Kanda Bajar Bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

Kanda Bajar Bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7194 300 1300 900
औरंगाबाद क्विंटल 1821 75 775 425
कराड हालवा क्विंटल 249 500 1400 1400
जळगाव लाल क्विंटल 1075 300 600 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 211 200 1360 900
नागपूर लाल क्विंटल 3214 800 1000 950
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 560 200 1000 600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2197 200 1300 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 637 300 1000 650
शेवगाव नं. १ क्विंटल 1275 700 900 700
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1211 400 600 600
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 575 100 300 300
नागपूर पांढरा क्विंटल 3000 800 1000 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 70 1012 600
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2000 50 850 650
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2301 320 1115 670
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10046 501 1251 851
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1240 355 925 750
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9410 451 1251 851
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2842 100 1100 600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6000 500 1191 800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1200 200 921 700
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4186 300 1091 750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2000 250 851 715
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 15590 400 1500 950
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2171 220 931 700
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3210 300 1100 700
20/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4064 400 1400 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10515 600 1100 850
खेड-चाकण क्विंटल 200 600 1000 800
लासूर स्टेशन क्विंटल 6855 100 865 650
मंगळवेढा क्विंटल 17 400 1200 1000
राहता क्विंटल 3094 200 1100 750
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8340 650 1150 850
अकलुज लाल क्विंटल 80 250 1000 700
सोलापूर लाल क्विंटल 13548 100 1500 650
जळगाव लाल क्विंटल 1500 300 600 500
पाथर्डी लाल क्विंटल 520 200 900 700
भुसावळ लाल क्विंटल 158 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 560 200 900 550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1554 200 1200 700
पुणे लोकल क्विंटल 9641 400 1300 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 100 400 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 450 200 1000 600
कामठी लोकल क्विंटल 22 800 1200 1100
येवला उन्हाळी क्विंटल 6045 80 1060 650
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2947 50 926 625
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2256 270 1100 650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 18410 500 1355 880
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1245 350 885 700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 10530 400 1301 851
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3500 250 1300 950
पैठण उन्हाळी क्विंटल 2300 200 850 550
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6016 500 1185 800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5201 200 1005 700
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10155 75 1150 715
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3520 300 1012 675
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1340 250 812 680
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 4541 200 1000 700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 24076 300 1600 825
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2426 200 913 671
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1674 100 1400 775
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2600 150 1000 520
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 4678 300 950 775
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2673 100 1250 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 16500 550 1100 700
19/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4744 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 2530 100 800 450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10388 600 1100 850
खेड-चाकण क्विंटल 150 600 1000 800
मंचर क्विंटल 3352 1000 1300 1150
श्रीगोंदा क्विंटल 142 200 850 600
सातारा क्विंटल 348 500 1100 800
राहता क्विंटल 3055 200 1100 750
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 2696 700 1300 1000
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 17355 100 1500 600
धुळे लाल क्विंटल 1053 100 550 400
जळगाव लाल क्विंटल 1293 300 600 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 444 200 1200 700
नागपूर लाल क्विंटल 1360 800 1000 950
पेन लाल क्विंटल 600 1400 1600 1400
भुसावळ लाल क्विंटल 188 1000 1000 1000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 421 100 900 500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2231 300 1200 750
पुणे लोकल क्विंटल 5529 300 1200 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 37 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 23 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 126 600 1100 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 587 200 1000 800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1500 1450
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 900 1000 950
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 400 500 450
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 800 1000 950
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 200 1000 1200 1100
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 13703 550 1100 850
येवला उन्हाळी क्विंटल 6465 50 925 600
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2360 300 1100 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 18054 401 1382 951
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2195 450 1000 721
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11005 500 1301 901
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 16000 200 950 610
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 776 200 1040 750
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 350 300 800 650
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 140 165 875 700
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2987 100 1000 600
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7050 200 1500 950
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 8843 700 1211 955
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7811 500 1176 700
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6488 200 1040 700
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1544 350 980 800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10660 50 1140 725
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3638 200 943 625
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1700 255 751 685
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 2259 100 1025 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 23020 350 1660 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 970 200 913 700
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 3000 100 1000 395
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3763 200 1000 600
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2494 100 1260 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 600 1151 850
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11230 100 1100 750
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3654 100 1050 750
18/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5172 300 1400 900
अहमदनगर क्विंटल 19661 500 1125 800
औरंगाबाद क्विंटल 1321 125 675 400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10497 700 1200 950
खेड-चाकण क्विंटल 2500 600 1000 800
श्रीगोंदा क्विंटल 132 200 800 600
लासूर स्टेशन क्विंटल 6300 230 860 650
सातारा क्विंटल 227 900 1100 1000
मंगळवेढा क्विंटल 51 300 1200 800
राहता क्विंटल 3426 200 1000 750
कराड हालवा क्विंटल 249 500 1300 1300
अकलुज लाल क्विंटल 205 250 1000 700
सोलापूर लाल क्विंटल 14856 100 1400 600
धुळे लाल क्विंटल 4832 100 550 400
जळगाव लाल क्विंटल 1100 300 650 500
नागपूर लाल क्विंटल 1240 800 1000 950
पेन लाल क्विंटल 732 1600 1800 1600
भुसावळ लाल क्विंटल 82 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 540 200 1000 600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1660 300 1200 750
पुणे लोकल क्विंटल 6034 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 29 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 105 700 1100 800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1200 1100
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 800 900 850
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 400 500 450
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 800 1000 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 7493 50 1020 650
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3225 60 900 625
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2526 300 1051 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15740 400 1390 901
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2465 451 986 700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 10875 500 1300 851
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 15499 150 901 600
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 737 200 1065 800
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 1975 200 1161 825
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 300 300 850 750
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 583 151 1000 750
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 120 215 870 700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3750 250 1500 900
