Kanda Bajar Bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

Kanda Bajar Bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6540 700 1700 1200
कराड हालवा क्विंटल 150 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 14627 100 2400 900
धुळे लाल क्विंटल 1253 100 900 660
नागपूर लाल क्विंटल 300 800 1200 1025
साक्री लाल क्विंटल 1350 400 1250 750
भुसावळ लाल क्विंटल 65 1000 1000 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1781 500 1700 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 19 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 480 300 1200 750
शेवगाव नं. १ नग 1800 1000 1600 1000
शेवगाव नं. २ नग 2000 600 900 900
शेवगाव नं. ३ नग 1200 150 500 500
नागपूर पांढरा क्विंटल 260 800 1100 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 10000 100 1426 1000
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5000 150 1461 950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8398 500 1471 1160
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 15220 500 1616 1200
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3916 100 1500 800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2000 300 2050 1400
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2200 200 1300 850
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 14200 450 1705 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3420 400 1401 1041
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5717 200 1600 750
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 4295 100 1500 1200
10/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3686 700 1700 1200
राहूरी क्विंटल 11806 200 1700 950
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11153 1000 1700 1350
खेड-चाकण क्विंटल 350 700 1100 900
लासूर स्टेशन क्विंटल 5725 290 1615 1025
मंगळवेढा क्विंटल 66 200 1400 800
राहता क्विंटल 8811 300 1800 1350
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 7102 1100 1850 1500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 39 1400 1800 1600
अकलुज लाल क्विंटल 235 350 1600 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 12616 100 2400 800
धुळे लाल क्विंटल 860 100 900 660
जळगाव लाल क्विंटल 600 250 825 550
भुसावळ लाल क्विंटल 73 800 800 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1791 500 1800 1150
पुणे लोकल क्विंटल 7786 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 1000 1500 1250
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 104 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 263 500 1100 800
वाई लोकल क्विंटल 27 500 1400 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 3482 1300 1711 1505
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2089 900 1300 1100
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1393 500 900 700
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 426 1000 1200 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 13040 100 1525 900
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 7000 125 1440 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 19284 601 1500 1180
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1680 400 1381 1170
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 16090 500 1600 1200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6400 250 1600 1220
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 500 1511 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4724 200 1217 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9845 150 1450 1190
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6018 300 1341 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3800 250 1250 975
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 6425 300 1500 950
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20268 400 1690 1150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3037 300 1351 1051
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 700 200 1400 830
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5823 350 1255 925
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4028 130 1400 1100
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 751 1414 1150
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 8197 100 1480 1200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4377 100 1500 1200
09/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2318 600 1600 1100
औरंगाबाद क्विंटल 4320 75 1000 538
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7706 900 1700 1300
खेड-चाकण क्विंटल 200 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 4088 1200 1750 1475
लासूर स्टेशन क्विंटल 5073 255 1515 975
सातारा क्विंटल 219 1000 1400 1200
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 1436 1000 7000 1300
कराड हालवा क्विंटल 150 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 7525 100 2500 900
धुळे लाल क्विंटल 1748 130 700 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 382 200 1500 1000
पेन लाल क्विंटल 507 1600 1800 1600
भुसावळ लाल क्विंटल 48 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 162 630 1070 720
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 205 200 1400 700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 845 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 6134 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 28 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1300 1150
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 103 400 800 600
मुंबई लोकल क्विंटल 36 1200 2000 1600
मलकापूर लोकल क्विंटल 1230 250 930 400
कामठी लोकल क्विंटल 30 600 1000 900
संगमनेर नं. १ क्विंटल 3653 1250 1601 1425
शेवगाव नं. १ क्विंटल 1165 1000 1400 1000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1700 1650
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2192 900 1250 1075
शेवगाव नं. २ क्विंटल 815 700 900 700
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1200 1400 1300
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1461 600 900 750
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 510 150 500 500
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 800 1000 900
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 2373 1000 1200 1100
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 22772 800 1600 1100
येवला उन्हाळी क्विंटल 10461 150 1415 850
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3060 650 1600 1200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 16198 501 1500 1175
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2850 400 1522 1200
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 14900 500 1500 1150
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1363 300 1300 1100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 250 200 1200 1000
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 240 300 1231 1000
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 5162 100 1400 700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13600 300 1635 1200
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6470 500 1530 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3971 200 1226 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10295 150 1465 1100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5984 300 1235 825
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3660 175 1301 970
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 3118 300 1380 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 21235 450 1700 1190
