Kanda Bajar Bhav : 13 ते 18 पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

Kanda Bajar Bhav : 13 ते 18 पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4253 700 1900 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1524 100 1200 650
कराड हालवा क्विंटल 300 1200 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 10456 100 2200 900
धुळे लाल क्विंटल 590 100 1030 700
जळगाव लाल क्विंटल 874 300 1250 825
पंढरपूर लाल क्विंटल 427 200 1700 1000
नागपूर लाल क्विंटल 200 1000 1500 1375
भुसावळ लाल क्विंटल 9 1000 1000 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2553 500 1700 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 800 1300 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 422 300 1200 750
शेवगाव नं. १ नग 1850 1200 1700 1200
शेवगाव नं. २ नग 2100 800 1100 1100
शेवगाव नं. ३ नग 1619 200 700 700
नागपूर पांढरा क्विंटल 230 1000 1500 1375
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 27090 455 1800 1305
येवला उन्हाळी क्विंटल 10000 150 1481 1000
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6000 200 1242 950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3258 550 1600 1200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 16468 600 1821 1380
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 16000 600 1711 1300
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 5671 100 1700 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6200 600 1572 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2500 200 1431 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5421 300 1336 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3720 175 1254 990
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13760 300 1810 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2740 400 1281 1075
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2068 100 1725 650
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6480 200 1725 950
17/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2777 700 1800 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10384 900 1600 1250
खेड-चाकण क्विंटल 150 1000 1500 1250
लासूर स्टेशन क्विंटल 6600 290 1380 950
मंगळवेढा क्विंटल 96 200 1500 900
राहता क्विंटल 19388 200 1700 1050
अकलुज लाल क्विंटल 190 400 1500 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 10750 100 2200 1000
जळगाव लाल क्विंटल 995 300 1200 775
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 4 800 1100 950
इंदापूर लाल क्विंटल 369 200 1600 600
पाथर्डी लाल क्विंटल 1650 500 2000 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 19 2000 2000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 420 100 900 500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1357 300 1700 1000
पुणे लोकल क्विंटल 7822 600 1600 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 600 1400 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 85 400 800 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 319 400 1200 800
कामठी लोकल क्विंटल 16 600 1400 1200
संगमनेर नं. १ क्विंटल 4126 1400 1700 1550
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2475 1000 1400 1200
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1650 500 1000 750
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 1104 1300 1500 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 12709 150 1546 1050
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6787 200 1335 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 28220 701 1751 1310
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1670 500 1371 1200
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 18390 500 1721 1300
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13000 340 1480 1200
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 20613 100 1500 800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7000 300 1700 1300
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 3500 200 1181 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 9012 600 1499 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6801 200 1461 1100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8245 500 1351 925
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5660 275 1353 1090
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 22482 450 1795 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3625 350 1325 1121
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 862 150 1180 670
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7113 300 1760 1000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4717 200 1495 1100
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 800 1621 1350
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10569 100 1525 1300
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4410 100 1505 1200
16/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3631 700 1800 1200
औरंगाबाद क्विंटल 3978 175 1325 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 2255 700 3200 1950
खेड-चाकण क्विंटल 200 1000 1600 1300
मंचर क्विंटल 6011 1200 1800 1500
लासूर स्टेशन क्विंटल 5134 300 1400 975
सातारा क्विंटल 293 700 1600 1150
राहता क्विंटल 2429 125 1300 800
जुन्नर चिंचवड नग 4290 1000 1800 1500
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 11788 100 2300 900
धुळे लाल क्विंटल 1330 150 1050 600
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 6 1200 1225 1210
पंढरपूर लाल क्विंटल 437 200 1500 900
नागपूर लाल क्विंटल 2760 1000 1500 1375
पेन लाल क्विंटल 477 1700 1900 1700
भुसावळ लाल क्विंटल 26 1000 1000 1000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 56 400 1291 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1254 300 1700 1000
पुणे लोकल क्विंटल 7611 600 1700 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 1000 1600 1300
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 100 400 800 600
मलकापूर लोकल क्विंटल 1140 300 1100 700
वाई लोकल क्विंटल 15 700 1400 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 4589 1400 1701 1550
शेवगाव नं. १ नग 2332 1200 1800 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1800 1600
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2753 1000 1400 1200
शेवगाव नं. २ नग 2230 900 1100 900
पुणे-मोशी नं. ३ क्विंटल 573 500 1000 750
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1835 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ नग 2048 200 800 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 1000 1400 1300
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 36597 555 1800 1405
येवला उन्हाळी क्विंटल 11951 250 1608 1100
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3720 500 1600 1200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 22290 700 1801 1410
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2510 400 1421 1200
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 17800 500 1675 1325
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 12422 260 1467 1125
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2673 100 1700 1300
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1388 300 1320 1100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 600 300 1299 1050
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 230 400 1300 1100
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 9763 100 1800 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 15300 250 1770 1301
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8362 600 1576 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5384 200 1476 1100
