Kanda Bajar Bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे कांदा बाजार भाव

Kanda Bajar Bhav Today : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे कांदा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7211 400 2500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 735 300 2000 1150
कराड हालवा क्विंटल 174 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 35715 100 3300 1700
येवला लाल क्विंटल 10000 300 2261 1850
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 6000 300 2300 1900
धुळे लाल क्विंटल 556 100 2400 2000
लासलगाव लाल क्विंटल 11362 1000 2500 2150
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 16470 900 2452 2100
पंढरपूर लाल क्विंटल 564 300 2420 1700
नागपूर लाल क्विंटल 400 2000 2500 2375
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 7962 200 2700 1800
मनमाड लाल क्विंटल 4500 300 2251 1900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6320 600 2169 1800
भुसावळ लाल क्विंटल 15 2000 2000 2000
वैजापूर लाल क्विंटल 904 500 2400 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 280 800 2000 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4230 800 2600 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1300 1700 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 346 400 2000 1200
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 2700 1900
नागपूर पांढरा क्विंटल 300 1500 2200 2050
नाशिक पोळ क्विंटल 2565 650 2500 1750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 9035 400 2558 2050
04/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6141 400 2500 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10434 1800 2800 2300
खेड-चाकण क्विंटल 250 1000 2500 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 1315 500 2270 1500
मंगळवेढा क्विंटल 91 200 2200 1600
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 15160 1110 3110 2110
सोलापूर लाल क्विंटल 59102 100 3000 1500
येवला लाल क्विंटल 12466 301 2440 1901
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 7368 375 2275 1900
धुळे लाल क्विंटल 800 100 2400 2000
लासलगाव लाल क्विंटल 23120 600 2661 2151
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 19500 1000 2551 2100
जळगाव लाल क्विंटल 675 650 2087 1640
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 17 500 2000 1250
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 8000 550 2250 1960
राहूरी लाल क्विंटल 4300 200 2500 1350
कळवण लाल क्विंटल 3600 400 2450 1850
पैठण लाल क्विंटल 1000 600 2300 1600
संगमनेर लाल क्विंटल 6782 500 2700 1600
चांदवड लाल क्विंटल 8200 1000 2286 1800
मनमाड लाल क्विंटल 8856 300 2331 2000
सटाणा लाल क्विंटल 6810 800 2375 1950
कोपरगाव लाल क्विंटल 2925 500 2233 2075
कोपरगाव लाल क्विंटल 2760 650 2251 1925
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 7194 500 2200 1821
पाथर्डी लाल क्विंटल 98 200 2000 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 24 2000 2000 2000
नांदगाव लाल क्विंटल 14660 101 2312 1800
वैजापूर लाल क्विंटल 5490 1000 2290 2100
देवळा लाल क्विंटल 4894 200 2380 2000
राहता लाल क्विंटल 2085 500 2700 2250
उमराणे लाल क्विंटल 9000 850 2426 1850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 320 800 2000 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3022 500 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 15220 700 2500 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 45 1500 2000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 422 700 2000 1350
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2300 2200
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1600 1800 1700
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 800 900 850
नाशिक पोळ क्विंटल 3245 700 2600 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 15032 500 2615 1951
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 15 900 900 900
03/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4604 400 2500 1300
औरंगाबाद क्विंटल 1012 275 1900 1087
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10383 1800 2700 2250
खेड-चाकण क्विंटल 300 1000 2500 1600
मंचर क्विंटल 3869 1000 2750 1825
श्रीगोंदा क्विंटल 449 600 2400 2000
सातारा क्विंटल 367 1000 2500 1750
कराड हालवा क्विंटल 249 1000 2000 2000
अकलुज लाल क्विंटल 165 500 3100 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 15389 100 2650 1300
येवला लाल क्विंटल 11420 301 2325 1800
धुळे लाल क्विंटल 992 200 2150 1070
लासलगाव लाल क्विंटल 21904 601 2626 2060
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 18045 900 2475 2051
जळगाव लाल क्विंटल 499 675 2125 1650
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 11 1500 1800 1650
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 7750 425 2350 2025
पंढरपूर लाल क्विंटल 667 250 2250 1600
नागपूर लाल क्विंटल 1000 2000 2500 2350
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 9435 200 2500 1600
कळवण लाल क्विंटल 3500 500 2415 1800
संगमनेर लाल क्विंटल 6002 500 2700 1600
चांदवड लाल क्विंटल 11086 1000 2400 1800
मनमाड लाल क्विंटल 9618 300 2318 2000
सटाणा लाल क्विंटल 6855 785 2330 1975
कोपरगाव लाल क्विंटल 2460 500 2222 2052
कोपरगाव लाल क्विंटल 3405 500 2125 1775
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3229 551 2200 1771
भुसावळ लाल क्विंटल 19 2000 2000 2000
यावल लाल क्विंटल 160 690 1250 920
नांदगाव लाल क्विंटल 10511 100 2325 1850
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 5299 1400 2706 1950
वैजापूर लाल क्विंटल 990 1000 2500 2000
देवळा लाल क्विंटल 5052 100 2465 2200
राहता लाल क्विंटल 1725 600 2800 2350
उमराणे लाल क्विंटल 10500 900 2540 1900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2313 500 2300 1400
पुणे लोकल क्विंटल 12157 700 2500 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1200 1700 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 1600 1550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 66 1300 1700 1600
