Kanda Bajar Bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

Kanda Bajar Bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6153 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1590 125 800 463
कराड हालवा क्विंटल 249 200 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 13185 100 1650 800
जळगाव लाल क्विंटल 1259 250 800 525
पंढरपूर लाल क्विंटल 446 200 1500 900
भुसावळ लाल क्विंटल 65 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 560 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2421 200 1400 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 481 300 900 600
वाई लोकल क्विंटल 15 500 1200 850
शेवगाव नं. १ क्विंटल 557 1000 1300 1000
शेवगाव नं. २ क्विंटल 861 700 900 700
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 685 200 600 600
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 711 800 1000 900
येवला उन्हाळी क्विंटल 6000 250 1137 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4000 50 930 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2932 311 1201 675
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9152 501 1421 980
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11125 451 1303 950
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2837 100 1200 600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 650 1303 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2200 200 1200 800
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6664 350 1225 875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4040 175 1051 825
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11634 300 1570 1150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2120 400 1076 800
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3513 200 1250 800
27/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3898 400 1400 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9641 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 200 800 1200 1000
लासूर स्टेशन क्विंटल 7200 200 1190 825
मंगळवेढा क्विंटल 65 500 1380 800
राहता क्विंटल 2815 300 1500 1050
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5774 700 1510 1000
अकलुज लाल क्विंटल 155 350 1200 800
सोलापूर लाल क्विंटल 10964 100 1600 800
जळगाव लाल क्विंटल 1000 300 700 500
पाथर्डी लाल क्विंटल 440 200 1000 800
भुसावळ लाल क्विंटल 89 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 610 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1541 300 1400 850
पुणे लोकल क्विंटल 7898 400 1300 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 303 300 900 600
कामठी लोकल क्विंटल 18 500 1200 900
संगमनेर नं. १ क्विंटल 5215 950 1311 1130
संगमनेर नं. २ क्विंटल 3129 700 900 800
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 2086 400 650 525
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 716 800 1000 900
येवला उन्हाळी क्विंटल 5385 100 1072 825
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3949 70 959 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3227 300 1155 720
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13368 401 1370 930
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 970 400 1200 950
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 10200 451 1351 951
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13500 205 1100 750
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 7033 100 1300 700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3000 250 1315 1001
पैठण उन्हाळी क्विंटल 1875 500 1200 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5748 650 1376 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6202 200 1200 830
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4403 500 1200 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2340 255 1011 825
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 2788 250 1300 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 17935 350 1520 845
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2046 300 1075 761
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1169 550 1350 1100
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2085 100 1005 565
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7114 300 1310 850
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3617 150 1200 1000
26/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3863 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 3900 75 800 438
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9690 600 1100 850
खेड-चाकण क्विंटल 225 800 1200 1000
मंचर क्विंटल 3575 1150 1400 1275
लासूर स्टेशन क्विंटल 6800 200 1150 750
सातारा क्विंटल 321 500 1100 800
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 2176 700 1300 1000
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 16305 100 1600 800
जळगाव लाल क्विंटल 971 300 665 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 446 200 1300 800
पेन लाल क्विंटल 687 1400 1600 1400
भुसावळ लाल क्विंटल 70 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 990 570 1020 710
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 265 201 1050 650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1999 300 1400 850
पुणे लोकल क्विंटल 7672 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1100 1300 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 630 300 900 600
कामठी लोकल क्विंटल 5 500 1200 900
संगमनेर नं. १ क्विंटल 4722 1000 1331 1165
शेवगाव नं. १ क्विंटल 2030 900 1100 900
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2833 700 1000 850
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1430 600 800 800
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1889 400 700 550
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 1330 100 500 500
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 606 800 1000 900
येवला उन्हाळी क्विंटल 5706 250 1171 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2584 270 1125 651
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12792 551 1395 975
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1695 300 1100 850
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9865 451 1352 951
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13815 175 1100 700
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2397 150 1311 1076
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 853 200 985 800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 350 200 1000 850
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 90 300 911 700
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3012 100 1200 700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7100 200 1605 1050
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5572 600 1325 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5749 200 1141 770
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 795 300 1100 800
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3689 400 1200 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3340 350 1051 790