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 571 400 1615 1000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 12105 150 1630 1325
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7871 500 1390 1000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5860 275 1400 1100
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20914 400 1880 1475
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1241 300 1253 1100
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 13247 50 1395 1050
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 4706 100 1800 720
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 9884 300 1900 1050
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 40 1000 1400 1200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5210 200 1500 1100
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 900 1626 1300
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11420 100 1475 1200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4568 100 1755 1200
15/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4643 800 2000 1400
औरंगाबाद क्विंटल 1317 140 1100 620
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11888 1000 1800 1400
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1000 1700 1300
लासूर स्टेशन क्विंटल 5256 390 1455 975
सातारा क्विंटल 106 700 1600 1150
मंगळवेढा क्विंटल 18 700 1500 1400
कराड हालवा क्विंटल 150 200 1500 1500
अकलुज लाल क्विंटल 205 300 1400 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 11003 100 2300 1000
धुळे लाल क्विंटल 214 100 1100 700
जळगाव लाल क्विंटल 367 425 1100 750
नागपूर लाल क्विंटल 1500 1000 1500 1375
भुसावळ लाल क्विंटल 39 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2394 200 1600 900
पुणे लोकल क्विंटल 8037 500 1600 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 600 1400 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 100 400 800 600
संगमनेर नं. १ क्विंटल 4232 1400 1701 1550
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1800 1600
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 99 200 1500 850
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2539 1000 1400 1200
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1693 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1000 1400 1350
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 434 1200 1500 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 15173 200 1467 1075
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 7224 100 1316 950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 23542 601 1751 1360
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2620 400 1399 1225
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 19300 500 1576 1300
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13000 300 1414 1150
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1378 300 1360 1150
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 2895 300 1731 1200
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 700 300 1412 1150
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 373 150 1511 1250
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 250 300 1330 1100
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6500 300 1710 1350
पैठण उन्हाळी क्विंटल 2415 350 1750 1000
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2350 350 1270 670
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7600 600 1559 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4782 200 1508 1100
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11545 150 1650 1325
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7786 500 1428 1050
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 45503 400 1800 1100
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 7654 350 1800 1050
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 21808 400 1810 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3707 325 1400 1000
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 3199 200 2000 1400
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 13933 50 1470 1050
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 182 360 1255 778
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6738 350 1500 950
कडा उन्हाळी क्विंटल 5160 150 1600 750
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4916 150 1390 1100
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11804 100 1600 1300
14/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4629 800 1900 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1246 200 1300 750
राहूरी क्विंटल 16465 100 1700 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11381 1100 1900 1500
खेड-चाकण क्विंटल 250 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 6371 1200 1710 1455
लासूर स्टेशन क्विंटल 5100 210 1455 1050
सातारा क्विंटल 171 700 1600 1150
नांदूरा क्विंटल 1075 420 1215 1215
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 389292 1500 2110 1800
कराड हालवा क्विंटल 201 500 1300 1300
फलटण हायब्रीड क्विंटल 1954 200 1800 1000
धुळे लाल क्विंटल 1481 160 720 600
जळगाव लाल क्विंटल 405 400 1125 825
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 5 1200 1200 1200
पंढरपूर लाल क्विंटल 718 200 1600 1000
नागपूर लाल क्विंटल 1860 1000 1400 1300
पेन लाल क्विंटल 561 1500 1700 1500
पाथर्डी लाल क्विंटल 1880 200 1700 1200
भुसावळ लाल क्विंटल 47 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 490 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1725 300 1800 1050
पुणे लोकल क्विंटल 7733 600 1700 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 1000 1500 1250
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 98 400 800 600
मलकापूर लोकल क्विंटल 802 350 1200 610
जामखेड लोकल क्विंटल 769 100 2000 1050
कामठी लोकल क्विंटल 10 600 1400 1200
संगमनेर नं. १ क्विंटल 4663 1500 1851 1675
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1800 1600
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 392 200 1500 850
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2798 1200 1400 1300
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1865 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1000 1400 1300
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 323 1200 1500 1400
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6395 100 1538 1150
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3885 550 1700 1350
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 24714 601 1562 1320
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2860 450 1393 1221
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 18630 500 1626 1275
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 12527 350 1551 1250
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2209 151 1911 1650
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1680 300 1425 1250
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 700 300 1350 1150
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 260 375 1320 1100
कळवण उन्हाळी क्विंटल 12900 300 1770 1601
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2100 300 1311 700
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7219 600 1541 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4916 200 1478 1100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6868 500 1450 1025
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4480 200 1407 1125
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 22854 450 1755 1310
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3879 351 1400 1100
