Kanda Bajar Bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

Kanda Bajar Bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे कांदा बाजार भाव 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/05/2022
सातारा क्विंटल 486 900 1100 1000
राहता क्विंटल 5964 200 1100 750
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 2000 700 1100 900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 7667 300 1250 600
अकलुज लाल क्विंटल 340 250 1000 750
भुसावळ लाल क्विंटल 220 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 15417 300 1100 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 25 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 800 1200 1000
अकोले उन्हाळी क्विंटल 3225 150 1211 1061
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2800 225 795 700
14/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7495 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1174 150 750 450
सातारा क्विंटल 346 800 1100 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 14690 100 1100 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 685 200 1300 700
नागपूर लाल क्विंटल 220 800 1000 950
भुसावळ लाल क्विंटल 168 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 610 200 1000 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 398 200 900 550
नागपूर पांढरा क्विंटल 200 800 1000 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 7000 50 980 650
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 50 951 625
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10240 501 1221 890
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9500 500 1200 851
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3742 100 1100 600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7200 450 1220 720
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2000 200 1000 730
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4180 250 901 750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1860 375 932 720
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 28712 500 1100 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11866 300 1414 950
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3120 300 840 700
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2470 200 1000 600
13/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5249 300 1300 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13525 600 1100 850
खेड-चाकण क्विंटल 250 600 1000 800
मंगळवेढा क्विंटल 51 200 1200 800
राहता क्विंटल 7169 200 1200 850
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 12545 300 1250 600
अकलुज लाल क्विंटल 330 350 1050 700
पाथर्डी लाल क्विंटल 680 200 1000 800
भुसावळ लाल क्विंटल 123 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 560 200 1000 600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1986 400 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 10844 300 1100 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 27 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 21 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 507 200 900 550
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1000 750
कामठी लोकल क्विंटल 50 600 1000 800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1600 1400
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 1325 900 1100 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 9661 50 890 600
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5311 100 1041 650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15834 501 1357 901
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1645 350 829 700
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1017 200 1035 850
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 4395 250 1150 800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 700 300 1000 850
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 719 151 900 700
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 280 200 960 800
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 17176 100 1150 625
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3500 250 1280 900
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 15408 800 1251 1025
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7263 480 1266 730
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 7246 200 1111 750
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9590 50 1150 795
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4640 300 839 670
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2120 375 961 740
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 6738 200 1000 700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 28262 350 1500 825
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3466 250 868 681
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 3917 100 1200 800
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 14679 50 885 550
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7004 300 1130 750
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2990 100 1095 950
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 16500 500 1142 800
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10732 100 1030 800
12/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5122 400 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 2145 150 800 475
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10970 600 1200 950
खेड-चाकण क्विंटल 200 600 1000 800
लासूर स्टेशन क्विंटल 6850 300 900 625
सातारा क्विंटल 307 500 1100 800
राहता क्विंटल 6320 200 1100 750
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 1938 600 1100 900
कराड हालवा क्विंटल 351 200 1100 1100
सोलापूर लाल क्विंटल 22824 100 1400 550
जळगाव लाल क्विंटल 950 400 825 615
पंढरपूर लाल क्विंटल 713 150 1050 650
नागपूर लाल क्विंटल 1780 800 1000 950
भुसावळ लाल क्विंटल 148 1000 1000 1000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 911 100 861 450
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2810 600 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 9299 300 1100 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 900 1200 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 73 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 481 400 1000 700
मलकापूर लोकल क्विंटल 4800 150 480 300
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1000 750
कामठी लोकल क्विंटल 30 600 1000 900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1600 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 800 1000 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 12168 100 1090 700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2918 350 1100 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 19220 401 1302 901
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3465 500 880 700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 15535 500 1271 850
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 20000 250 946 750
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1418 200 1100 850
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 500 300 900 800
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 180 251 900 800
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 5016 100 1100 600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 14358 500 1311 905
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 9114 500 1200 680
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 9025 200 1191 750
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1820 400 1100 875
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10170 50 1235 815
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6020 300 886 675
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3220 400 916 745
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 34656 300 1455 950
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2020 250 855 670
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 18262 50 883 550
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3423 250 1000 750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 40 800 1000 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4083 200 1200 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 500 1100 800
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 13363 100 975 700
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4275 100 1000 750
11/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6227 400 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 955 100 700 400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12642 600 1200 950
खेड-चाकण क्विंटल 2500 600 1000 800
श्रीरामपूर क्विंटल 4736 200 1100 750
लासूर स्टेशन क्विंटल 8000 250 820 650
सातारा क्विंटल 239 800 1100 1000
मंगळवेढा क्विंटल 173 100 1250 800
राहता क्विंटल 5022 200 1200 850
कराड हालवा क्विंटल 201 400 1500 1500
अकलुज लाल क्विंटल 319 300 1400 800
सोलापूर लाल क्विंटल 20479 100 1300 550
लासलगाव लाल क्विंटल 20944 500 1391 880
जळगाव लाल क्विंटल 1441 400 800 600
नागपूर लाल क्विंटल 3000 800 1000 950
