 4100 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 542 1750 3350 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1800 1650
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1800 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1000 1800 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 9 1000 1600 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 74 1000 2000 1500
पंढरपूर लोकल क्विंटल 38 400 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 220 2000 2500 2350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 16 1200 2500 2100
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
अकलुज नं. १ क्विंटल 18 1300 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 100 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 905 1600 2000 1800

 

Leave a Comment