Kanda Bajar Bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

Kanda Bajar Bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7208 500 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 463 200 1600 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15332 1500 2200 1850
कराड हालवा क्विंटल 150 1500 1700 1700
सोलापूर लाल क्विंटल 50496 100 2400 1100
येवला लाल क्विंटल 10000 200 1650 1350
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5000 300 1641 1450
धुळे लाल क्विंटल 1351 100 1700 1300
लासलगाव लाल क्विंटल 22641 700 1861 1551
जळगाव लाल क्विंटल 1425 450 1700 1375
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 10 1000 1500 1250
पंढरपूर लाल क्विंटल 854 200 2100 1300
नागपूर लाल क्विंटल 300 1500 2000 1875
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 3951 100 1800 900
चांदवड लाल क्विंटल 13000 1000 1981 1400
मनमाड लाल क्विंटल 4500 400 1751 1500
कोपरगाव लाल क्विंटल 3195 500 1650 1400
कोपरगाव लाल क्विंटल 1695 325 1540 1401
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 10540 400 1600 1250
पेन लाल क्विंटल 198 3200 3400 3200
भुसावळ लाल क्विंटल 8 1500 1500 1500
यावल लाल क्विंटल 193 1250 2290 1680
वैजापूर लाल क्विंटल 255 300 1800 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 319 800 2000 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1300 2000 1650
शेवगाव नं. १ क्विंटल 375 1600 2000 1600
शेवगाव नं. २ क्विंटल 350 1100 1500 1500
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 310 200 1000 1000
नागपूर पांढरा क्विंटल 260 1200 1500 1425
नाशिक पोळ क्विंटल 3666 600 2000 1450
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 16140 400 1865 1550
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 882 551 1920 1675
04/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6001 400 2000 1400
राहूरी क्विंटल 6140 200 2100 1150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 14036 1500 2200 1850
खेड-चाकण क्विंटल 250 1000 1800 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 192 650 1800 1150
लासूर स्टेशन क्विंटल 821 600 1630 1250
मंगळवेढा क्विंटल 110 100 2600 1810
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9376 500 2250 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 46252 100 2350 1000
येवला लाल क्विंटल 13309 200 1816 1400
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 6635 300 1774 1451
लासलगाव लाल क्विंटल 29050 800 2072 1550
जळगाव लाल क्विंटल 1325 500 1750 1400
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 7 1200 2500 1850
पैठण लाल क्विंटल 450 650 1500 1150
संगमनेर लाल क्विंटल 11554 500 2100 1300
चांदवड लाल क्विंटल 13698 1000 1991 1450
मनमाड लाल क्विंटल 10148 400 1840 1670
सटाणा लाल क्विंटल 4365 550 1665 1400
कोपरगाव लाल क्विंटल 3315 500 1801 1400
कोपरगाव लाल क्विंटल 1545 400 1650 1480
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 11300 500 1656 1451
भुसावळ लाल क्विंटल 25 1500 1500 1500
नांदगाव लाल क्विंटल 18656 100 1672 1350
वैजापूर लाल क्विंटल 3595 800 1670 1500
देवळा लाल क्विंटल 5309 200 1980 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 310 800 1800 1300
पुणे लोकल क्विंटल 23342 500 1800 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1600 2200 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1800 2200 2000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 79 1300 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 346 500 1800 1150
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1400 2000 1700
कामठी लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2800
नाशिक पोळ क्विंटल 2645 600 2200 1450
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 23267 500 2050 1580
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 602 1090 1799 1600
राहता उन्हाळी क्विंटल 3736 400 2000 1550
03/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5796 400 1900 1400
औरंगाबाद क्विंटल 531 400 1800 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9672 1500 2400 1950
खेड-चाकण क्विंटल 300 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 9726 1000 2150 1725
विटा क्विंटल 50 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 511 700 1700 1200
राहता क्विंटल 3290 500 2000 1550
कराड हालवा क्विंटल 201 1500 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 40786 100 2500 1300
येवला लाल क्विंटल 12279 300 1821 1450
धुळे लाल क्विंटल 1438 160 1710 1350
लासलगाव लाल क्विंटल 26625 551 2070 1701
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 6250 700 2026 1625
जळगाव लाल क्विंटल 1237 500 1700 1000
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 22 1200 2000 1600
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 17000 560 1995 1750
पंढरपूर लाल क्विंटल 683 300 2052 1350
सिन्नर लाल क्विंटल 7362 300 1640 1450
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 400 800 1600 1500
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 5201 200 1900 1000
कळवण लाल क्विंटल 3000 400 1960 1600
संगमनेर लाल क्विंटल 10924 500 2111 1305
चांदवड लाल क्विंटल 12939 1000 2076 1550
मनमाड लाल क्विंटल 9345 300 1780 1650
सटाणा लाल क्विंटल 4650 600 1855 1525
कोपरगाव लाल क्विंटल 3285 500 1753 1450
कोपरगाव लाल क्विंटल 3120 175 1700 1455
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5186 500 1735 1500
पेन लाल क्विंटल 186 3400 3600 3400
भुसावळ लाल क्विंटल 26 1500 1500 1500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1550 100 1600 900