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 1892 300 1316 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20441 350 1575 911
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 852 350 1152 900
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2133 100 1200 650
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3798 100 1500 700
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 70 800 1000 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3611 150 1285 1050
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 500 1260 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12068 100 1150 900
25/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5410 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1767 110 850 480
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10728 600 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 2000 700 1100 900
श्रीगोंदा क्विंटल 66 100 800 600
लासूर स्टेशन क्विंटल 6100 220 1085 725
सातारा क्विंटल 164 500 1100 800
मंगळवेढा क्विंटल 36 400 1250 800
राहता क्विंटल 1608 200 1250 900
कराड हालवा क्विंटल 300 800 1300 1300
अकलुज लाल क्विंटल 115 400 1300 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 12417 100 1600 800
जळगाव लाल क्विंटल 925 300 800 600
भुसावळ लाल क्विंटल 116 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 540 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2240 200 1400 800
पुणे लोकल क्विंटल 7525 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 800 1100 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 100 800 1300 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 4931 1000 1351 1175
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1200 1000
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2958 700 1000 850
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1972 450 700 575
येवला उन्हाळी क्विंटल 7901 100 971 700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3335 100 1001 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2905 280 1150 660
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13072 501 1398 951
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1695 470 952 811
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9700 400 1300 901
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 781 200 1050 825
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 1075 200 1151 825
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 450 200 1111 950
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 641 150 900 750
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 105 200 851 700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3700 250 1600 1100
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 4000 100 850 600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5881 500 1251 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6809 200 1120 770
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3604 400 1178 750
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 21689 500 1500 1000
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 2629 200 1200 700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 23342 375 1610 875
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1802 300 1112 881
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2188 500 1300 1025
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5266 250 1250 750
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2565 150 1275 1100
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 500 1170 800
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12787 100 1165 800
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1751 100 1300 800
24/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4285 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1612 100 800 450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11072 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 250 700 1100 900
मंचर क्विंटल 3168 1000 1400 1200
श्रीगोंदा क्विंटल 105 100 900 600
लासूर स्टेशन क्विंटल 5693 275 1005 700
सातारा क्विंटल 117 500 1100 800
नांदूरा क्विंटल 750 200 450 450
राहता क्विंटल 2008 200 1200 850
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6214 700 1410 1000
कराड हालवा क्विंटल 249 500 1200 1200
फलटण हायब्रीड क्विंटल 1310 200 1100 600
सोलापूर लाल क्विंटल 15664 100 1600 700
जळगाव लाल क्विंटल 925 300 600 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 522 200 1400 900
पाथर्डी लाल क्विंटल 530 200 1250 800
भुसावळ लाल क्विंटल 122 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1073 200 1200 700
पुणे लोकल क्विंटल 9167 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 119 600 1100 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 392 200 900 550
जामखेड लोकल क्विंटल 1070 100 1100 600
कामठी लोकल क्विंटल 8 800 1200 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 5225 1000 1315 1157
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1200 1100
संगमनेर नं. २ क्विंटल 3135 700 1000 850
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 700 900 800
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 2090 450 700 575
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 400 600 500
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 796 700 1000 800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2752 100 1001 700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3730 360 1300 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 16826 500 1381 875
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2130 350 925 821
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 10815 451 1280 851
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1884 125 1225 1050
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 890 200 1075 800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 450 200 1000 800
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 120 200 800 700
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 7264 100 1200 650
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8500 200 1500 1001
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7964 500 1281 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6883 200 1092 775
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9430 200 1310 875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4680 400 1099 725
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2700 200 882 725
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 25979 350 1525 880
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1854 340 1012 800
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 16904 50 901 550
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1770 50 975 602
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6458 300 1155 750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 20 800 1000 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3470 100 1250 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 600 1212 850
23/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8553 400 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 789 55 665 360
