Kanda Bajar Bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

Kanda Bajar Bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3887 700 1800 1200
कराड हालवा क्विंटल 225 300 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 7691 100 2400 1000
जळगाव लाल क्विंटल 498 350 1000 600
साक्री लाल क्विंटल 22700 400 1250 950
भुसावळ लाल क्विंटल 13 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 410 100 1000 550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 208 500 1200 850
जामखेड लोकल क्विंटल 300 100 1500 800
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 10000 200 1255 925
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 7000 150 1231 1000
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2573 350 1350 1000
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 19825 400 1411 1151
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 5943 100 1600 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 650 1350 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3800 300 1281 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 12189 500 1300 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4340 350 1251 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16600 300 1555 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4871 400 1200 981
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 4538 300 1500 1150
29/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2695 700 1700 1100
खेड-चाकण क्विंटल 400 800 1400 1100
लासूर स्टेशन क्विंटल 7000 460 1250 950
मंगळवेढा क्विंटल 28 400 1600 1150
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 35 100 1300 700
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4007 1000 1610 1200
अकलुज लाल क्विंटल 140 300 1400 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 9316 100 2100 900
धुळे लाल क्विंटल 648 100 1150 850
जळगाव लाल क्विंटल 448 277 1000 700
इंदापूर लाल क्विंटल 209 200 1500 650
पाथर्डी लाल क्विंटल 260 200 1600 1200
साक्री लाल क्विंटल 22710 400 1150 850
भुसावळ लाल क्विंटल 17 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 420 100 1000 550
पुणे लोकल क्विंटल 8251 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 63 800 1100 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 122 600 1200 900
कामठी लोकल क्विंटल 15 1000 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1600 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 12267 201 1294 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 7296 150 1286 1000
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1893 325 1350 950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 20638 600 1431 1200
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1360 400 1151 1051
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 17000 400 1460 1151
पैठण उन्हाळी क्विंटल 1548 450 1400 950
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1700 200 1177 960
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7289 650 1425 1020
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4200 200 1300 1050
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 194 350 1200 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11865 140 1405 1175
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 10132 500 1318 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5060 325 1180 910
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 10821 300 1700 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20513 300 1800 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4577 300 1175 961
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1677 250 1550 1075
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 126 816 1151 1050
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1005 370 1260 965
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 8047 400 1255 1055
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6931 100 1350 1175
राहता उन्हाळी क्विंटल 7943 300 1600 1150
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 8960 200 1455 1200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2690 150 1325 1100
28/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2025 700 1800 1100
औरंगाबाद क्विंटल 4320 300 1300 800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6863 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 150 800 1400 1100
मंचर क्विंटल 3074 1100 1510 1305
श्रीरामपूर क्विंटल 1565 300 1327 900
लासूर स्टेशन क्विंटल 4300 540 1305 1020
सातारा क्विंटल 93 1200 1500 1350
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 30 100 1400 901
कराड हालवा क्विंटल 126 500 1700 1700
सोलापूर लाल क्विंटल 4259 100 2000 900
जळगाव लाल क्विंटल 521 400 962 700
पंढरपूर लाल क्विंटल 392 200 1400 900
नागपूर लाल क्विंटल 1200 1000 1500 1375
साक्री लाल क्विंटल 5600 400 895 750
भुसावळ लाल क्विंटल 17 1000 1000 1000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 86 100 1300 750
पुणे लोकल क्विंटल 4897 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 64 800 1300 1050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 414 800 1100 950
मलकापूर लोकल क्विंटल 427 200 865 550
वाई लोकल क्विंटल 18 700 1400 1100
कामठी लोकल क्विंटल 15 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 1321 1300 1700 1500
शेवगाव नं. १ क्विंटल 725 1300 1600 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1600 1400
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 1455 200 1350 775
संगमनेर नं. २ क्विंटल 793 1000 1300 1150
शेवगाव नं. २ क्विंटल 888 900 1200 1200
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 528 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 344 200 800 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 665 1000 1500 1375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 326 1200 1500 1300
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 18716 950 1600 1250
येवला उन्हाळी क्विंटल 9229 300 1268 950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1515 300 1305 900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6828 501 1426 1125
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 765 350 1118 1000
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 12835 500 1382 1100
अकोले उन्हाळी क्विंटल 879 150 1521 1350
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 9036 700 1500 1150
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 397 200 1215 1050
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 140 250 1201 950
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 5166 100 1600 900
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 850 200 1251 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1773 200 1200 900
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 194 350 1200 950
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6664 500 1314 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4980 350 1250 920
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 8935 300 1900 1300
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 9388 100 1375 1050
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 94 850 1066 981
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2461 100 1600 720
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6472 300 1400 975
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 18 1400 1600 1500
राहता उन्हाळी क्विंटल 210 150 1211 950
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 4500 751 1300 1150
