Kanda Bajar Bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

Kanda Bajar Bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6770 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 936 250 750 500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 19031 600 1200 900
राहता क्विंटल 4956 200 1100 850
जळगाव लाल क्विंटल 2400 350 775 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 710 200 900 550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3223 300 1300 800
पुणे लोकल क्विंटल 9400 300 1200 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 1000 1100 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 380 400 1000 700
वाई लोकल क्विंटल 450 500 1100 800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1200 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15200 300 1341 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 500 1261 800
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 16090 100 1100 800
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2650 100 1100 850
08/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 2110 125 850 488
सातारा क्विंटल 364 500 1200 850
राहता क्विंटल 5098 200 1100 850
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 1290 500 1100 900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6394 300 1200 600
अकलुज लाल क्विंटल 237 300 1180 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 610 200 900 550
पुणे लोकल क्विंटल 11589 300 1200 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 22 1100 1200 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 436 300 1000 650
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1000 900
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 270 800 1100 1000
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 3603 100 1125 725
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 44 800 1000 900
07/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8155 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 972 200 850 525
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11676 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 3000 600 1050 800
सातारा क्विंटल 282 500 1100 800
कराड हालवा क्विंटल 249 500 1100 1100
सोलापूर लाल क्विंटल 25615 100 1500 650
जळगाव लाल क्विंटल 1245 450 750 600
पंढरपूर लाल क्विंटल 825 200 1300 800
नागपूर लाल क्विंटल 300 700 1000 925
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 590 200 900 550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3014 700 1400 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 38 800 1100 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 67 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 67 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 521 300 900 600
जामखेड लोकल क्विंटल 2332 100 1200 650
कामठी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1100
शेवगाव नं. १ क्विंटल 940 900 1050 900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1200 1000
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1400 600 800 600
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 415 200 500 500
नागपूर पांढरा क्विंटल 260 700 1000 925
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 987 1000 1100 1000
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 13372 550 1200 850
येवला उन्हाळी क्विंटल 8437 200 1040 700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5126 150 907 700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2222 350 1151 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11322 400 1320 950
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11050 500 1300 851
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 1744 100 1100 600
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5350 250 1405 950
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6200 400 1300 800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 100 1061 750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5660 300 973 751
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2600 350 900 701
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 16569 500 1100 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20153 400 1570 811
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3939 300 951 761
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1643 300 1000 700
06/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6762 400 1400 1000
राहूरी क्विंटल 11912 100 1100 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12055 600 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 250 600 1000 800
मंचर क्विंटल 84 725 2500 1450
मंगळवेढा क्विंटल 155 250 1240 900
अकलुज लाल क्विंटल 233 300 1000 650
सोलापूर लाल क्विंटल 25236 100 1400 600
जळगाव लाल क्विंटल 795 400 800 600
पेन लाल क्विंटल 384 1800 2000 1800
भुसावळ लाल क्विंटल 90 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 410 200 800 500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2060 300 1200 750
पुणे लोकल क्विंटल 8563 300 1200 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 800 1500 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 27 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 72 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 358 300 1000 650
कामठी लोकल क्विंटल 20 800 1200 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1300 1050
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 674 800 1100 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 5156 150 1043 800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5707 200 917 670
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2166 400 1125 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 17834 500 1370 960
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1785 500 1000 851
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11575 451 1300 851
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6000 250 1150 850
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 9124 350 1251 800
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7882 600 1300 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 9603 200 1050 750
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9445 305 1265 910
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4800 300 900 725
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2300 401 972 752
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 3607 150 1000 700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 29942 400 1566 890
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4467 250 930 750
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2757 100 1150 750
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 977 200 835 543
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 8519 300 1000 800
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3830 200 1205 1000
राहता उन्हाळी क्विंटल 5366 100 1100 850
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11360 100 1065 800
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2189 100 1100 850
05/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6476 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1116 100 800 450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9013 600 1300 950
खेड-चाकण क्विंटल 200 600 1000 800
मंचर क्विंटल 3436 650 1310 985
सातारा क्विंटल 269 800 1100 1000
राहता क्विंटल 3628 200 1150 900
कराड हालवा क्विंटल 249 500 1000 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 18980 100 1500 700
पंढरपूर लाल क्विंटल 592 200 1210 700
नागपूर लाल क्विंटल 3000 700 1000 925
भुसावळ लाल क्विंटल 71 1000 1000 1000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 652 150 851 475
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1543 700 1200 950
पुणे लोकल क्विंटल 7745 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 54 700 1100 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 435 300 800 550
मलकापूर लोकल क्विंटल 1480 200 700 450
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1200 850
कामठी लोकल क्विंटल 8 2500 3000 2800
शेवगाव नं. १ क्विंटल 1115 900 1100 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1300 1050
शेवगाव नं. २ क्विंटल 915 600 700 700
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 420 200 500 500
