Kanda Bajar Bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

Kanda Bajar Bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4804 600 1600 1100
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1300 1300
धुळे लाल क्विंटल 1222 100 900 600
जळगाव लाल क्विंटल 500 250 800 500
नागपूर लाल क्विंटल 300 800 1100 1025
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 28 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 517 500 1100 800
शेवगाव नं. १ नग 1600 1000 1400 1000
शेवगाव नं. २ नग 3020 700 900 900
शेवगाव नं. ३ नग 1702 150 600 600
नागपूर पांढरा क्विंटल 240 800 1100 1025
येवला उन्हाळी क्विंटल 10000 75 1292 750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5000 100 1537 950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9500 500 1418 1100
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7700 300 1605 1201
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8200 700 1526 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2000 200 1281 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16600 350 1695 1200
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5442 100 1675 600
03/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3581 600 1600 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11080 600 1300 950
खेड-चाकण क्विंटल 1100 800 1100 950
लासूर स्टेशन क्विंटल 7634 255 1230 850
मंगळवेढा क्विंटल 93 200 1400 900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8837 900 1650 1200
कराड हालवा क्विंटल 225 200 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 12918 100 2000 800
जळगाव लाल क्विंटल 940 250 800 560
भुसावळ लाल क्विंटल 82 600 600 600
वैजापूर लाल क्विंटल 7978 200 1600 725
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1725 500 1300 900
पुणे लोकल क्विंटल 9830 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 700 1100 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 45 400 800 600
कामठी लोकल क्विंटल 4 800 1200 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 5919 1200 1676 1438
संगमनेर नं. २ क्विंटल 3551 900 1200 1050
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 2367 600 900 750
येवला उन्हाळी क्विंटल 13743 100 1372 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 7420 50 1251 725
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3365 350 1351 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 24250 651 1570 1180
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1695 400 1225 1100
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 20000 500 1450 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 17000 350 1157 901
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5200 250 1630 1200
पैठण उन्हाळी क्विंटल 2390 200 1300 800
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 9837 700 1525 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 8159 200 1251 900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10090 150 1305 975
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8398 500 1314 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5720 350 1171 920
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 7215 300 1500 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 23565 300 1660 1070
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4648 350 1300 1000
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1460 400 1500 1125
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3420 100 1610 1000
राहता उन्हाळी क्विंटल 9025 300 1700 1150
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 700 1376 950
02/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4231 600 1600 1000
औरंगाबाद क्विंटल 3738 80 1200 640
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7295 800 1400 1100
खेड-चाकण क्विंटल 250 800 1400 1100
मंचर क्विंटल 3706 1300 1700 1500
श्रीगोंदा क्विंटल 7 100 1000 800
सातारा क्विंटल 349 900 1300 1100
सोलापूर लाल क्विंटल 13758 100 2000 900
धुळे लाल क्विंटल 1180 100 900 650
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 144 300 1401 850
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1093 300 1300 800
पुणे लोकल क्विंटल 8074 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 700 1200 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 700 1300 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 36 400 800 650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 627 300 1200 750
मलकापूर लोकल क्विंटल 1400 355 800 610
कामठी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 5044 1200 1700 1450
संगमनेर नं. २ क्विंटल 3026 900 1200 1050
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 2017 600 900 750
येवला उन्हाळी क्विंटल 13452 125 1271 800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3767 320 1300 751
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 21426 601 1435 1151
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2900 400 1212 1025
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 22085 551 1361 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 19101 340 1301 950
अकोले उन्हाळी क्विंटल 3035 125 1451 1300
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1033 300 1300 1050
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 404 200 1200 1000
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 150 300 1135 900
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4964 100 1500 800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13400 300 1550 1150
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7911 650 1500 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 8661 200 1220 900
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 550 400 1330 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7803 500 1300 950
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8080 275 1151 801
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 21541 300 1685 1100
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1718 300 1321 1051
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 19011 100 1251 700
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2627 100 1650 520
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7624 150 1600 710
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 65 800 1000 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4175 100 1400 1050
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 16262 100 1500 1200
01/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3301 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 2179 75 875 475
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 1622 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 1000 800 1300 1050
श्रीगोंदा क्विंटल 54 100 1000 800