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 4478 165 1390 1100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1604 150 1510 1200
27/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 1378 700 1700 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1809 250 1000 625
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6042 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 1250 800 1400 1100
श्रीरामपूर क्विंटल 854 300 1257 800
लासूर स्टेशन क्विंटल 4300 560 1350 1000
सातारा क्विंटल 110 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 54 200 1560 1400
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 22 150 1400 901
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1300 1300
अकलुज लाल क्विंटल 9 3500 5000 4500
सोलापूर लाल क्विंटल 3830 100 2000 900
जळगाव लाल क्विंटल 411 425 1000 715
नागपूर लाल क्विंटल 680 1000 1500 1375
इंदापूर लाल क्विंटल 141 100 1225 600
साक्री लाल क्विंटल 27800 400 1250 900
भुसावळ लाल क्विंटल 22 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 340 100 1000 550
पुणे लोकल क्विंटल 4268 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 1300 1600 1450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 64 600 1300 800
वाई लोकल क्विंटल 25 700 1400 1100
कामठी लोकल क्विंटल 20 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 1324 1300 1600 1450
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1600 1400
संगमनेर नं. २ क्विंटल 794 1000 1300 1150
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 529 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 1500 1375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 465 1200 1500 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 12991 200 1251 950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2459 270 1240 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15940 551 1501 1151
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1875 450 1061 950
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 15580 400 1400 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 9000 275 1302 1100
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 561 200 1190 1000
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 2535 200 1501 1100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 600 200 1030 900
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 233 150 1211 851
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 240 200 1171 950
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4200 300 1600 1101
पैठण उन्हाळी क्विंटल 1963 400 1350 975
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 800 200 1171 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6200 600 1300 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3053 200 1218 900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11660 150 1400 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7259 500 1314 1050
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 28778 500 1400 1200
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 7587 300 1500 950
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 15869 300 1775 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3298 400 1227 1000
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1552 200 1450 950
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 7227 100 1270 1000
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 143 1000 1252 1051
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3413 900 1472 1250
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 68 500 1150 795
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5361 250 1270 1050
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5671 100 1400 1175
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 13500 701 1352 1200
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 9764 175 1345 1100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3017 150 1355 1200
26/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2408 700 1700 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1324 300 1100 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 4466 900 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 250 1000 1400 1200
मंचर क्विंटल 2890 1200 1450 1325
श्रीरामपूर क्विंटल 1005 250 1136 750
लासूर स्टेशन क्विंटल 3700 490 1350 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 100 150 130
सातारा क्विंटल 180 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 51 100 1250 801
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4664 1000 1600 1200
कराड हालवा क्विंटल 126 300 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 5477 100 2000 900
धुळे लाल क्विंटल 900 100 1150 850
जळगाव लाल क्विंटल 500 377 1000 725
पंढरपूर लाल क्विंटल 739 200 1500 1000
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 1500 1375
पाथर्डी लाल क्विंटल 350 200 1500 1200
साक्री लाल क्विंटल 28560 400 1190 800
भुसावळ लाल क्विंटल 17 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 310 100 1000 550
पुणे लोकल क्विंटल 4635 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 800 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 229 500 1200 850
मलकापूर लोकल क्विंटल 1138 200 950 575
जामखेड लोकल क्विंटल 145 100 1300 700
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2134 1200 1551 1375
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1280 900 1200 1050
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 853 500 900 700
नागपूर पांढरा क्विंटल 720 1000 1500 1375
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5359 200 1167 950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2455 260 1200 800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15106 501 1381 1101
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2285 400 1100 970
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 14570 350 1351 1050
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8997 201 1301 1100
अकोले उन्हाळी क्विंटल 842 150 1411 1250
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 817 200 1175 950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 750 200 1040 900
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 250 200 1130 950
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 15325 100 1400 750
कळवण उन्हाळी क्विंटल 11700 200 1585 1000
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6212 630 1400 1020
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3094 200 1086 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7106 500 1275 1025
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6060 350 1150 1070
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 14022 300 1635 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3456 300 1215 900
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 8323 200 1286 950
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 146 962 1101 1051
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3564 900 1452 1225
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 735 100 1285 916
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6390 300 1140 1000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5845 100 1305 1150
राहता उन्हाळी क्विंटल 7624 300 1500 1100
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 9678 110 1530 1100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3690 150 1500 1100
25/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2643 700 1700 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1470 75 1100 588
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9761 800 1400 1100
