Kanda Bajar Bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

Kanda Bajar Bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/06/2022
सातारा क्विंटल 264 1000 1600 1300
राहता क्विंटल 11671 400 2100 1550
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 4299 1000 2000 1500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6125 1200 1850 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 54 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 9022 700 1700 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 700 1400 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 1000 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 374 400 1300 850
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2606 125 2100 1700
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 5635 300 1800 1200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6700 350 1351 1101
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2025 200 1800 1200
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 20 1000 1400 1200
25/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3963 700 1800 1200
सातारा क्विंटल 162 1200 1600 1400
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 48 200 1510 1000
कराड हालवा क्विंटल 201 500 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 7982 100 2200 1000
धुळे लाल क्विंटल 876 100 1160 800
पंढरपूर लाल क्विंटल 774 100 1750 1000
नागपूर लाल क्विंटल 180 1000 1400 1300
साक्री लाल क्विंटल 7500 400 1575 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 19 1000 1000 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 800 1400 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 306 300 1200 750
जामखेड लोकल क्विंटल 490 100 1850 975
शेवगाव नं. १ क्विंटल 840 1600 2050 1600
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1260 1200 1400 1200
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 640 200 1000 1000
नागपूर पांढरा क्विंटल 100 1000 1300 1225
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 200 1300 1500 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 10000 250 1550 1150
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5000 200 1400 1150
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2752 450 1600 1200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 17314 500 1800 1380
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3114 500 1373 1300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 15001 600 1600 1300
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 7318 100 1800 1100
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 700 1555 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2500 200 1451 1100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8398 500 1600 1200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6000 375 1402 1135
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 43566 500 1900 1400
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13720 510 1705 1450
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5196 400 1480 1201
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 4666 450 2100 1300
24/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2061 700 1800 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9492 1000 1700 1350
खेड-चाकण क्विंटल 225 1000 1500 1250
लासूर स्टेशन क्विंटल 5500 365 1450 1100
मंगळवेढा क्विंटल 63 200 1500 1000
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 9 400 1500 1100
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5827 1200 1850 1500
अकलुज लाल क्विंटल 240 350 1300 900
सोलापूर लाल क्विंटल 6603 100 2200 1000
धुळे लाल क्विंटल 603 100 1160 850
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 6 1000 1700 1350
इंदापूर लाल क्विंटल 370 200 1600 600
पाथर्डी लाल क्विंटल 804 200 2000 1500
साक्री लाल क्विंटल 3500 400 1510 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 18 1000 1000 1000
देवळा लाल क्विंटल 4693 175 1415 1150
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 560 100 900 500
पुणे लोकल क्विंटल 6027 500 1700 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 16 400 600 500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 162 500 1200 850
कामठी लोकल क्विंटल 35 600 1400 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 2000 1500
येवला उन्हाळी क्विंटल 11310 300 1700 1225
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4699 200 1600 1250
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2704 500 1600 1250
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 23842 551 1800 1370
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1970 401 1400 1300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 16520 600 1600 1300
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 9000 310 1388 1200
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 2076 1000 1810 1400
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 16304 100 1600 850
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5800 300 1775 1350
पैठण उन्हाळी क्विंटल 2600 700 1750 1500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6838 700 1645 1220
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5046 200 1450 1200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7520 500 1611 1200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4240 350 1400 1125
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 7831 500 2100 1400
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20293 450 1705 1450
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4780 350 1526 1270
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1023 200 1800 1200
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 610 285 1395 895
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6232 450 1935 1250
राहता उन्हाळी क्विंटल 9482 300 2000 1450
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 10500 751 1900 1350
23/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 1865 700 1800 1200
औरंगाबाद क्विंटल 2292 200 1300 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6011 1000 1800 1400
खेड-चाकण क्विंटल 200 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 2996 1300 1900 1600
लासूर स्टेशन क्विंटल 3200 310 1500 1100
सातारा क्विंटल 125 700 1600 1150
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 11 200 1000 600
कराड हालवा क्विंटल 351 500 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 6546 100 2200 1000
धुळे लाल क्विंटल 1448 100 950 750
जळगाव लाल क्विंटल 472 250 1000 600
पंढरपूर लाल क्विंटल 413 200 1750 1000
नागपूर लाल क्विंटल 1000 900 1400 1275
पेन लाल क्विंटल 582 1800 2000 1800
भुसावळ लाल क्विंटल 24 1000 1000 1000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 63 250 1500 900
देवळा लाल क्विंटल 5500 150 1495 1100
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 785 500 1600 1050
पुणे लोकल क्विंटल 2605 600 1700 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 800 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 72 400 600 500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 470 500 1200 850
मलकापूर लोकल क्विंटल 820 300 860 500
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2158 1600 2000 1800
शेवगाव नं. १ क्विंटल 606 1500 2050 1500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 2000 1500
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1294 1100 1600 1350