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 12134 50 1526 1100
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1160 160 1400 795
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6343 300 2100 1100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6092 200 1450 1100
राहता उन्हाळी क्विंटल 12110 400 2000 1450
13/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 1650 150 1200 675
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 18123 1100 1900 1500
लासूर स्टेशन क्विंटल 6100 230 1604 1125
सातारा क्विंटल 243 1000 1400 1200
मंगळवेढा क्विंटल 99 250 1600 1000
कराड हालवा क्विंटल 150 200 1600 1600
सोलापूर लाल क्विंटल 13269 100 2300 900
धुळे लाल क्विंटल 312 100 1030 700
जळगाव लाल क्विंटल 350 300 1050 750
नागपूर लाल क्विंटल 1000 800 1200 1025
पेन लाल क्विंटल 543 1600 1800 1600
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 177 100 1300 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2400 2800 2600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2172 200 1700 950
पुणे लोकल क्विंटल 8393 600 1700 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 343 400 1000 700
जामखेड लोकल क्विंटल 1063 100 1850 975
वाई लोकल क्विंटल 200 500 1500 1000
कामठी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 4107 1400 1901 1650
शेवगाव नं. १ नग 1500 1400 2000 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1700 1600
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 1355 200 1300 750
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2464 1000 1300 1150
शेवगाव नं. २ नग 1600 800 1300 1300
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1300 1400 1350
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1642 600 1050 775
शेवगाव नं. ३ नग 900 200 700 700
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 700 800 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 900 1500 1350
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 874 1000 1200 1100
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 25155 600 2000 1600
येवला उन्हाळी क्विंटल 14492 250 1574 1100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6787 150 1471 1100
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 4890 600 1800 1300
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 22150 651 1575 1225
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2660 400 1501 1300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 17910 500 1561 1200
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10335 350 1600 1225
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1390 300 1500 1300
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 7865 400 1855 1350
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 450 300 1350 1150
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 415 200 1800 1300
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 350 450 1325 1100
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4288 100 1800 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 14900 250 1745 1300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6058 200 1400 1050
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 330 400 1600 1000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10335 350 1700 1350
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 41019 400 1800 1100
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 9667 500 1800 1200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 24075 400 1750 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4543 400 1419 1150
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 15139 50 1473 1050
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 4427 250 2000 650
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6379 400 2020 1100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5761 200 1600 1100
12/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 3910 125 1100 613
मंचर क्विंटल 3630 1500 2010 1755
श्रीगोंदा क्विंटल 223 200 1200 600
सातारा क्विंटल 241 1000 1400 1200
राहता क्विंटल 8525 300 2000 1450
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6951 1300 2230 1800
कराड हालवा क्विंटल 249 500 1400 1400
नागपूर लाल क्विंटल 1000 800 1200 1125
पेन लाल क्विंटल 492 1400 1600 1400
पाथर्डी लाल क्विंटल 1120 500 2200 2000
पुणे लोकल क्विंटल 8915 600 1700 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 23 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 1000 1500 1250
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 136 400 800 600
कामठी लोकल क्विंटल 20 800 1200 1100
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 800 1100 1025
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 252 1000 1200 1100
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 20905 600 1800 1400
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 3580 1000 1800 1400
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 7394 100 1600 850
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4288 100 1800 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3840 200 1311 970
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1818 200 2000 1400
कडा उन्हाळी क्विंटल 980 300 1600 700
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 60 800 1000 900
11/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6540 700 1700 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1668 150 1100 625
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13394 900 1700 1300
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 196 1000 1400 1200
कराड हालवा क्विंटल 150 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 14627 100 2400 900
धुळे लाल क्विंटल 1253 100 900 660
जळगाव लाल क्विंटल 574 250 825 550
पंढरपूर लाल क्विंटल 670 200 1500 1000
नागपूर लाल क्विंटल 300 800 1200 1025
पाथर्डी लाल क्विंटल 1346 200 1700 1000
साक्री लाल क्विंटल 1350 400 1250 750
भुसावळ लाल क्विंटल 65 1000 1000 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1781 500 1700 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 19 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1400 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 114 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 480 300 1200 750
शेवगाव नं. १ नग 1800 1000 1600 1000
शेवगाव नं. २ नग 2000 600 900 900
शेवगाव नं. ३ नग 1200 150 500 500
नागपूर पांढरा क्विंटल 260 800 1100 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 11976 100 1450 1000
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5099 150 1461 950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11828 500 1488 1190
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2040 400 1449 1251
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 15220 500 1616 1200
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 350 200 1300 1100
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3916 100 1500 800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2000 300 2050 1400
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2162 200 1300 950
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6698 300 1500 925
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4400 201 1270 935
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 38273 500 2000 1200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12133 450 1705 1225
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2613 370 1401 1041
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5717 200 1600 750
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 4295 100 1500 1200