Kanda Bajar Bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

Kanda Bajar Bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6822 400 1400 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 16799 600 1200 900
सातारा क्विंटल 365 500 1100 800
मंगळवेढा क्विंटल 105 100 1220 800
राहता क्विंटल 8291 200 1300 850
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1300 1300
जळगाव लाल क्विंटल 940 300 600 500
नागपूर लाल क्विंटल 800 800 1000 950
भुसावळ लाल क्विंटल 54 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 200 1000 600
पुणे लोकल क्विंटल 12816 350 1250 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1000 1200 1100
वाई लोकल क्विंटल 350 500 1200 950
शेवगाव नं. १ नग 1550 900 1100 900
शेवगाव नं. २ नग 1010 500 800 800
शेवगाव नं. ३ नग 1020 200 400 400
नागपूर पांढरा क्विंटल 700 800 1100 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 12000 150 950 650
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5000 150 869 725
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13300 400 1080 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 12700 300 1400 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5000 300 1101 750
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1648 200 1200 1000
01/05/2022
मंचर क्विंटल 4725 650 1200 925
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 1395 650 1100 800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6123 225 1250 525
अकलुज लाल क्विंटल 265 250 900 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 410 200 1000 600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 31 600 1200 900
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1200 850
कामठी लोकल क्विंटल 30 600 1400 1200
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1435 125 1100 985
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 8173 500 1590 1000
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 3605 200 1200 850
30/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5108 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 912 250 850 550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11073 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 3500 700 1100 900
सातारा क्विंटल 401 500 1100 800
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 24643 100 1400 600
पंढरपूर लाल क्विंटल 645 200 1400 900
नागपूर लाल क्विंटल 400 800 1000 950
भुसावळ लाल क्विंटल 101 600 600 600
वैजापूर लाल क्विंटल 1140 300 1300 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 390 200 1000 600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2918 300 1300 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 41 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 900 1100 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 452 400 1000 700
जामखेड लोकल क्विंटल 1970 100 1200 650
वाई लोकल क्विंटल 20 500 1200 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 300 800 1100 1025
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 850 1000 1200 1100
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 11968 500 1100 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4143 150 960 700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2245 450 1150 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7408 400 1355 950
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 880 200 1200 800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 400 400 950 850
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 1463 100 1100 600
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6040 401 921 725
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1920 300 1001 820
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 11252 500 1100 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 18001 350 1620 911
29/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5208 300 1300 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13043 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 225 700 1100 900
श्रीरामपूर क्विंटल 4185 250 1100 750
मंगळवेढा क्विंटल 58 120 1100 820
राहता क्विंटल 3887 200 1300 850
सोलापूर लाल क्विंटल 21351 100 1350 600
जळगाव लाल क्विंटल 1550 300 650 500
इंदापूर लाल क्विंटल 771 150 1000 450
पेन लाल क्विंटल 450 2000 2200 2000
भुसावळ लाल क्विंटल 39 1000 1000 1000
नांदगाव लाल क्विंटल 172 100 511 351
वैजापूर लाल क्विंटल 6213 300 1250 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 350 200 1000 600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2015 300 1300 800
पुणे लोकल क्विंटल 7963 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 26 800 1100 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 66 800 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 478 500 1000 750
कामठी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1300 1250
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 1491 150 1100 600
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 800 900 850
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 400 500 450
येवला उन्हाळी क्विंटल 7486 200 1033 750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4564 200 973 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1817 450 1100 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 18152 500 1372 975
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1710 400 925 800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5500 250 1325 1000
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7200 400 1189 750
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 300 1107 800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 8305 375 1175 925
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3700 400 999 750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 900 450 928 825
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 28601 480 1620 850
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5491 275 1052 775
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2874 100 1350 900
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 12852 52 1020 650
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 733 200 880 640
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4130 200 1400 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 551 1200 950
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 6792 100 1135 850
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1851 100 1115 900
28/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4829 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1813 250 850 550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9316 600 1300 950