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 14083 600 1200 900
मंचर क्विंटल 40 800 1000 900
मंचर- वणी क्विंटल 50 800 1000 900
श्रीगोंदा क्विंटल 110 100 900 600
सातारा क्विंटल 95 500 1100 800
मंगळवेढा क्विंटल 120 200 1410 970
कराड हालवा क्विंटल 225 200 1200 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 15255 100 1600 700
धुळे लाल क्विंटल 738 100 630 430
जळगाव लाल क्विंटल 1320 330 750 525
नागपूर लाल क्विंटल 3000 800 1000 950
यावल लाल क्विंटल 1009 570 1020 710
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 158 250 850 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 460 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2137 200 1200 700
पुणे लोकल क्विंटल 6957 300 1250 775
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 24 800 900 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 1000 1000 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 117 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 350 500 800 650
संगमनेर नं. १ क्विंटल 5210 900 1251 1075
संगमनेर नं. २ क्विंटल 3129 600 900 750
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 2083 400 600 500
नागपूर पांढरा क्विंटल 2771 800 1000 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 7596 125 1071 700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3553 100 905 650
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3750 350 1111 625
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15766 501 1371 825
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2295 551 900 800
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 10050 500 1291 801
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1031 200 950 750
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 2055 200 1151 800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 250 200 961 750
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 816 150 1051 800
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 110 211 825 700
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2409 100 1100 600
कळवण उन्हाळी क्विंटल 9500 300 1555 1050
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5343 500 1225 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 7074 200 1150 700
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 483 350 1110 800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 8765 165 1205 790
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 19370 500 1300 1000
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 4900 200 1050 700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 25755 400 1575 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1802 300 1001 731
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 17060 25 1000 600
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 4300 100 1000 480
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3288 300 1150 800
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3575 100 1255 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 15500 600 1152 850
22/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 3580 90 750 450
खेड-चाकण क्विंटल 250 700 1100 900
मंचर क्विंटल 4723 1210 1400 1305
श्रीगोंदा क्विंटल 312 200 800 600
सातारा क्विंटल 439 500 1100 800
राहता क्विंटल 2408 200 1000 750
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 2192 700 1300 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5442 650 1200 900
कराड हालवा क्विंटल 150 800 1200 1200
अकलुज लाल क्विंटल 160 300 1000 600
पेन लाल क्विंटल 582 1600 1800 1600
पाथर्डी लाल क्विंटल 330 200 900 700
भुसावळ लाल क्विंटल 67 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 708 570 1020 710
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 470 100 900 500
पुणे लोकल क्विंटल 11497 500 1300 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 37 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 700 1100 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 441 300 900 600
वाई लोकल क्विंटल 15 500 1000 750
संगमनेर नं. १ क्विंटल 5210 900 1251 1075
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 240 1000 1200 1100
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2373 125 1200 1076
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 3754 100 1000 550
पैठण उन्हाळी क्विंटल 2875 250 825 675
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2160 250 855 700
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2224 100 1425 800
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 84 800 1000 900
21/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7194 300 1300 900
औरंगाबाद क्विंटल 1821 75 775 425
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13321 600 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 2000 700 1150 900
मंचर- वणी क्विंटल 93 900 1050 975
कराड हालवा क्विंटल 249 500 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 14700 100 1625 700
जळगाव लाल क्विंटल 1075 300 600 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 211 200 1360 900
नागपूर लाल क्विंटल 3214 800 1000 950
यावल लाल क्विंटल 789 575 1025 720
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 560 200 1000 600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2197 200 1300 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 637 300 1000 650
जामखेड लोकल क्विंटल 2375 50 1100 575
शेवगाव नं. १ क्विंटल 1275 700 900 700
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1300 1250
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1211 400 600 600
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 800 1000 900
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 575 100 300 300
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 600 700 650
नागपूर पांढरा क्विंटल 3000 800 1000 950
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 637 900 1100 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 4467 70 1012 600
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2733 50 850 650
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2301 320 1115 670
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10046 501 1251 851
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1240 355 925 750
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9410 451 1251 851
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 350 300 1001 750
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2842 100 1100 600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4587 490 1190 700
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1952 200 921 700
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4186 300 1091 750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2000 250 851 715
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 23224 500 1100 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 15044 400 1500 850
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2151 201 931 700
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3210 300 1100 700