शेवगाव नं. २ क्विंटल 906 1200 1220 1220
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 863 550 1150 850
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 420 200 1000 1000
नागपूर पांढरा क्विंटल 680 1000 1200 1150
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2631 400 1500 1200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 17524 600 1801 1330
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2125 455 1421 1325
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 12880 600 1651 1250
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8221 225 1394 1120
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 5990 1000 1800 1500
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 771 300 1355 1150
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 400 300 1300 1150
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 180 430 1380 1150
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4750 100 1800 1000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 11300 300 1700 1321
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1900 200 1342 1050
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6185 700 1591 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5070 200 1500 1200
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 350 400 1460 1200
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10870 225 1505 1250
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7467 500 1625 1200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3700 300 1425 1115
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 1304 350 1463 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16646 400 1660 1475
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1078 500 1476 1175
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 8724 100 1501 1151
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2207 100 1800 701
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7690 300 2050 1100
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 34 2000 2400 2200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6664 150 1495 1100
राहता उन्हाळी क्विंटल 660 301 1450 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 11500 600 1500 1300
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11290 100 1500 1300
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4099 100 1510 1300
22/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2699 700 1700 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1311 170 1300 735
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1000 1500 1250
लासूर स्टेशन क्विंटल 4860 365 1445 1050
सातारा क्विंटल 211 800 1600 1200
मंगळवेढा क्विंटल 40 300 1150 1000
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1100 1100
अकलुज लाल क्विंटल 235 300 1350 900
सोलापूर लाल क्विंटल 5783 100 2200 1000
धुळे लाल क्विंटल 301 100 1200 800
जळगाव लाल क्विंटल 573 300 800 600
नागपूर लाल क्विंटल 1000 900 1400 1275
इंदापूर लाल क्विंटल 250 100 1400 500
पेन लाल क्विंटल 384 1800 2000 1800
भुसावळ लाल क्विंटल 8 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 420 100 900 500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1540 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 5379 700 1800 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 81 400 600 500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1300 2000 1600
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2144 1500 1851 1675
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1600 1550
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1286 1000 1500 1250
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1000 1200 1100
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 857 500 1000 750
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 500 700 550
नागपूर पांढरा क्विंटल 860 1000 1200 1150
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 209 1200 1500 1300
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 15534 500 1900 1500
येवला उन्हाळी क्विंटल 9184 250 1625 1100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3962 200 1350 1050
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3305 450 1500 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 19234 600 1800 1301
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1850 400 1500 1300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11713 500 1651 1275
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 9723 260 1372 1150
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 529 300 1320 1100
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 2245 250 1711 1200
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 400 300 1350 1200
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 205 275 1255 1100
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4000 250 1710 1300
पैठण उन्हाळी क्विंटल 2102 350 1550 1000
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1800 200 1145 920
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6895 600 1481 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4307 200 1495 1100
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11045 285 1580 1300
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5712 500 1600 1250
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 34644 500 1800 1100
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 5567 450 1800 1100
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 15959 400 1650 1425
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3054 400 1325 1150
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1416 200 1600 1200
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 9208 100 1501 1150
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 141 525 1215 863
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5083 200 1731 1100
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 751 1500 1200
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 9899 100 1485 1300
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3713 100 1470 1300
21/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2652 700 1800 1100
औरंगाबाद क्विंटल 783 200 1200 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8395 900 1800 1350
खेड-चाकण क्विंटल 300 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 2736 1200 1800 1500
लासूर स्टेशन क्विंटल 4930 325 1500 1050
सातारा क्विंटल 141 800 1600 1200
नांदूरा क्विंटल 1700 350 1200 1200
कराड हालवा क्विंटल 150 200 1500 1500
फलटण हायब्रीड क्विंटल 1823 300 1801 1100
धुळे लाल क्विंटल 1758 100 1000 700
जळगाव लाल क्विंटल 800 400 1000 700
पंढरपूर लाल क्विंटल 662 200 1600 1000
नागपूर लाल क्विंटल 1840 900 1400 1275
पाथर्डी लाल क्विंटल 430 200 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 310 100 900 500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1288 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 5880 700 1700 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 1000 1300 1150
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 104 400 600 500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 255 400 1000 700
मलकापूर लोकल क्विंटल 1885 300 900 750
जामखेड लोकल क्विंटल 750 100 1800 950
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 36 1200 2000 1600