सातारा क्विंटल 165 900 1300 1100
मंगळवेढा क्विंटल 59 200 1350 800
कराड हालवा क्विंटल 150 800 1400 1400
अकलुज लाल क्विंटल 12 3000 3300 3200
सोलापूर लाल क्विंटल 10005 100 2200 1000
धुळे लाल क्विंटल 134 100 1050 700
नागपूर लाल क्विंटल 2480 800 1100 1025
पेन लाल क्विंटल 450 1400 1600 1400
भुसावळ लाल क्विंटल 150 500 500 500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2177 300 1300 800
पुणे लोकल क्विंटल 5854 500 1400 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 900 1100 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 62 400 800 650
वाई लोकल क्विंटल 20 500 1200 800
कामठी लोकल क्विंटल 6 800 1200 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 4876 1000 1451 1225
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2925 800 1000 900
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1950 450 750 600
नागपूर पांढरा क्विंटल 2200 800 1100 1025
येवला उन्हाळी क्विंटल 13996 200 1326 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5827 150 1350 950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2551 350 1200 851
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 24462 601 1408 1051
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2350 450 1201 1071
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 17000 370 1325 1050
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 698 300 1165 1000
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 1250 250 1300 950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 900 200 1101 1000
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 502 150 1251 951
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 180 339 1121 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6500 300 1550 1100
पैठण उन्हाळी क्विंटल 5325 250 1200 750
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 3150 250 1071 641
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8123 700 1490 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5543 200 1325 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9265 100 1295 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8534 500 1241 900
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 34993 500 1500 1000
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 4001 300 1500 850
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20152 350 1611 1050
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3112 400 1302 951
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1484 400 1600 1250
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 16138 50 1411 700
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 8203 200 1665 750
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4500 100 1280 1050
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 16500 700 1300 950
31/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4617 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1750 300 800 550
राहूरी क्विंटल 9676 100 1400 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10005 700 1400 1050
खेड-चाकण क्विंटल 150 800 1200 1000
मंचर क्विंटल 2468 1300 1510 1405
लासूर स्टेशन क्विंटल 5641 250 1105 800
सातारा क्विंटल 311 800 1200 1000
राहता क्विंटल 5238 300 1500 1050
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6278 850 1650 1150
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 11518 100 1800 800
धुळे लाल क्विंटल 861 100 800 525
जळगाव लाल क्विंटल 828 300 822 500
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 4 1000 1000 1000
नागपूर लाल क्विंटल 1840 800 1100 950
पाथर्डी लाल क्विंटल 730 200 1600 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 98 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 530 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1272 400 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 10731 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 500 1100 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 95 400 800 650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 292 300 1000 650
मलकापूर लोकल क्विंटल 620 400 850 600
जामखेड लोकल क्विंटल 1483 100 1500 800
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1200 850
कामठी लोकल क्विंटल 12 800 1200 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 5015 1100 1551 1325
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1300 1050
संगमनेर नं. २ क्विंटल 3009 800 1100 950
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 2006 500 800 650
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 800 1100 1025
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 458 900 1100 1000
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4260 100 1197 900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3458 325 1301 730
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 22232 601 1500 1151
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2110 450 1200 1001
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 18070 500 1411 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 18912 375 1251 1005
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 904 250 1160 950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 700 200 1250 1000
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 120 411 1002 800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 9700 300 1600 1150
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 3200 250 1000 700
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7624 700 1480 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6018 200 1270 900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10285 100 1395 980
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7684 500 1414 950
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5260 450 1150 880
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 21427 300 1605 1070
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2644 300 1252 925
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 16945 50 1175 750
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 953 200 1260 715
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 8207 350 1310 900
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 24 800 1000 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4619 100 1275 1050
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 15500 700 1300 1000
30/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6717 400 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 1525 300 800 550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15882 600 1300 950
लासूर स्टेशन क्विंटल 8600 230 1075 725
सातारा क्विंटल 90 800 1200 1000
मंगळवेढा क्विंटल 158 100 1350 950
कराड हालवा क्विंटल 249 200 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 13253 100 1850 900