वैजापूर लाल क्विंटल 421 500 2000 1500
देवळा लाल क्विंटल 4750 200 2005 1725
नामपूर लाल क्विंटल 5073 200 1950 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2882 500 2000 1250
पुणे लोकल क्विंटल 16489 600 2600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1600 2000 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1000 2200 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 88 1100 2000 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 607 400 1700 1050
मलकापूर लोकल क्विंटल 505 950 1510 1400
वाई लोकल क्विंटल 18 800 2000 1400
नाशिक पोळ क्विंटल 2861 700 2300 1850
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 23478 400 2005 1611
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 350 1200 1903 1680
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 5850 500 1760 1400
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 5 2000 2400 2200
02/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6505 400 1900 1200
औरंगाबाद क्विंटल 313 200 1500 850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9069 1500 2400 1950
खेड-चाकण क्विंटल 15000 1200 2500 1800
मंचर क्विंटल 26 650 1800 1350
मंचर- वणी क्विंटल 56 1000 1950 1350
श्रीरामपूर क्विंटल 38 250 1500 800
लासूर स्टेशन क्विंटल 624 710 1620 1200
सातारा क्विंटल 347 1000 1800 1400
मंगळवेढा क्विंटल 69 300 2530 2010
कराड हालवा क्विंटल 150 500 2500 2500
अकलुज लाल क्विंटल 285 500 3000 1700
सोलापूर लाल क्विंटल 51943 100 2300 1200
येवला लाल क्विंटल 12850 300 1852 1500
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 6416 400 1733 1550
धुळे लाल क्विंटल 2263 200 2020 1650
लासलगाव लाल क्विंटल 16385 500 2046 1670
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 18615 900 2201 1700
जळगाव लाल क्विंटल 1050 560 1725 1300
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 27 1500 2000 1750
नागपूर लाल क्विंटल 1520 1500 2100 1950
सिन्नर – दोडी बुद्रुक लाल क्विंटल 13650 300 2411 1600
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 430 600 1600 1500
संगमनेर लाल क्विंटल 8350 500 2411 1455
सटाणा लाल क्विंटल 4250 650 2070 1600
कोपरगाव लाल क्विंटल 3690 500 1800 1500
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 15299 800 2000 1800
भुसावळ लाल क्विंटल 27 2000 2000 2000
नांदगाव लाल क्विंटल 14306 100 2000 1650
वैजापूर लाल क्विंटल 4467 800 1685 1500
देवळा लाल क्विंटल 2964 500 2065 1800
राहता लाल क्विंटल 2822 500 2200 1750
नामपूर लाल क्विंटल 3846 200 1960 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 290 700 1800 1250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 9771 500 2000 1250
पुणे लोकल क्विंटल 14937 600 2000 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1400 2000 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 2000 2500 2250
वाई लोकल क्विंटल 15 800 2000 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2600 2300
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1400 1600 1550
नाशिक पोळ क्विंटल 2375 650 2200 1750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 23331 500 2210 1701
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 280 752 1901 1550
01/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4221 400 2000 1300
औरंगाबाद क्विंटल 271 400 1500 950
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5617 1500 2400 1950
खेड-चाकण क्विंटल 215 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 7601 1000 2700 2185
सातारा क्विंटल 170 1000 2000 1500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8206 600 2600 1600
कराड हालवा क्विंटल 174 500 2000 2000
फलटण हायब्रीड क्विंटल 1857 500 1750 1100
लासलगाव लाल क्विंटल 11022 500 2101 1775
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 4105 700 1941 1700
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 13335 500 2200 1750
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 8 1350 2000 1675
पंढरपूर लाल क्विंटल 692 400 2400 1800
राहूरी लाल क्विंटल 5152 200 2200 1200
संगमनेर लाल क्विंटल 9415 500 2381 1440
मनमाड लाल क्विंटल 8594 300 2060 1900
पेन लाल क्विंटल 273 3500 3700 3500
पाथर्डी लाल क्विंटल 60 500 2400 1600
भुसावळ लाल क्विंटल 18 2000 2000 2000
राहता लाल क्विंटल 2783 600 2200 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 700 1600 1150
पुणे लोकल क्विंटल 19184 600 2200 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 1800 1650
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 49 1700 3100 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 230 400 2000 1200
नाशिक पोळ क्विंटल 3096 650 2650 1750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 112 1200 1952 1701
अकोले उन्हाळी क्विंटल 767 251 2200 1860
28/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 11990 400 2100 1300
औरंगाबाद क्विंटल 309 300 2000 1150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15682 1500 2400 1950
मंचर- वणी क्विंटल 74 700 2510 1625
श्रीगोंदा क्विंटल 1920 500 2500 2300
श्रीरामपूर क्विंटल 32 650 1800 1150
सातारा क्विंटल 225 1000 2200 1600
मंगळवेढा क्विंटल 105 200 3100 2000
कराड हालवा क्विंटल 351 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 69682 100 3000 1500
येवला लाल क्विंटल 16023 300 2072 1550
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 7732 400 2112 1800
धुळे लाल क्विंटल 256 200 2200 1600
लासलगाव लाल क्विंटल 26811 700 2100 1815
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 7830 901 2100 1800
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 19800 500 2201 1800
