Kalingad bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे कलिंगड बाजार भाव

Kalingad bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे कलिंगड बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कलिंगड बाजार भाव  माहिती जाणून घेणार आहोत (Kalingad bajar bhav today 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कलिंगड
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 156 500 800 650
18/02/2022
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 2600 1200 1500 1350
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 700 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 317 900 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 84 500 600 550
17/02/2022
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1370 1200 1500 1350
सोलापूर लोकल क्विंटल 72 1000 3000 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 12 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 462 900 1800 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 1000 1000 1000
16/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 25 1000 1500 1250
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1074 1400 1500 1450
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 60 1000 1800 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 800 2800 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 68 800 1500 1200
15/02/2022
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1540 1400 1500 1450
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 1000 2250 1700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 500 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 212 1000 1800 1400
14/02/2022
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1160 1400 1500 1450
सोलापूर लोकल क्विंटल 37 1000 3000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 85 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 101 1000 1800 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 60 600 800 700
13/02/2022
पुणे लोकल क्विंटल 430 600 1400 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 800 800 800
12/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 25 1000 1200 1100
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1540 1500 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 53 1000 2000 1200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 600 600 600

 

Leave a Comment