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 884 371 1276 971
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 13148 100 1365 900
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1995 100 1700 670
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6964 200 1400 750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 64 800 1000 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4487 100 1515 1100
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11934 100 1425 1100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3644 100 1455 1100
08/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3868 700 1700 1100
औरंगाबाद क्विंटल 1524 100 1000 550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10851 800 1600 1200
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1000 1500 1250
लासूर स्टेशन क्विंटल 5840 230 1455 925
सातारा क्विंटल 203 1000 1400 1200
मंगळवेढा क्विंटल 94 250 1400 800
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 9705 100 2200 900
धुळे लाल क्विंटल 213 100 900 600
नागपूर लाल क्विंटल 1860 800 1200 1100
भुसावळ लाल क्विंटल 128 500 500 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 520 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2921 300 1500 900
पुणे लोकल क्विंटल 5105 400 1400 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 800 1100 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 108 400 800 600
संगमनेर नं. १ क्विंटल 4118 1200 1531 1365
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1600 1500
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2470 900 1200 1050
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1200 1300 1250
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1647 500 800 650
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 800 1000 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 800 1200 1100
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 792 900 1200 1100
येवला उन्हाळी क्विंटल 9014 150 1425 855
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5516 100 1300 900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3065 600 1475 1150
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15828 601 1481 1130
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2800 351 1500 1200
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 16900 500 1470 1100
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1167 300 1285 1000
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 2155 300 1451 1000
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 442 200 1100 1000
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 416 150 1300 1000
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 402 375 1251 1000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6400 400 1600 1150
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7071 500 1511 800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 7048 200 1276 900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10805 180 1405 1090
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8024 300 1250 825
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 38459 300 1700 1200
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 5439 350 1500 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 17821 450 1695 1150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2491 300 1240 960
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 7456 50 1371 850
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 308 150 1500 490
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 4590 200 1265 750
कडा उन्हाळी क्विंटल 1305 150 1200 550
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3603 100 1405 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 700 1350 1050
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12109 100 1500 1100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3389 100 1505 1100
07/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3470 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 2040 300 1000 650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8508 800 1600 1200
खेड-चाकण क्विंटल 300 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 3457 1200 1710 1455
श्रीगोंदा क्विंटल 110 150 1200 500
लासूर स्टेशन क्विंटल 4700 190 1225 750
सातारा क्विंटल 209 1000 1400 1200
राहता क्विंटल 7015 300 1700 1150
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 7081 900 1710 1200
कराड हालवा क्विंटल 300 200 1300 1300
फलटण हायब्रीड क्विंटल 2185 200 1400 900
सोलापूर लाल क्विंटल 13654 100 2000 700
धुळे लाल क्विंटल 2463 250 600 400
जळगाव लाल क्विंटल 400 250 800 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 731 200 1600 1000
नागपूर लाल क्विंटल 1500 800 1100 1025
पाथर्डी लाल क्विंटल 1100 200 1600 1200
यावल लाल क्विंटल 295 610 1070 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1273 300 1400 850
पुणे लोकल क्विंटल 6833 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1400 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 64 400 800 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 512 400 1300 850
मलकापूर लोकल क्विंटल 1840 200 865 500
जामखेड लोकल क्विंटल 960 100 1500 800
कामठी लोकल क्विंटल 5 600 1000 900
संगमनेर नं. १ क्विंटल 5183 1200 1551 1375
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1600 1550
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 483 200 1100 600
संगमनेर नं. २ क्विंटल 3110 900 1200 1050
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1200 1300 1250
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 2073 550 850 700
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 800 1000 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 1640 800 1100 1025
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 795 1000 1200 1100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5665 100 1201 825
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 4455 360 1350 775
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 17604 601 1451 1151
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2920 400 1500 1200
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 16540 500 1400 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13000 300 1250 900
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1157 300 1260 1100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 700 200 1151 1000
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 410 300 1250 1000
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 13506 100 1400 750
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13000 250 1700 1200
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7734 500 1479 800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6526 200 1275 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10380 180 1395 1040
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8160 500 1300 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4700 150 1135 840
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 3801 250 1271 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 19692 400 1700 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3034 325 1201 941
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 13751 50 1401 800
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1390 150 1210 610