जळगाव लाल क्विंटल 1000 660 2500 1580
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 16700 500 1980 1700
नागपूर लाल क्विंटल 2640 2000 2800 2600
सिन्नर लाल क्विंटल 7974 500 2015 1800
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 23105 300 2501 1700
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 450 800 1900 1800
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 4462 200 2300 1400
चांदवड लाल क्विंटल 10512 1000 2200 1650
मनमाड लाल क्विंटल 10965 300 2036 1850
सटाणा लाल क्विंटल 3730 750 2210 1775
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 17466 800 2200 1800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 10373 400 2002 1661
नांदगाव लाल क्विंटल 21162 150 2065 1650
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 6571 1500 2720 1800
वैजापूर लाल क्विंटल 622 500 2300 2000
देवळा लाल क्विंटल 4691 350 2315 1850
राहता लाल क्विंटल 1900 600 2500 2050
उमराणे लाल क्विंटल 17500 901 2300 1700
नामपूर लाल क्विंटल 5838 200 2065 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5701 500 2200 1350
पुणे लोकल क्विंटल 19170 600 2200 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 98 1300 2200 1700
वाई लोकल क्विंटल 18 1000 2500 1700
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 820 300 2000 1200
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 1400 1800 1700
नाशिक पोळ क्विंटल 2940 650 2400 1850
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 26697 400 2240 1751
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 784 1000 2002 1770
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 855 1000 2481 1800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3500 400 2210 1750
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 7570 500 2000 1450
27/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 810 500 2500 1500
खेड-चाकण क्विंटल 400 1000 2500 1800
मंचर क्विंटल 14413 1000 3000 1650
श्रीगोंदा क्विंटल 2162 300 2500 2000
सातारा क्विंटल 653 1000 2200 1600
कराड हालवा क्विंटल 126 1500 2000 2000
अकलुज लाल क्विंटल 305 700 3000 1500
राहूरी लाल क्विंटल 3218 200 2400 1300
चांदवड लाल क्विंटल 12000 1000 2200 1650
कोपरगाव लाल क्विंटल 2880 625 2151 1925
पारनेर लाल क्विंटल 13320 200 2500 1850
पाथर्डी लाल क्विंटल 85 500 2500 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 29 2000 2000 2000
राहता लाल क्विंटल 2003 600 2500 2050
पुणे लोकल क्विंटल 29000 600 2300 1450
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 93 1600 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 588 400 2000 1200
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 360 300 2200 1250
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1130 250 2200 1886
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 1391 1500 2300 1800
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 15 2000 2400 2200
26/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8338 500 2600 1500
औरंगाबाद क्विंटल 474 1400 3000 2200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12716 1800 2800 2300
खेड-चाकण क्विंटल 12500 1000 2500 2000
मंचर- वणी क्विंटल 48 1000 2800 1725
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 19 800 2200 2000
सातारा क्विंटल 764 1000 2500 1750
कराड हालवा क्विंटल 201 500 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 50016 100 3100 1500
अहमदनगर लाल क्विंटल 67253 800 2700 2100
येवला लाल क्विंटल 11822 450 2352 2000
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5444 400 2300 1800
धुळे लाल क्विंटल 596 150 2470 2000
लासलगाव लाल क्विंटल 17826 651 2625 2100
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3775 900 2400 2100
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 18445 900 2551 2100
जळगाव लाल क्विंटल 1055 750 2060 1600
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 3 1700 2000 1850
पंढरपूर लाल क्विंटल 629 450 2700 2000
नागपूर लाल क्विंटल 260 2000 3000 2750
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 450 800 2150 2000
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 4143 200 2500 1700
चांदवड लाल क्विंटल 10077 1350 2601 1900
मनमाड लाल क्विंटल 3848 500 2421 2100
कोपरगाव लाल क्विंटल 3420 500 2476 1950
कोपरगाव लाल क्विंटल 1620 625 2300 2075
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 18839 800 2500 2000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 8050 500 2301 1800
पेन लाल क्विंटल 342 3200 3400 3200
भुसावळ लाल क्विंटल 24 2000 2000 2000
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2829 1500 2720 1900
वैजापूर लाल क्विंटल 319 500 2400 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5870 500 2500 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 1800 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1600 1600 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 68 1700 2600 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 422 400 2200 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2000 1900
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1500 1800 1700
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 800 1000 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 300 1500 2000 1875
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11278 500 2460 1975
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2588 750 2700 1950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 224 1500 2430 2301

 

Leave a Comment