खेड-चाकण क्विंटल 250 700 1100 900
मंचर क्विंटल 4000 620 1120 925
सातारा क्विंटल 344 800 1000 900
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 1238 700 1110 900
सोलापूर लाल क्विंटल 21762 100 1400 700
जळगाव लाल क्विंटल 624 375 625 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 372 200 1200 700
नागपूर लाल क्विंटल 1880 800 1000 950
भुसावळ लाल क्विंटल 67 800 800 800
नांदगाव लाल क्विंटल 191 100 831 400
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1253 50 860 450
वैजापूर लाल क्विंटल 1047 300 1000 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2722 300 1200 750
पुणे लोकल क्विंटल 7811 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 80 800 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 497 300 1000 650
मलकापूर लोकल क्विंटल 1730 330 680 515
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1300 1250
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 800 900 850
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 400 500 450
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 800 1100 1025
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 374 800 1000 1000
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 20381 500 1150 800
येवला उन्हाळी क्विंटल 6713 200 1070 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2083 450 1130 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11400 500 1330 950
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3384 455 908 800
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1368 200 1161 1011
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1124 200 1010 850
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 650 400 950 850
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 290 311 975 800
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 1650 100 1100 600
कळवण उन्हाळी क्विंटल 9600 300 1301 1001
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 7939 200 1200 700
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8247 400 1190 750
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 8118 300 1100 800
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1654 250 1051 800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9685 425 1170 940
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3320 350 975 700
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1800 350 878 790
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 9106 500 1200 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 30436 375 1615 870
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2280 225 1031 751
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 11117 50 1030 650
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 555 200 1005 720
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 24 1000 1500 1200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3847 150 1205 900
राहता उन्हाळी क्विंटल 3333 100 1300 850
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 7942 100 1115 850
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1637 100 1005 800
27/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4693 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 822 300 900 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10468 600 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 3000 700 1100 900
सातारा क्विंटल 243 500 1100 800
मंगळवेढा क्विंटल 75 100 1250 800
राहता क्विंटल 3046 200 1300 850
कराड हालवा क्विंटल 300 800 1300 1300
अकलुज लाल क्विंटल 245 300 1000 800
सोलापूर लाल क्विंटल 21224 100 1500 750
नागपूर लाल क्विंटल 2340 800 1000 950
भुसावळ लाल क्विंटल 56 800 800 800
नांदगाव लाल क्विंटल 357 190 500 350
वैजापूर लाल क्विंटल 5384 300 1200 800
उमराणे लाल क्विंटल 1500 400 800 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 340 200 900 550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2913 300 1300 800
पुणे लोकल क्विंटल 7170 300 1200 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 24 700 10008 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 700 1000 850
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 81 800 1300 1000
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1200 850
कामठी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1200 1150
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 700 800 750
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 400 500 450
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 800 1100 1025
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 355 800 1100 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 10950 250 969 750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3955 200 1026 775
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2388 450 1100 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 17790 500 1400 950
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 16000 400 925 800
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1280 200 995 850
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 3175 200 1200 875
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 650 400 1000 900
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 261 100 1000 850
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 260 200 1001 850
पैठण उन्हाळी क्विंटल 3071 450 1000 775
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 8391 200 1155 677
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 9854 300 1200 700
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 9914 300 1141 850
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10220 450 1195 950
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3672 300 925 700
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 2451 200 1100 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 33826 400 1605 850
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4659 250 1101 770
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 4236 100 1400 1000
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 13007 75 992 650
कडा उन्हाळी क्विंटल 590 200 1000 600
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3561 150 1200 900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 19500 650 1120 950
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10799 100 1155 850
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1776 100 1110 900
26/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3592 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 858 300 800 550