मलकापूर लोकल क्विंटल 130 1000 2300 1600
शेवगाव नं. १ क्विंटल 765 1800 2400 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2400 2500 2450
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 595 200 1900 1050
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1410 1200 1600 1600
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1800 2000 1900
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 630 300 1000 1000
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 800 1000 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 640 1500 2300 2100
नाशिक पोळ क्विंटल 2920 650 2600 1750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 13729 500 2514 1971
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 300 1000 1800 1500
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 4300 1200 3000 2000
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 890 600 2200 1750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 2000 2400 2200
02/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7055 400 2500 1400
औरंगाबाद क्विंटल 657 300 1700 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7470 1800 2800 2300
खेड-चाकण क्विंटल 3000 1000 2500 1800
मंचर क्विंटल 43 525 1710 955
मंचर- वणी क्विंटल 234 1000 1650 1350
श्रीगोंदा क्विंटल 920 600 2400 2000
सातारा क्विंटल 205 1000 3500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 78 290 2210 1600
कराड हालवा क्विंटल 249 1500 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 88076 100 2850 1350
येवला लाल क्विंटल 14701 500 2377 2000
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 7419 300 2280 1900
लासलगाव लाल क्विंटल 24574 500 2514 2125
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 20625 900 2500 2050
जळगाव लाल क्विंटल 1093 750 2000 1525
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 24 1200 1700 1450
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 11145 510 2380 1850
सिन्नर लाल क्विंटल 3199 500 2345 2000
सिन्नर – दोडी बुद्रुक लाल क्विंटल 7975 500 2811 1900
पैठण लाल क्विंटल 450 300 2450 1500
संगमनेर लाल क्विंटल 5581 500 2811 1655
चांदवड लाल क्विंटल 10907 1000 2341 1800
मनमाड लाल क्विंटल 9893 300 2206 2000
सटाणा लाल क्विंटल 7310 750 2280 1950
कोपरगाव लाल क्विंटल 2745 500 2250 2003
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 29701 800 2200 1800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 8412 500 2201 1725
भुसावळ लाल क्विंटल 12 2500 2500 2500
नांदगाव लाल क्विंटल 11914 100 2325 1870
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 7093 1400 2850 1975
वैजापूर लाल क्विंटल 4482 1000 2205 2000
देवळा लाल क्विंटल 5009 100 2310 1950
राहता लाल क्विंटल 2118 500 2500 2050
उमराणे लाल क्विंटल 9500 900 2526 2050
नामपूर लाल क्विंटल 6020 100 2395 1950
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 310 800 2000 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4157 500 2300 1400
पुणे लोकल क्विंटल 11660 500 2500 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1100 1700 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 700 1300 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 53 1500 2000 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2400 2500 2450
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1800 2000 1900
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 800 1000 900
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 180 1800 2500 2000
नाशिक पोळ क्विंटल 3411 700 2700 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 14022 600 2512 1975
01/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5266 400 2500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1218 500 1300 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10213 1800 2800 2300
खेड-चाकण क्विंटल 300 1000 2000 1500
श्रीगोंदा क्विंटल 1204 600 2300 1800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 16316 1000 3000 2000
कराड हालवा क्विंटल 273 2000 2200 2200
फलटण हायब्रीड क्विंटल 595 200 2901 1200
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 6377 300 2291 1800
लासलगाव लाल क्विंटल 16022 500 2471 2140
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 20850 851 2351 2000
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 19 1100 2200 1650
पंढरपूर लाल क्विंटल 997 200 2350 1700
सिन्नर लाल क्विंटल 2830 500 2275 1900
राहूरी लाल क्विंटल 4768 200 2500 1350
संगमनेर लाल क्विंटल 7220 500 2800 1650
चांदवड लाल क्विंटल 10467 1000 2462 1900
सटाणा लाल क्विंटल 6910 800 2300 1950
कोपरगाव लाल क्विंटल 2745 555 2222 2060
कोपरगाव लाल क्विंटल 4080 500 2201 1950
पाथर्डी लाल क्विंटल 85 200 2200 1500
नांदगाव लाल क्विंटल 12220 100 2375 1900
वैजापूर लाल क्विंटल 5672 1100 2205 2100
देवळा लाल क्विंटल 6006 200 2345 2000
राहता लाल क्विंटल 2061 600 2500 2050
उमराणे लाल क्विंटल 9500 900 2500 1950
नामपूर लाल क्विंटल 1718 100 2600 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 290 800 2000 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2986 500 2300 1400
पुणे लोकल क्विंटल 14910 500 2300 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 2000 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 340 400 2000 1200
मलकापूर लोकल क्विंटल 108 1000 2250 1500
जामखेड लोकल क्विंटल 994 100 2600 1350
वाई लोकल क्विंटल 20 1000 2700 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2400 2500 2450
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 170 200 2000 1050
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1800 2000 1900
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 800 1000 900
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 16170 400 2456 1951