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7809 200 1265 750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 65 800 1000 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4636 75 1500 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 13500 600 1271 1000
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11818 100 1500 1000
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3969 100 1400 1100
06/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5376 700 1700 1100
औरंगाबाद क्विंटल 2124 110 1100 605
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 16658 800 1600 1200
लासूर स्टेशन क्विंटल 7437 235 1195 750
सातारा क्विंटल 98 600 1400 1000
मंगळवेढा क्विंटल 95 200 1400 800
कराड हालवा क्विंटल 300 600 1400 1400
अकलुज लाल क्विंटल 195 400 1400 900
सोलापूर लाल क्विंटल 12667 100 2000 850
धुळे लाल क्विंटल 320 100 900 600
जळगाव लाल क्विंटल 1040 250 825 562
नागपूर लाल क्विंटल 1580 800 1100 1025
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 127 150 1261 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2436 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 6844 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1000 1400 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 81 400 800 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 435 600 1200 900
वाई लोकल क्विंटल 500 500 1200 900
कामठी लोकल क्विंटल 14 500 1000 800
संगमनेर नं. १ क्विंटल 6636 1200 1600 1400
शेवगाव नं. १ नग 1430 1000 1400 1000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 2400 1600
संगमनेर नं. २ क्विंटल 3981 900 1200 1050
शेवगाव नं. २ नग 2330 600 900 900
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 2654 550 850 700
शेवगाव नं. ३ नग 1800 150 500 500
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 800 1100 1025
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 21558 300 1500 1000
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6885 100 1341 950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2769 350 1275 800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 19794 501 1491 1080
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2650 400 1400 1200
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 17785 500 1412 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 11328 250 1175 825
अकोले उन्हाळी क्विंटल 7276 125 1400 1250
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1562 300 1280 1050
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 4335 300 1511 1050
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 800 200 1200 1000
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 478 150 1321 950
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 210 200 1251 900
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 5070 100 1400 700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13800 250 1600 1150
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8261 500 17437 800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 7555 200 1287 950
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 494 400 1400 850
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11575 100 1440 1025
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 32202 500 1700 1100
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 9133 300 1400 850
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 19588 350 1680 1180
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3674 300 1251 921
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 16119 50 1258 850
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 3665 100 1600 550
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6617 150 1400 650
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4241 100 1500 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 16500 600 1250 970
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 16300 100 1350 1000
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4183 100 1260 1000
05/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 4309 150 1500 825
राहूरी क्विंटल 7482 100 1300 700
मंचर क्विंटल 5038 1250 1700 1475
श्रीगोंदा क्विंटल 74 100 1000 800
सातारा क्विंटल 400 600 1400 1000
राहता क्विंटल 6275 300 1700 1150
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 7399 850 1600 1150
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1400 1400
अकलुज लाल क्विंटल 292 350 1550 900
नागपूर लाल क्विंटल 1000 800 1100 1025
पेन लाल क्विंटल 582 1600 1800 1600
पाथर्डी लाल क्विंटल 1370 200 1300 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 110 600 600 600
पुणे लोकल क्विंटल 12874 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 28 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 744 400 1200 800
कामठी लोकल क्विंटल 8 500 1200 900
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 1209 100 800 500
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 800 1100 1025
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 3370 1000 1610 1400
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 8129 1000 1600 1400
पैठण उन्हाळी क्विंटल 2100 300 1300 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4480 150 1146 820
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2136 300 1400 1000
04/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4804 600 1600 1100
औरंगाबाद क्विंटल 1410 200 1200 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12124 800 1500 1150
खेड-चाकण क्विंटल 2000 1000 1400 1200
मंचर- वणी क्विंटल 63 1050 1150 1100
सातारा क्विंटल 404 1000 1400 1200
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 19615 100 2000 800
धुळे लाल क्विंटल 1222 100 900 600
जळगाव लाल क्विंटल 500 250 800 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 546 200 1600 900
नागपूर लाल क्विंटल 300 800 1100 1025
भुसावळ लाल क्विंटल 40 1000 1000 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3150 500 1400 950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 28 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 517 500 1100 800
जामखेड लोकल क्विंटल 1363 100 1600 850
शेवगाव नं. १ नग 1600 1000 1400 1000
शेवगाव नं. २ नग 3020 700 900 900
शेवगाव नं. ३ नग 1702 150 600 600
नागपूर पांढरा क्विंटल 240 800 1100 1025
येवला उन्हाळी क्विंटल 8080 75 1316 750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5363 100 1537 950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 4455 360 1350 775
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12794 561 1418 1130
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2205 400 1401 1120
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 500 200 1160 1000
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4262 100 1300 700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7700 300 1605 1201
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7155 500 1526 800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2780 200 1281 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7769 400 1400 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4340 175 1050 790
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 48552 500 1500 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 14800 350 1695 1100
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3196 300 1300 951
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 173 200 1500 650
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5442 100 1675 600