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 73 750 1000 900
श्रीरामपूर क्विंटल 10897 300 1400 750
लासूर स्टेशन क्विंटल 4000 300 1190 900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 130 130 130
सातारा क्विंटल 116 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 241 250 1600 1300
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 28 100 1400 901
कराड हालवा क्विंटल 150 500 1700 1700
सोलापूर लाल क्विंटल 4728 100 2100 900
जळगाव लाल क्विंटल 373 375 1000 700
नागपूर लाल क्विंटल 2040 1000 1500 1375
इंदापूर लाल क्विंटल 246 100 1111 600
पेन लाल क्विंटल 480 1500 1700 1500
साक्री लाल क्विंटल 31600 300 1050 850
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 114 100 1270 650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 290 100 1000 550
पुणे लोकल क्विंटल 6833 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 237 400 1200 800
वाई लोकल क्विंटल 150 700 1500 1100
कामठी लोकल क्विंटल 20 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2109 1200 1500 1350
शेवगाव नं. १ क्विंटल 665 1300 1500 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1600 1550
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1265 900 1200 1050
शेवगाव नं. २ क्विंटल 665 900 1200 1200
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1100 1200 1150
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 843 500 900 700
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 403 200 800 800
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 500 600 550
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 1500 1375
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 16129 850 1600 1250
येवला उन्हाळी क्विंटल 10415 250 1300 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5056 200 1130 900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3105 250 1200 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12488 400 1421 1001
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1988 300 1052 970
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11005 300 1440 1000
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 7938 201 1301 1150
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 679 200 1080 900
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 5160 150 1461 1050
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 750 200 1000 900
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 342 150 1200 900
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 255 151 1115 950
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4235 100 1500 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 12300 150 1400 950
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 900 200 990 800
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3054 611 1311 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3452 200 1039 830
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 125 400 1200 950
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 23496 500 1400 1200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13465 350 1580 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3170 300 1061 851
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 9564 100 1202 950
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 236 900 1191 1050
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3172 800 1376 1200
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2401 100 1550 700
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7002 250 1400 1100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5216 100 1325 1100
राहता उन्हाळी क्विंटल 537 325 1225 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10167 100 1405 1100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3546 100 1500 1200
24/07/2022
औरंगाबाद क्विंटल 5880 110 1200 655
खेड-चाकण क्विंटल 150 900 1400 1200
मंचर क्विंटल 4442 1000 1450 1225
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 100 140 120
सातारा क्विंटल 178 1200 1500 1350
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 4264 700 1500 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4922 1000 1600 1200
कराड हालवा क्विंटल 201 900 1300 1300
अकलुज लाल क्विंटल 268 350 1350 900
भुसावळ लाल क्विंटल 23 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 8997 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 19 1200 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 415 500 1200 850
वाई लोकल क्विंटल 25 700 1400 1100
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 1600 1400
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1611 150 1411 1250
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 7968 700 1500 1200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4040 325 1256 1035
वैजापूर उन्हाळी नग 3192 200 1300 1000
कडा उन्हाळी क्विंटल 3272 200 1375 650
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 14 1000 1400 1200
राहता उन्हाळी क्विंटल 5972 300 1600 1150
23/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3665 700 1800 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1617 100 1100 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10197 900 1600 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 34 50 140 100
सातारा क्विंटल 427 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 71 150 1300 901
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1700 1700
सोलापूर लाल क्विंटल 8186 100 1875 900
जळगाव लाल क्विंटल 666 300 1100 700
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 16 1000 1500 1250
पंढरपूर लाल क्विंटल 954 200 1500 1100
नागपूर लाल क्विंटल 300 1100 1500 1400
भुसावळ लाल क्विंटल 17 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 460 100 1000 550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 193 400 1000 700
जामखेड लोकल क्विंटल 240 100 1600 850
वाई लोकल क्विंटल 25 700 1500 1100
शेवगाव नं. १ क्विंटल 558 1000 1400 1000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1500 1450
शेवगाव नं. २ क्विंटल 410 700 900 900
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1200 1300 1250
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 302 200 600 600
नागपूर पांढरा क्विंटल 260 1100 1500 1400
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 20620 800 1600 1200
येवला उन्हाळी क्विंटल 10908 100 1292 900
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5786 150 1225 900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2540 250 1200 800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11726 501 1401 1101
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 12800 400 1415 1100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 500 200 1100 1000
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4332 100 1500 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7000 100 1400 1000
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3636 651 1354 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1687 200 1152 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6681 500 1300 1000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4040 325 1225 1055
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 27890 500 1400 1200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10542 300 1591 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3174 311 1101 890
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 126 910 1100 1000
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3527 800 1340 1051
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1603 100 1425 675