नागपूर पांढरा क्विंटल 2380 700 1000 925
येवला उन्हाळी क्विंटल 6466 200 989 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2139 400 1100 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15970 500 1360 851
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3270 400 951 825
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 10400 500 1300 900
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 15000 410 970 805
अकोले उन्हाळी क्विंटल 968 151 1200 1011
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 1208 650 1100 950
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2862 100 1100 600
कळवण उन्हाळी क्विंटल 11800 300 1450 1000
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 5484 400 1300 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6288 341 1221 730
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 8001 200 1071 750
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1339 300 1075 800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9952 350 1215 875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4880 300 873 700
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2500 450 947 720
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 27354 460 1610 901
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1921 250 952 741
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 15558 85 991 650
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 899 200 800 585
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1704 300 1000 750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 34 800 1000 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4395 200 1400 1050
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 16500 651 1200 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12949 100 1160 800
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1907 100 1125 900
04/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6282 400 1600 1000
औरंगाबाद क्विंटल 534 350 825 588
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10397 600 1300 950
खेड-चाकण क्विंटल 3000 700 1100 900
मंचर क्विंटल 82 625 1000 825
सातारा क्विंटल 379 700 1100 900
मंगळवेढा क्विंटल 119 100 1060 800
राहता क्विंटल 2390 200 1150 900
कराड हालवा क्विंटल 300 200 1100 1100
अकलुज लाल क्विंटल 165 300 1100 700
सोलापूर लाल क्विंटल 14350 100 1400 600
जळगाव लाल क्विंटल 424 350 810 535
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 5 600 700 650
नागपूर लाल क्विंटल 100 800 1000 950
पेन लाल क्विंटल 468 1800 2000 1800
भुसावळ लाल क्विंटल 52 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 320 200 900 600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2613 500 1300 900
पुणे लोकल क्विंटल 6504 300 1200 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 75 800 1300 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1200 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 6948 150 922 700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4063 150 931 700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1965 450 1155 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 14504 600 1401 901
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9015 400 1270 850
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 12916 250 955 750
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 4186 400 1300 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5439 271 1260 750
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 8218 200 1100 750
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7495 375 1240 925
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5380 275 900 675
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 10923 500 1100 900
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 2388 200 1050 650
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 22151 450 1500 850
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4355 300 920 750
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 3338 200 1125 750
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 12462 100 952 600
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 130 400 885 721
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7180 300 905 750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 50 800 1000 900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 701 1250 950
03/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 364 400 800 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7094 600 1300 950
खेड-चाकण क्विंटल 150 700 1100 900
मंचर क्विंटल 3018 600 1310 950
मंचर- वणी क्विंटल 45 600 1100 925
श्रीगोंदा क्विंटल 146 100 800 500
राहता क्विंटल 3637 200 1100 850
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4837 225 1250 525
फलटण हायब्रीड क्विंटल 2413 300 1100 650
पाथर्डी लाल क्विंटल 450 200 1100 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 410 200 1000 600
पुणे लोकल क्विंटल 7462 300 1200 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 25 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 1200 1200 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 57 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 409 500 1000 750
जामखेड लोकल क्विंटल 995 100 1200 650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8820 600 1326 851
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6410 500 1200 900
अकोले उन्हाळी क्विंटल 931 150 1111 991
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 14757 100 1100 600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 5635 200 1151 665
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 18049 350 1500 811
02/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6822 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 755 500 800 650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 16799 600 1200 900
मंचर क्विंटल 108 450 1000 725
श्रीगोंदा क्विंटल 188 100 800 500
सातारा क्विंटल 365 500 1100 800
मंगळवेढा क्विंटल 105 100 1220 800
राहता क्विंटल 8291 200 1300 850
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1300 1300
धुळे लाल क्विंटल 16470 100 900 800
जळगाव लाल क्विंटल 940 300 600 500
नागपूर लाल क्विंटल 800 800 1000 950
भुसावळ लाल क्विंटल 54 1000 1000 1000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1158 100 860 400
वैजापूर लाल क्विंटल 1951 200 1100 850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 200 1000 600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1557 300 1400 850
पुणे लोकल क्विंटल 12816 350 1250 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 91 600 1300 800
वाई लोकल क्विंटल 350 500 1200 950
शेवगाव नं. १ नग 1550 900 1100 900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1100 1200 1100
शेवगाव नं. २ नग 1010 500 800 800
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 700 900 800
शेवगाव नं. ३ नग 1020 200 400 400
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 500 600 550
नागपूर पांढरा क्विंटल 700 800 1100 950
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 557 800 1100 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 12208 150 950 650
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5945 150 869 725
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1855 450 1200 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 24216 500 1360 860
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3695 401 925 780
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 14420 400 1220 875
कळवण उन्हाळी क्विंटल 12700 300 1400 1000
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 7224 200 1187 693
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 10951 200 1150 800
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1428 350 1000 775
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 10487 500 1100 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 32206 250 1565 850
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5852 251 1014 741
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 925 100 1100 500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1648 200 1200 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 15500 551 1260 950
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10820 100 1300 900
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2160 100 930 750

 

Leave a Comment