इंदापूर लाल क्विंटल 787 150 1100 450
भुसावळ लाल क्विंटल 201 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 200 900 550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2452 700 1200 950
पुणे लोकल क्विंटल 8236 300 1100 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 41 700 1200 950
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 60 800 1300 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1600 1300
नागपूर पांढरा क्विंटल 2035 800 1000 950
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 713 1000 1200 1100
येवला उन्हाळी क्विंटल 14113 150 1081 750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5709 100 992 700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3475 350 1050 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11875 500 1312 850
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3255 500 840 700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 15890 500 1300 851
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 24919 305 1001 705
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1331 200 1050 850
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 2790 200 1211 825
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 800 300 1000 850
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 702 151 1111 825
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 140 241 915 800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4300 200 1400 950
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 11952 500 1211 855
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 9363 500 1223 700
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 10000 200 1195 750
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10140 125 1145 825
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6060 300 926 700
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 21456 500 1100 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 34255 350 1475 821
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4355 250 911 681
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 4392 200 1350 850
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 19157 50 990 550
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7907 300 1000 800
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 800 1000 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3412 200 1400 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 650 1152 910
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11529 100 1165 800
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2894 100 1100 800
10/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5212 400 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 1116 100 700 400
राहूरी क्विंटल 15520 100 1100 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11463 600 1200 950
खेड-चाकण क्विंटल 250 600 1000 800
मंचर क्विंटल 4751 700 1130 925
श्रीगोंदा क्विंटल 138 200 700 500
सातारा क्विंटल 187 800 1100 1000
राहता क्विंटल 5236 200 1100 750
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8727 300 1260 600
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1400 1400
फलटण हायब्रीड क्विंटल 2430 250 1000 600
सोलापूर लाल क्विंटल 22897 100 1300 600
जळगाव लाल क्विंटल 1800 400 800 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 903 200 1100 700
नागपूर लाल क्विंटल 2243 800 1000 950
पेन लाल क्विंटल 582 1600 1800 1600
पाथर्डी लाल क्विंटल 817 200 1100 800
भुसावळ लाल क्विंटल 145 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 620 200 1000 600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1935 300 1200 750
पुणे लोकल क्विंटल 9970 300 1100 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 25 1000 1000 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 60 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 428 300 700 500
मलकापूर लोकल क्विंटल 2730 200 675 500
जामखेड लोकल क्विंटल 2159 50 1100 575
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 42 1200 1600 1400
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1000 750
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1400 1200
नागपूर पांढरा क्विंटल 2300 800 1000 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4756 150 950 675
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3090 400 1100 700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 21046 500 1313 1151
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3155 400 864 700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 14400 500 1301 900
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 25996 325 1000 650
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1076 200 1040 850
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 400 300 1000 850
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 120 236 905 800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8200 100 1400 950
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 13212 500 1225 862
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 10680 520 1261 720
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 8679 200 1190 800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11074 100 1350 830
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6560 300 925 725
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2440 175 775 700
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 2264 250 1011 700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 34004 350 1520 850
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4311 275 952 711
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 19247 50 932 550
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 8408 300 1200 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4906 200 1160 900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 21500 600 1150 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11888 100 1080 800
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2396 100 1165 800
09/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6770 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 936 250 750 500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 19031 600 1200 900
मंचर क्विंटल 74 150 850 500
मंचर- वणी क्विंटल 80 500 1000 825
श्रीगोंदा क्विंटल 199 200 700 500
श्रीरामपूर क्विंटल 6702 200 1100 750
सातारा क्विंटल 252 800 1100 1000
मंगळवेढा क्विंटल 169 200 1200 900
राहता क्विंटल 4956 200 1100 850
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 28512 100 1300 600
जळगाव लाल क्विंटल 2400 350 775 500
यावल लाल क्विंटल 675 470 930 660
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 710 200 900 550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3223 300 1300 800
पुणे लोकल क्विंटल 9400 300 1200 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 1000 1100 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 77 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 380 400 1000 700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 1100 1400 1200
वाई लोकल क्विंटल 450 500 1100 800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1200 1000
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 16444 600 1100 900
येवला उन्हाळी क्विंटल 16970 150 1048 725
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 8078 150 878 650
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 4630 400 1205 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 25976 400 1451 970
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 5610 400 877 725
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 19130 451 1300 900
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1598 200 1055 800
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 3365 250 1211 850
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 1000 300 1000 850
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 589 151 1100 850
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 240 270 901 800
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3031 100 1200 600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 14934 500 1301 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 12271 500 1265 780
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 13563 200 1150 800
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1340 350 1200 850
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 17851 500 1200 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 40587 350 1600 1000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 6770 251 938 700
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 25379 50 975 600
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1494 100 1000 550
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2509 300 1100 750
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5680 200 1200 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 21500 700 1100 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 13784 100 1100 800
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3724 100 1100 850