जळगाव लाल क्विंटल 1010 250 800 550
नागपूर लाल क्विंटल 1660 800 1000 950
पेन लाल क्विंटल 579 1400 1600 1400
यावल लाल क्विंटल 15865 600 1050 730
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 570 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2870 400 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 5779 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 1000 1400 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 103 600 1100 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 315 300 1000 650
वाई लोकल क्विंटल 450 500 1200 850
कामठी लोकल क्विंटल 15 500 1200 900
संगमनेर नं. १ क्विंटल 5672 1050 1501 1275
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1300 1050
संगमनेर नं. २ क्विंटल 3420 800 1050 925
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 2280 550 800 650
नागपूर पांढरा क्विंटल 1700 800 1000 950
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 340 800 1000 900
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 15830 700 1400 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 12926 200 1201 800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5092 100 1111 825
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 5285 330 1300 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13074 601 1453 1110
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1425 351 1160 951
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 17350 500 1400 1050
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1111 200 1080 900
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1790 250 1400 925
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 700 200 1400 900
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 417 150 1300 900
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 110 186 881 750
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3471 100 1200 600
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13800 300 1700 1150
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6712 200 1153 850
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 550 350 1200 800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9510 100 1275 950
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 27213 500 1500 1000
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 5327 200 1300 850
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 21454 300 1600 1050
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 16007 100 1161 700
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1702 200 1500 690
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5004 100 1430 800
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4289 100 1260 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 700 1351 1050
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11974 100 1250 1000
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3397 100 1210 1000
29/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 3720 100 900 500
मंचर क्विंटल 3068 1300 1610 1455
सातारा क्विंटल 315 800 1200 1000
राहता क्विंटल 3136 300 1550 1050
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 1917 700 1350 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4823 800 1510 1100
कराड हालवा क्विंटल 150 500 1200 1200
अकलुज लाल क्विंटल 248 300 1300 800
नागपूर लाल क्विंटल 1720 800 1000 950
पाथर्डी लाल क्विंटल 670 200 1200 800
यावल लाल क्विंटल 545 590 1040 730
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 580 100 700 400
पुणे लोकल क्विंटल 9391 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 30 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 800 1300 1050
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 91 600 1100 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 368 200 1000 600
वाई लोकल क्विंटल 35 500 1200 850
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 800 1000 950
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 90 800 1000 900
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2663 125 1351 1100
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 5165 700 1510 1100
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 4226 100 1200 650
पैठण उन्हाळी क्विंटल 2275 550 1050 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5820 250 1080 840
कडा उन्हाळी क्विंटल 780 300 1200 600
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 70 600 800 700
28/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6153 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1590 125 800 463
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12314 700 1300 1000
सातारा क्विंटल 138 600 1200 900
कराड हालवा क्विंटल 249 200 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 13185 100 1650 800
जळगाव लाल क्विंटल 1259 250 800 525
पंढरपूर लाल क्विंटल 446 200 1500 900
पेन लाल क्विंटल 642 1400 1600 1400
भुसावळ लाल क्विंटल 65 800 800 800
यावल लाल क्विंटल 1250 590 1020 730
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 560 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2421 200 1400 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 119 600 1100 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 481 300 900 600
जामखेड लोकल क्विंटल 1224 100 1500 800
वाई लोकल क्विंटल 15 500 1200 850
शेवगाव नं. १ क्विंटल 557 1000 1300 1000
शेवगाव नं. २ क्विंटल 861 700 900 700
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 685 200 600 600
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 711 800 1000 900
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 10023 250 1350 850
येवला उन्हाळी क्विंटल 6584 250 1137 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3599 50 1000 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2932 311 1201 675
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9152 501 1421 980
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1845 451 1061 925
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11125 451 1303 950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 550 200 1011 850
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2837 100 1200 600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 650 1303 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2081 200 1200 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6664 350 1225 875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4040 175 1051 825
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 26109 500 1500 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13296 300 1570 1000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1929 350 1076 800
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3513 200 1250 800