राहूरी क्विंटल 8606 100 1100 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7766 600 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 250 800 1100 950
मंचर क्विंटल 4250 700 1200 925
सातारा क्विंटल 103 500 1100 800
कराड हालवा क्विंटल 249 800 1200 1200
फलटण हायब्रीड क्विंटल 3049 300 1201 700
सोलापूर लाल क्विंटल 14723 100 1500 700
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 9 800 800 800
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 3500 225 705 650
पंढरपूर लाल क्विंटल 575 200 1150 700
नागपूर लाल क्विंटल 1500 700 1000 925
चांदवड लाल क्विंटल 304 112 616 280
मनमाड लाल क्विंटल 523 300 750 600
पाथर्डी लाल क्विंटल 190 200 1100 800
भुसावळ लाल क्विंटल 238 800 800 800
यावल लाल क्विंटल 1194 460 910 650
नांदगाव लाल क्विंटल 411 25 789 450
वैजापूर लाल क्विंटल 6888 300 1100 800
उमराणे लाल क्विंटल 2000 401 800 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 310 200 900 550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1842 300 1300 800
पुणे लोकल क्विंटल 4884 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 66 800 1300 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 370 400 1000 700
मलकापूर लोकल क्विंटल 1630 375 805 550
जामखेड लोकल क्विंटल 1488 100 1250 675
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1200 850
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 700 800 750
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 400 500 450
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 800 1100 1025
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 355 800 1100 1000
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2245 450 1100 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 17439 400 1360 960
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 15944 405 1051 775
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1154 150 1151 1031
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2468 280 1050 900
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 700 400 900 800
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 290 280 1000 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 9000 350 1300 900
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 7737 200 1200 700
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 9246 326 1261 750
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 8200 400 1100 850
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10280 400 1220 975
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5454 300 961 725
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2480 425 901 785
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 32144 500 1600 950
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4582 250 1051 800
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 16733 51 1000 650
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4942 150 1300 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 551 1150 950
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 13008 100 1130 850
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2039 100 1200 900
25/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4458 300 1300 900
औरंगाबाद क्विंटल 1210 400 800 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 16512 600 1200 900
मंचर क्विंटल 138 200 1000 725
सातारा क्विंटल 207 900 1100 1000
मंगळवेढा क्विंटल 70 200 1030 800
राहता क्विंटल 2799 200 1300 850
कराड हालवा क्विंटल 300 200 1200 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 17305 100 1450 700
लासलगाव लाल क्विंटल 363 300 752 500
जळगाव लाल क्विंटल 988 375 1180 775
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 4000 375 830 725
नागपूर लाल क्विंटल 2000 800 1000 950
मनमाड लाल क्विंटल 1000 200 875 724
पेन लाल क्विंटल 285 2200 2400 2200
नांदगाव लाल क्विंटल 299 100 721 550
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 794 100 1051 550
वैजापूर लाल क्विंटल 1166 350 1100 800
नामपूर लाल क्विंटल 1232 100 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 470 200 1200 700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1763 300 1200 750
पुणे लोकल क्विंटल 5496 300 1200 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 31 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1300 1300 1300
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 77 1100 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 236 300 900 600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1800 1200
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 800 1100 950
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 922 800 1100 1000
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 14555 500 1200 850
येवला उन्हाळी क्विंटल 10398 200 1031 750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4263 300 973 825
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2441 450 1050 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15558 500 1260 975
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3140 500 1130 900
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 15944 405 1051 775
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1180 300 1000 900
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 3445 250 1251 925
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 650 400 1000 900
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 176 150 1011 800
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 350 300 1021 900
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 1032 100 1200 700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 12000 300 1400 950
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 7737 200 1175 688
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 9248 400 1253 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 9276 300 1090 850
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 2230 300 1000 600
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11065 450 1250 1015
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 8912 500 1200 1000
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 3489 150 1150 800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 28668 500 1565 975
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4512 400 1000 831
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 8234 100 1011 650
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4909 150 1205 1000
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 13998 500 1100 850
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1330 100 1000 800

Leave a Comment