31/01/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8035 400 2400 1300
औरंगाबाद क्विंटल 915 800 1900 1350
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13143 1900 2900 2400
मंचर- वणी क्विंटल 97 1000 2100 1550
श्रीगोंदा क्विंटल 897 700 2200 1800
सातारा क्विंटल 183 1000 3500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 162 400 2300 1820
कराड हालवा क्विंटल 276 2000 2200 2200
सोलापूर लाल क्विंटल 84662 100 2600 1500
अहमदनगर लाल क्विंटल 77030 550 2650 2100
येवला लाल क्विंटल 16411 400 2315 1800
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 8414 400 2272 2000
धुळे लाल क्विंटल 476 100 2150 1550
लासलगाव लाल क्विंटल 23472 600 2490 2151
जळगाव लाल क्विंटल 655 800 2125 1650
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 9374 405 2354 1910
सिन्नर लाल क्विंटल 3070 500 2330 1800
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 10240 500 2851 1950
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 450 1000 2101 2000
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 8273 200 2500 1500
कळवण लाल क्विंटल 5400 400 2470 1751
संगमनेर लाल क्विंटल 6662 500 2751 1625
मनमाड लाल क्विंटल 10100 300 2590 2200
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 31485 800 2200 1800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 8449 500 2152 1671
नांदगाव लाल क्विंटल 13909 100 2391 1850
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 7573 1400 2847 1875
वैजापूर लाल क्विंटल 1067 1000 2400 1800
देवळा लाल क्विंटल 6060 200 2380 2000
राहता लाल क्विंटल 2211 600 2500 2050
उमराणे लाल क्विंटल 10500 901 2546 1900
नामपूर लाल क्विंटल 5350 100 2370 1900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 280 600 1800 1200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5572 500 2200 1350
पुणे लोकल क्विंटल 14870 600 2600 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 313 400 1800 1100
वाई लोकल क्विंटल 60 1000 2700 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2600 2200
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 587 200 2000 1100
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 1500 2000 1875
नाशिक पोळ क्विंटल 3655 750 2750 1850
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 16179 400 2501 2001
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 850 700 2000 1600
30/01/2022
औरंगाबाद क्विंटल 1065 600 2200 1400
खेड-चाकण क्विंटल 350 1000 2200 1800
श्रीगोंदा क्विंटल 1482 300 2500 2000
सातारा क्विंटल 277 1000 3500 2250
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 15330 1110 3010 2110
कराड हालवा क्विंटल 201 1000 2500 2500
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 35 1100 2300 1700
नागपूर लाल क्विंटल 1120 2000 2500 2325
राहूरी लाल क्विंटल 2818 200 2200 1200
पैठण लाल क्विंटल 300 700 2300 1600
कोपरगाव लाल क्विंटल 4095 700 2250 1875
पाथर्डी लाल क्विंटल 107 500 1800 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 14 1600 1600 1600
राहता लाल क्विंटल 1642 500 2400 1950
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 220 700 2000 1300
पुणे लोकल क्विंटल 11970 600 2600 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1300 1700 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 1800 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 485 400 2000 1200
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 2800 1700
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 383 1500 2250 1800
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 3654 2000 3000 2500
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 2000 2400 2200
29/01/2022
कोल्हापूर क्विंटल 9561 500 2400 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1195 300 2400 1350
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 14837 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 4000 1000 2500 1800
मंचर- वणी क्विंटल 28 800 2000 1485
सातारा क्विंटल 707 1000 3500 2250
कराड हालवा क्विंटल 345 1000 2200 2200
सोलापूर लाल क्विंटल 126760 100 2600 1350
येवला लाल क्विंटल 11794 300 2323 1750
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5481 350 2426 1700
धुळे लाल क्विंटल 1184 100 2300 1600
लासलगाव लाल क्विंटल 20006 700 2499 2151
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3245 821 2291 2000
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 19950 900 2380 2100
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 5 1100 2000 1550
पंढरपूर लाल क्विंटल 705 200 2600 1800
नागपूर लाल क्विंटल 180 2000 2500 2325
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 350 1000 2210 2050
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 7386 200 2600 1600
चांदवड लाल क्विंटल 10200 1200 2400 1800
कोपरगाव लाल क्विंटल 2820 500 2200 1902
कोपरगाव लाल क्विंटल 3570 500 2400 1890
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 39047 800 2200 1800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 8390 400 2175 1651
भुसावळ लाल क्विंटल 6 1500 1500 1500
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4709 1500 2700 2100
वैजापूर लाल क्विंटल 932 500 2400 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 250 1200 2000 1600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4996 500 2600 1550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1300 1700 1500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 88 800 2000 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 332 400 2000 1200
जामखेड लोकल क्विंटल 1013 100 2650 1375
शेवगाव नं. १ नग 1250 2000 3000 2000
शेवगाव नं. २ नग 690 1000 1900 1900
शेवगाव नं. ३ नग 1318 200 900 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 100 1800 2300 2200
नाशिक पोळ क्विंटल 3555 900 2600 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 10692 400 2561 1951

 

Leave a Comment