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 7215 650 1151 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7410 500 1251 700
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6930 200 1036 700
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11230 100 1150 750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2420 300 922 650
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 21226 500 1100 900
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 4165 150 1025 650
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 23933 250 1510 850
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2650 235 850 680
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2342 100 1400 800
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3250 200 1005 700
कडा उन्हाळी क्विंटल 775 100 950 550
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 80 800 1000 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2210 100 1200 900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 15500 600 1126 800
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10928 100 1105 800
17/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5143 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1590 160 800 480
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11853 600 1100 850
खेड-चाकण क्विंटल 225 600 1000 800
मंचर क्विंटल 3203 850 1400 1125
लासूर स्टेशन क्विंटल 5720 210 830 650
सातारा क्विंटल 311 900 1100 1000
राहता क्विंटल 4495 200 1100 750
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 7926 300 1250 700
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1400 1400
फलटण हायब्रीड क्विंटल 2534 200 1100 600
सोलापूर लाल क्विंटल 16272 100 1400 600
धुळे लाल क्विंटल 4076 100 780 500
जळगाव लाल क्विंटल 1873 400 680 500
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 8 400 600 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 683 200 1200 700
नागपूर लाल क्विंटल 2000 800 1000 950
पाथर्डी लाल क्विंटल 494 200 950 700
भुसावळ लाल क्विंटल 165 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 1120 550 1000 680
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 580 200 900 550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3473 200 1000 600
पुणे लोकल क्विंटल 6743 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 600 1200 900
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 56 700 1100 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 494 200 1000 600
जामखेड लोकल क्विंटल 2256 100 1000 550
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1000 750
कामठी लोकल क्विंटल 30 800 1200 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1200 1100
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 800 900 850
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 400 500 450
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 920 1000 1200 1100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3925 50 851 550
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2333 300 1050 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 19602 401 1386 880
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3225 400 1000 700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 13325 500 1300 851
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 21316 250 955 650
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1352 200 1065 800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 500 300 920 750
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 180 155 900 800
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 8820 100 1000 550
कळवण उन्हाळी क्विंटल 14500 200 1400 850
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 11105 600 1201 901
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 11371 500 1251 800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 9330 200 1064 750
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11760 50 1150 750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4272 300 1000 650
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1760 255 891 705
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 27740 350 1530 870
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1533 241 900 711
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1100 100 825 535
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5704 200 805 650
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 14 800 1000 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3841 100 1130 950
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 600 1161 850
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12564 100 1100 800
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3312 100 950 750
16/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5802 400 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 1116 125 800 463
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15229 600 1100 850
मंचर क्विंटल 63 650 950 725
श्रीगोंदा क्विंटल 110 200 800 600
लासूर स्टेशन क्विंटल 85 275 725 650
सातारा क्विंटल 316 900 1100 1000
मंगळवेढा क्विंटल 79 150 1200 800
राहता क्विंटल 4870 200 1100 750
कराड हालवा क्विंटल 249 500 1300 1300
यावल लाल क्विंटल 249 550 1000 680
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 540 200 900 550
पुणे लोकल क्विंटल 6378 300 1100 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 26 800 1100 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 87 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 343 300 1000 650
जामखेड लोकल क्विंटल 2807 100 1000 550
वाई लोकल क्विंटल 550 500 1000 750
शेवगाव नं. १ क्विंटल 1257 800 1000 800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 2000 1500
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1424 600 700 700
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 554 100 500 100
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 1396 900 1100 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 8148 50 965 625
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4024 50 858 625
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3158 350 1100 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15358 400 1446 925
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11890 500 1312 901
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 4220 200 1111 800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 500 300 900 750
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 718 150 1100 800
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4112 100 1000 600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 12776 800 1301 1050
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 7549 200 975 730
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1373 400 1000 850
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 22470 500 1100 900
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 7500 150 955 600
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 26150 325 1530 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1807 250 875 700
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2083 100 1000 410
15/05/2022
खेड-चाकण क्विंटल 250 600 1000 800
मंचर क्विंटल 6015 625 1150 925
सातारा क्विंटल 486 900 1100 1000
राहता क्विंटल 5964 200 1100 750
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 2000 700 1100 900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 7667 300 1250 600
अकलुज लाल क्विंटल 340 250 1000 750
पाथर्डी लाल क्विंटल 520 200 900 700
भुसावळ लाल क्विंटल 220 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 456 540 990 680
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 670 200 900 550
पुणे लोकल क्विंटल 15417 300 1100 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 25 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 70 800 1300 1100
कामठी लोकल क्विंटल 6 600 1000 900
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 1551 100 900 500
अकोले उन्हाळी क्विंटल 3225 150 1211 1061
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 9939 700 1250 900
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 6145 100 1100 600
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2800 225 795 700
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 3463 100 1400 750
14/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7495 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1174 150 750 450
खेड-चाकण क्विंटल 1627 600 1000 800
सातारा क्विंटल 346 800 1100 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 14690 100 1100 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 685 200 1300 700
नागपूर लाल क्विंटल 220 800 1000 950
भुसावळ लाल क्विंटल 168 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 610 200 1000 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 398 200 900 550
नागपूर पांढरा क्विंटल 200 800 1000 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 5974 50 980 650
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4638 50 951 625
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10240 501 1221 890
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2660 300 1000 750
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9500 500 1200 851
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3742 100 1100 600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7200 450 1220 720
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2432 200 1000 730
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4180 250 901 750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1860 375 932 720
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 28712 500 1100 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 15318 300 1414 850
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2881 201 840 660
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2470 200 1000 600