वाई लोकल क्विंटल 25 700 1500 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2791 1400 1725 1575
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 216 300 1450 900
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1674 1000 1400 1200
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1116 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1000 1200 1150
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 2412 1200 1500 1300
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3733 250 1325 1000
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 38 500 1600 1200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 21154 500 1800 1315
लासलगाव – निफाड उन्हाळी नग 2140 400 1320 1170
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 13991 500 1600 1300
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 9584 250 1460 1200
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1540 100 1800 1400
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 717 300 1390 1050
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 500 300 1371 1150
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 215 365 1200 1050
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 11795 100 1600 850
कळवण उन्हाळी क्विंटल 9900 300 1700 1250
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2500 200 1230 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6898 600 1551 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5504 200 1434 1100
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 14698 250 1655 1335
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4592 500 1501 1125
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3240 300 1287 975
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 18370 450 1690 1425
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2399 300 1400 1150
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 9580 100 1502 1121
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 502 400 1375 965
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11270 100 1500 1300
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4077 100 1575 1200
20/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4809 700 1700 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1470 150 1500 825
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11068 800 1600 1200
लासूर स्टेशन क्विंटल 6500 305 1300 900
सातारा क्विंटल 219 1200 1600 1400
मंगळवेढा क्विंटल 100 370 1640 900
कराड हालवा क्विंटल 201 1000 1200 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 8350 100 2300 1000
जळगाव लाल क्विंटल 1255 250 1250 875
नागपूर लाल क्विंटल 1780 1000 1500 1375
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 100 100 1200 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 100 900 500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1136 500 1600 1050
पुणे लोकल क्विंटल 6940 600 1600 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 1200 1300 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 229 700 1000 850
कामठी लोकल क्विंटल 10 600 1400 1200
संगमनेर नं. १ क्विंटल 3537 1400 1700 1550
शेवगाव नं. १ क्विंटल 1066 1200 1700 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1800 1600
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 302 300 1400 850
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2122 1000 1400 1200
शेवगाव नं. २ क्विंटल 2340 900 1100 1100
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1414 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 1672 200 800 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1000 1500 1375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 504 1200 1400 1300
येवला उन्हाळी क्विंटल 13692 150 1556 1050
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5640 150 1231 1000
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 4116 450 1500 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 26702 600 1571 1280
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2985 400 1313 1160
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 17510 500 1500 1200
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13500 340 1352 1150
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1359 300 1350 1050
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 4405 300 1600 1100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 650 300 1370 1150
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 562 150 1411 1251
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 425 400 1325 1100
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4953 100 1600 800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 16400 300 1701 1311
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 3400 200 1117 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6870 601 1550 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 7957 200 1380 1100
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 385 400 1400 1000
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 33010 500 1800 1100
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 11501 300 1655 950
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 21210 400 1680 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3490 341 1321 1141
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 12342 100 1400 1050
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 3035 100 1550 650
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6757 300 1900 1000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 8194 100 1600 1150
राहता उन्हाळी क्विंटल 1260 300 1300 850
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 15500 800 1515 1250
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12755 100 1500 1250
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3946 100 1430 1200
19/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 3240 75 1300 688
राहूरी क्विंटल 6647 100 1500 800
खेड-चाकण क्विंटल 250 1000 1600 1300
मंचर क्विंटल 4643 1200 1800 1500
श्रीगोंदा क्विंटल 272 200 1550 1100
सातारा क्विंटल 273 1200 1600 1400
राहता क्विंटल 8468 200 1700 1150
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6640 1100 1810 1500
कराड हालवा क्विंटल 249 500 1400 1400
पाथर्डी लाल क्विंटल 1050 200 1500 1200
भुसावळ लाल क्विंटल 41 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 340 100 900 500
पुणे लोकल क्विंटल 8195 600 1600 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 34 700 1300 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 1000 1300 1150
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 10 400 800 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 264 700 1300 1000
कामठी लोकल क्विंटल 50 600 1400 1200
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 687 300 1500 900
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 400 1200 1500 1300
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2201 125 1700 1500
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 4296 1000 1800 1500
पैठण उन्हाळी क्विंटल 1543 400 1650 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3100 275 1242 925
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2346 200 1525 1125
कडा उन्हाळी क्विंटल 960 150 1450 750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 25 800 1000 900